דרישות דוח חדלות פירעון דו-חודשי

המושג חדלות פירעון מתייחס למצב פיננסי שבו אדם או תאגיד נקלע לחובות משמעותיים, שאין לו אפשרות לפרוע או שמצבת נכסיו נמוכה מסך חובותיו. כאשר חייב או נושה מבקשים לפתוח בהליך חדלות פירעון, החייב הופך זכאי לסיוע ממלכתי בתהליך לפרעון חובותיו והשבת האיתנות הפיננסית שלו. למרות זאת, הליך חדלות הפירעון טומן בחובו אחריות רבה, הגבלות ואילוצים שונים שעל החייב לעמוד בהם, לרבות החובה לדיווח על מצבו התזרימי לממונה על הליכי חדלות פירעון מדי חודשיים, לפי דרישות דוח חדלות פירעון דו-חודשי.

מי נדרש להגיש דוח חדלות פירעון דו-חודשי?

חייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נדרשים להגשת דוח חדלות פירעון דו-חודשי. מדובר בדוח שוטף שיש להגיש מדי חודשיים ועליו להקיף סקירה מקיפה של ההכנסות וההוצאות של החייב ושל משפחתו כאחד. 

אילו אסמכתאות יש לצרף לדוח הדו-חודשי של החייב בהליך חדלות הפירעון?

החייב נדרש למסור את הדו"ח יחד עם מסמכים רלוונטיים הנוגעים למצבו הכלכלי של החייב, לרבות תלושי שכר, תשלומי שכר דירה, חשבונות מים וחשמל, ארנונה, הוצאות שכר דירה, מיסים, חשבונות, החזרי הלוואות ומשכנתא ועוד עלויות רלוונטיות. 

בדיווח זה יש לכלול את פירוט ההכנסות וההוצאות של החייב ובני משפחתו הגרעינית – קרי בת או בן הזוג של החייב וכל ילדיו שמלאו להם 18 ומעלה.  זאת לצד תלושי השכר של אולם, וכן פירוט יסודי של מקורות ההכנסה, לרבות הכנסה מפנסיה וקצבאות ביטוח לאומי של כל בני המשפחה. 

דיווח זה צריך לכלול גם אישורים על עמידה בתשלום החודשי לקופת הנשייה, כפי שנקבע לחייב במסגרת הצו לפתיחת הליך חדלות הפירעון.

יתר על כן, הדוח צריך לכלול גם פרטי התקשרות עדכניים של החייב.

לאיזה גורם יש להגיש את הדוח הדו חודשי בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

הדו"ח הדו חודשי יישלח לנאמן המלווה את הליך חדלות הפירעון של החייב (עורך דין הפועל מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים), ואחראי להערכת נסיבותיו הכלכליות ויכולת ההחזר שלו. בנוסף לכך, דוח זה צריך להישלח גם לממונה עצמו (הגוף שבעבר נקרא "הכונס הרשמי").

מה חלון הזמן להגשת דוח חדלות פירעון דו חודשי?

דוח חדלות הפירעון הדו חודשי אמור להימסר עד ה- 10 לחודש נתון, בגין החודשיים שקדמו לו. למשל הדוח הדו-חודשי בגין ינואר ופברואר, יוגש עד לתאריך ה- 10 במרץ וכן הלאה.

לשם מה דוח חדלות פירעון דו חודשי מוגש?

הגשת דוחות דו חודשיים מטעם חייבים בהליכי חדלות פירעון, משרתת שתי מטרות עיקריות: 

 1. הערכת יכולתו הכלכלית של החייב: הדבר מסייע לקבוע האם התשלום החודשי המוקצה לחייב מתיישב עם יכולותיו הפיננסיות ומבטיח ניצול אחראי של הכנסתו. היינו, הדוח מסייע לממונה ולנאמן בפיתוח המלצות הנוגעות להתנהלות החייב במהלך ההליך. דוחות אלו מספקים את הנתונים הבסיסיים לעיצוב תכנית הפירעון של החייב, אשר מנוסחת בדרך כלל כחלק מהצו לשיקום כלכלי שניתן לחייב כאשר ההליך מתקרב לסיומו. 
 2. עידוד התנהגות צרכנית אחראית: דרישה מהחייב לתת דין וחשבון על הכנסותיו והוצאותיו מקדמת תכנון פיננסי מדוקדק יותר בתוך התא המשפחתי. 

