הממונה על חדלות פירעון

הממונה על חדלות פירעון, היה מכונה עד לכניסת חוק חדלות פירעון החדש, ככונס הנכסים הרשמי (ה- כנ"ר). החוק החדש מעניק אחריות רבה לממונה, כחלק מגיבוש תוכנית הבראה ליחידים ותאגידים חדלי פירעון.

 

מהי חדלות פירעון?

יחיד או תאגיד אשר לא מצליח לעמוד בחובות שנצברו כלפיו, נכנס למצב של חדלות פירעון. היחיד או התאגיד חדלי הפירעון, מכונים בחוק – החייב. במצב זה, סך הנכסים והכנסות החייב, נמוכים מסך חובותיו.

על כן, החוק בוחר להתערב בניהול הכלכלי של החייב, וזאת, על מנת להחזיר כמה שיותר מחובות החייב. בנוסף, החוק דוגל בניסיון לשקם את החייב ולהחזירו למסלול כלכלי יציב.

 

מהי מטרת החוק החדש?

כפי שניתן להבחין, שמו של החוק החדש מעט ארוך מכפי שהיה ניתן לצפות –  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018. משמו של החוק, ניתן להבין את שלוש מטרותיו העיקריות, המוסברות בסעיף הראשון לחוק:

  • לנסות להביא לשיקום חייב הנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון.
  • השאת שיעור החוב שיקבלו נושים, מחייב הנמצא במצב של חדלות פירעון.
  • כאשר מדובר בחייב יחיד (ולא חברה), פועל החוק לנסות לקדם את שילובו במארג החיים הכלכלי.
הממונה על חדלות פירעון
הממונה על חדלות פירעון

בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון

לא כל אדם או תאגיד שלא מצליחים להחזיר את חובותיהם, מתחילים הליך של חדלות פירעון. ראשית, על חובות היחיד לעלות על 150,455 ₪.

אם מדובר בתאגיד, הרי שעל חובות התאגיד לעלות מסך של 25,076 ₪. עמידה בתנאים אלה, מהווה תנאי מקדים לאישור פתיחת הליך חדלות פירעון, שיתקבל, אם וכאשר, רק לאחר הגשת בקשה לפתיחת הליך.

הבקשה מוגשת באופן מקוון או בלשכת חדלות פירעון, והיא תלווה במסמכים שונים המעידים על מצבו הכלכלי של החייב, תצהיר המעיד על השתלשלות האירועים שהובילו לחדלות הפירעון של החייב, פרטים אישיים ועוד. הבקשה נבחנת על ידי גורמים שונים בהתאם לסך חובותיו של החייב וסיווגו.

הליכי חדלות פירעון של חברות, נבחנות על ידי בית המשפט המחוזי. בקשת יחיד בעל סך חובות נמוך מ- 150,455, תיבחן על ידי מערכת הוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה. בקשה גבוהה מסכום זה, תיבחן על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון, עליו יורחב להלן.

 

מה תפקיד הממונה על חדלות פירעון?

הממונה על חדלות פירעון, מוכר יותר בכינוי – כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר). החוק מעניק לממונה סמכויות ותפקידים רבים במסגרת הליכי חדלות פירעון, ביניהם:

  • שמירה על האינטרס הציבורי.
  • שמירה על תקינות הליכי חדלות פירעון.
  • פיקוח על התנהלות נאמנים הממונים לנהל את עסקיהם הכלכליים של חייבים.
  • ניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים.
  • הסרת הגבלות שהוטלו על היחיד באופן מלא או חלקי.

 

נוסף על כך, במטרה לאפשר לממונה על חדלות פירעון, לפקח בצורה ישירה ויעילה על הליכים של חדלות פירעון, העניק לו החוק החדש מגוון סמכויות אכיפה, הקשורות לעבירות פליליות אשר נוגעות להליכים.

ככלל, קיים חשש חייבים ינצלו לרעה את הפריבילגיה שמעניק החוק, בכך שהוא מאפשר לחייבים ניסיון השתקמות כלכלית. לכן, מטרת הענקת סמכויות האכיפה לממונה, היא למנוע ניצול זה.

 

מינוי נאמן על ידי הממונה לניהול עסקי החייב

היה ואושרה בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, בית המשפט יעניק לחייב צו פתיחת הליכי חדלות פירעון. עם מתן הצו, קבע החוק כי יש למנות נאמן לחייב, לטובת הפעלת עסקיו הכלכליים של החייב.

כאשר החייב הינו תאגיד, לתאגיד ולנושה יש אפשרות להמליץ לבית המשפט על רשימת מועמדים לתפקיד הנאמן. כמו כן, גם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ימליץ על שלושה עד חמישה מועמדים לתפקיד.

כאשר החייב הינו יחיד, הרי שליחיד לא תהיה אפשרות להביע עמדה בדבר זהות הנאמן שימונה לניהול נכסיו. הממונה הוא זה שיחליט על זהות הנאמן שינהל את עסקי היחיד, כאשר בבחירתו, עליו להשתמש באמות מידה שוויוניות.

 

המלצות הנאמן והממונה, והכרעת בית המשפט בנוגע לחייב יחיד

תפקיד הנאמן, הוא לנהל את עסקי החייב, ולבצע בדיקה בתקופה שתארך 9 חודשים לכל היתר, בדבר מצבו הכלכלי של החייב. עם סיום הבדיקה, יגיש הנאמן לממונה, דו"ח בו יפורט כיצד החייב הגיע למצב של חדלות פירעון, והמלצות מצידו לקראת המשך פעילותו הכלכלית.

לאחר שהנאמן הגיש לממונה את מסקנותיו ביחס למצבו הכלכלי של החייב, יינתנו לממונה 60 יום לגבש תוכנית לשיקומו הכלכלי של חייב יחיד. התוכנית מהווה למעשה המלצה לבית המשפט לצו שיקום כלכלי לחייב יחיד, אשר שאלת הענקתו מהווה המרכיב המשמעותי ביותר בכל הליך חדלות הפירעון.

בית המשפט יעיין בהצעת הממונה, ויכריע האם להעניק לחייב צו שיקום כלכלי. בעוד צו שיקום כלכלי ביחס לתאגיד טעון אישור מצד הנושים, הרי שלאור הניסיון לקדם ולשקם את חייבים יחידים ולהחזירם למארג חיים כלכלי יציב – צו שיקום כלכלי ליחיד אינו טעון אישור נושים.

אם יינתן הצו, הרי שעליו לכלול תוכנית לפירעון חובותיו של היחיד, לרבות חישוב סכום החובות שיוחזר, אופן החזר החובות (האם יכלול את נכסי החייב, האם יסתמך על הכנסת החייב וכן האלה), משך התוכנית ועוד. עם סיום תקופת התוכנית, יופטר החייב מכלל חובותיו.

 

סיוע משפטי בניהול הליך חדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון – החל מהגשת בקשה לפתיחה בהליך חדלות פירעון של יחיד, עליה אמון הממונה על חדלות פירעון (הכנ"ר), כמו גם שאר שלבי ההליך – הינם מורכבים למדי, אשר דורשים ניסיון וידע רב.

לממונה מתקבלות מאות פניות, ולכן כל טעות קטנה בהגשת הבקשה, יכולה לעכב את פתיחת ההליך, ולעיתים אף למנוע אותו. משכך, חשוב להסתייע בגורמים בעלי ניסיון בנושא.

משרד עורכי דין מיסקביץ' ושות', מתמחה בהליכי חדלות פירעון. לעורכי הדין במשרד, ניסיון רב בניהול הליכי חדלות פירעון, והם מנהלים כל הליך במקצועיות וברגישות רבה.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
עורך דין מכירת דירה

בישראל כמו בישראל, אנשים נוטים לסמוך על עצמם יותר מכל. זה ניכר כמעט בכל ההיבטים, אלא שבעסקה גדולה ומשמעותית כל כך כמו מכירת דירה, אנשים

קרא עוד »
הצפת רכב – פיצויים

החורף הישראלי אינו קשה כמו החורף במדינות אחרות, קרות הרבה יותר, אולם אי אפשר להתעלם מכך כי בשנים האחרונות, היו מספר ימים גשומים וסוערים במיוחד,

קרא עוד »
עו"ד תביעות סיעוד

אדם המוגדר כחולה סיעודי, זכאי על פי חוק לתגמולי ביטוח, בתנאי שאיננו מסוגל לבצע שלוש מתוך שש הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט

קרא עוד »
הלנת שכר

לכל אדם יש זמן מסוים בחודש שבו הוא מקבל את התשלום עבור עבודתו באותה תקופת זמן. במהלך השגרה עובד כמעט כל אדם תקופה מסוימת וכשבסופה

קרא עוד »
דילוג לתוכן