בדיקת תיק חדלות פירעון

כל בעל עניין בתיק חדלות פירעון יכול לבדוק את הסטטוס של התיק באמצעות המערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון, כל עוד עומדים על תילם כעת או הסתיימו לפני פחות משלוש שנים. מאמר זה יסביר מהו הליך חדלות פירעון, כיצד הוא מתנהל וכיצד תוכלו לבדוק תיק חדלות פירעון בעצמכם. כל הפרטים במאמר.

 

מהי חדלות פירעון?

חדלות פירעון הינו הליך משפטי בו אדם שמצוי בקשיים כלכליים קשים ואינו יכול לשלם עוד את חובותיו זוכה להסדר חובות מלא או חלקי על מנת שיוכל להשתקם מבחינה כלכלית. חדלות פירעון מוגדרת בסעיפו השני של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 2018 כ"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו". כלומר, אדם שמצוי בחדלות פירעון הוא אדם שאינו יכול לשלם את חובותיו במועד פירעונם המקורי או אדם שסך חובותיו גבוהים משווי נכסיו.

למעשה, המושג 'חדלות פירעון' החליף את המושג 'פשיטת רגל', שהרי 'פשיטת רגל' לרוב מקושרת לקונוטציות שליליות ומאיימות מאוד. לכן, בחרו המחוקקים לשנות את הסטיגמה הכרוכה בפשיטת הרגל באמצעות שינוי השם ובאמצעות כתיבתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שהפך את ההליך לידידותי יותר עבור חייבים המצויים בחובות עמוקים.

בסעיפו הראשון של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפרט את מטרת החוק תוך מתן דגש על רווחתו של החייב –

"1.  חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1)  להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2)  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)  לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

 

כפי שניתן לראות, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מקדם את המטרה לשקם את החייב לצד השאת החוב שיוחזר לנושים.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי חל רק על חייבים שהכריזו על פשיטת רגל אחרי 15.09.2019. כל חייב שהכריז על פשיטת רגל לפני תאריך זה יטופל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל ולא לפי החוק החדש.

 

כיצד מתנהל הליך חדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון אינו הליך פשוט – מדובר בהליך בן מספר שלבים שנמשך כארבע שנים.

ראשית, הוא מתחיל בכך שהחייב או הנושה שלו מגישים בקשה לחדלות פירעון עבור החייב, אשר תוגש לסמכות המתאימה שנקבעת בהתאם לגובה החובות – רשות ההוצאה לפועל (אם סך החובות לא עולה על 150 אלף ש"ח) או הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אם הסמכות הרלוונטית תראה זאת לנכון, היא תוכל להעניק צו לפתיחת הליכים.

בשלב השני, החייב יתבקש לעמוד בדרישות החוק ולדווח על כל הכנסותיו וחובותיו (הגשת דוח דו-חודשי). המטרה של שלב זה היא לסייע לנאמן לבנות מתווה לשיקום כלכלי בהתאם לנסיבותיו האישיות של החייב, לצד הדרישה מהחייב להוכיח את מחויבותו להליך. באותה תקופה, החייב יתבקש להעביר לנאמן שמונה עבורו את כל המסמכים הרלוונטיים לבקשתו, ולציית לדרישות שהוטלו עליו (הגשת דוח והתייצבות לבירור מול נאמן).

אם יימצא כי החייב מתאים להליך ועומד בקריטריונים השונים, הוא יקבל מתווה לשיקום כלכלי שכתב הנאמן ויידרש למלא אותו במשך שלוש שנים. במילים אחרות, אחרי הדיון בבית משפט, החייב ממשיך לשלם סכום חודשי שנקבע לו בדיון במשך כ-3 שנים (ללא הגשת דוחות או מפגשים עם נאמן או מי מטעמו).

בכפוף לעמידתו בתנאי המתווה ולאחר שלוש שנים, החייב יקבל צו הפטר שפוטר אותו באופן מלא או חלקי מחובותיו. תוכלו למצוא מידע מפורט על הליכי פרעות חדלון כאן.

 

כיצד ניתן לבצע בדיקת תיק חדלות פירעון?

כל הליך חדלות פירעון שנפתח בגין חוב הגבוה מ- 150,000 ₪, יטופל על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ולכן פרטים על התיק ניתן למצוא באתר הממונה שנמצא באתר משרד המשפטים.

 

מי יכול לבדוק תיק באתר?

המידע באתר נגיש לכולם, מלבד מספר תחומים שרק הגורמים שיכולים לראות אותם הם בעלי עניין בתיק שמחזיקים בשם משתמש וסיסמא כמו החייב, נושה שהגיש תביעת חוב וכל אדם שמחזיק בתפקיד בתיק (הנאמן, לדוגמא).

 

איזה מידע אוכל למצוא באתר?

 • הסטטוס של התיק.
 • מספר התיק אצל הממונה.
 • מספר התיק אצל הוצאה לפועל.
 • מספר התיק בבית המשפט.
 • פרטיו של החייב.
 • פרטיו של בעלי התפקיד בתיק.
 • המסמכים המשפטיים הרלוונטיים לתיק (חלקם מוגנים על ידי שם משתמש וסיסמא).
 • דו"ח תנועות כספיות (מוגן על ידי שם משתמש וסיסמא).
 • תארכי הדיונים בבית המשפט.
 • רשימה שכוללת את כל תביעות החוב בתיק (מוגנת על ידי שם משתמש וסיסמא).

 

קיבלתי צו הפטר לפני כמה שנים, האם אוכל לראות את התיק באתר?

רק תיקים שנסגרו לפני פחות משלוש שנים יופיעו באתר.

 

מדוע התיק שלי לא מופיע באתר?

כאמור, ייתכן כי הוא נסגר לפני יותר משלוש שנים. אפשרות אחרת הינה כי הבקשה שהגשתם עדיין לא הבשילה לכדי צו פירוק, צו פתיחת הליכים או צו כינוס, ולכן אינה מופיעה באתר.

 

עורך דין חדלות פירעון

הדבר האחראי ביותר שתוכלו לעשות כאשר אתם מתמודדים עם חובות כלכליים עמוקים הוא לפנות לייעוץ אצל עורך דין המתמחה בחדלות פירעון. עורך דין המתמחה בתחום יוכל לעשות לכם סדר בנושא, ולסייע לכם למצוא את אפיק הפעולה הנכון ביותר עבורכם על מנת שתוכלו להשתקם ולחזור למסלול חיים תקין.

 

מתי מתעורר הצורך בבדיקת תיק חדלות פירעון?

בדיקת תיק חדלות פירעון (או כפי שהיא נקראה בעבר – "בדיקת פשיטת רגל") עשויה להיות רלוונטית כאשר שוקלים לבצע עסקה או להכנס להתקשרות מכל סוג שהוא, עם אדם או עסק. מטרת הבדיקה הינה לברר האם לאותו גורם ישנם חובות או הליכי חדלות פירעון שמתנהלים מולו, אשר עשויים להעיד על קיומו של סיכון גבוה בשיתוף פעולה עסקי לסוגיו עמו.

גם החייב עצמו, במידה והוא פנה להליכי פשיטת רגל הידועים כיום בתור "הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי", יכול לברר את סטטוס התיק שלו באמצעות בדיקה זו.

 

מי רשאי לבצע בדיקת תיק חדלות פירעון?

את בדיקת תיק חדלות הפירעון רשאי כל אדם בישראל לבצע ללא עלות, באתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים – כאן. אף על פי שמדובר כאמור על בדיקה חינמית, התועלת הצומחת ממנה, לא תסולא בפז. לשם ביצוע הבדיקה יש להזין שם מלא או מספר תעודת זהות של האדם או תיק העוסק שמעוניינים לבדוק.

 

איזה מידע ניתן לגלות באמצעות בדיקת תיק חדלות פירעון באתר הממונה?

במסגרת בדיקת תיק חדלות פירעון באתר הממונה, ניתן לגלות אילו חובות תלויים ועומדים כנגד יחיד או תאגיד – הן במסגרת תיקים בהוצאה לפועל והן בבית המשפט. גם חובות שלא הגיעו עדיין לטיפול בערכאות שיפוטיות, יופיעו בפלטפורמה זו.

 

האם ניתן לבדוק באופן זה גם האם ניתן לחייב הפטר מחובותיו?

כן. באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון, ניתן גם לראות מהו מצבם של הליכי חדלות הפירעון המתנהלים מול החייב ולגלות האם הגיע כבר לשלב קבלת ההפטר מיתרת חובותיו.

 

איך משתמשים במערכת באתר הממונה לבדיקת תיקי חדלות פירעון?

לשם ביצוע בדיקת תיק פשיטת רגל או חדלות פירעון, יש להיכנס למערכת המידע באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון. איתור חייבים במערכת יכול להתבצע על ידי הקשה של כל אחד מהפרטים הבאים:

 1. מספר הזהות או הח"פ של החייב.
 2. שם מלא של החייב – יש להזין את שם המשפחה לפני הזנת השם הפרטי.
 3. מספר תיק בבית המשפט / מספר תיק במשרדי הממונה / מספר תיק חדלות פירעון בהוצאה לפועל.

 

בהקשר זה, חשוב לדעת כי מערכת המידע באתר הממונה מתעדכנת בתדירות גבוהה יחסית, אולם לא באופן שוטף. לכן עלולים לעבור כמה ימים מהמועד שבו חדלות הפירעון של חייב הוכרה ועד למועד פרסום הסטטוס במערכת המידע בפועל.

מכאן שאם אתם עומדים לקראת חתימה על עסקה או ביצוע התקשרות פיננסית משמעותית מול אדם או תאגיד מסוים, כדאי לבדוק יותר מפעם אחת, בהפרש של כמה ימים בכל פעם, מהו הסטטוס שלו במערכת המידע באתר.

 

מה ניתן לעשות במידה ואין ברשותי שם משפחה או מספר זהות של החייב?

היה וידוע לכם רק שמו הפרטי של החייב תוכלו לחפש אותו במערכת גם באמצעות נתון זה בלבד, תוך ביצוע סינון של התוצאות לפי מחוז. כך תוצג לכם רשימת החייבים המצויים בהליכי חדלות פירעון, שמתוכה תוכלו לנסות ולזהות את האדם שאותו אתם מחפשים.

 

איזה מידע נוסף ניתן לקבל בדיקת תיק חדלות פירעון של חייב?

בדיקת חייבים באמצעות מערכת המידע באתר הממונה, עשויה לחשוף את המחפש למידע חשוב נוסף בנוגע  לחייב, כדוגמת:

 • מועד הגשתה של הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • בית המשפט / המחוז שהבקשה לפתיחת הליכים הוגשה אליו.
 • המועד בו ניתן הצו לפתיחת הליכי חדלות הפירעון.
 • כתובתו המלאה של החייב
 • פרטי עורך הדין המייצג את החייב.
 • סכום התשלומים שהחייב העביר לבעלי חובו עד כה בהליך חדלות הפירעון וגובה הסכום שנצבר בעקבות מימוש נכסיו (היתרה בתיק חדלות הפירעון שלו).
 • מועד קיומה של אסיפת הנושים.

 

האם יש מידע שרק הצדדים בהליך חדלות הפירעון חשופים אליו?

מלבד הנתונים שצוינו לעיל, אשר חשופים באמצעות מערכת המידע לכלל הציבור, נושים בהליך חדלות הפירעון שהגישו תביעת חוב, יקבלו גם שם משתמש וסיסמה שיאפשרו להם לצפות בדוחות והמסמכים שהחייב הגיש במסגרת ההליכים. בנוסף לאלו, הנושים יוכלו לבדוק גם את הנתונים להלן:

 • האם החייב מתמיד במוסר התשלומים החודשי שנקבע לו במסגרת הליך חדלות הפירעון.
 • איזה תביעות חוב אושרו ומהי זהותם של הנושים שהגישו אותן.
 • דוחות הוצאות והכנסות שהחייב הגיש.
 • צווי בית משפט והחלטות שנתקבלו בערכאות בעניינו של החייב

 

האם קיימות דרכים נוספות לבדיקת חובות?

כן. קיימות מספר דרכים נוספות לבדוק האם אדם או תאגיד מסוים חייבים כספים לזולתם, כמו בדיקת חובות בהוצאה לפועל או בדיקה בבנק ישראל של חשבונות בסטטוס "מוגבל חמור":

 1. בדיקה של חשבונות בסטטוס "מוגבל חמור" באתר בנק ישראל

ניתן לבצע את הבדיקה בחינם באתר של בנק ישראל, בהקשת מספר זהות או מספר חשבון בנק של האדם שאתם מעוניינים לבדוק את יכולת העמידה שלו בהתחייבויות. זהו מידע חשוב ביותר לקראת התקשרות עם שוכרי דירות פונטציאליים, או חתימה על חוזה בעל משמעויות כספיות.

 1. בדיקת חובות בהוצאה לפועל

היות ולא כל אדם שנקלע לחובות, בהכרח נמצא בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון, במערכת הממונה על הליכי חדלות פירעון לא תמיד ימצא מידע על החייב. לכן רשות האכיפה והגביה מעמידה לרשותנו שני כלים נוספים המאפשרים לבדוק את קיומם של תיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד אדם מסוים:

 • בדיקה במרשם החייבים המוגבלים – אם רשם ההוצאה לפועל קבע שחייב מסוים הוא חייב המוגבל באמצעים – היינו, מי שאיננו מסוגל לעמוד בפרעון חובותיו, הפרטים של אותו חייב אמורים להופיע במרשם הזה. אולם חשוב לדעת שתיעוד זה יהיה זמין רק בנוגע לחייבים שהוכרזו כמוגבלי אמצעים לפני ה- 15 בספטמבר 2019, התאריך בו נכנס חוק חדלות פירעון החדש לתוקף.
 • בדיקה במרשם החייבים המשתמטים – אם רשם ההוצאה לפועל קבע שחייב מסוים הוא בעל יכולת פירעון אך משתמט במכוון מתשלום חובותיו, הפרטים של אותו חייב אמורים להופיע במרשם זה.

 

שני הכלים הללו מסייעים גם הם באיתור חייבים, ומספקים מידע חיוני לקבלת החלטות עסקיות ופיננסיות מושכלות בכל הנוגע להתקשרות עמם.

 

החשיבות של בדיקת פשיטת רגל מקיפה לקראת התקשרות חוזית ועסקאות כספיות גדולות

בדיקת חדלות פירעון בדרכים שמנינו במדריך זה, נועדה לסייע במניעת מצבים של התקשרות או ביצוע עסקאות (לרבות חתימה על חוזי שכירות מול שוכרים או עסקאות מכר של נדל"ן) מול אנשים שאין להם יכולת לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות. מדובר אם כן באמצעים שחשוב להכיר מעצם היותם דרך לחסוך מעצמנו נזקים כספיים ונזקי מוניטין אדירים. זאת בנוסף לתרומתם של אמצעים אלו לקידום הליכי גביית חובות מול חייבים.

משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מתמחים בדיני חדלות פירעון והוצאה לפועל וישמחו להעניק לכם ליווי אישי, אמין ואיכותי, כך שיחדיו נוכל למצוא את הפתרון המתאים ליציאה מחובותיכם.

בדיקת תיק חדלות פירעון
בדיקת תיק חדלות פירעון
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader