סגירת תיק הוצאה לפועל מחוסר מעש

כל תיק הוצאה לפועל צפוי להיסגר כאשר העילה בגינה נפתח התיק כבר לא קיימת. עם זאת, לעיתים נסגרים תיקי הוצאה לפועל עקב חוסר מעש, כלומר – זמן ארוך בו הזוכה לא ביצע אף פעולה בתיק, כפי שיפורט במאמר שלפניכם.

 

חוק הוצאה לפועל

חוק הוצאה לפועל תשכ"ז, קובע את המטריה המשפטית בכל הנוגע לדיני הוצאה לפועל. סעיף 88 לחוק זה, קובע כי השר האחראי על ביצוע חוק זה הוא שר המשפטים, כאשר הוא רשאי להתקין תקנות המפרטות את אופן ביצוע החוק.

מטרת הליכי הוצאה לפועל היא לוודא את קיום פסיקות בתי המשפט והערכאות השונות במדינת ישראל – בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים והשלום, בתי דין רבניים, בתי דין לעבודה ובתי דין דרוזים ושרעיים. לצד זאת, מימוש המחאות, שטרי משכנתא ושטרי חוב, נעשים גם הם באמצעות הליכי הוצאה לפועל.

 

הגדרות ותפקידים רלוונטיים במסגרת הליך הוצאה לפועל

ניהול מערך הוצאה לפועל בארץ מופקד על רשות האכיפה והגבייה, לצד תפקידה הנוסף כגורם האמון על ריכוז גביית קנסות ואגרות. בראש המערך עומד מנהל מערכת ההוצאה לפועל, אשר ממונה על ידי שר המשפטים.

בנוסף, על שר המשפטים למנות רשמי הוצאה לפועל, המשמשים כגורמים שיפוטיים במערכת ההוצל"פ, ועל כן קיימות להם סמכויות שיפוטיות. בשל כך, לתפקיד הרשם יכולים להתמנות רק אזרחים ישראליים הכשירים להתמנות לתפקיד שופט בית משפט שלום.

הליכי הוצאה לפועל מתקיימים ב- 29 לשכות שונות הפזורות בכל רחבי הארץ. לכל לשכה קיים מנהל לשכה.

בהליך הוצאה לפועל, קיימים לרוב שני צדדים עיקריים: הזוכה, והחייב. הזוכה, הוא האדם או הגורם אשר פסק הדין ניתן לטובתו, כלומר, קיום פסק הדין צפוי להניב לו רווחים, זכויות או נכסים.

החייב, עונה להגדרה הפוכה לזוכה – הוא הגורם או האדם אשר פסק הדין ניתן כנגדו, ועל כן קביעת פסק הדין מחייבת אותו לשלם לזוכה או להעביר לו נכס או זכות.

לחלופין, אם קיים חוב של צד כלפי צד אחר, הרי שהזוכה יהיה הגורם לו חייבים, ואילו החייב הוא אשר טרם פרע את חובו.

 

כיצד מתחיל הליך הוצאה לפועל?

אדם אשר מעוניין לממש ולצבע את האמור בפסק דין שניתן לטובתו, יכול לפנות אל אחת מ- 29 לשכות ההוצאה לפועל, ולהגיש בקשת ביצוע. הוא הדין ביחס לזוכה המעוניין לממש שטר חוב או התחייבות שקיימת לו, מצד החייב.

עם הגשת בקשת הביצוע, על מנהל לשכת ההוצאה לפועל להמציא לחייב אזהרה לפיה עליו לקיים תוך 50 יום את האמור בפסק הדין, ולא – "יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו", כפי שקובע סעיף 7(א1) לחוק ההוצאה לפועל. לאזהרה זו יש לצרף העתק של פסק הדין והוראת תשלום.

 

מה מתרחש במהלך הליך הוצאה לפועל?

ככלל, הליך ההוצאה לפועל מתקיים החל מרגע הגשת בקשת הביצוע על ידי הזוכה, ועד לסגירת התיק. על פי רוב, נסגר התיק אחר תשלום החוב או מילוי פסק הדין מצד החייב, אולם קיימים מקרים, עליהם יורחב להלן, אשר גורמים לסגירת התיק בשל סיבות אחרות.

עד לסגירת התיק, קובע החוק כי ניתן יהיה להטיל על החייב אי – אלו הגבלות על החייב. ההטלות מוטלות על ידי רשם ההוצאה לפועל, ככל שהאחרון שוכנע כי הטלתן מוצדקת, וכן סכום החוב עולה על 500 ₪, והחייב לא סיפק הסבר מספק מדוע לא פרע את חובו.

בין היתר, ניתן יהיה להטיל על החייב:

 • הגבלת שימוש ברישיון נהיגה.
 • הגבלת קבלת רישיון נהיגה חדש.
 • הגבלת קבלת דרכון ישראלי.
 • הגבלת שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי).
 • צו עיכוב יציאה מן הארץ (למעט במקרים בהם החייב נדרש לצאת מן הארץ מטעמים בריאותיים, או שהוא נדרש ללוות בן משפחה אשר דרוש לצאת מן הארץ מטעמים דומים).
 • עיקול נכסים של החייב, מחשש שמא החייב יבריחם (למעט אם הנכס משמש את החייב לצורך עיסוקו, והעיקול יימנע ממנו את האפשרות להחזר החוב).
 • איסור על ייסוד חברה.

 

אין מדובר בחובה של הרשם, ולכן ההגבלות יוטלו ככל שהרשם ראה זאת לנכון, בהתחשב בנסיבות העניין.

 

מתי ייסגר תיק הוצאה לפועל?

סעיף 126 לתקנות ההוצאה לפועל, מפרטות מספר אופנים לסגירת תיק הוצאה לפועל, ואלו הם:

 • מקרים בהם הזוכה ביקש את סגירת התיק.
 • כאשר החייב פרע את חובו ושלח על כך הודעה לזוכה. התיק ייסגר שלושים יום לאחר מכן.
 • כאשר יתרת תשלום החוב עומדת על פחות מ- 100 שקלים (ככל שלא מדובר בתיק מזונות).
 • סגירת תיק מחוסר מעש, כפי שיורחב להלן.

 

מהי עילת סגירת תיק מחוסר מעש?

מלבד שלושת האופנים האמורים לעיל בדבר סגירת תיק הוצאה לפועל, קיימת אפשרות נוספת לסגירת התיק, המכונה 'סגירת תיק מחוסר מעש'. אפשרות זו יכולה להתקיים שעה שחלפו שנתיים מהמועד האחרון בו התקיימה פעולה בהליך, כאשר הזוכה לא נקט מאז באף פעולה או הליך נוסף.

כך למשל, יתכן שהפעולה האחרונה שבוצעה בהליך הייתה הוצאה של צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב, או לחלופין הטלת עיקול על נכסים השייכים לו וכדומה.

אם עברו שנתיים מאז פעולה זו, קיימת הרשאה לרשם ההוצאה לפועל לשלוח הודעה לזוכה, ובה הוא צפוי להישאל האם יש סיבה שהתיק לא ייסגר. ככל שהזוכה לא ענה ולא נימק תוך 30 ימים, התיק ייסגר.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי סגירת התיק לא פוגעת באפשרות הזוכה להגשת בקשה מחודשת לפתיחת תיק סגור.

 

מהן השלכות תיק שנסגר מחוסר מעש?

התקנות קובעות כי במידה ונסגר תיק, יבוטלו ויופסקו כל הליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב, לרבות הסרת עיקולים שהוטלו על נכסי החייב.

תיקי הוצאה לפועל, מקשים על התנהלותו היומיומית של החייב. מעבר לחוב שעליו לפרוע, הוא גם עלול להיאלץ להתמודד עם הגבלות שונות שיוטלו עליו. בשל כך, רצוי להיעזר לכל אורך הליך הוצאה לפועל עם עורכי דין הבקיאים בטיפול בהליכי הוצאה לפועל.

לא אחת, הליך ההוצאה לפועל נסגר מחוסר מעש – היעדר פעילות של הזוכה בתיק הוצאה לפועל במשך שנתיים ימים.

עורכי הדין צפויים לסייע לחייב להמציא מסמכים ופרטים נדרשים עבור הוכחה כי חלפו שנתיים מיום הפעילות האחרונה בתיק, לשוחח עם גורמים בלשכת הוצאה לפועל, ולתרום לסגירת התיק מחוסר מעש, מבלי שהחייב נאלץ לשלם את מלוא החוב.

למשרד עורכי הדין דניאל ינובסקי, ניסיון עתיר שנים ביחס לטיפול בהליכי הוצאה לפועל, למן רגע פתיחת ההליך, ועד לסגירת התיק – בין אם בשל מחיקת החוב ובין אם בשל חוסר מעש מצד הזוכה.

סגירת תיק הוצאה לפועל מחוסר מעש
סגירת תיק הוצאה לפועל מחוסר מעש
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader