הסדר חוב מול הבנק

מאמר זה יעסוק ביצירת הסדר חוב של חייב מול הבנק, הנושה. בראשית המאמר יוצג רקע כללי לנושא ולאחריו יוסבר מהו למעשה הסדר חוב מול בנק.

בהמשך המאמר יוצגו שתי תקופות הזמן העיקריות בהן ניתן לפנות לבנק בבקשה להסדר חוב ועל היתרונות והחסרונות של כל אחת מן התקופות. עוד, יוסבר מהן האפשרויות אשר יכולות להיות מוצעות לחייב במסגרת הסדר החוב ועם איזה מידע עליו להגיע לפגישת המשא ומתן כדי להיות מוכן ככל שניתן.

בסיום המאמר, יוצגו שני ההליכים העיקריים לחייב שלא הצליח ליצור הסדר חוב חדש מול הבנק, הליך חדלות פירעון והוצאה לפועל.

 

רקע

לאורך חיינו הבוגרים, אנו נדרשים לא אחת ללקיחת הלוואות מסוגים שונים על מנת לשפר ולקדם את אורח חיינו ולהבטיח רמת חיים נאותה. הלוואות כגון משכנתא, הלוואה לצורך הרחבת העסק, הלוואה ספציפית לקראת הוצאות צפויות – כל אלו הן פעולות סטנדרטיות שמרבית משקי הבית בישראל נדרשים להתמודד עמם. כפי שעולה, מרבית משקי הבית לוקחים את ההלוואות הללו מהבנקים השונים, שהם למעשה הגוף העיקרי שמספק הלוואות לאזרחים.

אך מה קורה במידה ונקלענו למצב שבו אין ביכולתנו להחזיר את החוב החודשי לבנק כפי שנדרש מאיתנו בהסכם? מצב זה יכול להיגרם הן מהתנהלות כלכלית לקויה של משק הבית או חלילה מאירוע מצער דוגמת שינוי במצב בריאותי, פטירה של אחד מבני הזוג או שינוי משמעותי במצב התעסוקתי. במצבים הללו, נדרשים הלווים לעשות "חישוב מסלול מחדש" ולראות כיצד ניתן להימנע מצבירת חובות נוספים לבנק, בדמות אי החזר החוב הקיים. במאמר זה נעסוק במצבים העיקריים אותם נדרש להכיר לקראת התמודדות עם מצב כגון דא.

הסדר חוב מול הבנק
הסדר חוב מול הבנק

מהו הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב הוא מונח שמתאר יצירת הסכם חדש מול הבנק ממנו לוינו כספים, לאור קושי לעמוד בהחזרים שנקבעו בהסכם המקורי. קרי, אותו לווה רואה שאין ביכולתו לעמוד בתשלומים החודשיים שהוטלו עליו ועל כן הוא פונה לבנק כדי לבצע שינוי בהסכם המקורי, בוא הוא יוכל לעמוד.

ישנן שתי תקופות זמן בהן ניתן לפנות לבנק במטרה לביצוע הסדר חוב:

  1. טרם החלו בעיות בהחזרת התשלומים החודשיים.
  2. לאחר שהחלו בעיות בהחזרת התשלומים החודשיים בבנק (למשל, שיקים שחזרו לבנק).

כפי שניתן לשער, ראוי וכדאי לפנות לבנק בהצעה להסדר חוב טרם החלו בעיות בתשלום ההחזרים החודשיים – נעמוד על ההבדלים.

 

מהם ההבדלים המשמעותיים בין יצירת הסדר חוב בתקופות השונות?

  • כאשר חייב פונה לבנק בבקשה ליצירת הסדר חוב טרם החלו בעיות בהזרמת התשלומים, ככלל מצבו טוב. בשלב זה, עדיין קיים אמון בין החייב לבין הבנק, שכן הוא בחר לפנות לבנק בטרם החלו הבעיות. עצם קיומו של אמון, יכול להוביל למשל להימנעות מדרישה של ערבים או בטחונות נוספים מצידו של הבנק וגם להסדר מתחשב יותר, בשל האמון בחייב.

יתרון נוסף, הוא שיצירת הסדר חוב בשלב זה, יכול במרבית המקרים להיסגר מול הבנק עצמו, אפילו מול אותו סניף ומול בעלי המקצוע המוכרים, במקום להיגרר למחלקה המשפטית הכללית של הבנק.

שני היתרונו הללו יכולים להפוך את כל התנהלות למתחשבת ונעימה יותר.

  • כאשר חייב פונה לבנק לאחר שהחלו בעיות בהזרמת התשלומים – נקודת הפתיחה שלו משמעותית פחות טובה. רמת האמון נמוכה וייתכן מאוד שהדבר יוביל למעשה להסדר חוב עם תנאים נוקשים ופחות טובים, כולל מתן ערבויות ובטחונות נוספים.

בנוסף, כפי שנאמר, סיכוי גבוה (אם כי לא מוחלט) שההתנהלות תבוצע מול המחלקה המשפטית של הבנק ולא מול הסניף. באם ההליך הועבר למחלקה המשפטית, ההליך בהכרח יהיה ארוך ויקר יותר.

בסופו של יום נדרש לזכור כי בנקים מעוניינים לסגור חובות תוך קבלת מקסימום ההחזר האפשרי, אך גם מהר ככל שניתן. החזר החובות שלא בהסדר חוב, אלא בהליכים משפטיים אחרים (שיוצגו להלן בקצרה), מובילים לעלות כלכלית גבוהה והימשכות ארוכה של הליכים – שני מצבים שהבנק מעוניין להימנע מהם. על כן, כדאי לזכור שגם הבנקים יעשה ככל שביכולותיהם כדי להגיע להסדר חוב.

 

אילו אופציות יכולות להיות מוצעות לי במסגרת הסדר חוב?

שתי האפשרויות העיקריות שעומדות בפני הבנקים, הם הקטנה של החוב או פריסה של החוב לאורך תקופה ממושכת יותר. אם חייב יכול להחזיר את גובה החוב המקורי, אך נדרשת לו תקופה ממושכת יותר, ייתכן מאוד והבנק יאפשר לו לפרוש את אותו חוב על תקופה ארוכה יותר מזו שבהסכם המקורי.

עם זאת, במידה והתרחשה התדרדרות משמעותית באופן שלא מאפשר לחייב את מלוא החוב, גם בתקופה ארוכה יותר, ייתכן והבנק יקטין את גובה החוב שיוחזר. למשל, אם הבנק הלווה לי 100 שקלים, אך לאור מצבי הכלכלי הנוכחי נראה שאוכל להחזיר רק 70 שקלים, ייתכן והבנק יעדיף להקטין את החוב שאחזיר על מנת להימנע מהליך ארוך וממושך.

נזכיר, ישנם מצבים רבים בהם הבנק יעדיף לקבל החזר החוב באופן חלקי, מאשר להילחם בהליכים משפטיים אורכים ויקרים על הסכום המלא. עם זאת, אין לבנות על כך שהבנק יוותר על מלוא החוב.

 

איזה מידע עלינו לבדוק ולהכיר לקראת דיון על הסדר חוב?

לקראת משא ומתן עם הבנק לעניין הגעה להסדר חוב, שהוא הליך שבו ראוי להיות מיוצג על ידי עורך דין, כדאי להגיע מוכנים ככל שניתן בכל הנוגע לחוב הקיים וליכולות הכלכליות הנוכחיות שלנו.

החוב הקיים

על החייב להיות מודע לפרטים הבאים: מיהו הגוף המלווה; מה יתרת ההלוואה שטרם הוחזרה; מה משך התקופה לסיום התשלום בשנים; מה גובה ההחזר החודשי המקורי עליו הוסכם; גובה הריבית באחוזים; סוג ההלוואה (משכנתא/ עסקית/ מסחרית רגילה) ; מי הלווים הראשיים ואילו ערבים ובטחונות אחרים קיימים.

מידע עדכני

לצד כל המידע על החוב המקורי, יש להיות מסוגלים להציג בפני הבנק את כושר ההחזר הנוכחי הריאלי, כזה שנוכל לעמוד בו מחד ומנגד, בתקווה, שיוכל לספק את שביעות רצונו של הבנק. יכולת החזר נמוכה מדי עלולה לסכל את היכולת להגיע להסדר חוב, בעוד שיכולת החזר סבירה ביחס לגובה החוב, תאפשר הסדר.

בנוסף למידע שהוצג, מומלץ להציג בפני הבנק את הסיבות העיקריות שהובילו לכך שהחייב לא יכול לעמוד בתשלומים הנדרשים ממנו, לא כדי לייצר אמפתיה אלא כדי להעיד על טיב ההתנהלות כלכלית של חייב. כפי שצוין לעיל, הסיבות יכולות להיות שינוי במצב תעסוקתי, פטירה של אחד המפרנסים, מצב בריאותי שהתדרדר ומצבים נוספים שאינם בשליטת החייב. מנגד, לעיתים התנהלות כלכלית לקויה או חסרת אחריות של החייב היא שהובילה למצב הקיים. כפי שניתן לשער, ככל שהשוני ביכולת הכלכלית הוא תוצר של אירועים שלא בשליטת החייב, אין ספק שהדבר יעודד במידת מה את הבנקים להגיע להסדר חוב, כיוון שאין הדבר מעיד על התנהלות שגויה של החייב.

 

אין הסדר חוב – חדלות פירעון או הוצאה לפועל

למרות הניסיונות הרבים של חייבים להגיע להסדר חוב, הדבר לא תמיד מצליח. כאשר ההליך לא צלח והחייב לא עומד בתשלום ההחזרים החודשיים, ככל הנראה לאחר תקופת זמן מסוימת החייב ימצא עצמו עומד בפני אחד ההליכים הבאים – הוצאה לפועל, הליך חדלות פירעון.

 

הוצאה לפועל

כשמו כן הוא, מדובר בגוף שמטרתו להוציא לפועל החלטות של בתי דין או פסיקות של בתי המשפט השונים. מדובר בגוף שיכול לבצע מגוון רב של פעולות, החל מסילוק פולש מדירה, תפיסת נכס ועד סיוע בקבלת החזר כספי מחייב שלא מציית לפסק הדין. בענייננו, ייתכן ורשם הוצאה לפועל ידרוש המחייב לבצע פעולות שונות, על מנת שזה יוכל להחזיר את החוב החודשי הנדרש ממנו, החל ממכירת נכסים שבידיו ועד פעולות שונות אחרות.

 

חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון עוסק בישויות משפטיות (אדם פרטי או תאגיד) שסך חובותיהם עולה על סך נכסיהם, באופן שאין להם יכולת מעשית להחזיר את כלל החובות לנושים השונים. מדובר במצב קיצוני למדי שבו ממונה או נאמן נהפך לאחראי הכמעט בלעדי על כלל ההתנהלות הכספית של החייב. מטרת ההליך, היא מחד לסייע לחייב לשקם את מצבו הכלכלי, תוך סיוע לנושים לקבל את מקסימום ההחזר הכספי שניתן לאור המצב. אדם שהינו בבחינת חייב לבנק ומצבו הכלכלי רע מאוד, ייתכן ויחל בהליך של חדלות פירעון. שם, לצד נושים שונים, יהיה הבנק נושה שזכאי לקבל החזר מסוים של החוב אותו צבר כלפיו החייב.

 

סיכום

לצערנו, אנשים רבים נתקלים לאורך החיים במצב שבו אין בידם היכולת לעמוד בהסכם החזר חוב עליו חתמו, לאור נסיבות שונות ומגוונות. כפי שניתן לראות, הדרך המומלצת ביותר להתנהלות מול הבנק, היא על ידי יצירת הסדר חוב, קרי, הסכם החזר חוב חדש. כדי להצליח ולהגיע להסדר חוב שיהיה מתאים וריאלי עבור שני הצדדים, מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין שמתמחה בתחום. היכרות עם אופן העבודה של הבנקים ועם עורכי הדין מהמחלקות המשפטיות, מהווה יתרון כביר שיכול להוביל ליצירת הסכם ידידותי וסביר לחייב. עוד יצוין, כי גם אם חייב לא הצליח להגיע להסדר חוב מול הבנק, בין אם היה מיוצג ובין אם לאו, ראוי להשתמש בשירותי עורך דין גם בהליכים מסוג הוצאה לפועל וחדלות פירעון שגם בהם יש חשיבות אדירה לניסיון של עורך דין. משרדנו מתמחה בתחום מזה שנים רבות וסייע למאות לקוחות להפיק את המירב ככל שניתן ממצבים מסוג אלו.

צרו קשר עכשיו ואנו נדאג להוציא אתכם לחיים חדשים!

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
הפטר בפשיטת רגל

הפטר בפשיטת רגל הוא צו המאפשר לסלק את יתרת חובותיו של אדם שצבר חובות ומצוי בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון. זאת למעט חלק מהחוב

קרא עוד »
עורך דין נזקי רכוש

שריפה, הצפה, פריצה לבית, תאונת דרכים ואפילו אסון טבע יכולים לגרום לנזק משמעותי לרכוש יקר וחיוני להמשך החיים. אנשים שאיבדו את ביתם כתוצאה משריפה למשל,

קרא עוד »
מכתב התראה מהבנק

קבלת מכתב התראה מהבנק היא מעמד מאוד מאיים, שגורם לחייבים רבים לטמון את ראשם בחול ולהתעלם מקבלתו. אין לעשות זאת! כל התעלמות ממכתב התראה מהבנק

קרא עוד »
חדלות פירעון בהוצאה לפועל 

אדם שמצוי בחובות כלכליים קשים רשאי לבקש מרשות האכיפה והגבייה לפתוח בהליכי חדלות פירעון על מנת להשתקם כלכלית בסיועה של המדינה. אמנם מדובר בהליך ארוך,

קרא עוד »
דילוג לתוכן