עמידה בדרישות הפרוצדורליות להגשת דוחות חדלות פירעון דו חודשיים, היא בעלת חשיבות עליונה כדי להבטיח בסופו של דבר הפטר מיתרת החובות שהחייב צבר, במיוחד משום שלדוחות החודשיים יש תפקיד מרכזי בהליך, ככלי המשקף את יכולתו הכלכלית של החייב.

דרישות דוח חדלות פירעון דו-חודשי – קווים מנחים כלליים

כאמור לעיל, הדוח הדו-חודשי מתאר את ההכנסות וההוצאות של משק הבית של החייב על פני תקופה של חודשיים. להלן הקווים המנחים הכלליים שיש להקפיד עליהם בנוגע להגשת הדוחות:

 • יש להגיש את הדוח הדו חודשי, מדי חודשיים, החל מיום מתן הצו לפתיחת ההליכים, והגשה זו צריכה להתבצע לא יאוחר מה- 10 לחודש המתאים. 
 • יש לשמור עותק של הדו"ח שהוגש במקור, כולל כל המסמכים שצורפו אליו, למקרה שתידרשו להציגו שוב בעתידי בנסיבות כלשהן. 
 • במקרים בהם שני בני הזוג נמצאים בהליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון) וחולקים משק בית משותף, הם רשאים להגיש דו"ח משותף הנושא את החתימות של שניהם. אולם יש להגיש דוח משותף זה בתוך כל אחד מתיקי חדלות הפירעון של בני הזוג בנפרד. 

בנוסף לקווים המנחים שהוצגו לעיל, ישנה הערה חשובה נוספת שכדאי להכיר: דוחות המוגשים באמצעות מערכת הממונה, מועברים אוטומטית לנאמן. לפיכך, אם כבר הגשתם את הדו"ח שלכם באמצעות מערכת הממונה, אין צורך לבצע הגשה נוספת במישרין אל הנאמן שלכם.

איך מגישים את הדוח אונליין בהתאם לדרישות דוח חדלות פירעון דו-חודשי?

להלן השלבים העיקריים להגשת דוח חדלות פירעון דו-חודשי לחייב, על פי הדרישות המחייבות:

 1. הורידו את טופס דוח ההכנסות וההוצאות מהקישור הזה באתר משרד המשפטים, והדפיסו אותו. 
 2. השלימו את הדוח עם המידע החיוני הבא: 
 • מספר תיק חדלות הפירעון במערכת הממונה על הליכי חדל"פ. 
 • פרטי התקשרות של החייב: כתובת עדכנית ומספר טלפון. 
 • תלושי משכורת של החייב, כמו גם של בן / בת זוגו וילדיהם הבוגרים החיים עם החייב. 
 • פירוט מקיף של הכנסות החייב בליווי מסמכים תומכים: זה כולל מקורות הכנסה כמו פנסיה, הכנסות מדמי שכירות, קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי (שמקבלים החייב או בני משפחתו), תרומות או מתנות כספיות ועוד. 
 • מידע מפורט על הוצאות המבוסס על ידי מסמכים רלוונטיים: זה כולל הסכמי שכירות, אישורי תשלום משכנתא, עדויות להוצאות אחזקת משק הבית (כגון חשמל, מים, ארנונה, טלפון, הוצאות חינוך וכו'), קבלות מקניית מזון ורכישות חיוניות לחייב ולבני הבית, וכן עדות להוצאות רכב אם ישנו כזה בבעלות החייב. 
 • דוחות מס המוגשים לרשויות: חייבים עצמאים צריכים לצרף להגשה את דוחות המס שלהם (למשל, דוחות מס הכנסה, דיווחים למע"מ וכדומה). 
 1. סרקו את הדוח המלא, כולל כל המסמכים התומכים, לקובץ PDF יחיד. 
 2. הגישו את הדוח הסרוק באתר הממונה על הליכי חדלות הפירעון במשרד המשפטים, כדלקמן:
 • הכנסו לאתר "ממו-נט" – פלטפורמת הבקשות והבירורים המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים. 
 • בחרו באפשרות של פנייה בנושא "הגשת דוחות" וסמנו את סוג הבירור "דוח הכנסות והוצאות דו-חודשי". 
 • צרפו את הדוח הסרוק ושלחו אותו לממונה.

מהן הדרישות להגשה ידנית של דוח חדלות פירעון דו-חודשי? 

במקרים בהם אין לחייב ייצוג משפטי, הוא נדרש להגיע למשרד המחוזי הרשמי של כונס הנכסים והממונה על חדלות פירעון באזור מגוריו, ולהציג עותק מודפס של הדו"ח שהכין בצירוף כל המסמכים הנלווים הנדרשים. 

שעות הקבלה במרבית משרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון, הן בימי שני ורביעי, בין השעות 08:30 עד 12:30, ויש לתאם פגישות מראש. 

זימון פגישות יכול להתבצע עצמאית אונליין. במידת הצורך, ניתן לפנות לעזרה דרך מרכז השירות והמידע הטלפוני במספר  5067* בימי ראשון עד חמישי בין 8:00 ל- 16:00.

מה קורה לאחר שהדוח הדו-חודשי מוגש בידי החייב?

לאחר הגשת הדו"ח הדו-חודשי הוא ייבדק ביסודיות על ידי הנאמן שציוותו לחייב. לאחר מכן, נציג הממונה או הנאמן עשויים לפנות אל החייב כדי להשלים כל תיעוד חסר או לבקש מידע נוסף הנוגע לדוח.

מה עלול לקרות במידה והחייב אינו מגיש את דוח חדלות הפירעון בהתאם לדרישות?

הגשת דוחות חודשיים היא חובה לחייבים המעורבים בהליך פשיטת רגל (חדלות פירעון). אי הגשת דוחות חודשיים של חייב, נתפס כאי שיתוף פעולה בתהליך השיקום הפיננסי, מה שעלול לגרום לביטול ההליכים ולהטלת סנקציות על החייב. לפיכך, מומלץ מאוד לחייבים להקפיד על דרישות ההליך ולמסור את הדוחות בזמן ולפי הדרישות. אולם גם במקרה שלא הוגשו דוחות חודשיים על פני תקופה ממושכת, קיים פתרון גם לכך ובסיוע משפטי מקצועי, ניתן לרוב לתקן את המצב. 

לסיכום

הגשת דוחות דו חודשיים עם פירוט הכנסות והוצאות בידי חייבים בהליכי חדלות פרעון / הליכי פשיטת רגל, היא דבר חשוב ביותר המהווה חלק בלתי נפרד מהליך השיקום הכלכלי ותנאי לקבלת ההפטר בסופו. עיכובים בהגשת דוחות אינם מתקבלים בעין יפה ועלולים לגרום לקושי בקבלת הפטר בתום ההליכים. לכן חשוב להקפיד על הגשת הדוחות בזמן ובאופן מדויק, מפורט ומהימן. 

במידה ונתקלתם בקושי בהכנת הדוחות או הגשתם, עו"ד דניאל ינובסקי כאן לרשותכם. משרדנו מלווה במקצועיות ובמסירות חייבים בהליכי חדלות פירעון וישמח לעמוד גם לרשותכם. 

פנו אלינו עכשיו לקבלת הכוונה מקצועית לגבי הגשת דוחות במסגרת הליך חדלות הפרעון שלכם.

דרישות דוח חדלות פירעון דו-חודשי
דרישות דוח חדלות פירעון דו-חודשי

 

לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ ‏באתי למשרד עם יד על הלב‏הייתי אבוד ולא יודע מה לעשות‏לקחתי כוס מים נרגעתי ‏וסיפרתי את הסיפור שלי‏קודם כל אמרו לי תירגעי הכל יהיה בסדר‏דמעות מהעיניים לא מפסיקות לרדת מהלחץ הכספי שהיה לינגשתי למשרד צורכי דין דניאל ינובוסקי‏ ‏ ‏פה נעצרו המילים‏מילא תודה ענקית על הכל ….בשירjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader