הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון

הגעתם לרגע המיוחל והמשמח שבו סופסוף קיבלתם צו שיקום כלכלי במסגרת הליך חדלות הפירעון שלכם. הנאמן שמלווה אתכם בהליכים ובית המשפט נתנו את ברכתם לתוכנית התשלומים ותוכנית השיקום הכלכלי שנקבעו עבורכם וכעת אתם יכולים ממש "להריח" את קו הסיום.

לאחר מילוי כל ההתחייבויות המפורטות בתכנית, תהיו זכאים לקבל הפטר משאר החובות שלכם, מה שיאפשר לכם להתחיל מחדש את חייכם הכלכליים, המקצועיים, האישיים והחברתיים. אך מה אם אתם יכולים ומעוניינים להקדים את המאוחר? במאמר זה נדון באפשרות של הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון והתנאים שבהם הדבר עשוי להתאפשר עבור חייבים שקיבלו כבר את צו השיקום הכלכלי שלהם.

 

באילו נסיבות הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון עשויה לעמוד על הפרק?

כאשר חל שינוי במצבו הכלכלי של חייב המצוי בעיצומם של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לעיתים הוא מעוניין בהקדמת התשלומים בתכנית השיקום הכלכלי שלו, על מנת לקבל הפטר מהר יותר.בדרך כלל, תכנית השיקום הכלכלי בהליכי חדלות פרעון, מתפרסת על פני תקופה של 36 חודשים, לפחות כמפורט בסעיף 163(א) לחוק.

בהתאם לזאת, נשאלת השאלה האם על החייב להמתין 36 חודשים לפני קבלת צו הפטר, או שיש לו אפשרות לשלם את כל התשלומים במלואם, ובכך לקבל את צו ההפטר באופן מיידי. הדבר עשוי לעמוד על הפרק בתרחיש הבא: אדם ניהל עסק שבסופו של דבר נכשל. אין חולק כי הוא ניהל את העסק בתום לב ולא עסק בניסיונות מרמה כלשהם. לאורך כל הליך חדלות הפירעון, החייב שיתף פעולה ומילא את כל הדרישות.

עקב כך, נתן לו בית המשפט צו לשיקום כלכלי, שקבע כי עליו לשלם סך של 1,000 שקל לטובת נושיו על פני 36 חודשים. עכשיו, נניח שלאותו חייב יש רצון עז לנסוע לחו"ל או לעבור את התקופה הקשה הזו ולהתחיל מחדש, לאחר שבדיוק התחתן, או בנסיבות אחרות.

האם תהיה לו אפשרות לבצע תשלומים מואצים על מנת לקבל את צו ההפטר לפני שחלפה תקופה של 36 חודשים? התשובה הכללית היא כי לבית המשפט יש יכולת להפעיל שיקול דעת בנוגע להארכת התוכנית מעבר ל- 36 החודשים הללו או לקיצורה בנסיבות מסוימות. בשורות הבאות נעמוד על האופן שבו הדבר עשוי להתאפשר כשהחייב מעוניין לפעול להקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון – ביוזמתו הוא.

 

אז האם ניתן לבצע פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון?

התשובה הקצרה היא כן, ניתן לבצע הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון. עם זאת, יש כמה שיקולים חשובים שכדאי לזכור. למשל, אולי נקבעה תקופת תשלום של 36 חודשים, אבל מצבו הכלכלי של הפרט השתפר, עקב מציאת עבודה חדשה עם שכר גבוה יותר, לדוגמא.

אם החייב מבין שהוא יכול להקדים את התשלומים הנותרים בתוכנית התשלומים שלו, כדי לסיים את תקופת השיקום הפיננסי מהר יותר – האם בית המשפט בהכרח יאשר זאת? הבה ונראה.

 

הסייגים לביצוע הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון

אמנם ניתן לבצע פירעון מוקדם בהליכי חדלות פירעון, אך חשוב להבין את הבעיות הפוטנציאליות הקשורות בכך. דמיינו למשל את התרחיש הבא: אדם נקלע לחובות של מאות אלפי שקלים ופותח בהליכי חדלות פירעון. נקבעת תכנית תשלומים עבורו, שאם יעמוד בה, יהיה זכאים להפטר משאר חובותיו.

יום בהיר אחד, הוא מודיע שביכולתו לפרוע במהירות את יתרת התשלומים כדי לקבל הפטר מהיר יותר. הדבר מעלה חשש כי ייתכן שיש לחייב נכסים נסתרים ויכולות פיננסיות שהעלים ביודעין מהגורמים המלווים אותו בהליך חדלות הפירעון במטרה לנצל את התהליך כדי להתחמק מתשלום חלק מחובותיו. זו הסיבה שהחוק מחמיר בנושא זה.

עם זאת, החוק לא רוצה לסגור לגמרי את הדלת גם בפני אפשרות הפירעון המוקדם. שכן, יש להתחשב גם באינטרסים של הנושים. במצב רגיל, על הנושים להמתין לפחות שלוש שנים עד תום ההליכים, שבמהלכן הכספים מצטברים בקופת הנשיה אך לרוב הם לא מגיעים לחזקתם.

דחיית בקשת החייב לפירעון מוקדם לא רק פוגעת בנושים אלא גם מאלצת אותם להמתין זמן רב עד לקבלת התשלום המגיע להם. בהקשר זה חשוב לציין שלא כל הנושים הם בהכרח ישויות עשירות – ייתכן שחלקם נקלעו למצוקה כלכלית בעצמם עקב חוסר יכולתו של החייב לשלם להם.

 

התנאים הקבועים בחוק לעניין הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון

לפי סעיף 170 לחוק חדלות הפירעון:

(ג) בקשה לשינוי גובה התשלומים עקב שינויי נסיבות או גילוי עובדות חדשות יש להגיש לממונה על הליכי חדל"פ, שבסמכותו להחליט עליה.

(ד) יחיד שנצטווה לתשלומים בפרק זמן קצוב אינו יכול לפרוע אותם בסכום חד פעמי או בתשלומים גבוהים יותר בפרק זמן קצר יותר מתקופת התשלום שנקבעה בצו השיקום הכלכלי. ניתן לעשות זאת רק באמצעות הגשת בקשה לשינוי הצו לבית המשפט. בית המשפט רשאי לאשר שינוי כאמור רק אם שוכנע שמקור התשלום אינו מנכסי קופת הנשיה.

כאמור בסעיף ג' לחוק, ניתן לבקש שינוי בגובה התשלומים עקב שינויי נסיבות והוא נתון לשיקול דעתו של הממונה. עם זאת, סעיף זה אינו מתייחס ספציפית לנושא הפירעון המוקדם בתכנית השיקום הכלכלי. הכוונה היא למצבים בהם השינוי האמור נוגע להקטנת סכום ההחזר החודשי, כמו במצב של ירידה בכושר ההשתכרות של החייב.

סעיף ד' הוא הסעיף הרלוונטי יותר בכל הנוגע לפירעון מוקדם בהליך חדלות פרעון. לפי סעיף זה ניתן לבצע תשלומים מזורזים לצורך השגת הפטר מוקדם יותר, אך הדבר מצריך פנייה לבית המשפט. כלומר, הממונה על חדלות הפירעון במשרד המשפטים אינו יכול לאשר זאת בעצמו.

נראה שהמחוקק חוקק את האיסור הזה כדי למנוע ניצול לרעה פוטנציאלי, שכן זה נראה לא הוגן שמי שחייב מיליוני שקלים יוכל "לצאת מהתהליך" ולהגיע להפטר מחובותיו תוך 12 חודשים בלבד. קיים חשש שייתכן שהחייב הונה את הנאמן והממונה על ידי הסתרת נכסים, בידיעה שלאחר מכן יוכל להשתמש בהם כדי לפרוע את חובותיו בפרק זמן מקוצר.

מנגד, המחוקק גם לקח בחשבון שאי מתן אישור להקדמת תשלומים בהליך חדל"פ גורם לנושים לחכות לכספים שלהם פרק זמן ארוך יותר שלא לצורך, מה שנראה לא הגיוני. משכך, העניק המחוקק שיקול דעת לבית המשפט בעניין זה, תוך הכוונתו להתחשב בדעת הנושים בנושא. על סמך המגמה הנראית לעין של פסיקת בתי המשפט בארץ, אין מניעה שהחייב יזרז את השלמת תכנית התשלום שלו בתוך פחות מ- 36 חודשים.

זאת כל עוד המקור להקדמת התשלום מוכרז בפני בית המשפט כדי להפיג כל חשש כי החייב השיג את הכספים באמצעים בלתי חוקיים או ניצל את ההליכים לרעה. לעניין זה, חיוני להימנע מתמרוץ חייבים להשגת הלוואות מהשוק האפור כדי לקבל הפטר. זאת משום שמטרת הליך השיקום הפיננסי היא למנוע עוד הסתבכויות כספיות חסרות אחריות מצד החייב.

 

לסיכום: הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון – האם זה אפשרי?

במאמר זה ראינו כי התשובה העקרונית לשאלה "האם ניתן להקדים תשלומים בהליכי חדלות פירעון" היא חיובית, כל עוד הדבר נעשה בתיאום עם הנאמן, הממונה ובית המשפט. על מנת להגדיל את הסיכויים לאישור בקשתכם להקדמת התשלומים בהליך חדלות הפירעון שלכם, מומלץ להיעזר בעורך דין חדלות פירעון מנוסה שיסייע בהובלת הנושא.

לתיאום שיחת ייעוץ עם משרד עו"ד דניאל ינובסקי בנושא זה – צרו עמנו קשר טלפוני עוד היום : 077-231-6906.

הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון
הקדמת תשלומים או פירעון מוקדם בהליך חדלות פירעון
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader