מהו שטר חוב? איך נכון להשתמש בו? ומה לעשות כאשר החוב לא נפרע?

מהו שטר חוב?

שטר חוב הוא כל מסמך כספי המעיד על התחייבות לתשלום בין מספר צדדים. השטר יכול להיות באמצעות התחייבות לתשלום בכתב, באמצעות שיק שלא נפרע, ודוגמאות נוספות. שטר החוב לרוב יהיה בין שני צדדים: החייב, שהוא למעשה אותו אדם החב בתשלום עתידי; והנושה, שהוא אותו אדם לו חב החייב בתשלום.

לעיתים לצדדים אלו יכולים להתווסף ערבים או שיעבודים, שיקלו על יכולת הנושה לגבות את חובו, אם וכאשר המצב יגיע לכך. שטר החוב משמש כיום כאחת הבטוחות היעילות והנפוצות ביותר בתחומי עסקים רבים, כמו שכירות.

 

על השימוש בשטר חוב להפחתת הסיכון הכרוך בעסקאות

בעסקים בהם קיים תשלום מתמשך, או שספק מוסר סחורה ללקוח ללא קבלת תמורה במעמד המסירה, נוטל בעל החוב על עצמו מידה מסוימת של סיכון. הגורם העיקרי לסיכון הוא החשש שמא החייב, שקיבל את הסחורה או השירות, ימנע מלשלם את תמורתם. על מנת להבטיח את קבלת התמורה, עשוי בעל החוב לדרוש מהחייב למסור לידיו שטר חוב. השטר אמור להבטיח את קבלת התמורה והשלמת העסקה כחוק על ידי החייב.

מה זה שטר חוב ומתי החייב עלול להידרש להעמיד שטר כזה לטובת בעל חוב?

אנשים רבים תוהים מזה שטר חוב. על פי ההגדרה מדובר בהתחייבות אשר במסגרתה מתחייב עושה השטר לשלם לאוחז בו סכום מסוים של כסף אשר סוכם מראש בין הצדדים, בעת הצגת השטר לפירעון. זאת ללא תנאי. למעשה, עצם הצגת השטר לפירעון מחייבת את עושה השטר לפרוע אותו. מצד אחד, נכון לומר כי שטר החוב עומד בפני עצמו ועצם ההצגה שלו מחייבת את עושה השטר לעמוד בתנאים שלו.

יחד עם זה, אם השטר נעשה כחלק מהסכם בין הצדדים, ואם עושה השטר מצליח להוכיח כי השטר הוצג לפירעון בניגוד לתנאי ההסכם, כי אז עשוי בית המשפט למנוע את פירעון השטר כאמור. בדרך כלל, שטר חוב נמסר כנגד חוב קיים או כנגד חוב עתידי שעלול להיווצר. למשל – בעת חתימת עסקת שכירות, שבה המשכיר רוצה להבטיח את עצמו מפני אי תשלום שכר דירה או חובות נלווים בדין הנכס מצד השוכר.

 

על מי חל נטל ההוכחה בתביעה כספית על פי שטר חוב?

כאשר מאן דהו מציג לפירעון שטר חוב, נטל ההוכחה חל על החייב. עצם קיומו של השטר מהווה לכאורה הוכחה שהאוחז בשטר אשר מציג אותו לפירעון, אוחז בו ומציג אותו כדין. לפיכך, נטל ההוכחה חל על החייב. לא האוחז בשטר צריך להוכיח את קיומו של חוב, אלא החייב צריך להוכיח כי השטר הוצג לפירעון שלא כדין. במצבים כאלה, הסיוע של עורך דין הוצאה לפועל הוא משמעותי, בדרך למניעת הגבייה של החוב באמצעות ההוצאה לפועל.

מבחינת ההוצאה לפועל, שטר חוב דינו כדין פסק דין שניתן בהוצאה לפועל, ולפיכך יפנה הרשם בהוצאה לפועל ישירות לניסיונות לפרוע את השטר, בלי להתעכב על הדיון בשטר עצמו. עורך הדין של החייב צריך להוכיח כי השטר הוצג בניגוד להסכמות או בלא שהתקיימה עילה להצגה שלו לפירעון.

 

מיהו האוחז כשורה בשטר?

אוחז כשורה הוא אדם שקיבל את השטר בחלק מעסקה, שבה הוא עצמו מסר לאוחז המקורי בשטר סחורה או סיפק לו שירות על פי דין. אם אוחז כשורה מציג את השטר לפירעון ואם הוא מצליח להוכיח שקיבל את השטר בדין, עושה השטר יהיה מחויב לשלם לו את התמורה המוסכמת בשטר.

 

פרטים מהותיים בשטר חוב ומה קורה אם הם חסרים?

לכאורה, כאשר נמסר שטר חוב, הוא אמור לכלול פרטים מהותיים הקשורים בפירעון. עם הפרטים המהותיים ביותר ניתן למנות את תאריך הפירעון ואת סכום הפירעון. יחד עם זאת, קיימת ועומדת האפשרות להימנע מכתיבת הסכום או תאריך הפירעון על גבי השטר. מצד אחד, הדבר מגדיל את הסיכון שעושה השטר נוטל על עצמו. מצד שני, הוא מותיר בידי האוחז את החופש להיפרע מעושה השטר במקרים שבהם סכום החוב עשוי להשתנות.

למשל – אם שטר החוב ניתן כנגד תשלומים עתידיים לחברת החשמל, לרשות המקומית או למוסדות אחרים, כאשר סכום החוב האפשרי לא ידוע ולא יכול להיות ידוע מראש. זאת ועוד – אין בעשיית שטר חוב סכום מקובל כזה או אחר. שטר יכול להיעשות על כל סכום, אלא אם נקבע אחרת בהסכם בין הצדדים. שטר חוב ללא סכום ותאריך הוא מקובל, כל עוד הדבר מוסכם על שני הצדדים.

 

מהו שטר חוב שכירות ומה זה אומר?

כבר הוזכרה לעיל העובדה שהשטר אמור להבטיח לאוחז בו את קבלת הסכום המלא של כספים שיגיעו לו בעתיד על פי חוק בעקבות עסקה קיימת בינו לבין החייב, שהוא עושה השטר. שטר חוב שכירות הוא שטר חוב שבו מתחייב השוכר לעמוד בתשלומי השכירות, שאם לא כן יוכל האוחז בשטר להציג אותו לפירעון.

אמרם לרוב לא כתוב על כל שטר חוב מה זה ולמה הוא נועד, אבל אם קיים הסכם בין הצדדים, הוא עשוי לפרט את המטרות שלשמן נמסר השטר. כאמור, לאוחז בשטר עומדת הזכות להציג שטר שנמצא ברשותו לפירעון. יחד עם זאת, החייב יכול להגיש התנגדות, אם לדעתו הגשת השטר סותרת את תנאי ההסכם החתום בין הצדדים.

בהמשך המאמר נפרט עוד בנושא הסכם קיים ואיך הוא עשוי להשפיע על בית המשפט בעת קבלת ההחלטה על פירעון השטר.

 

תפקידו של עורך דין הוצאה לפועל בתביעות למימוש שטר חוב ותהליכי גבייה

הצגת שטר חוב לפירעון מחייבת את החייב לעשות אחד מהשניים – לפרוע את החוב בהתאם לשטר, או לחילופין להגיש התנגדות, אם לדעתו הצגת השטר לפירעון נוגדת הסכמים שנחתמו בין הצדדים. בגלל המורכבות של הנושא, ההמלצה במקרים כאלה היא לפנות תמיד לשירותיו הטובים של עורך דין הוצאה לפועל. עורך הדין יבדוק את התביעה ויסייע לחייב להגיש התנגדות ולהוכיח כי הגשת השטר מנוגדת להסכמות שאליהו הוא הדיע עם האוחז בשטר.

על פי פסיקה קיימת, אם הצדדים לשטר הם גם הצדדים הישירים לחוזה שבגדינו הוא ניתן, ההגנות העומדות לחייב על פי ההסכם עומדות לו גם כנגד התביעה לפירעון השטר. אף שנטל ההוכחה חל על החייב, בתי פועלים על פי הפסיקה, אם החייב אכן עמד בכל התנאים בהסכם בין הצדדים.

 

יתרונותיו של שטר החוב

היתרון הבולט ביותר שקיים לעריכת שטר החוב, הוא יכולת האכיפה היעילה והמהירה של הסכום המצויין על שטר החוב, מול לשכת ההוצאה לפועל. אפשרות גביית החוב מול הוצאה לפועל, תתאפשר רק במידה והחייב אינו עומד בתשלום השטר, או שנקלע להליכי חדלות פירעון (או "פשט את הרגל).

הליכי הוצאה לפעול הננקטים נגד החייב מקלים על הנושה של שטר החוב בגביית חובו, מצמצמים את בזבוז הזמן ברדיפה אחרי החייב, ומאיין את הצורך להגיש תביעה כספית, ולפתוח בהליך בערכאות משפטיות, שעלולות לגבות זמן יקר.

 

ההליך בהוצאה לפועל

ביצוע של שטר החוב, תחל בעת הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפעול, ופתיחת תיק המכיל מסמכים הנוגעים לחוב ותומכים בו. עלות אגרת פתיחת התיק בהוצאה לפועל הוא 1.25% מסך השטר, וכל נושה הפותח תיק בגין ביצוע שטר מחוייב לה. לאחר פתיחת התיק, יש להמציא אזהרה לחייב, בגין פתיחת הליכי הוצאה לפועל כנגדו, ובה מקבל החייב פרק זמן לטובת הגשת התנגדות או תשלום שטר החוב המדובר.

על אף שהליך ביצוע השטר הוא מהיר ויעיל לכאורה, לעיתים התנגדות מצידו של החייב עלולה להביא לעיכוב הפעולה, ולהעברת ההכרעה לבית משפט, שם ידונו בהליך.

 

שימוש בשטר החוב

אחד השימושים המוכרים ביותר בשטר חוב הוא במסגרת חוזה שכירות, בה השוכר מתחייב בפני המשכיר, באמצעות שטר חוב, לשלם את הסכום שהוסכם בגין שכירות הנכס. שטר החוב משמש לעיתים גם כערובה לכל נזק שעלול או שהתרחש לנכס, לרבות אי עמידה בתשלום דמי השכירות ועוד. שעה שהשוכר אינו עומד בתנאי ההתחייבות, או מפר את חוזה השכירות, רשאי המשכיר לפתוח בהליכי הוצאה לפועל לטובת מימוש שטר החוב.

 

היכולת הכספית של החייב והערבים, כתלות במימוש שטר החוב

על אף יתרונותיו הרבים של שטר החוב, כמו במקרה של חוזה שכירות, החסרון הבולט שלו, להבדיל מפיקדון כספי, או ערבות בנקאית למשל, היא שמימוש שטר החוב מותנה בסולבנטיות (כלומר, יכולתם הכלכלית) של החייב והערבים לו, התלויה לרוב בהון הנזיל ובנכסים הניתנים למימוש שעומדים לרשות החייב.

לכן לרוב, במקרים בהם החייב ומי מטעמו הם בעלי יכולת פירעון גבוהה, למשל באמצעות משכורת קבועה, או דירה להשקעה, שטר חוב נחשב לבטוחה ראויה. כמו כן, למרות החיסרון של שטר החוב, הנושה יכול לדרוש בשטר החוב סכום העולה על הסכום שניתן לדרוש בערבות בנקאית, מה שנותן לו אפשרות בבוא העת, לגבות מהחייב את מלוא החוב.

 

הבדיקות הנדרשות טרם חתימה על שטר החוב

טרם החתימה על שטר החוב, יש לבצע בדיקות המעידות על יכולתם הכלכלית של החייב והערבים לו, למקרה הצורך. בדיקות אלו אמנם עלולות להוליד מבוכה מסוימת, אך חשובות לאין שיעור, לטובת מצבים בהם יהיה צורך במימוש השטר, ופנייה להוצאה לפועל.

 

האפשרויות בעת הכנת שטר חוב

בעת חתימה על שטר חוב, ניתן לכלול סעיף המאפשר לנושה לפנות באופן ישיר אל חשבון הבנק של החייב או הערב, לטובת ביצוע גבייה ישירה של החוב האמור. בנוסף, ניתן לכלול בשטר החוב סעיפים שבמסגרתם אפשרות הגבייה מועברת לצדדים שלישיים, לטובת סיוע בגביית החוב, או סעיפים נוספים המקובלים על כל החותמים על שטר החוב. חשוב לציין כי על שטר החוב יש להחתים גם את הערבים לחייב, לטובת מימוש עתידי ופנייה אליהם, אם וכאשר יעלה הצורך.

לסיכום, שטר חוב הוא כלי כלכלי שנותן ערובה לנושים, בעת ביצוע פעולות בעלות אופי פיננסי. ישנם יתרונות רבים לשטר חוב, כל זמן שנוכל להשתמש בו בחוכמה. לפרטים נוספים צרו קשר עם משרדינו.

מהו שטר חוב איך נכון להשתמש בו ומה לעשות כאשר החוב לא נפרע
מהו שטר חוב איך נכון להשתמש בו ומה לעשות כאשר החוב לא נפרע
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader