הגבלות לאחר מתן הפטר

ישנם מספר סוגים של צווי הפטר שניתנים שלכל אחד מהם משמעויות אחרות באשר לסטטוס החובות של החייב, ובהתאם גם להגבלות שמוטלות על החיים לאחר מתן ההפטר עצמו. תחילה ייסקרו בקצרה סוגי ההפטר ולאחר מכן הגבלות לאחר מתן ההפטרים השונים.

מהו צו הפטר?

צו הפטר הוא צו חתום על ידי בית המשפט המכריז על סיום הליכים של פשיטת רגל באופן שנחשב הטוב ביותר לחייב משום שהוא פוטר את החייב מחלק גדול החובות שקמו למתן צו הפטור (מעין פתיחה של "דף חדש" כלכלית). לרוב צווי ההפטר ניתנים לאחר שבמסגרת הליכי פשיטת הרגל שילם החייב לנושים (האנשים שהוא חייב להם את הכסף) כמה שיכל במסגרת הכללים החלים על הליכי הוצאה לפועל.

הפטר חלוט

הפטר חלוט או בשמו האחר הפטר מלא הוא הסוג הטוב ביותר של הפטר שיכול פושט רגל לקבל. המשמעות של הפטר חלוט ומלא הוא שהחייב ניסה ופעל בתום לב על מנת לנסות ולהסדיר את חובותיו מול כל הנושים שלו – אולם לא הצליח לעשות כן. לכן, בכוחו של בית המשפט להעניק לפושט הרגל 'מחילה' על החובות ולאפשר לו לא לשלם אותם.

על מנת לקבל את ההפטר החלוט ישנם מספר תנאים שכוללים בעיקרם סד זמנים מסוים – החל משישה חודשים מרגע הוצאת צו כינוס הנכסים, קיומה של אסיפת נושים ועוד תנאים מסוימים שמעידים על ניסיונותיו של החייב לשלם את חובותיו לנושים השונים.

הפטר מותנה

צו הפטר מותנה כשמו הוא – צו שמעניק בית המשפט שכולל תנאים מסוימים שיש לקיימם על מנת לקבל את צו ההפטר המלא או תנאים מסוימים שיש למלא אותם – בעיקר, לשלם חלק מסוים מן החובות ויעמיד הסדרים מסוימים כלפי חייבים מסוימים.

כל עוד החייב לא מקיים את ההתנאה של הצו – כלומר כל עוד אינו פועל לפי הכללים שמנויים בצו ההפטר הוא מוחשב כפושט רגל ולא יקבל את צו ההפטר המלא.

הפרה של תנאי ההפטר יכולה לגרור סנקציות משפטיות כמו ביטול צו ההפטר, קביעה של הסדרים ותנאים חלופיים וכולי.

כפי שניתן להבין מדובר במצב פחות טוב עבור חייב להיות בו שכן זוהי רק תחנה בדרך להפטר המלא, מדובר בתחנה ארוכה להימצא בה בחלק מן המקרים – דבר שמקשה על החייב להתקדם עם חייו.

הפטר חלקי

צו הפטר חלקי הוא צו שמוענק על ידי בית המשפט ש'מוחל' לחייב רק על חלק מן החובות שלו לנושים מסוימים. לרוב הצו ניתן כפועל יוצא מהתנהגות שאיננה בתום לב כלפי נושים מסוימים. זהו מצב פחות סטנדרטי משום שפעמים רבות התנהגות בחוסר תום לב כלפי חלק מסוים מן הנושים יכול לשכנע את בית המשפט לדחות את הבקשה למתן הפטר ככלל.

כעת, ניתן לאחר שנסקרו סוגי ההפטרים השונים, ניתן להבין ביתר פירוט מהן המגבלות שעומדות בפני חייב לאחר מתן ההפטר. לכאורה, המשמעות של צו ההפטר היא שלאחר מחילת החובות החייב הוא אדם חופשי והוא יכול לפעול כאוות נפשו – זהו איננו מצב מדויק משום שישנן מגבלות מסוימות שחלות על החייב גם לאחר ההפטר החלוט.

הגבלות בירוקרטיות לאחר מתן הפטר

ההגבלות ה'קלות' ביותר שמוטלות לאחר מתן צו ההפטר החלוט הוא עדכון של חלק מסוים מן הרשויות. למשל, לאחר מתן צו ההפטר יידרשו לפנות (באופן יזום ועצמאי) לביטוח לאומי למשל על מנת לשחרר חלק מן החסמים שהוטלו על החייב לשעבר.

ההגבלות הבירוקרטיות כשמן הן בעיקר כוללות הרבה טפסים והתמודדות עם הפקידות בהליכי עדכון סטנדרטיים יחסית שמוכיחים את מתנו של צו ההפטר. במצבים שבהם צו ההפטר הוא חלקי או מותנה – קיימות מגבלות ייעודיות שכן אין החייב 'חופשי' עדיין.

שחרור אוטומטי

ישנן מגבלות חמורות שמוטלות על פושטי רגל כמו צו איסור יציאה מן הארץ, איסור על הקמה של תאגיד וכולי שמשתחררות באופן אוטומטי (או כמעט אוטומטי) מרגע מתן צו ההפטר המלא. המגבלות האלו משוחררות משום שלאחר מתן הצו – אין יותר חובות.

הגבלות על תחומי עיסוק

מגבלה מן הסוג הזה הנה מגבלה מהותית יותר שעל מנת לשחרר אותה נדרשת פנייה מיוחדת לרשויות ולא מספיק רק עדכון בירוקרטי כזה או אחר. על מנת לקל רישיונות עיסוק במקצועות מסוימים יש לשכנע את בית המשפט בהליך שייעודי לכך שהחייב לשעבר רשאי לעסוק בהם.

המשמעותיים שבמקצועות מן הסוג הזה עם עריכת דין, תיווך מקרקעין (מתווך דירות ונכסים), שיווק פנסיוני ותפקידים סטטוטוריים מסוימים כמו איסור כהונה במועצות מסוימות. מדובר על תפקידים מסוימים שישנו חשש מוגבר שהחייב לשעבר, בשל עברו עלול לגרום לבעיות ללקוחותיו ולא מעוניינים לקחת את ה'סיכון' הזה.

מגבלות נוספות קשורות לניהול חברות בע"מ, מגבלות משמעותיות על אופני השימוש באשראי ועוד תנאים נוספים שמושתים על החייבים לשעבר בעבודה הכלכלית או העבודה הבנקאית. לעיתים ההגבלות מוגבלות בזמן לאחר מתן ההפטר ולעיתים יש לפעול באופן אקטיבי על מנת לבטל את המגבלות האלו על ידי פנייה לבית משפט בעניין הקונקרטי.

כמו שנאמר – מדובר באיסורים שניתנים להפיכה לאחר שכנוע של בית המשפט שאין החייב לשעבר עלול לעורר בעיות מסוימות, לכל איסור על מקצוע יש רציונל מעט אחר יש להוכיח שמבקש הבקשה לא יעורר את הסכנה שאותה המחוקק ניסה למנוע. במידה ובית המשפט משתכנע בעניין זה הוא מעניק תעודה שמשחררת את מגבלות ההפטר.

חשיבות הסיבה לפשיטת הרגל

בתהליכים מן הסוג הזה – על מנת להשתחרר מן המגבלות הנוקשות הללו ישנה חשיבות גדולה לסיבה שהובילה לפשיטת הרגל. ככל שהיה כשל בלתי צפוי – בית המשפט ייטה יותר לפסוק לטובתו של המבקש, הבחינה של חוסר צפיות הכשל היא בחינה אובייקטיבית ולא בחינה סובייקטיבית, בחינות מן הסוג הזה הן נוקשות יותר מאשר בחינות סובייקטיביות.

עניין נוסף שבתי המשפט מייחסים לו חשיבות בהקשר הזה הוא שככל שהכשל הבלתי צפוי לא היה נגרם בעקבות התנהגות בעייתית או חסרת תום לב מצד המבקש – גם כאן הבחינה הינה אובייקטיבית ואיננה בחינה סובייקטיבית.

למשרד עורכי דין דניאל ינובסקי, ניסיון רב בכל מה שקשור לליווי, טיפול וייצוג בהליכי הוצאה לפועל, לרבות טיפול בהגבלות שמוטלות על חייב לאחר שקיבל צו הפטר.

הגבלות לאחר מתן הפטר
הגבלות לאחר מתן הפטר
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader