תיק הוצאה לפועל – התיישנות

מה אנחנו יודעים על התיישנות תיק הוצאה לפועל? תיקי הוצאה לפועל, לעתים, נפתחים הרחק מן הסכסכוך שהתרחש, זאת בשל ההתיישנות. הלכה למעשה, מקרה שאינו נדיר הוא שחייב יתעורר בוקר אחד ויגלה כי קיבל אזהרה על פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדו.

למרבה הצער, פתיחת תיק הוצאה לפועל לגבי עניין שהתרחש לפני שנים, עשוי להותיר את החייב לכאורה עם כלים מועטים יותר על מנת להתמודד עם טענת הזוכה וכן, עם סכומים גבוהים בדמות ריבית והפרשי הצמדה שטפחו וצמחו עם השנים. נפתח נגדכם תיק הוצאה לפועל בגין מקרה שהתרחש לפני שנים? יש מה לעשות עם זה!

 

תיק הוצאה לפועל – מתי תוכלו לטעון להתיישנות

הלכה למעשה, כשעניינו בתביעה, מרוץ ההתיישנות לגביה מתחיל החל מן הרגע בו התרחשה עילת התביעה – קרי, המקרה בגינו תובעים. לענייננו, בכפוף לחוק ההתיישנות, התיישנות תיכנס לתוקף בתוך 7 שנים החל מן היום בו התרחש המקרה. אולם, ברגע שהוגשה התביעה, מרוץ ההתיישנות נראה אחרת.

 

מרוץ ההתיישנות לאחר שהוגשה תביעה – הוצאה לפועל

מרוץ ההתיישנות לאחר שהוגשה תביעה נראה אחרת לגמרי, וזמן ההתיישנות הינו גבוה בהרבה. לצורך העניין, במידה וניתן פסק דין בעניין התביעה, תקופת ההתיישנות תתארך באופן ניכר – 25 שנים במקום 7 שנים בלבד.

הלכה למעשה, במידה והמנצח – קרי, הזוכה בתביעה לא נקט באמצעים או פעולות כלשהן כדי להביא לביצוע פסק הדין, בתום 25 שנים, תתיישן התביעה. בפועל, זהו המצב באשר לתביעות הוצאה לפועל.

 

תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק או שטר – התיישנות

על פי החוק במדינת ישראל, יכול אדם לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד אדם אחר בהתבסס על שיק או שטר. אולם, בשונה מפסק דין שמתקבל לאחר דיון בבית המשפט, פתיחת תיק הוצאה לפועל באמצעות שטר או שיק מאפשרת פתיחת תיק בהוצאה לפועל גם בהיעדר התדיינות קודמת בבית המשפט. מטבע הדברים, בשל קלות בה ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל באופן זה, ההתיישנות תהיה קצרה יותר בהתאמה.

 

מירוץ ההתיישנות בתביעה להוצאה לפועל שטר או שיק

הלכה למעשה, בשונה מתיק הוצאה לפועל שהינו תוצר של התדיינות והחלטת בית המשפט, פתיחת תיק הוצאה לפועל באמצעות שיק או שטר תזכה לתקופת התיישנות קצרה יותר באופן משמעותי – 7 שנים בלבד.

 

ממתי יתחיל מירוץ ההתיישנות בשיק או שטר

מירוץ ההתיישנות יתחיל החן מן היום בו חולל השאר. על כן, בחלוף 7 שנים מן היום בו חולל השטר לא יוכל עוד הזוכה להסתמך על תיק ההוצאה לפועל בעניין זה.

 

מה יקרה בפועל

בפועל, ברוב המקרים, המזכירות תסכים לפתיחת התיק גם במידה וחלפה תקופת ההתיישנות, קרי 7 שנים. אולם, בדיון בתיק זה, יוכל החייב לטעון כי קיימת לזכותו טענת ההתיישנות ועל כן, אין מקום לנקיטת הליכים.

הלכה למעשה, במקרים שכאלה, עשוי הרשם לסגור את התיק עקב ההתיישנות.

 

חוסר תום לב בהתנהלותו של הזוכה

התנהלותו של הזוכה בהליך ההוצאה לפועל הינה בעלת חשיבות בפני עצמה. הלכה למעשה, שופטים ורשמי הוצאה לפעול מייחסים חשיבות רבה לאופן בו התנהל הזוכה בהליך והאם, למעשה, התנהל באופן תם לב או לאו.

 

השתהות של הזוכה

הלכה למעשה, במידה והזוכה השתהה בנסיבות לא מוצדקות או סבירות מן הרגע שניתן פסק הדין בעניין בגינו תבע, עשויות להינקט כנגדו סנקציות כאלה ואחרות.

 

מדוע זוכים משתהים בפתיחת תיק הוצאה לפועל

לעתים, זוכים עשויים להשתהות מסיבות שהינן מוצדקות, סבירות ואכן תמות לב. אולם, בשל העובדה כי החוב צובר הפרשי ריבית והצמדה עם השנים והלכה למעשה, טופח וגדל – יכולים זוכים חסרי תום לב להשתמש בהליך זה כמעין "קופת חיסכון" על חשבון החייב. כפי שיוסבר להלן, השתהות מסוג זה אינה מקובלת ועשויה להיות מלווה בסנקציות כאלה ואחרות כנגד הזוכה.

 

מה יכולה לגרום השתהות של הזוכה

אולם, לזוכה, על פי החוק יש 25 שנה בו תביעתו ופסק הדין תקפים כנגד החייב, אך אין זה אומר בהכרח כי זכותו של הזוכה לגרור רגליים ולהשתהות בפעולותיו. שיהוי מצד הזוכה עשוי לגרום לכך שהחייב יהיה חייב כספים רבים יותר – זאת, בשל הפסדי ריבית והפרשי הצמדה וכן, לקושי מצד החייב להביא ראיות לצורך טענת פירעון – "פרעתי".

 

מה הן הסנקציות על השתהות בחוסר תום לב של הזוכה

הלכה למעשה, השתהות של הזוכה בהליך ההוצאה לפועל שנעשתה באופן בלתי סביר וחסר תום לב, עשויה, כאמור, לגרור סנקציות כאלה ואחרות. בין סנקציות אלה, ייתכן כי יפסוק הרשם או השופט כי נטל ההוכחה לעניין טענת "פרעתי" יעבור להיות על כתפי הזוכה במקום על כתפיו של החייב. יתרה מכך, יתכן והרשם או השופט יפסוק כי החוב יצומצם ולעתים, אף למחוק את החוב לגמרי.

 

סגירת התיק בהוצאה לפועל

חשוב לדעת כיצד נסגר התיק בהוצאה לפועל, להלן, נעמוד על הדרכים העיקריות.

 

סגירה על ידי רשם ההוצאה לפועל בגין היעדר פעילות

דרך המלך לסגירת תיק ההוצאה לפועל היא כאשר נפרע החוב בגינו נפתח התיק. אולם, במידה ובמשך שנתיים לא ננקטו בתיק פעולות, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על סגריתו של התיק – זאת, גם במידה והחוב לא נפרע.

 

פריעת החוב

כאמור, במידה והחייב פרע את החוב שהוטל עליו על פי פסק הדין עומדת לזכותו האפשרות לבקש כי יסגרתו את תיק ההוצאה לפועל כנגדו – זאת, במידה והתיק לא נסגר באופן אוטומטי. אולם, במידה והתיק נפרע ישירות דרך הזוכה, חייב הזוכה להגיע בקשה לסגירת התיק בהוצאה לפועל.

 

תיקי מזונות

כאשר ענייננו בתיקי מזונות, התיק לא ייסגר גם במידה ושולם החוב – זאת, ככל שמדובר במזונות אותם יש להמשיך ולשלם גם בעתיד.

 

תיק הוצאה לפועל התיישנות – אל תתמודדו עם זה לבד

תיקי הוצאה לפועל הם לא עניין נעים, שכן מערבים כספים ועל כן אמוציות רבות. לעתים, עשויה תביעה להוצאה לפועל להיות מוגשת לאחר שנים רבות מחלוף המקרה בגינו הוגשה התביעה. כתוצאה מכך, עשוי החייב להיות בעמדה חלשה מאוד, שכן הראיות לטובתו פחותות וכן, צבר הפסדי נוספים בגין ריבית והפרשי הצמדה.

במידה והינכם שרויים במצב שכזה, אינכם צריכים להתמודד עם כך לבד, ורצוי כי תשקלו בכובד ראש פניה לעורך דין הוצאה לפועל המומחה בתחום שיוכל לנתח את מצבכם המשפטי וכן, לבחור בדרכי הפעולה המיטביות עבורכם מול לשכת ההוצאה לפועל.

 

פנו אלינו

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע, ליווי וייצוג משפטיים ברמה הגבוהה ביותר מטעם עורכי הדין המקצועיים והמנוסים ביותר בתחום ההוצאה לפועל.

תיק הוצאה לפועל – התיישנות
תיק הוצאה לפועל – התיישנות
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader