נושה מובטח

זה יכול לקרות לכל אחד מאתנו. משבר כלכלי פתאומי, או אירוע רפואי שמתרחש במשפחה. גם אם אתם האנשים הכי מתוכננים בעולם מבחינה כלכלית, תופתעו לשמוע שזה יכול להגיע גם אליכם. מה קורה כשיש לכם חוב כלפי מישהו והוא מגדיר את עצמו כלפיכם בתור נושה מובטח? מה זה אומר? מה זה הליך פשיטת רגל בכלל? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

כמה מילים על חדלות פירעון ופשיטות רגל

לפני שמדברים על נושה מובטח, וצוללים לעומק הנושא, כדאי להבין את הבסיס. המקור החוקי להליך חדלות פירעון, כפי שנקראת היום, כשבעבר ההליך נקרא פשיטת רגל, הוא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח -2018. החוק בעצם החליף את פקודת פשיטת הרגל המקורית. מה בעצם אומר החוק? החוק מסדיר את כלל ההליכים הקשורים בחדלות פירעון. החל מאלו הזכאים להגיש את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, ועד סיום ההליך וההכרזה על החייב בתור חדל פירעון, כולל הסדר חובות שנעשה לו, או הכרזה עליו כפטור מחובותיו, הפטר חובות, כפי שמגדיר את זה החוק.

 

מה מטרות החוק? ומה הכללים לגבי הנושים?

גם אם אתם נושים, וגם אם אתם קוראים את הדברים כחייבים שמחפשים תשובות, עליכם להבין את מטרת החוק ואת מעמד הנושים, כפי שמוגדר בו. החוק חוקק כגרסה אחרת לפקודת פשיטת הרגל, לאחר שהמחוקק הבין שיש צורך לבצע שינוי. מה זה אומר? אם בעבר, פשיטת רגל עסקה בעיקר במעמד הנושים והחזר החוב אליהם, החוק החדש, חוק חדלות פירעון, הגדיר מטרה נוספת. מה היא? לדאוג גם לשיקומו הכלכלי של החייב. למה התווספה המטרה הזו? המחוקק הבין שהחזר חוב לנושים, ובאופן כללי, דאגה לנושים ולמערכת הפיננסית של הלוואות וחובות במדינה, לא תתקדם אם החייבים רק יחזירו את חובותיהם, לאחר מאמץ ועמל קשה. המחוקק הבין שיש צורך גם בשיקומו הכלכלי של החייב, כדי לחלץ אותו ממעגל החובות כך שיסייע למשק בתור אדם ללא חובות, שעובד לפרנסתו.

 

אז מה עם הנושים?

עיקרון מרכזי בחדלות פירעון היא עניין השוויון בין הנושים השונים. כלומר, אם אין הגדרות מיוחדות, חלוקת החובות לנושים מתבצעת בידי נאמן מקופת נשייה, אליה מועברים כספים במסגרת הליך חדלות הפירעון על ידי החייב. כלומר, אם הנושים נמצאים באותה מדרגה, כלומר, גובה החוב של החייב אליהם דומה, והבטוחות והערבונות דומות, אז באמת אמור להיות שוויון בין הנושים השונים.

 

מה זה אומר נושה מובטח?

נושה מובטח מוגדר בחוק חדלות פירעון בסעיף 243 כ"נושה שהחוב שחב לו החייב הוא חוב מובטח", כמו כן, גם סעיף 253 לחוק, שמגדיר בעל זכות עיכבון, מכניס את בעל זכות העיכבון, כנושה שהוא בעצם נושה מובטח. מה זה אומר בעצם? מדובר בנושה שיש לו בטוחה, כלומר יש לו שעבוד המבטיח שיקבל את החוב בחזרה. דוגמא לכך אפשר לראות למשל בהלוואת המשכנתא, שם הבנק, שנותן את המשכנתא, הוא בעצם נושה מובטח.

 

אז מה זה שעבוד?

שעבוד זה הסכם בין הנושה לחייב, בו החייב מתחייב, שבמידה ולא ישלם את החוב, הנושה יהיה זכאי להיפרע מנכס שיש בידיו. שעבוד כזה יכול להיות משכון כלשהו לפי חוק המשכון, או נכס כלשהו, כמו שאמרנו, משכנתא, לפי חוק המקרקעין. דרך אגב, אם מדובר במשכון, יש צורך לרשום את המשכון ברשם המשכונות, וזאת כדי שכל העולם ידי שהחפץ או הנכס ממושכן.

 

ההשלכות של הגדרת נושה מובטח

אחת ההשלכות המרכזיות להיותו של נושה, נושה מובטח, היא שיש לו דין קדימה בסדר העדיפות לפירעון החובות. כלומר, הליך חדלות הפירעון מתחיל עם בקשה לפתוח בהליך. לאחר מכן, בית המשפט ממנה נאמן, שנותן את המלצותיו לבית המשפט עבור צו תשלומים. בית המשפט נותן לאחר תקופה מסוימת, צו תשלומים, כלומר, תכנית כלכלית להחזר החובות על ידי החייב. הנאמן מפקח על החייב שהוא אכן מבצע את תכנית צו התשלומים, במשך שלוש שנים. כאשר הכספים המועברים על ידי החייב, נכנסים לתוך קופת נשייה. הנאמן, הוא האחראי לחלוקת קופת הנשייה, כמובן על פי הסדר שנקבע בחוק.

 

מה הוא סדר החזר החובות

  • נושה מובטח – הראשון בסדר הפירעון, קודם לשאר הנושים, ואמור לקבל את החוב המגיע לו ראשון מבין כולם.
  • נושים בדין קדימה – נושים שנמצאים אחרי הנושים המובטחים, ועדיין יש להם זכות קדימה בהחזרי החובות. רק אחרי שיפרעו מהם את החוב אפשר יהיה להמשיך בסדר המפורט להלן.
  • חוב לעובדים – חוב של שכר עבודה, המגיע לעובד עבור התקופה שעבד בה לפני הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. לעיתים גם מגיעים לעובדים כאלה פיצויי פיטורין.
  • חובות כלפי הביטוח הלאומי ורשות המיסים – לעיתים החייב ניכה במקור משכר העובדים מס הכנסה וביטוח לאומי, אך עדיין לא העבירם ליעדם.
  • חוב מזונות – אם יש חוב מזונות, שנקבע לפי פסק דין, ומועד הפירעון שלו היה לפני מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, יש לו עדיפות כלשהי.
  • חובות שונים לרשות המיסים, מע"מ, תשלומי דמי ביטוח לאומי, ותשלומי ארנונה לרשומת המקומית. מדובר על חובות שבוצע עבורם הסדר פריסה עוד לפני מתן הצו לפתיחת הליכים של חדלות  הפירעון. הקדימות היא על רק על קרן החוב ועל חובות שנוצרו במהלך 3 השנים מתוך הסדר הפריסה, אותן בוחר החייב.

 

מה חשוב לדעת?

נושה מובטח שרוצה לקבל את החוב שלו חזרה, יכול להגיש בעצמו לבית המשפט בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד החייב. אם כבר הוגשה כזאת בקשה, בין אם על ידי נושה אחר בכלל, ובין אם על ידי החייב עצמו, כל שאר הנושים יצטרכו אחר כך להגיש תביעת חוב לנאמן, וזאת אם הם רוצים לקבל את החוב שלהם בחזרה.

 

ומה זה אומר "זכות עיכבון"?

כשמדברים על נושה מובטח, אי אפשר להתעלם גם מהמושג "זכות עיכבון". לעיתים קרובות, כשיש נושה מובטח, בהסכם גם יקבע שיש לו אופציה לעכב את השבת החפץ את פירעון החוב כלפיו. למשל, בעל מוסך שלא משחרר את הרכב של החייב עד שלא פורע את התשלום.

 

זכויות נוספות של הנושה המובטח

הנושה המובטח יכול לסמוך לגמרי על הערובה. המשמעות היא, שהוא יודע שיש לו זכות קדימה בפני כולם, והנאמן אמור להחזיר לו את החוב בהקדם האפשרי. בנוסף, הנושה יכול להחליט שהוא ממש את הערובה שיש בידיו, אם יש כזאת, במידה ולא החוזר החוב. בנוסף, הנושה המובטח יכול להעריך את שווי הערובה ואז להגיש תביעת חוב כנגד החייב, אם יש הפרש בין סכום החוב לערובה. במקרה כזה, החוב על ההפרש הזה, הופך את הנושה המובטח לנושה רגיל בעצם. בנוסף, הנושה המובטח יכול בכלל לוותר על הערובה ולהעבירה לנאמן, וכך להפוך להיות נושה רגיל הזכאי לדיבידנד כמו נושה רגיל.

לסיכום, מדובר בנושא מורכב, וכמו בכל נושא מורכב, מומלץ לכם מאוד לפנות לעורך דין מומחה לחדלות פירעון ופשיטות רגל. עו"ד דניאל ינובסקי, הוא בעל ניסיון רב בתחום, מקצועי, אמין, ואחד שתוכלו לסמוך עליו שייצג את האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר.

נושה מובטח
נושה מובטח
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader