בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל

ביטול הליך הוצאה לפועל יכול להתבצע בכמה אופנים אולם חשוב לציין שמוטב להיוועץ בעורך דין חדלות פירעון ופשיטת רגל שמכיר את התיק האישי של החייב ואת מעמדו והנסיבות שהובילו לפתיחת התיק. להיכרות עם פרטי המקרה תרומה רבה לשיפור הסיכויים של הבקשה לביטול הליך הוצאה לפועל להתקבל.

 

אילו סוגי הליכים בהוצאה לפועל ניתן לבטל?

ראש ההוצאה לפועל רשאי להחליט על השהייה או ביטול של כל הליך המתקיים נגד חייבים בין כתלי לשכת ההוצאה לפועל, בכפוף לקבלת בקשה לביטול ההליכים.

כמובן, הכוונה הינה להגשת בקשה רשמית מטעם החייב, הנבחנת ביחס לשיקולים שונים אשר נוגעים למצבו של החייב, מצבם של הנושים והמאזן ביניהם.

יתרה מכך, על פי חוק רשאי ראש ההוצאה לפועל לפסוק על ביטול הליך הוצאה לפועל אשר ננקט עקב מתן פסק דין שהתעדכן או השתנה.

עם ההליכים בהוצאה לפועל שניתן לבקש לבטל, ניתן למנות את ההליכים הבאים:

 • הכרזה על חייבים מוגבלים באמצעים
 • הליך פינוי
 • עיכוב יציאה מהארץ
 • הליך הוצאה לפועל בחשבון בנק
 • הליך עיקול או הוצאת מטלטלין

ביטול הליך הוצאה לפועל – באיזה אופנים הוא מתאפשר?

להלן חמש דרכים שבהן ביטול הליך הוצאה לפועל יכול להתאפשר:

 

פירעון החוב

הדרך היעילה ביותר לביטול הליך הוצאה לפועל ועיקולים היא על ידי תשלום החוב במלואו ישירות מול לשכת ההוצאה לפועל.

לפיכך במידה ויש לכם אפשרות לתשלום החוב, תוכלו לגשת ללשכת ההוצל"פ בה מנוהל תיקכם, ופשוט לשלם את חובכם באופן מיידי.

ישנה אפשרות גם להסדרת תשלום החוב באמצעות האינטרנט או טלפונית בכרטיס אשראי.

 

הסדר חוב מול הזוכה בתיק

אם אין לכם יכולת לפרוע את חובכם בתיק ההוצאה לפועל שלכם, ייתכן ותוכלו לבטל את ההליך על ידי הגעה להסדר חובות מול הזוכים בתיק.

הזוכים הם מי שמנהלים את ההליכים בהוצאה לפועל והם רשאים לבקש את ביטול ההליך שנפתח כנגד החייב.

לכן, אפשרי לפתוח במשא ומתן מול הזוכה בהוצל"פ או להגיש בקשה לפריסתו של חובכם לתשלומים.

בכל מקרה מוטב להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בהסדרי חוב בתיקי הוצאה לפועל, ויוכל לנהל לטובתכם משא ומתן למיצוי זכויותיכם.

 

הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

אם הגעתם למצב בו נצברו לחובתכם חובות כבדים במיוחד שאין לכם יכולת לפרוע, תוכלו לשקול להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון מול ההוצאה לפועל.

הליך חדלות פירעון מיועד לחייבים אשר עומדים בתנאי הסף של חוק חדלות פירעון החדש, ואשר מעוניינים בהסדרת חובם וקבלת צו הפטר שיוביל למחיקת יתרת חובותיהם בתום ההליך.

עם קבלת הבקשה לפתיחת הליכים, רשם ההוצאה לפועל ינפיק צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, שיקפיא את כל הליכי הגבייה שננקטו קודם לכן כנגד החייב, לרבות פעולות העיקול.

 

הגשת בקשה למתן צו תשלומים

ניתן להגיש גם בקשה למתן צו תשלומים לפריסת חובות על פי יכולתו הכלכלית של החייב, ובהמשך לעתור לביטול הליך ההוצאה לפועל והעיקולים שהוטלו על החייב.

בכדי לקבל צו תשלום שכזה, החייב נדרש למלא שאלון של בחינה כלכלית ואישורים רלוונטיים שיוכיחו לרשם ההוצאה לפועל שהחייב לא מסוגל לעמוד בתשלום התחייבויותיו ולכן פריסת החוב נדרשת.

את החוב אפשרי לפרוס לשתי תקופות החזר בלבד לפי סעיף 7 א' 1 בחוק):

 • פריסת חוב לשלוש שנים: במידה וגובה החוב נמוך מ – 100,000 שקלים.
 • פריסת חוב לארבע שנים: במידה וגובה החוב עולה על 100,000 שקלים.

יחד עם זאת, בעקבות משבר הקורונה, תוקנה החקיקה לאחרונה באופן זמני כך שבתיקי הוצל"פ מסוימים התאפשרה פריסת חובות לפרקי זמן ממושכים יותר בכפוף לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

 

בקשה לביטול ההליך בהוצאה לפועל

ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל בטענה שהעיקול פוגע בכם כחייבים בצורה מרחיקת לכת (למשל, פגיעה ניצחת בפרנסתכם או ביכולתכם לעבוד).

את הבקשה הנ"ל מגישים באמצעות טופס 214, בו יש למלא את הפרטים האישיים, לסמן תחת סעיף 3 – "סעד 62" את האפשרות של: "סיבה אחרת" ולצרף נימוקים מתאימים.

תחת סעיף 4 בטופס יש לסמן את האפשרות של ביטול ההליך הספציפי שמבקשים, ותחת סעיף 7 להוסיף פירוט בנושא.

כדאי גם לצרף אישורים וראיות שיתמכו בעילה לבקשה לביטול הליך הוצאה לפועל.

 

מה קורה לאחר הגשת בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל

לאחר הגשת בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל הרשם בהוצא הלפועל בודק את הבקשה ומעניק לזוכה בתיק זכות להגיב על הבקשה.

החייב נדרש לשלוח את הבקשה לזוכה בתיק באמצעות דואר רשום כולל אישור מסירה, ולזוכה ניתן שבוע ימים להגיב על הבקשה.

עם קבלת תגובתו של הזוכה או בחלוף פרק הזמן בו הוא רשאי להגיב לבקשה, הרשם מוסר את החלטתו בנושא בקשת הביטול של הליך ההוצאה לפועל.

 

נימוקים בולטים אשר ניתן לרשום בבקשה לביטול

עם הנימוקים שניתן לרשום במסגרת הגשת בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל ניתן למנות את הנימוקים שלהלן:

 

ביטול הליך הוצאה לפועל לעיקול רכב

הרכב בשימוש למטרות עבודה או התניידות של אדם נכה, ולכן ההליך עלול לפגוע בהכנסתו של החייב ו / או בתפקוד היומיומי שלו.

 

איחוד תיקים

החייב עומד בצו תשלום חודשי של איחוד תיקים בסך שלושה אחוזים ולפיכך ראוי לבטל את הליך העיקול, משום שהחוב יפרע בתוך פרק זמן סביר.

 

פגמים בתיק ההוצאה לפועל

החייב מעולם לא קיבל אזהרה או התראה לקראת פתיחת ההליכים בהוצל"פ, או שנפלו פגמים למיניהם במהלך ניהול התיק.

 

הסרה של עיקול משכורת

עיקול המשכורת של החייב, תמנע ממנו ומבני משפחתו להתקיים בכבוד, והוא חורג מההוראות בסעיף 8 בחוק הגנת השכר.

 

ביטול הליך הוצאה לפועל בחשבון הבנק של החייב

העיקול יגרום לחייב לנזק מתמשך מול צדדים שלישיים (למשל מול ספקים של העסק) שיכולים לגרום להגדלת היקף חובותיו, ולפגוע באפשרות שלו לפרוע אותם מול הזוכים.

מנגד כלל שהחייב מצליח לעמוד בצו התשלומים שנקבע עבורו, הליך העיקול פוגע באפשרות שלו להמשיך בכך.

 

ביטול הליכי עיקול על רכוש

אפשרי אם העיקול הוטל על מלאי של מוצרים באופן שלא מאפשר את המשך ניהול עסקיו של החייב.

מנגד, ככל שהרכוש אשר עליו הוטל הליך עיקול מצוי בביתו של החייב אולם בבעלותו של אדם אחר שמתגורר בביתו, ניתן לבקש שהעיקול יבוטל גם כן.

 

איך מגישים את הבקשה לביטול הליך הוצאה לפועל?

בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל ניתן להגיש באחת מארבע הדרכים שלהלן:

 1. הגשה ידנית של טופס הבקשה והאסמכתאות הנחוצות בלשכת ההוצאה לפועל אשר בה מנוהל תיק ההוצל"פ
 2. הגשה מקוונת של טופס הבקשה והאסמכתאות הנחוצות באמצעות המייל לכתובת הדוא"ל של לשכת ההוצאה לפועל שבה מנוהל התיק של החייב (רשימת המיילים באתר ההוצל"פ)
 3. הגשת בקשה מקוונת דרך אתר ההוצאה לפועל באינטרנט.
 4. הגשת בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל באמצעות עורך דין, דרך מערכת "כלים שלובים".
בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל
בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader