ביטול עיכוב יציאה מהארץ – 4 תנאים

עיכוב יציאה מהארץ אינו עונש שהמדינה מטילה על החייבים, אלה מנגנון המונע את בריחת החייב מהארץ במטרה להתנער מתשלום החוב על ידי העתקת מקום מגוריו לארץ זרה!

אם כן, במידה והחייב עומד ב-4 התנאים המפורטים בהמשך, יש סיכוי גבוה שניתן לסייע לאדם שהוטל עליו עיכוב יציאה מהארץ לצאת לחו"ל לתקופה קצרה (בד"כ שבוע ועד חודשיים, תלוי בנסיבות המקרה).

 

ביטול עיכוב יציאה מהארץ – איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ?

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ מצריך הגשת טופס בקשה לביטול עיכוב יציאה מן הארץ. לשם כך מומלץ מאוד לפנות בהקדם האפשרי לעו"ד הוצאה לפועל מנוסה. זאת משום שסיכוייה של בקשת הביטול להתקבל, תלויים בנימוקים שיוצגו במסגרתה ובעמידת המבקש בשלל תנאים ודרישות שהחוק קובע לעניין זה.

כל ניסיון לבצע זאת באופן עצמאי נדון לכישלון. הגשת בקשת ביטול צו לעיכוב יציאה מהארץ, נעשית בעזרת טופס 214 – טופס בקשה לביטול, עיכוב, או חידוש הליכים והגבלות.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ - 4 תנאים
ביטול עיכוב יציאה מהארץ – 4 תנאים

איך לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ באמצעות טופס 214?

ההוראות להגשת טופס 214 מפורטות כולן במסגרת דברי ההסבר לטופס, כמו גם באתר רשות האכיפה. את הטופס אמנם ניתן למלא עצמאית ולהגיש אונליין או בדרכים המסורתיות: פקס, דואר או בהגשה פיזית בסניף ההוצאה לפועל הקרוב למקום מגוריכם. יחד עם זאת, במידה והוצא כנגדכם צו לעיכוב יציאה מהארץ, ישנה כאמור חשיבות רבה לצורה שבה הנימוקים לבקשה מוצגים בטופס ולעמידה בכלל דרישות החוק לעניין זה.

לכן לא מומלץ לעשות את התהליך לבד. בנוסף יש לזכור כי אין מדור בביטול גורף של הצו, אלא בהגשת בקשה שמאפשרת ביטול נקודתי בלבד של ההגבלה לטובת הנסיעה הספציפית שעבורה הוגשה בקשתכם. לכן אם לא פעלתם בעזרת עו"ד הוצאה לפועל, כאשר תרצו לצאת את גבולות הארץ בשנית, ממילא תזדקקו להגשת בקשה נוספת.

 

הגשת בקשה עצמאית לביטול עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל לעומדים בתנאים

שירות זה מאפשר לחייבים עם חובות בהוצאה לפועל להגיש באופן עצמאי את הבקשה לביטול עיכוב יציאה מן הארץ, גם בהיעדר ייצוג של עורך דין הוצל"פ. זאת באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה (הכניסה לאזור האישי מחייבת רישום עם סיסמא). את הבקשה לביטול הצו יש להגיש תחת קוד בקשה מס' 62.

כאשר הבקשה מוגשת באופן זה לא נדרש צירוף של טופס 214. בקשת האונליין מתעדכנת בתיק של החייב בהוצאה לפועל תוך שלושה ימי עבודה ממועד שליחתה, וממתינה במערכת ההוצאה לפועל להחלטתו של הרשם שדן בתיק של החייב.

יצויין כי ניתן להגיש את טופס 214 גם בערוצים אחרים ובהם בדואר רשום, בפקס, במייל או בהגעה פיזית ללשכת ההוצאה לפועל (כרוך בזימון תור מראש). אולם ללא קשר לדרך ההגשה – למרות שברמה הטכנית ניתן לשגר את הבקשה לבד, לא מומלץ לפעול ללא ייצוג משפטי מקצועי, מפאת מורכבותו של קבלת האישור למהלך מסוג זה.

 

כמה זמן לוקח לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ ומה התהליך?

ככלל הטיפול בבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ הוא הליך שלוקח לא מעט זמן. לכן למעט במקרים דחופים כפי שנגדיר בהמשך, מומלץ להגיש לפחות שבועיים טרום הנסיעה המתוכננת. להלן שלבי התהליך:

 

הגשת הבקשה הראשונית

לשם כך יש למלא את טופס 214. בטופס זה יש לסמן את קוד 62 המיועד לביטול הליכים ולרשום את ההליך המיועד לביטול: הצו לעיכוב יציאה לחו"ל. לאחר מכן, יש לציין בפרוטרוט מהם נימוקי המבקש, לרבות:

 • מטרת היציאה מהארץ.
 • יעד הנסיעה.
 • משך השהייה המתוכננת מחוץ לישראל.
 • זהות הגורם שמממן את עלות הנסיעה והשהייה בחו"ל.
 • הצעת סוג ערבות.

כדאי לצרף לבקשה תצהיר לטובת אימות העובדות שמוצגות בטופס הבקשה. במידה ורשם ההוצאה לפועל יאשר את הבקשה לביטול הצו, המבקש יידרש לספק ערבות / ערבים לפי החלטת הרשם.

 

העמדת הערבות

ככל שהרשם החליט שהמבקש נדרש להעמיד ערבות כנגד ביטול צו היציאה הזמני, החייב יידרש לפנות לבנק לשם קבלתה של ערבות בנקאית, שתעמוד בקריטריונים להלן:

 1. הערבות תהיה בסכום הכולל של חובו של החייב בהוצאה לפועל, או בגובה חלק מהחוב, בהתאם להחלטת הרשם.
 2. הערבות תופנה למערכת ההוצאה לפועל.
 3. הערבות תהיה ללא הגבלת בזמן.

לאחר העמדת הערבות יידרש המבקש להגיש את טופס 214 בשנית, עם העתק מאישור הערבות הבנקאית. אחרי שיתקבל אישור הרשם לבקשה, תידרש הפקדת טופס הערבות המקורי בכספת של ההוצאה לפועל.

העמדת הערבים

במידה והרשם קבע את קיומו של צורך בערבים, משמעו שצו עיכוב יציאה יוצא כנגד הערבים, כחלופה לצו העיכוב שקיים היה נגד החייב, למשך תקופת שהותו של החייב בחו"ל. העמדת כתב הערבות מטעמם של הערבים, מתבצעת על ידי החתמתם על כתב הערבות מול נציג שירות של לשכת ההוצאה לפועל שבה תיקו של החייב המעוכב מתנהל.

בתיקים המתנהלים בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, רשאים הערבים לחתום על הערבות מול עו"ד ולצרף את כתב הערבות אל הבקשה. משנחתם כתב הערבות, המסמכים הבאים יוגשו להוצאה לפועל בידי המבקש:

 1. כתב הערבות החתום.
 2. תלושי משכורת של הערבים מ- 3 החודשים האחרונים (או דוח שנתי מרואה חשבון במידה ומדובר בערבים עצמאיים).
 3. צילום תעודת זהות עם ספח עבור כל ערב.

לאחר שהערבים אושרו וצו עיכוב היציאה מהארץ שלהם הונפק ונקלט, הם יידרשו להתייצב בהוצאה לפועל בשנית לשם זיהויים ווידוא הימצאם בארץ.

 

ביטול עיכוב יציאה מהארץ תוך 24 שעות

ביטול צו יציאה מהארץ יתאפשר בתוך פרק זמן של 24 שעות במקרים דחופים, בהינתן תנאי הסף הבאים:

 1. הבקשה הוגשה בסמיכות למועד המבוקש ליציאה מהארץ, בטווח של יממה ממועד היציאה מהארץ, לא כולל חגים ושבתות.
 2. אי קבלת הבקשה ודחיית המועד להגשתה לימי ושעות הפעילות המקובלים, עלולות להשפיע על המבקש באופן מיידי באופן בלתי הפיך.

למרות האמור לעיל, יש לסייג ולומר כי הפסדים כספיים שעלולים להיגרם בשל ביטול של נסיעה לחו"ל, לרבות הפסד של הוצאות טיסה, לינה, עלויות של דמי ביטול או קנס על שינוי תאריכים, אובדן הכנסה בעקבות ביטול נסיעת עבודה וכיוצא באלו – אינם נחשבים כנזק מהותי ובלתי הפיך אשר מצדיק מבחינת ההוצאה לפועל מתן קדימות לטיפול בבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ מחוץ לשעות הפעילות המקובלות.

 

אז אילו מקרים כן מוגדרים כדחופים?

המקרים המוגדרים כדחופים שמאפשרים ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ, הם אלו:

 • יציאה לחו"ל לטובת פרוצדורה רפואית.
 • יציאה לחו"ל לטובת פרוצדורה רפואית של בן משפחה בדרגת קרבה ראשונה (הורה, אח, בן זוג), המחייב ליווי מצד החייב.
 • יציאה לחו"ל לצורך השתתפות בלוויה של בן משפחה מדרגת קרבה ראשונה, אשר מתקיימת בתוך 24 עד 48 שעות.
 • יציאה מהארץ לטובת השתתפות בדיון משפטי בחו"ל המחייב בדחיפות את נוכחות החייב – בהינתן ודרישת נוכחותו התקבלה מטעמו של בית המשפט בהחלטה שניתנה או נמסרה בטווח של היממה האחרונה.
 • יציאה מגבולות הארץ לשם פעילות מבצעית בשירות המדינה ומוסדותיה הלאומיים.
 • יציאה של חייל בודד מהארץ לשם ביקור משפחתי בחו"ל.

כל המקרים הללו מחייבים הצגת אסמכתאות רלוונטיות, כאשר מנהל לשכת ההוצאה לפועל או נציג של רשות האכיפה רשאי להכריע האם בקשה מסוימת היא אכן דחופה על פי נסיבות המקרה.

 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ללא ערבים

הסרת צו עיכוב יציאה מהארץ בלי ערבים, עלולה שלא לאפשר את צאתו של המעוכב מן הארץ. אולם במקרים מסוימים בהתאם לאופי החובות ונסיבותיו הפרטניות של החייב, עשוי להתאפשר גם ביטול הצו בלי צורך בערבים. כבר קרה בעבר שחייבים שפתחו בהליכי חדלות פירעון קיבלו אישור לביטול הצו ללא צורך בערבות, בעזרת סיוע משפטי של עורך דין הוצאה לפועל מנוסה ומקצועי.

 

מידע נוסף אודות ביטול עיכוב יציאה מהארץ – 4 תנאים

ארבעת התנאים לביטול עיכוב יציאה מהארץ

 1. התנאי הראשון והבסיסי הוא עמידת החייב בכל התנאים שהוטלו עליו במסגרת הליכי פשיטת הרגל – חדלות פירעון: תשלום תקין לקופת הכינוס והגשת דו"חות חודשיים במועדם (אחת לחודשיים). רלוונטי לחייבים העוברים הליך פשיטת רגל – חדלות פירעון.
 2. התנאי השני – חובה להצביע על סיבה מוצדקת לשם ביטול עיכוב יציאה מהארץ. בדרך כלל בית המשפט נוהג לאשר בקשות כאלה, אם הסיבה היא מצב בריאותו של החייב או מישהו ממקורביו המחייב טיפול רפואי מחוץ לישראל או שהנסיעה דרושה למטרות עבודתו של החייב בחו"ל.
 3. התנאי השלישי קשור להבטחת תשלום חובות החייב במידה ולא ישוב לישראל במועד הקבוע: על החייב לספק בטוחות מספיקות לשביעות רצונו של בית המשפט, לרוב ביהמ"ש מסתפק ב-2 ערבים (מעל גיל 18) העומדים בקריטריונים הבאים:
  • משכורתם של הערבים עולה על 7,000 ₪  נטו בחודש.
  • לערבים אין תיקים פתוחים בלשכת ההוצאה לפועל.
  • הערבים חתמו על כתב ערבות מאומת ע"י עורך דין (מומלץ להעזר בעו"ד המתמחה בביטולי עיכוב יציאה מהארץ).
 4. התנאי הרביעי דורש מהחייב להצביע על צד ג' שישא בכל ההוצאות הכרוכות בנסיעה לחו"ל  של החייב לרבות כרטיסי טיסה, לינה, ביטוחים, מזון וכו'.

במידה והחייב עומד ב-4 התנאים הנ"ל: משלם תקין לקופת הכינוס ומגיש דו"חות חודשיים (מי שעובר הליך חדלות פירעון – פשיטת רגל), ישנה סיבה מוצדקת ליציאתו מהארץ, 2 ערבים כשרים חתמו על כתב ערבות מול עורך דין שהסביר להם ההשלכות במידה והחייב לא יחזור והומצא צד ג' המממן את הנסיעה – סיכוי גבוה שתוכלו לבטל עיכוב יציאה מהארץ לתקופה הנדרשת (שבוע – חודשיים).

לכל מקרה – מומלץ לפנות אל עורך דין פשיטת רגל– חדלות פירעון או עורך דין הוצאה לפועל.

 

חשוב לציין :

הגשת בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, גם אם לא אושרה בסופו של דבר, אינה משפיעה לרעה על הליך פשיטת הרגל – חדלות פירעון של החייב ובמידה ובית המשפט דחה את בקשת החייב לביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ אין כל מניעה שבדין מהגשת בקשה חוזרת בעניין! מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בביטול עיכוב יציאה מהארץ.

מומלץ לערוך בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ על ידי עורך דין המתמחה בהסרת עיכובי יציאה מהארץ וע"י כך למנוע טעויות, להגדיל את הסיכויים להצלחה ולחסוך זמן וכסף. למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לביטול עיכוב יציאה מהארץ ואנחנו נשמח לסייע גם לכם.

במידה ויש לכם שאלות בכל מה שקשור לחובות / תיקי הוצאה לפועל / הליכי מחיקת חובות / הסדרי חוב / פשיטת רגל – חדלות פירעון / גבייה / הסרת עיקולים או כל שאלה אחרת בתחום החובות – חדלות פירעון אנחנו נשמח לתת לכם ייעוץ מקצועי ללא עלות בפגישה או בטלפון 077-231-6906.

*אין האמור לעיל בכתבה זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המפורט הינו באחריות הקורא בלבד.

 

שירותים בתחום הוצאה לפועל

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
פתיחת תיק בהוצאה לפועל

ישנם עסקים רבים שנאלצים מדי פעם לגבות חובות שהצטברו ולא שלמו. אנשים רבים המשמשים כלקוחות של אותם עסקים, לא זוכרים או לא שמים לב לחובותיהם

קרא עוד »
מה זה איחוד תיקים

מצבים כלכליים קיצוניים עלולים להוביל לכך שלא נוכל לשלם את החובות שלנו וכאן בדיוק מתחיל סוג של כדור שלג. אנחנו מתחילים להיות חייבים כספים לבנקים,

קרא עוד »
חשבון מוגבל

מאמר זה יעסוק בסוגיה חשובה הנוגעת למספר תחומים במשפט האזרחי – הטלת הגבלות על חשבון הבנק של חייב, בין אם במסגרת הליך הוצאה לפועל, חדלות

קרא עוד »
איתור תיק הוצאה לפועל

רבים נרתעים מהוצאה לפועל בהיותה גוף עם קונוטציה שלילית ומאיימת מאוד. פועל יוצא מכך הוא כי רבים אינם מתייחסים למכתבי ההתראה והאזהרה שהם מקבלים מרשות

קרא עוד »
עיקול משכורת

במסגרת הליכי הוצאה לפועל,  החוק מקנה אפשרות להפעלת לחץ על חייבים, שמתחמקים מתשלום חובותיהם, באמצעות עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, הגבלת חידוש רישיון נהיגה, צו

קרא עוד »
דילוג לתוכן