הליכי חדלות פירעון ליחיד

המצב שבו אדם אינו יכול לשלם עוד את חובותיו הוא בהחלט אינו מצב נדיר בישראל. לשם כך ישנם הליכי חדלות פירעון עבור חייב יחיד שאינו יכול עוד לשלם את חובותיו. חשוב להכיר את ההליך היטב על מנת לדעת אם מדובר באפיק הפעולה המתאים ביותר עבורכם, ואף להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון. כל הפרטים על חדלות פירעון ליחיד – במאמר

 

מהי חדלות פירעון?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מגדיר בסעיף השני לחוק מהי חדלות פירעון:

"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

המשמעות של סעיף זה, היא שחדלות פירעון מתקיימת כאשר חובותיו של החייב גבוהים יותר מסך נכסיו, או שהוא אינו יכול לשלם את חובותיו בשל מצבו הכלכלי. חדלות פירעון יכולה להתקיים הן עבור יחיד, הן עבור תאגיד, אך במאמר זה נעסוק אך ורק בחייב יחיד.

תנאי וכללי חדלות הפירעון מופיעים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שחוקק בשנת 2018 על מנת להחליף את פקודת פשיטת הרגל הוותיקה ולאפשר אלטרנטיבה בעלת אופי שיקומי יותר.

הליכי חדלות פירעון ליחיד

חוק חדלות פירעון – דגש על שיקום החייב

כפי שניתן לראות, חוק חדלות פירעון מסדיר כבר בסעיפו הראשון את מטרותיו, כאשר ניתן דגש משמעותי על שיקומו הכלכלי של החייב:

"1.    חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1)  להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2)  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)  לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

3 מטרות עיקריות

כלומר, חוק זה מעלה שלוש מטרות עיקריות – החזר חוב מירבי לנושים, שיקומו הכלכלי של החייב וקידום שילובו מחדש בחיים הכלכליים. ניתן להבין את האידיאל העומד בתשתית החוק גם ברקע לחקיקתו – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא אחד מהחוקים הארוכים והמפורטים ביותר במדינת ישראל, שנולד מתוך הרצון לתקן את דיני פשיטת הרגל, שהיו פוגעניים מאוד כלפי החייבים.

 

יציאה מהמשבר הכלכלי – אינטרס ציבורי

המחוקקים הבינו כי חלק מניהול חיי מסחר משגשגים בישראל – שזהו כמובן אינטרס ציבורי ולאומי – הוא לקיחת סיכונים פיננסיים ושימוש באשראי. על כן, החליטו להעניק לחייבים אפשרות יציאה מן המשבר הכלכלי, על מנת לעודד המשך פעילות עסקית ומסחרית תקינה בארצנו.

 

הסרת סטיגמות מיותרות

כמו כן, חוק זה מסיר מן החייבים את הסטיגמה הכרוכה במושג 'פושטי רגל', בכך שמעניק להם כינוי חדש ואופן שיקום יעיל יותר ומהיר יותר, תוך שמירה על כבוד האדם באופן המירבי. על מנת לקיים מטרה זו, הוחלט כי הנושים של החייב יישאו בהשלכות הבלתי נמנעות, וייאלצו לוותר על חלק מהחובות לשם טובת הכלל.

חשוב לזכור כי החוק יקבל את תוקפו רק אם החייב הכריז על חדלות פירעון לאחר ה- 15.09.2019. אם הכריז על חדלות פירעון בטרם לכך, הליכיו ינוהלו בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.

 

כיצד ניתן להגיש בקשה להליך חדלות פירעון?

ישנם שלושה גורמים שיכולים לבקש בפתיחת הליכים לחדלות פירעון עבור יחיד:

  1. חייב יחיד יכול להגיש בקשה עבור עצמו, כדי שיוכל להגיע להסדר עם נושיו.
  2. נושה.
  3. היועץ המשפטי לממשלה.

 

הליך חדלות פירעון שנפתח לבקשת החייב

ראשית, על החייב לעמוד באחד משני תנאים על מנת לבקש צו להליך חדלות פירעון. התנאי הראשון הוא וזה שבחצי שנה טרם הגשת הבקשה או בעת מועד הגשת הבקשה, מרכז חייו הוא בישראל (לדוגמא – עבודתו, משפחתו, ביתו וכו'). התנאי השני הוא שלחייב יש נכסים או עסקים בישראל באותו הזמן של הגשת הבקשה. רק מענה על אחד מהתנאים שלעיל יאפשר לו להגיש בקשה לצו הליכי חדלות פירעון.

הסמכות שאליה יש להגיש את הבקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון תשתנה בהתאם לסכום חובותיו של החייב:

 

חובות גבוהים מ- 150,455 ₪

כאשר סך חובותיו של חייב יחיד גבוה מ- 150,455 ₪, הסמכות הממונה על מתן צו לפתיחת הליך חדלות פירעון הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הערכאה המופקדת על הטיפול בצו של החייב הוא בית משפט השלום.

 

חובות נמוכים מ- 150,455 ₪

כאשר סך חובותיו של חייב יחיד נמוך מ- 150,455 ₪, הסמכות הממונה על מתן צו לפתיחת הליך חדלות פירעון היא לשכת ההוצאה לפועל, ובהתאם לכך ערכאת הטיפול בבקשתו תהיה לשכת ההוצאה לפועל.

 

הליך חדלות פירעון שנפתח לבקשת הנושה

על נושה לעמוד שני תנאים על מנת שיוכל להגיש בקשה לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון עבור חייב:

ראשית, לנושה יותר להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון עבור חייב רק אם סך חובותיו של החייב גבוהים מ- 75,000 ₪. פתיחת הליכים בשל סכום נמוך יותר מ- 75,000 ₪ תצריך אישור מיוחד.

שנית, בדומה לתנאי שניתן לחייב עצמו, גם הנושה צריך להוכיח כי בחצי שנה טרם הגשת הבקשה או בעת מועד הגשת הבקשה, מרכז חייו של החייב הוא בישראל או  שלחייב יש נכסים או עסקים בישראל באותו הזמן של הגשת הבקשה.

 

שלבי הליך חדלות פירעון עבור יחיד

שלב פתיחת ההליך

שלב פתיחת ההליך הוא השלב שנמשך מרגע שליחת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ועד קבלת הצו. תקופה זו נמשכת בדר"כ כחודש, וכוללת הגשת טפסים רבים והערכת מצבו הכלכלי של החייב.

 

שלב ביניים – בחינת המחויבות של החייב וחקירת מצבו הכלכלי

בחינת המחויבות של החייב לתהליך נעשית באמצעות עמידתו בסנקציות שניתנו לו, לרבות חובות תשלום ועמידה בהגבלות, כמו איסור יציאה מהארץ, הגדרת החייב כלקוח מוגבל בבנק ועוד.

חקירת מצבו הכלכלי של החייב תיעשה על ידי הנאמן של החייב שמונה על ידי הערכאה המטפלת, שצריך לבנות מתווה לשיקום כלכלי ולאסוף תביעות חוב מהנושים השונים. תקופה זו נמשכת לרוב כעשרה חודשים.

 

דיון בבית המשפט או בהוצאה לפועל

הערכאה המטפלת תבחן את ממצאי הנאמן ותכריע האם יש להעניק צו לשיקום כלכלי או לדחות את ההליך.

 

תקופת שיקום כלכלי

אם התקבל צו שיקום, על החייב יהיה לעמוד בהגבלות והחובות הכלולות בו על מנת לקבל צו הפטר, שהינו פטור מכל החובות או חלקם. תקופה זו נמשכת כשלוש שנים, ועמידה בה בהצלחה תזכה את החייב בצו ההפטר.

 

היעזרות בעו"ד חדלות פירעון

כפי שניתן לראות, הליך חדלות פירעון הוא הליך ארוך, קשה ומייגע. הסנקציות הכרוכות בו הן קשות מאוד ולרוב הוא יצריך מהחייב אורך רוח וסובלנות רבה. במקרה שאתם ניצבים בפני מצב כלכלי קשה, חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד חדלות פירעון על מנת להבין אם זהו אכן ההליך הנכון עבורכם.

כמו כן, יש יתרונות רבים לליווי משפטי במהלך הליך חדלות פירעון, כיוון שעוה"ד יכול לסייע לצמצם את הסנקציות, לסייע לכם לערער על החלטות פוגעניות ולוודא כי זכויותיכם נשמרות.

 

לסיכום

משרד עורכי הדין ינובסקי מתמחה בחדלות פירעון ומזמין אתכם לקבל ייעוץ וליווי משפטי מנוסה, על מנת שנוכל לעזור לכם לצאת מחובותיכם בצורה הטובה ביותר עבורכם.

 

הליכי חדלות פירעון ליחיד
הליכי חדלות פירעון ליחיד
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader