צו הפטר – מה הוא ואיך נקבל אותו

לחובות שאינם משולמים במועד יש נטיה לתפוח, לצבור קנסות וריביות ולהפוך לבוץ טובעני שממנו קשה מאוד להיחלץ ללא סיוע מקצועי. ישראלים רבים מצאו עצמם מידרדרים למצב של אי יכולת לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שלהם בעקבות נסיבות שונות. במצב כזה, אחד הפתרונות האפשריים הוא פתיחה בהליכי פשיטת רגל (שנקראים כיום הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי).

הליכים אלו הם אמנם פולשניים למדי ואורכים זמן רב, אולם מדובר בפתרון שיכול לסייע לחייב בהתמודדות יעילה עם החובות ופתיחה בדף חדש מבחינה כלכלית בסוף התהליך. הדבר מתאפשר במידה רבה הודות לאפשרות שמציעים הליכי פשיטת הרגל למי שעומד בתנאים ובהגבלות הכרוכות בהם, לקבל בסוף התהליך פטור מיתרת החובות. כדי שתוכלו להבין טוב יותר איך התהליך עובד, בשורות הבאות נסביר בהרחבה על צו הפטר – מה הוא ואיך נקבל אותו.

 

כדאי לדעת: צו הפטר – מה הוא ואיך נקבל אותו

כשאדם בישראל נקלע לחובות שאינו מצליח לפרוע אותם או להגיע מול הנושים שלו להסדר חוב כדי להחזיר את הכספים בתשלומים נוחים יותר, אחד הפתרונות העומדים לרשותו (ולרשות הנושים שלו), הוא להגיש בקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל (בשמם הנוכחי: הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי). בסוף הליכים אלו שנמשכים מספר שנים וכוללים שלבים שונים שבמסגרתם נדרש החייב להשיב לפחות חלק מהכספים לנושיו, ככל שהחייב מילא את החובות שהוטלו עליו יינתן לו צו הפטר.

משמעותו של צו הפטר זה, היא מחיקת חובות נותרים שהחייב לא הצליח לפרוע במסגרת ההליכים והסרה של ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרתם (הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי, צו לאיסור יציאה מן הארץ, הגבלת התמנות למשרות מסוגים מסוימים ומניעת הקמת חברות חדשות ועוד).

התנאי לקבלת צו ההפטר הוא כאמור, מילוי החובות ועמידה בהגבלות השונות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל. תנאי נוסף לכך שחייב בהליכי פשיטת רגל יוכל לקבל בסוף התהליך הפטר מיתרת חובותיו, הוא שיעלה בידיו להוכיח שחובותיו נצברו בתום לב – על כך נפרט עוד בהמשך.

אילו חייבים זכאים לקבלת צו הפטר?

כל חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל, רשאי באופן עקרוני, לבקש שיינתן לו הפטר מיתרת חובותיו, בכפוף להוכחת עמידתו בכמה תנאים מצטברים לבית המשפט, בדגש על התנהלות תמת לב כלפי נושיו לאורך כל הליך פשיטת הרגל ובכלל זה, הוכחת נכונות עקבית מצידו לאורך התהליך להשבת הכספים לנושים, בהתאם ליכולת הכלכלית שלו כחייב, ושיתוף פעולה מלא עם כונס הנכסים והנאמן / המנהל המיוחד שמונה מטעמו לכינוס נכסי החייב, כדי לאפשר את השבת הכספים לנושים.

 

מתי ניתן לדון בזכאות החייב בהליך פשיטת רגל לקבלת צו הפטר?

על מנת שניתן יהיה להעלות לדיון את הבקשה לקבלת צו הפטר בהליכי פש"ר, צריכות לחלוף 4 שנים מן המועד שבו ניתן צו כינוס לנכסי החייב כחלק מההליכים.

 

כיצד מגישים בקשה לקבלת הפטר ומי רשאי לעשות זאת?

את הבקשה לקבלת הפטר יש להגיש באמצעות עו"ד פשיטת רגל לבית המשפט שלו הוגשה הבקשה לפתיחת הליכי פשיטת הרגל של החייב במקור. הצו יכול להינתן לבקשת החייב המצוי בהליכי פשיטת רגל, אך גם לבקשתו של כונס הנכסים הרשמי או גורם מטעמו (כמו המנהל המיוחד או הנאמן שמונה לליווי הליך פשיטת הרגל של החייב).

 

מה בין חובת תום הלב לבין הזכאות לקבלת צו הפטר בפשיטת רגל

בהמשך לאמור לעיל, נסביר לעומק את משמעות המושג "תום לב" בהקשר לקבלת צו הפטר בהליכי פשיטת רגל. מאחר ותום לב הוא מושג רחב למדי, כדי לעמוד על זכאותו של החייב לקבלת צו ההפטר התנהלותו נבחנת על ידי בית המשפט שמולו מתנהל הליך פשיטת הרגל שלו.

הנושאים העיקריים הנבחנים לטובת העניין, הם האם ההתנהלות הכלכלית של החייב במועד בו נוצרו חובותיו היתה משולחת רסן והאם חובותיו הם תוצר של עבירות פליליות או הימורים. בשני המקרים האחרונים – הזכאות לקבלת צו ההפטר מוטלת בספק. באשר להתנהלות כלכלית בעייתית, הדבר ייבחן ביחס להתנהלותו הכלכלית של החייב במסגרת הליכי חדלות הפירעון ונכונותו לעמוד במוסר התשלומים לנושים, שנקבע עבורו במסגרתם.

 

המשמעות של קבלת הפטר בהליכי פשיטת רגל

קבלת ההפטר עבור החייב, היא קבלת פטור מפירעונם של כלל החובות שנתבעו במסגרת הליכי פשיטת הרגל שהתנהלו מולו או שנושיו יכולים היו לתבוע אותם במסגרת ההליכים, חוץ מחובות שעליהם ההפטר לא חל (על כך נפרט עוד בשורות הבאות).

בהתאם לכך, לא רק שהחייב שעמד בתנאים ובהגבלות בהליך פשיטת הרגל ושילם לנושיו את הסכומים שנקבעו עבורו בהתאם ליכולתו הכלכלית בזמן ההליכים, יהיה פטור מכיסוי יתרת חובותיו, אלא שצו ההפטר יגן עליו מתביעות עתידיות שעשויות להיות מוגשות כנגדו בנוגע לחובות שנוצרו טרום הליך פשיטת הרגל שעבר. יחד עם זאת, יש לסייג ולומר כי קבלת ההפטר תקפה אך ורק לחייב עצמו, ולא לאנשים נוספים בחייו כמו שותפיו העסקיים או הערבים שלו.

 

על אילו סוגים של חובות לא תתאפשר קבלת הפטר?

כשם שלא כל חייב זכאי בהכרח לקבלת פטור מיתרת חובותיו, כך לא כל סוג של חוב ניתן למחיקה במסגרת צו הפטר. בין סוגי החובות שעבורם לא ניתן לקבל פטור נמנים:

  • קנסות
  • חוב מזונות
  • חובות שנוצרו בשל עבירות פליליות
  • חובות שמקורם במעשי מרמה והונאה
  • חובות נזיקיים בסכומים בלתי קצובים
  • וכיוצא באלו

ההיגיון בבסיס הגבלת האפשרות לקבלת הפטר עבור סוגי חובות אלו, הוא שלא ניתן למחוק חובות כאשר הזכאים להם עלולים לצאת נפסדים מכך, כמו במקרים של חוב דמי מזונות לאישה ולילדים, הזקוקים לכספי המזונות מאביהם למחייתם.

 

אילו סוגי הפטר ניתנים במסגרת הליכי פשיטת רגל?

קיימים 3 סוגים של צו הפטר הניתנים במסגרת הליך פשיטת רגל והם:

  1. הפטר לאלתר (הפטר חלוט): זהו צו הפטר שמעניק לחייב פטור מלא מכלל החובות הנותרים בסוף הליך פשיטת הרגל (מלבד החובות שצוינו לעיל שבגינם ניתן לקבל הפטר אך ורק במקרים חריגים בהוראת בית משפט).
  2. הפטר מותנה: כשמו כן הוא – צו הפטר שלפיו החייב נדרש לעמוד בתנאים מסוימים שנקבעו מראש כדי שיוכל לקבל הפטר מלא מיתרת חובותיו.
  3. הפטר חלקי: קבלת צו הפטר חלקי אינה שכיחה במיוחד אך עשוי להינתן על ידי בית המשפט במקרים יוצאי דופן שבהם הוכח כי החייב לא פעל בתום לב בהקשר לחובות שצבר.

 

צו הפטר – מה הוא ואיך נקבל אותו – סיכום

קבלת צו הפטר אינה עניין פשוט כלל ועיקר. הדבר כרוך כאמור בפתיחת הליך פשיטת רגל (המתנהלים כיום במתכונת שונה מבעבר – הודות לרפורמת חדלות הפירעון משנת 2019), ובעמידה בהגבלות ובתנאים רבים שהחוק מגדיר לעניין זה.

רק חייב שיצליח להוכיח לבית המשפט שפעל בתום לב ובניקיון כפיים בהקשר לצבירת חובותיו ולהתמודדות עמם, יוכל לקבל פטור מיתרת חובותיו בתום ההליכים. סיוע מעורך דין מחיקת חובות מיומן, היא המפתח לשיפור הסיכויים לקבלת הפטר חלוט בתוך פרק זמן סביר וללא התניות נוספות.

לעו"ד דניאל ינובסקי ניסיון רב שנים בליווי חייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, עד לקבלת צו הפטר. נשמח ללוות גם אתכם בהתמודדות יעילה עם חובותיכם תוך הגנה מיטבית על זכויותיכם לאורך כל הדרך. אל תהססו – פנו אלינו עוד היום!

צו הפטר – מה הוא ואיך נקבל אותו
צו הפטר – מה הוא ואיך נקבל אותו
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader