חדלות פירעון הסדר נושים

כאשר אדם מצוי בחובות כבדים, יש בידו מספר אפשרויות על מנת לקבל הסדר חוב שיסייע לו להשתקם ממצבו הכלכלי. חשוב להכיר את האפשרויות השונות, לרבות הסדר נושים, על מנת להבין מהי האופציה הטובה ביותר עבורכם – חדלות פירעון הסדר נושים.

 

מהי חדלות פירעון הסדר נושים?

חדלות פירעון מוגדרת בסעיפו השני חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 2018 כ"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו". כלומר, אדם המצוי בחדלות פירעון הוא אדם שאינו יכול לשלם את חובותיו במועד פירעונם או אדם שכל חובותיו מסתכמים בסכום הגבוה משווי נכסיו.

המושג 'חדלות פירעון' מוכר לרוב הישראלים בתור 'פשיטת רגל'. 'פשיטת רגל' הוא מונח מלחיץ מאוד, כיוון שהוא מקושר לרוב לקונוטציות שליליות מאוד של ירידה מנכסים ואיבוד כל הרכוש.

 

הסטיגמטיות

הסטיגמה הכרוכה בפשיטת הרגל הייתה אחת הסיבות ששם ההליך שונה ל'חדלות פירעון ושיקום כלכלי'. מלבד זאת, ההליך שונה כליל כיוון שהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הליך ששם דגש על שיקומו של החייב והחזרתו למסלול חייו התקין, כפי שמפורט בסעיפו הראשון של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי –

"1.    חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1)  להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2)  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)  לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

מטרה זו מצויה לצד הרצון למקסם את החוב שישולם לנושים.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי חל על כל אדם שהכריז על פשיטת רגל אחרי 15.09.2019. אדם שהכריז על פשיטת רגל לפני מועד זה, יטופל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.

 

כיצד מתנהל הליך חדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון הוא הליך בן מספר שלבים, שנמשך כארבע שנים. הוא נפתח עם בקשתו של החייב או של הנושה שלו, וממשיך בכפוף לכך שהסמכות הממונה על החייב (רשות ההוצאה לפועל או הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בהתאם לגובה החובות) מוצאת לנכון להעניק לו צו לפתיחת הליכים.

 

הגבלות כלכליות ואישיות

לאחר מכן, החייב ייאלץ לעמוד במספר הגבלות כלכליות ואישיות על מנת להוכיח את מחויבותו להליך. מדובר בסנקציות לא פשוטות, הכוללות דיווח מלא על הוצאות והכנסות, איסור יציאה מהארץ, הגדרה כלקוח מוגבל בבנק ועוד. אם ימצא כי החייב עומד בתנאי מגבלותיו ומהווה מועמד מתאים להליך, הוא יקבל מתווה לשיקום כלכלי שהוא יידרש לקיים במשך שלוש שנים.

 

לאחר שלוש שנים

לאחר שלוש שנים, ובכפוף לעמידה בכל תנאי המתווה, הוא יקבל צו הפטר שמהווה פטור מכל החובות או מחלקם. כפי שניתן להבין מתיאור קצר זה, מדובר בהליך ארוך ומייגע שמצריך ויתור על חירויות מסוימות, אך משתלם בשל הפטר מן החובות והליווי האישי מן המדינה עד לשיקומו המלא של החייב.

יחד עם זאת, ישנם הליכים נוספים לצד הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שעשויים להיטיב יותר עם החייב מאשר הליך זה ולהבטיח שיקום מהיר יותר ומשתלם יותר – כמו הסדר נושים.

 

מהו הסדר נושים?

הסדר נושים, כשמו כן הוא, הוא הסדר חוב עם הנושים של החייב. הסדר נושים מהווה "קיצור דרך" להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כיוון שהוא מאפשר הידברות ישירה בין החייב – בין אם הוא חייב יחיד ובין אם הוא תאגיד – לבין הנושים שלו. באמצעות השיח עם הנושים, ניתן לשנות את תנאי תשלום החובות.

 

להליך זה יתרונות רבים

להליך זה יתרונות רבים, היות והוא מאפשר הידברות אישית וישירה, אינו כולל הגבלות וסנקציות כפי שתוארו לעיל וכמובן – מהווה הליך קצר יותר וזול יותר. לעיתים, נושים יעדיפו לפעול באפיק של הסדר נושים, היות ויעדיפו לקבל החזר חוב נמוך יותר אך במועד מוקדם יותר.

ניתן לפנות להסדר נושים בכל אחד מן השלבים של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ואפילו ניתן לפנות להסדר זה גם בטרם תחילת הליך חדלות פירעון. הסדר הנושים כפי שתואר במאמר זה, רלוונטי רק לחייב שפתח בהליך חדלות פירעון, ולא בהליך פשיטת רגל (שכאמור, אינו רלוונטי לחייבים שהכריזו על חדלות פירעון אחרי ה- 15.09.2019).

 

כיצד מגישים בקשה להסדר נושים?

ראשית, יש להגיש בקשה למזכירות של בית משפט השלום המצוי באזור מגוריו של החייב או באזור נכסיו. יש ליצור העתק לבקשה זו ולהגישה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מומלץ לכתוב את הבקשה בליוויו של עורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון והסדר נושים, על מנת לקבל סיוע לכתיבת בקשה טובה יותר ומשכנעת יותר, ולקבל מידע מלא על זכויותיכם וחובותיכם בהליך.

 

בקשתו של החייב

בית משפט השלום ייבחן את בקשתו של החייב, הכוללת את הצעתו באשר לחובות שיוחזרו, אופי ההחזר וכו'. בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה, או להעבירה לאישור הנושים. אם אכן בית המשפט מעביר את בקשתו של החייב לנושים, עליו למנות 'מנהל הסדר', שמטרתו לפקח על ניהול ההליך.

 

ישיבות הסדר הנושים

מנהל ההסדר יקבע מועד לישיבה של החייב, הנושים ועורכי דינם, ואף יפרסם זאת באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לא תמיד כל הנושים זכאים להצביע בעד או נגד אישור הסדר החוב, ועל מנהל ההסדר לקבוע מראש מי מהנושים זכאי להצביע.

הסדר החובות יאושר ע"י הנושים רק בהתקיים שני התנאים הבאים:

  • רוב הנושים הצביעו בעד ההסדר.
  • כל הנושים שהצביעו בעד מהווים לפחות שבעים וחמישה אחוזים מקולות ההצבעה באותה הישיבה.

לאחר הישיבה, מנהל ההסדר יגיש לבית המשפט את החלטת הנושים ופרוטוקול מלא. בית המשפט, מצידו, ינהל דיון באשר להסדר החוב ויחליט או לאשר או לדחות אותו. אם בית המשפט קיבל את הסדר החוב, החייב יהיה חייב לעמוד בכל התנאים הקבועים בהסדר. רק אם שילם את מלוא חובו, מנהל ההסדר או החייב יוכלו להודיע לבית המשפט על עמידת החייב בכל התנאים.

 

עורך דין חדלות פירעון והסדר נושים

ההליך שמתואר במאמר אינו מחייב עורך דין בהכרח, אך שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא מומלצת מאוד בשל מורכבות ההליך והאופציות הרבות הטמונות בו.

אם אתם מצויים בחובות כבדים, רצוי להיעזר בעורך דין מנוסה על מנת להבין מהו אפיק הפעולה הנכון ביותר עבורכם, שהרי הסדר נושים אינו מתאים לכל חייב. כמו כן, סיוע מידי עורך דין המתמחה בתחום מבטיח כי יש לצידכם משפטן בכל שלב ושלב, וכי זכויותיכם לא יופרו וחירותכם לא תיפגע.

משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ישמחו לעמוד לשירותכם על מנת להעניק לכם ליווי משפטי אישי, אמין ויסודי.

חדלות פירעון הסדר נושים
חדלות פירעון הסדר נושים
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader