אישור לבקשת פשיטת רגל

כאשר אדם פותח עסק או חברה, הוא לוקח סיכונים, לעיתים הסיכונים משתלמים ולעיתים כמו במקרים רבים אחרים העסק לא מצליח והאדם יכול לשקוע לחובות.

ישנם מקרים בהם אדם נהיה אדם בעל חובות רבים בין רגע ובמקרים אחרים הכתובת הייתה על הקיר והאדם שצבר חובות במשך זמן רב היה צריך לקרוא אותה.

אדם שנקלע למצב של חובות רבים שעולים במידה רבה על גובה הכנסותיו בתום לב ורוצה לפתוח דף חדש בחייו בדרך המהירה ביותר ובנזק המיני מלי, יכול להתחיל בהליך של פשיטת רגל.

פרופיל-עורך-דין-מסקביץ

עו"ד בוריס מיסקביץ'

מהו הליך של פשיטת רגל?

אדם שחובותיו גדולים מהכנסותיו ונקלע למצב בתם לב, יכול לבקש אישור להכריז על עצמו כפושט רגל.

פשיטת רגל, זהו הליך בו נכסיו של פושט הרגל נכנסים, נמכרים והרווח ממכירתם מחולק בין נושיו של פושט הרגל וכך הוא משלם את חובותיו לאנשים להם הוא חייב.

כדי להכריז על עצמו כפושט רגל על האדם החייב להיות, בגיר, תושב ישראל ושגובה חובותיו יהיה תואם לגובה החוב המינימלי המשתנה בפקודה כל תקופת זמן מסוימת.

ישנם מקרים בהם האדם שמגיש את הבקשה הוא האדם שחייבים לו כס, זאת אומרת הנושה מבקש מבית המשפט להכריז על האדם שחייו לו כסף רב כפושט רגל ובדרך הזה הוא יקבל חזרה את כספו.

ישנם מקרים בהם הנושה, הוא רשויות המס, זאת אומרת לאדם מסוים יש חובות גדולים ברשויות המס.

מה מעמד של רשות המיסים בפשיטת רגל?

כאשר אדם עומד לפני הכרזה על פשיטת רגל, בית המשפט חוקר ומברר את תום הלב של החייב ואת היעדר העדפת הנושים.

זאת אומרת בית המשפט מברר האם החייב נכנס לחובותיו בתום לב או שעשה למשל עסקה מסוכנת שהביאה אותו למצבו ולבקשתו שהוגשה על ידי עורך דין לפשוט רגל.

כמו כן בית המשפט בודק את עניין העדפת הנושים, זאת אומרת שאסור לחייב להפלות את רשות המיסים על פני חובות שיש לו אצל נושים אחרים .

כמו שהזכרנו, דבר חשוב מאוד באישור בקשת פשיטת רגל הוא עניין תום הלב של האדם המבקש לפשוט רגל.

אם אדם מבקש לפשוט רגל , אך בית המשפט מגלה שהמעשים שהביאו אותו למצב הכלכלי שלו, היו מעשים לא תמימים ואפילו פליליים, בקשתו תדחה ולעיתים יימצא חומר שבגינו ייפתח לאדם תיק על עבירה פלילית.

אם הנושה הוא רשות המיסים, אדם יכול לפנות לבית המשפט לאחר שעשה עבירת מס ולבקש להיות מוכר כפושט רגל.

מה קורה במקרה של בקשה לפשיטת רגל בעקבות עבירת מס?

אם אדם נכנס לחובות לרשות המיסים בעקבות עבירת מס שביצע, הרי שבקשתו אינה בקשה בתום לב.

אדם שעבר עבירת מס, הוא אדם שעשה מעשה פלילי לפי החוק ולכן א אדם מבקש לפשוט רגל בעקבות העלמת מס או בעקבות מעשה מרמה, בקשתו תידחה על הסף.

השארת תגובה