חדלות פירעון בהוצאה לפועל 

אדם שמצוי בחובות כלכליים קשים רשאי לבקש מרשות האכיפה והגבייה לפתוח בהליכי חדלות פירעון על מנת להשתקם כלכלית בסיועה של המדינה. אמנם מדובר בהליך ארוך, מגביל ומייגע, אך הוא מציע לחייבים אפשרות אמיתית לצאת מחובותיהם ולפתוח דף חדש.

מומלץ להכיר את היתרונות והחסרונות של הליך חדלות פירעון על מנת לדעת אם זהו אכן ההליך הנכון ביותר עבורכם.

   

מהי חדלות פירעון?

חדלות פירעון הינו מצב בו אדם בעל חובות אינו יכול עוד לשלם את חובותיו, או ששווי חובותיו עולה על שווי נכסיו., כפי שמוסדר בסעיף השני לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

במצב כזה, המוכר לכולנו בתור "פשיטת רגל", החייב או הנושים שלו רשאים לפתוח תיק חדלות פירעון על מנת שרשות האכיפה והגבייה תפקח על החזרת החובות.

 

רפורמה בדיני חדלות הפירעון

בשנים האחרונות, נעשתה רפורמה משמעותית בדיני חדלות הפירעון, במטרה להקל על החייב ולסייע לו להשתלב בחזרה בחברה כאזרח מן השורה. כעת ידוע לכולם כי שימוש באשראי הוא חלק אינטגרלי מחיי מסחר תקינים ועל כן סיכונים כלכליים הם מצב טבעי. 

למדינה, כמובן, יש אינטרס שאזרחיה ינהלו אורח חיים עסקי משגשג, ולכן היא בחרה להעביר רפורמה שתשים את הדגש המרכזי על שיקומו של החייב ולא על החזרת החובות. החזרת החובות היא כמובן מטרה עיקרית בתהליך, אך היא רק שנייה לרצון להחזיר את החייב למסלול חייו הרגיל, כפי שמתואר במטרת החוק – 

"1.    חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1)  להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2)  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)  לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

 

בהתאם לכך

רשות האכיפה והגבייה רשאית לבטל או להפחית חובות אם היא מוצאת זאת לנכון, ובכפוף לתהליך מסודר שאורך כארבע שנים. חשוב לזכור שרק אם החייב הכריז על חדלות פירעון לאחר ה- 15.09.2019 אז הוא יטופל בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אם הכריז על חדלות פירעון בטרם לכך, הליכיו ינוהלו בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.

 

מתי הליך חדלות פירעון ייערך בהוצאה לפועל?

כאשר חייב שמכריז על חדלות פירעון הוא יחיד – ולא תאגיד – וסך חובותיו נמוכים מ- 150,000 ₪ וגבוהים מ- 50,000 ₪, הליך ההוצאה לפועל ייערך במסגרת רשות ההוצאה לפועל הקרובה לביתו, ולא בבית המשפט. 

 

אישור לפתיחה בהליכי חדלות פירעון

על מנת לקבל אישור לפתיחה בהליכי חדלות פירעון, החייב צריך לשלם אגרה בסך 900 ₪. מלבד זאת, עליו למלא טופס מקוון באתר רשות האכיפה והגבייה, או לקבוע תור ברשות ההוצאה לפועל. החייב רשאי להיעזר בעורך דין המתמחה בחדלות פירעון על מנת שילווה אותו בתהליך. 

 

כיצד מתנהל הליך חדלות פירעון?

תשלום אגרה והסכם תשלומים

בתור התחלה, החייב יתבקש לשלם אגרה ולהגיש טופס בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. אם הבקשה מאושרת, החייב יזומן ללשכת ההוצאה לפועל על מנת שיוכל לבנות יחד עם נציג שירות הסכם תשלומים מוסכם, לפיו יחזיר החייב את חובותיו.

 

אסיפת נושים

אם יצירת ההסכם תיכשל, רשות ההוצאה לפועל תכנס אסיפת נושים של כל הנושים של החייב. המטרה של אסיפה זו היא ליצור שיח בין הנושים והחייב, בתקווה שבסופו הצדדים יגיעו להסכמה לגבי החזרת הכספים. אם אסיפת הנושים נכשלה גם היא, החייב יקבל צו לפתיחת הליכים. 

