בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

תוכן העמוד:

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל, היא השלב האחרון בהליך הוצאה לפועל. במאמר שלפניכם, נסביר אודות הליך הוצאה לפועל, הכלים שיכולים לעמוד לרשות ונגד החייב, ולבסוף, כיצד ניתן לסגור את התיק. 

 

מהי ההוצאה לפועל?

הוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגביה שנמצאת תחת משרד המשפטים. למעשה הוצאה לפועל  היא הגוף במדינה האחראי לאכיפת תשלומי חובות של גופים או אזרחים אחד כלפי השני.

כאשר אדם נמנע מלשלם חוב או קנס שקיים לו, המדינה נדרשת לפעול לטובת תשלום מצד האדם החייב. עם זאת, רשות ההוצאה לפועל תיכנס לפעולה אך ורק לאחר צו בית משפט או בית דין המוכר בחוק, המורה על פתיחת הליכים כנגד החייב או החייבים אל המלווה או המלווים. המלווה מוכר כנושה או זוכה.

בדרך כלל הוצאה לפועל תפעל בין אנשים פרטיים לגביית החובות השונים. יחד עם זאת, לעיתים נדירות המדינה גם תהיה צד בעניין, כאשר יש לציין שמדובר אך ורק בצד הזוכה או הנושה, דהיינו – הצד לו החייב חב חובות.

 

מהם הכלים שיש להוצאה לפועל להסדר החובות?

לא אחת, קיים חשש כי החייב יבריח או ימכור נכסים העומדים לו, במטרה להימנע מתשלום החוב, ולהציג עצמו כאדם חסר נכסים או ממון. על מנת למנוע עניין זה, רשות הוצאה לפועל יכולה להשתמש באמצעים הבאים, העומדים לרשותה בהתאם לאמור בחוק הוצאה לפועל:

 

עיקול מיטלטלין

עיקול נכסים של החייב ומכירתם למרבה במחיר, כאשר הכסף המתקבל ילך לכיסוי החוב. חשוב לציין, כי נכסים הדרושים למחייתו של אדם ותשמישי קדושה אינם ניתנים לעיקול.

כמו כן, כלי עבודה שערכם אינם עולה על מה שהמחוקק קבע ועיטורים מצבא ההגנה לישראל מוגנים גם הם מעיקול.

 

עיקול מקרקעין

עיקול נכסי נדל"ן של החייב ומכירתם למרבה במחיר. במידה והחייב מתגורר בנכס המעוקל, על הנושה יהיה לספק לו דיור חליפי.

 

עיקול ביד צד שלישי

עיקול כל נכסי החייב המוחזקים בידי גורם חיצוני. לדוגמה: יתרת חשבון בנק.

 

כינוס נכסים

במידה ולחייב יש נכס אשר ניתן להרוויח ממנו כסף, ימונה נאמן שינהל את הנכס עד להחזרת החוב.

 

ביצוע בעין

העברת נכס של החייב אל הזוכה.

 

עיכוב יציאה מן הארץ

רשם ההוצאה לפועל יכול למנוע את יציאת החייב מגבולות המדינה רק במידה והשתכנע שהחייב יתחמק מתשלום חובותיו.

 

הפקעת רישיון נהיגה

ניתן להפקיע את רישיון הנהיגה של החייב, וכך למנוע ממנו לנוע בכוחות עצמו ברכב.

 

הגבלת כרטיסי אשראי

ניתן להגביל את כרטיס האשראי של החייב, וכך למנוע ממנו לבזבז ממון הקיים לו טרם הסדר התשלום.

 

צווי הבאה וצווי מאסר

במידה והחייב מתחמק משתלום חובותיו רשם ההוצאה לפועל יכול להפעיל צו הבאה המבוצע על ידי משטרת ישראל ולהוציא צו מאסר של שבעה ימים.

צו המאסר היה נפוץ מאוד בשימוש אך ב- 1993, יצא פסק דין מאת השופט דאז, מנחם אלון, שצמצם מאוד את צו המאסר בידי רשם ההוצאה לפועל. כיום משתמשים בצו המאסר כמעט אך ורק לגביית מזונות.

 

מהם הכלים שיש לחייב כנגד ההוצאה לפועל?

על אף שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, לחייב עומדים כמה כלים אפשריים שיסייעו לו לסגור את התיק, או לפעול לטובת סגירתו העתידית:

 

התנגדות לביצוע שטר

בכלי זה נעשה שימוש במידה והשטר אינו בר ביצוע. במסגרתו, החייב מתנגד לביצוע השטר בתוך 30 יום ממועד הוצאתו, והליכי ההוצאה לפועל מעוכבים עד בדיקת רשם ההוצאה לפועל של השטר. במידה ויש עניין בטענת החייב, יופנה העניין לבית המשפט.

 

טענת "פרעתי"

כנגד פסק דין החייב יכול לטעון שהוא הגיע להסדר מול החייב ואין צורך בביצוע פסק הדין. במקרה זה רשם ההוצאה לפועל כשופט ולא כפקיד.

 

איחוד תיקים

במידה והחייב בעל מספר תיקים בהוצאה לפועל הוא יכול לבקש לאחד את כל התיקים ולשלם סכום קבוע שיחולק בין נושיו.

 

מהו המסלול המקוצר של רשות ההוצאה לפועל

במאי 2009 נכנס לתוקפו תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל אשר הוביל לשינוי גדול בהתנהלות ההוצאה לפועל. בין היתר, נעשה שימוש לראשונה במסלול מקוצר לתשלום חובות.

עיקרו של המסלול המקוצר הוא הורדת בירוקרטיה ומעורבות הנושה למינימום, ללא כל מעורבות של עורכי דין. מפאת זאת, כל ההליך המקוצר נעשה מול מזכירות ההליך המקוצר, במהירות מקסימלית, כאשר עקב תשלום החוב, ייסגר תיקו של החייב. יחידות המסלול המקוצר:

 

גבייה אקטיבית

גבייה אקטיבית של חובות שלא עולים על מאה אלף שקלים. זאת, במידה ואכן אין איחוד תיקים לחייב (כלומר, אין לו מספר תיקים בהוצאה לפועל).

 

טיפול לכל אורך החוב

טיפול של הליך הוצאה לפועל לכל אורכו, עבור חוב של עד עשרת אלפים שקלים. ההליך המקוצר אורך לרוב שמונה חודשים פחות או יותר, הנמנים החל מרגע מסירת האזהרה לחייב.

המסלול המקוצר לא ינקוט בהליכים טרם יצירת קשר עם החייב, כאשר ישנה עדיפות גדולה להימנע מנקיטת הליכים ככלל ובמסלול המקוצר בפרט, אלא לסגור את ההליך ללא נקיטת הליכים.

 

איך מגישים בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל?

בכדי לסגור תיק בהוצאה לפועל, יש לצלוח שני שלבים פשוטים:

  1. הראשון, מחיקת החוב בהוצאה לפועל
  2. ואילו השני, סגירת התיק לאחר מחיקת החוב

 

ישנן מספר אפשרויות למחיקת חוב בתיק בהוצאה לפועל:

 

לפעול במסגרת חוק השמיטה

לפי החוק, החייב צריך לוודא שהוא עומד בתנאים המצוינים בחוק ולקבל הפטר מחובות. על החייב להיות מוגדר כ"מוגבל באמצעים" המשלם מדי חודש את חובותיו וכן כ- 'חסר נכסים' אשר היו יכולים לכאורה לשמש לכיסוי חובותיו.

 

חוסר פעילות של הנושה במשך הרבה שנים

זו האפשרות היחידה למחיקת חוב בהוצאה לפועל שאינה בגין תשלום החובות.

 

הסדר מקובל על שני הצדדים

הגעה להסדר המקובל הן על הנושה והן על החייב מחוץ להסדר שקבע בית המשפט. כך לדוגמה, ניתן לקיים הסדר בו החייב משלם את חובו בתשלומים גדולים בתקופת זמן קצרה, ובתמורה לכך, הנושה מוריד את הסך הכולל של החייב.

 

הגשת בקשה מסודרת להליך פשיטת רגל

במהלך ההליך ייתכן כי יוחלט שהחייב שילם את חובו למרות שלא שילם את כולו.

ניתן גם למחוק חוב בפתיחת הליכי חדלות פירעון, חלופה אפשרית לפשיטת רגל, כאשר הדרך המהירה ביותר להסדר היא הסדר חובות עם הנושה.

יצוין כי הליך פשיטת הרגל נועד לגביית חובות של החייב אל נושיו אך גם בא להיטיב עם החייב ולתת לו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים – כספיים. הליך הוצאה לפועל בא רק לסדר את החוב בין החייב לנושה.

לאחר מחיקת החוב בהוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק. אם הנושה מגיש את הבקשה, רשם ההוצאה לפועל יסגור את התיק באופן מיידי.

ברם, אם החייב הוא המגיש בקשה לסגירת התיק, רשם ההוצאה לפועל מוכרח לבקש ולקבל את תגובת הנושה, בטרם יהיה רשאי לסגור את התיק בהוצאה לפועל. רק לאחר קבלת תגובה חיובית מהנושה על תשלום או הסדר החוב, ייסגר התיק בהוצאה לפועל.

תיק הוצאה לפועל, נפתח ללא הבחנה בסוג או גובה החוב. לעיתים מדובר בתשלום קנס בחוב נמוך ששכחנו לשלם, ולעיתים בתשלום חוב בסכומים גדולים. מה שברור לכולם הוא, כי עובדת קיומו של התיק יכולה להערים קשיים רבים על שגרת החיים של כל אחד מאיתנו – על ידי חסימת כרטיס האשראי, מניעת יציאה מן הארץ, עיקול נכסים ועוד.

לשם כך, רצוי לטפל בסגירת התיק במהירות יתרה, רצוי בסיוע מקצועי של עורך דין המתמחה ומנוסה בתחום. למשרד עורכי דין מיסקביץ' ושות', ניסיון רב בהליכי ההוצאה לפועל. בין היתר, מסייע המשרד לחייבים רבים במחיקת חובות וסגירת תיקים בהוצאה לפועל.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עיקול משכורת

במסגרת הליכי הוצאה לפועל,  החוק מקנה אפשרות להפעלת לחץ על חייבים, שמתחמקים מתשלום חובותיהם, באמצעות עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, הגבלת חידוש רישיון נהיגה, צו

קרא עוד »
דילוג לתוכן