מהו שטר חוב? איך נכון להשתמש בו? ומה לעשות כאשר החוב לא נפרע?

מהו שטר חוב?

שטר חוב הוא כל מסמך כספי המעיד על התחייבות לתשלום בין מספר צדדים. השטר יכול להיות באמצעות התחייבות לתשלום בכתב, באמצעות שיק שלא נפרע, ודוגמאות נוספות. שטר החוב לרוב יהיה בין שני צדדים: החייב, שהוא למעשה אותו אדם החב בתשלום עתידי; והנושה, שהוא אותו אדם לו חב החייב בתשלום.

לעיתים לצדדים אלו יכולים להתווסף ערבים או שיעבודים, שיקלו על יכולת הנושה לגבות את חובו, אם וכאשר המצב יגיע לכך. שטר החוב משמש כיום כאחת הבטוחות היעילות והנפוצות ביותר בתחומי עסקים רבים, כמו שכירות.

 

יתרונותיו של שטר החוב

היתרון הבולט ביותר שקיים לעריכת שטר החוב, הוא יכולת האכיפה היעילה והמהירה של הסכום המצויין על שטר החוב, מול לשכת ההוצאה לפועל. אפשרות גביית החוב מול הוצאה לפועל, תתאפשר רק במידה והחייב אינו עומד בתשלום השטר, או שנקלע להליכי חדלות פירעון (או "פשט את הרגל).

הליכי הוצאה לפעול הננקטים נגד החייב מקלים על הנושה של שטר החוב בגביית חובו, מצמצמים את בזבוז הזמן ברדיפה אחרי החייב, ומאיין את הצורך להגיש תביעה כספית, ולפתוח בהליך בערכאות משפטיות, שעלולות לגבות זמן יקר.

 

ההליך בהוצאה לפועל

ביצוע של שטר החוב, תחל בעת הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפעול, ופתיחת תיק המכיל מסמכים הנוגעים לחוב ותומכים בו. עלות אגרת פתיחת התיק בהוצאה לפועל הוא 1.25% מסך השטר, וכל נושה הפותח תיק בגין ביצוע שטר מחוייב לה. לאחר פתיחת התיק, יש להמציא אזהרה לחייב, בגין פתיחת הליכי הוצאה לפועל כנגדו, ובה מקבל החייב פרק זמן לטובת הגשת התנגדות או תשלום שטר החוב המדובר.

על אף שהליך ביצוע השטר הוא מהיר ויעיל לכאורה, לעיתים התנגדות מצידו של החייב עלולה להביא לעיכוב הפעולה, ולהעברת ההכרעה לבית משפט, שם ידונו בהליך.

 

שימוש בשטר החוב

אחד השימושים המוכרים ביותר בשטר חוב הוא במסגרת חוזה שכירות, בה השוכר מתחייב בפני המשכיר, באמצעות שטר חוב, לשלם את הסכום שהוסכם בגין שכירות הנכס. שטר החוב משמש לעיתים גם כערובה לכל נזק שעלול או שהתרחש לנכס, לרבות אי עמידה בתשלום דמי השכירות ועוד. שעה שהשוכר אינו עומד בתנאי ההתחייבות, או מפר את חוזה השכירות, רשאי המשכיר לפתוח בהליכי הוצאה לפועל לטובת מימוש שטר החוב.

 

היכולת הכספית של החייב והערבים, כתלות במימוש שטר החוב

על אף יתרונותיו הרבים של שטר החוב, כמו במקרה של חוזה שכירות, החסרון הבולט שלו, להבדיל מפיקדון כספי, או ערבות בנקאית למשל, היא שמימוש שטר החוב מותנה בסולבנטיות (כלומר, יכולתם הכלכלית) של החייב והערבים לו, התלויה לרוב בהון הנזיל ובנכסים הניתנים למימוש שעומדים לרשות החייב.

לכן לרוב, במקרים בהם החייב ומי מטעמו הם בעלי יכולת פירעון גבוהה, למשל באמצעות משכורת קבועה, או דירה להשקעה, שטר חוב נחשב לבטוחה ראויה. כמו כן, למרות החיסרון של שטר החוב, הנושה יכול לדרוש בשטר החוב סכום העולה על הסכום שניתן לדרוש בערבות בנקאית, מה שנותן לו אפשרות בבוא העת, לגבות מהחייב את מלוא החוב.

 

הבדיקות הנדרשות טרם חתימה על שטר החוב

טרם החתימה על שטר החוב, יש לבצע בדיקות המעידות על יכולתם הכלכלית של החייב והערבים לו, למקרה הצורך. בדיקות אלו אמנם עלולות להוליד מבוכה מסוימת, אך חשובות לאין שיעור, לטובת מצבים בהם יהיה צורך במימוש השטר, ופנייה להוצאה לפועל.

 

האפשרויות בעת הכנת שטר חוב

בעת חתימה על שטר חוב, ניתן לכלול סעיף המאפשר לנושה לפנות באופן ישיר אל חשבון הבנק של החייב או הערב, לטובת ביצוע גבייה ישירה של החוב האמור. בנוסף, ניתן לכלול בשטר החוב סעיפים שבמסגרתם אפשרות הגבייה מועברת לצדדים שלישיים, לטובת סיוע בגביית החוב, או סעיפים נוספים המקובלים על כל החותמים על שטר החוב. חשוב לציין כי על שטר החוב יש להחתים גם את הערבים לחייב, לטובת מימוש עתידי ופנייה אליהם, אם וכאשר יעלה הצורך.

לסיכום, שטר חוב הוא כלי כלכלי שנותן ערובה לנושים, בעת ביצוע פעולות בעלות אופי פיננסי. ישנם יתרונות רבים לשטר חוב, כל זמן שנוכל להשתמש בו בחוכמה. לפרטים נוספים צרו קשר עם משרדינו.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
דילוג לתוכן