 

צו לפתיחת הליכים

צו פתיחת הליכים כולל שלושה צעדים מרכזיים: הראשון הוא פרסום מתן צו פתיחת הליכים לציבור ולנושים, על מנת שהחייב יהיה ידוע כחדל פירעון. 

 

הצעד השני

הצעד השני הוא הטלת סנקציות על החייב. סנקציות אלו נועדו על מנת לחייב את החייב להתמסר לתהליך ולא לסטות ממנו. ההגבלות עשויות לכלול, בין היתר, מעמד של לקוח מוגבל מיוחד בבנק, איסור יציאה מישראל, איסור על הקמת עסק ועוד. 

 

הצעד השלישי

הצעד השלישי הוא מינוי נאמן.  הנאמן ממונה על חקירת מצבו הכלכלי של החייב, ולשם כך הוא מוסמך לזמן את החייב ולדרוש ממנו דיווחים קבועים ופירוט מלא של כל הוצאותיו והכנסותיו. מלבד זאת, הנאמן מופקד על קבלת תביעות החוב של הנושים, אותן הם רשאים להגיש רק בששת החודשים שלאחר צו פתיחת ההליכים.

 

לאחר תשעה חודשים

על הנאמן לספק ממצאים לרשות האכיפה והגבייה ולהמליץ על המשך התהליך. על רשם ההוצאה לפועל, המופקד על הליך חדלות הפירעון, להחליט אם יש לתת צו שיקום כלכלי או לא. 

 

צו שיקום כלכלי

צו שיקום יינתן על ידי רשם ההוצאה לפועל, ובו יפורטו תנאיו של החייב לשיקום כלכלי כמו חובת תשלומים חודשית, ההגבלות שעליו לעמוד בהן והחובות שייאלץ לשלם. שלב זה הוא השלב הארוך ביותר ונמשך שלוש שנים, אך אם יסתיים בהצלחה והחייב ישתף פעולה לאורך ההליך, הוא יקבל את צו ההפטר המיוחל שפוטר אותו משארית חובותיו ומסיים את תקופתו כחדל פירעון. 

 

ליווי בידי עורך דין המתמחה בחדלות פירעון

אחד הצעדים המועילים והחשובים ביותר שאתם יכולים לעשות על מנת שתקופת חדלות הפירעון תעבור בקלות ובהצלחה, היא לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון. 

 

אפיק הפעולה הנכון ביותר

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לכם לבחור את אפיק הפעולה הנכון ביותר עבורכם עוד בטרם פתיחת בקשה להליכי חדלות פירעון. בנוסף, ליווי בידי איש מקצועי משפטי יבטיח כי זכויותיכם נשמרות וכי אתם מקבלים כל מה שהחוק ורשות האכיפה והגבייה יכולים להציע לכם. 

 

איכות החיים והחופש שלכם הם אלו שעומדים על הפרק

אמנם אין ספק כי שכירת עורך דין המתמחה בחדלות פירעון בהוצאה לפועל כרוכה בעלויות נוספות כאשר אתם מלכתחילה מצויים בשפל כלכלי, אך חשוב לזכור כי איכות החיים והחופש שלכם הם אלו שעומדים על הפרק. הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל הוא הליך מגביל מאוד, שישנה את חייכם מן הקצה אל הקצבה. 

 

מורכבות התהליך

בין היתר, תמצאו את עצמכם משלמים סכומים גבוהים מדי חודש, תיאסר עליכם היציאה מהארץ, תאבדו זכויות רבות כלקוחות בבנק, ועוד. באמצעות קבלת ליווי מעורך דין המתמחה בחדלות פירעון בהוצאה לפועל, תוכלו לערער על רוע הגזרה. עורך הדין יוכל לצמצם את ההגבלות המוטלות עליכם ולסייע לכם לעבור את התקופה הזו בדרך הטובה ביותר ככל האפשר. 

 

סיכום

זכרו – אין תחליף לידע וניסיון משפטיים. כל ניסיון להימנע מליווי בידי איש מקצוע עשוי לעלות לכם ביותר. חשוב להיעזר באדם שמכיר את הזכויות שלכם על מנת להקל על הליך חדלות הפירעון. 

משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מתמחה בדיני חדלות פירעון ומזמין אתכם ליצור קשר במהרה על מנת שנוכל לסייע לכם וללוות אתכם בתקופה קריטית זו.

לשיתוף המאמר:

צור קשר עכשיו
לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף:

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!