ביטול פשיטת רגל עקב שימוש לרעה

הליך פשיטת רגל יכול להיות הזדמנות לחייב לקבל הפטר מחובותיו ולפתוח דף חדש בחייו. עם זאת, במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי לבטל את הליך פשיטת הרגל או מתן ההפטר לחייב, בטענה לניצול לרעה של ההליך בידיו, לצורך התחמקות מתשלום חובותיו. ביטול פשיטת רגל עקב שימוש לרעה עלול להוביל להשלכות שליליות חמורות עבור החייב, לרבות חיובו בפירעון כל החובות בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, העמדתו לדין פלילי ופגיעה במוניטין שלו. על כן, חשוב להבין את הסיבות לביטול הליך פשיטת רגל, את אפשרויות הפעולה של החייב בתרחיש כזה ולא פחות חשוב מכך – איך להימנע מלהגיע למצב זה מלכתחילה.

 

על הליכי פשיטת רגל כהזדמנות למחיקת חובות החייב

פשיטת רגל היא הליך משפטי שנועד לסייע לאדם או לעסק שהגיע למצב של חדלות פירעון. כיום הליך פשיטת רגל בישראל מוסדר בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש משנת 2018. החוק שנכנס לתוקפו בספטמבר 2019, מגדיר חדלות פירעון כמצב שבו חייב אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות, בין אם מדובר בחוב לבנק, לחברת כרטיסי אשראי, לנושה פרטי, לחברה או ספק, או לרשויות המס. במסגרת הליך זה, החייב מוגן מפני נקיטת צעדי גביה ואכיפה נגדו על ידי נושיו, והוא מקבל פטור חלקי או מלא מהחובות שלו, בהינתן שישלים את ההליכים בהצלחה. אולם בדרך לקבלת הפטר מחובותיו, עליו לעמוד בשורת תנאים והגבלות, הכוללת לרוב עמידה בתוכנית תשלומים שתאפשר לו להשיב נתח מסוים מחובותיו לנושיו.

 

במה כרוכה קבלת הפטר בהליכי פשיטת רגל במתכונתם הנוכחית?

הליך פשיטת רגל מתחיל בהגשת בקשה לבית המשפט. אם בית המשפט מקבל את הבקשה, הוא מנפיק לחייב צו לפתיחת הליכים וממנה נאמן שיהיה אחראי על ניהול ההליך מול החייב והנושים. הנאמן המלווה את החייב בהליכים יאסוף מידע על מצבו הכלכלי של החייב, ויגיש לבית המשפט תוכנית לפירעון החובות שלו בהיקף המתאים ליכולתו הכלכלית.

אם בית המשפט מאשר את התוכנית, החייב יקבל צו שיקום כלכלי עם תוכנית תשלומים לנושים, ויידרש לעמוד בהגבלות שונות. בכפוף לשיתוף פעולה מצד החייב עם כל הנ"ל במסגרת ההליך, הוא יקבל בסיומו פטור מהחובות שאינם כלולים בה. 

הליך חדלות פירעון יכול להימשך כ- 4 שנים, כתלות במספר גורמים, כגון מצבו הכלכלי של החייב, גובה החובות שלו ושיתוף הפעולה שלו עם הנאמן המלווה אותו בהליכים.

 

על הסיכון לביטול פשיטת רגל עקב שימוש לרעה בהליכים

הליך פשיטת רגל נועד להעניק לחייב, שהגיע למצב של חדלות פירעון, הזדמנות להסדיר את חובותיו ולשקם את מצבו הכלכלי. במסגרת הליך זה, החייב מוגן כאמור מפני פתיחת הליכים משפטיים והליכי אכיפה וגביה כנגדו, ההליכים הקיימים שנפתחו מולו זה מכבר מוקפאים והוא מקבל פטור חלקי או מלא מהחובות שלו בכפוף לעמידתו בתנאי ההליכים.

עם זאת, לא פעם מתרחשים מקרים של ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל על ידי חייבים. התנהגויות אלו עלולות להוביל לביטול הליך פשיטת הרגל, ולהותיר את החייב עם כל חובותיו – על כל המשתמע מכך.

 

מה נחשב כשימוש לרעה בהליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון)?

שימוש לרעה בהליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון) הוא התנהגות של חייב במסגרת הליך פשיטת רגל, המהווה עבירה פלילית. החוק הישראלי קובע כי שימוש לרעה בהליכי פשיטת רגל כולל את הפעולות הבאות:

 1. הסתרת נכסים: החייב מסתיר נכסים כגון דירה, רכב, חסכונות או חשבונות בנק במטרה שלא יועברו לקופת הנשייה למטרת פירעון חובותיו.
 2. העלמת הכנסות: החייב מעלים הכנסות כגון משכורת, הכנסות מעסק או זכויות סוציאליות.
 3. אי עמידה בצו בית משפט: החייב לא עומד בצווי בית המשפט, כגון צו תשלומים או צו כינוס נכסים. 
 4. התנהגות פסולה או פעולות מרמה: החייב נוהג בצורה פסולה או מבצע מניפולציות כדוגמת זיוף מסמכים, הצגת מצג שווא או ניסיון לפגוע בהליך פשיטת הרגל.

בישראל מתרחשים מדי שנה מקרים רבים של ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל. להלן כמה דוגמאות:

 • חייב שהסתיר נכסים וחשבונות בנק מהנאמן המלווה אותו בהליכים
 • חייב שהמשיך להוציא כספים על צרכיו האישיים, במקום להשתמש בהם לתשלום חובותיו.
 • חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל רק לאחר שאיבד את כושר השתכרותו, מתוך מטרה להתחמק מתשלום חובותיו.

בית המשפט רשאי לבטל הליך פשיטת רגל במקרים של שימוש לרעה. ביטול הליך פשיטת רגל משמעותו שהחייב יישאר עם כל חובותיו, וכן שיהיה חשוף לתביעות חוב נוספות וסנקציות שונות.

 

איך פונים לבית המשפט לביטול הליכי פשיטת רגל עקב שימוש לרעה?

על מנת לבטל הליך פשיטת רגל של חייב שעשה בהליך שימוש פסול, על הנאמן המלווה את החייב בהליכים או מי מנושיו להגיש בקשה לבית המשפט. בית המשפט יבחן את הבקשה ויחליט האם אכן התקיים ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

עם זאת, חשוב לציין כי לא כל התנהגות של חייב במסגרת הליך פשיטת רגל תיחשב כהפרה של החוק. בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו, ויחליט האם אכן התקיים שימוש לרעה בהליכים.

 

מהן ההשלכות של ביטול הליכי פשיטת רגל בנסיבות אלו?

ביטול הליכי פשיטת רגל עלול להוביל למספר השלכות שליליות עבור החייב, כגון:

 • העמדה לדין פלילי.
 • פגיעה במוניטין של החייב.
 • קשיים בהשגת הלוואות או אשראי בעתיד.
 • החייב יישאר עם כל חובותיו.
 • החייב יהיה חשוף לתביעות חוב נוספות.
 • החייב עלול להיכנס לחובות נוספים, מתוך ניסיון להחזיר את החובות שנותרו לו.
 • החייב עלול להיפגע מבחינה כלכלית וחברתית.

עינינו הרואות כי ביטול ההזדמנות לקבלת הפטר חובות במסגרת הליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון, למעשה שולל מן החייב את ההזדמנות להשתקם כלכלית. לכן, חשוב לנקוט בזהירות רבה במהלך הליך פשיטת רגל, ולהימנע מכל התנהגות שעלולה להתפרש כניצול לרעה של ההליכים.

 

כיצד ניתן לצמצם את הסיכון לביטול פשיטת רגל עקב שימוש לרעה בהליך?

הליכי פשיטת רגל נועדו לסייע לחייב להסדיר את חובותיו ולשקם את מצבו הכלכלי. עם זאת, חשוב לזכור כי הליכים אלו עלולים להיות מבוטלים עקב ניצול לרעה שלהם בידי חייבים השואפים להתנער מחובותיהם בדרך לא דרך. על מנת למנוע ביטול של הליך פשיטת רגל, חשוב לנקוט בזהירות רבה במהלך ההליכים, ולהימנע מכל התנהגות קלוקלת או הסתרת מידע שעלולים להתפרש כשימוש לרעה בהזדמנות שניתנה לחייב להשתקם כלכלית.

 

מה יכול חייב לעשות במידה וביטלו לו את הליך חדלות הפירעון בטענה לניצול לרעה?

אם הליך חדלות הפירעון של חייב בוטל בטענה לניצול לרעה, החייב יכול לנקוט בצעדים הבאים:

ערעור על החלטת בית המשפט

החייב יכול לערער על החלטת בית המשפט בפני בית המשפט המחוזי. 

פניה לקבלת סיוע משפטי

החייב יכול לפנות לקבלת סיוע משפטי מעורך דין פשיטת רגל מנוסה. עו"ד חובות טוב יכול לסייע לחייב להבין את זכויותיו וחובותיו, ולהגיש ערעור על החלטת בית המשפט.

מציאת ערוץ חלופי לפירעון החובות

בהנחייתו של עורך דין חדלות פירעון מיומן, ניתן לא אחת למצוא פתרונות חלופיים למחיקת חובות של חייבים, שאינם מחייבים מעורבות בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על כל ההגבלות הנלוות אליהם.

 

לסיכום

בסקירה זו ראינו כי ביטול פשיטת רגל עקב שימוש לרעה בהליך, עלול להוביל להשלכות שליליות מאוד על החייב. אם הגעתם למצב כזה, חשוב לפעול בהקדם כדי להתמודד עמו בעזרת עו"ד פשיטת רגל מנוסה. 

פנו עוד היום למשרד עו"ד ינובסקי לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי שיכול להגן על זכויותיכם.

ביטול פשיטת רגל עקב שימוש לרעה
ביטול פשיטת רגל עקב שימוש לרעה
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader