מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי

הליך חדלות הפירעון מאפשר לחייבים שמתמודדים עם חובות כבדים לסלק אותם ולקבל הזדמנות להתחיל מחדש. אולם מדובר בהליך משפטי מורכב שדורש צעדים רבים, החל מהגשת הבקשה, דרך תקופת הביניים, הטיפול בנכסי החייב ותוכנית התשלומים, ועד לקבלת הפטר משארית החובות בסופו. במאמר זה נפרט מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי.

לפני שמבררים מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי – חשוב להבין עבור מי ההליך רלוונטי

חדלות פירעון היא הליך משפטי בישראל שמטרתו לאפשר ליחידים ולתאגידים לסלק את חובותיהם ולשקם את מצבם הכלכלי בדרך יעילה יותר מאשר בהליכי פשיטת רגל שהיו נהוגים בעבר.
לשונו של חוק חדלות פירעון החדש, משקפת הכרה שהחברה בישראל אינה מרוויחה מכך שיש בה חייבים הנתקעים במאבקים משפטיים אינסופיים. במקום זאת, החוק החדש נותן לחייבים דרך לשיקום, בתנאי שהם פועלים בתום לב במהלך ההליך. הליך חדלות הפירעון המעודכן מהווה שיפור משמעותי לעומת הליך פשיטת הרגל הישן, מכיוון שהוא הליך קצוב בזמן המאפשר לחייבים להשתחרר ממרבית או כל חובותיהם עם השלמתו.

אולם לפני שמבינים מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי, חשוב להבין באילו מצבים ההליך רלוונטי ועבור מי. ככלל, כאשר חייבים אינם מסוגלים לפרוע את מלוא חובותיהם, או גם אם הם יכולים לעשות זאת רק על ידי עצירת מאמצי הגבייה כנגדם, הם יכולים לפתוח בהליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי משנת 2018. גם נושים יכולים לעשות זאת אל מול חייב שאינו עומד בפירעון חובותיו כלפיו ו/או שסך התחייבויותיו עולה על סך נכסיו.

מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב יחיד?

פתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייבים יחידים, כוללת מספר צעדים ראשוניים שחשוב להכיר ולהתכונן אליהם:

צעד 1 – בדיקת עמידה בתנאי הסף לזכאות

לפני מילוי הטפסים להגשת הבקשה, על החייב לבדוק האם הוא זכאי למחיקת חובות בהליכי חדלות פירעון. החוק קבע רף חוב מינימלי לזכאות ושני מסלולים נפרדים:

 • טיפול בחייבים עם חוב כולל מעל 161,236 ₪
 • טיפול בחייבים עם חוב כולל בין 53,745 ל- 161,236 ₪

סכומים אלה מעודכנים לשנת 2023 ונתונים לשינוי מדי שנה, לכן יש להתעדכן בסכומים העדכניים.

צעד 2 – זיהוי הגורם המטפל בבקשה

במקרה של חוב מעל 161,236 ₪ – הבקשה מוגשת לממונה על הליכי חדלות הפירעון במשרד המשפטים. כאמור, ניתן להגישה על ידי החייב, הנושים או ביוזמת המדינה.

במקרה של חוב בין 53,745 ל- 161,236 ₪ – הבקשה מוגשת לרשם ההוצאה לפועל.

צעד 3 – הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

צעד זה כרוך במילוי טופס הבקשה וצירוף מסמכים. אם החייב מגיש את הבקשה, עליו לצרף תצהיר המפרט את העובדות התומכות בבקשה ודוח הכולל מידע על:

 • זהות הנושים והיקף החוב לכל אחד מהם
 • חשבונות הבנק של החייב
 • ערבויות שנתן
 • הליכי גבייה נגדו
 • הכנסות, הוצאות ועיסוק החייב
 • מידע פיננסי על בן / בת הזוג
 • כתב ויתור סודיות
 • מידע פרוצדורלי נוסף

אם נושה מגיש את הבקשה, עליו להוכיח שהחייב פועל בחוסר תום לב או שאינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו.

 

חדלות פירעון
חדלות פירעון

 

מה קורה לאחר הצעדים הראשונים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

בעקבות הצעדים הראשונים להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב, ההליך יתקדם לפי השלבים הבאים:

מתן צו לפתיחת הליכים

אם ייקבע שהחייב אינו יכול לפרוע את חובותיו, הממונה ייתן צו לפתיחת הליכים תוך 30 יום מהגשת הבקשה. הצו יפורסם בפומבי באתר משרד המשפטים יחד עם פרטי החייב, ויישלחו הודעות לכל הנושים הידועים.

תקופת הביניים

עם מתן הצו מתחילה תקופת הביניים שבה ממונה נאמן לניהול נכסי החייב שאחראי לתעד את רכושו, לטפל בתביעות הנושים ולוודא ביצוע תשלומים על פי צו תשלומים זמני.
בתקופת הביניים הנאמן גם מפתח תוכנית למקסום פירעון החובות תוך התחשבות בסיכויי השיקום וביכולת התשלום בפועל של החייב. תקופה זו נמשכת עד 11 חודשים בהליכי חדלות פירעון עם סכום חובות גבוה, ועד 9 חודשים בהליכי חדלות פירעון עם חוב כולל בסכום נמוך. בתקופה זו החייב משלם סכום חודשי מינימלי לנושים, וננקטים אמצעים למניעת הסתרת נכסים והחמרת מצבו הכלכלי. כמו כן, מוקפאות פעולות האכיפה והגבייה נגד החייב.

קביעת תכנית תשלומים ומתן צו שיקום כלכלי לחייב

בתום תקופת הביניים, הנאמן מגיש לבית המשפט דוח המעריך את מצב החייב ומציע צו תשלומים שהחייב נדרש לעמוד בו מול הנושים. אם ההצעה מתקבלת ללא התנגדויות, נקבע לחייב צו תשלומים ל- 3 שנים לכל היותר, עם אפשרות להארכה של עוד שנתיים בהתאם לנסיבות.

מתן הפטר חובות

עם השלמת צו התשלומים, אם בוצעו התשלומים כנדרש, החייב מקבל פטור משאר החובות התלויים ועומדים כנגדו. בדרך כלל נמחקים 70% עד 90% מהחובות של החייב בסוף התהליך כאשר הוא מבוצע כהלכה ובהתאם לכל התנאים וההגבלות שהוטלו על החייב במסגרתו.

איך ניגשים להגשת בקשה לחדלות פירעון בצורה נכונה?

ההתמודדות עם הליכי חדלות הפירעון יכולה להיות מאתגרת, מלחיצה ובעלת מחיר רגשי גבוה עבור חייבים המתמודדים עם מצוקה כלכלית ופעולות גבייה. לכן, חשוב שחייבים ובני משפחותיהם יקבלו סיוע משפטי מקצועי והדרכה בכל היבטי התהליך. 

אם יש לכם חוסר ודאות לגבי הזכאות לפתיחת הליכים או חשש מההשלכות, או שנדרש סיוע בהגשת הבקשה, כדאי לפנות לייעוץ מקצועי של עורך דין חדלות פירעון מנוסה על מנת לקבל הכוונה ותמיכה לאורך כל הצעדים הכרוכים בפתיחת ההליכים וההתנהלות במסגרתם – עד לקבלת ההפטר המיוחל.

כיצד עורך דין חדלות פרעון יכול לסייע לחייב לעשות את הצעדים הראשונים לפתיחת הליכים בצורה תקינה?

עורך דין חדלות פירעון יכול לסייע לחייב במספר דרכים בשלב הראשוני החשוב של פתיחת הליכים:

 1. ייעוץ אישי – לבדיקה אם החייב עומד בקריטריונים לפתיחת הליכים ומה הם הסיכויים לקבלת הפטר מחובות עבורו.
 2. מתן ייעוץ אסטרטגי – המלצה מתי כדאי לפתוח בהליכים בהתאם לנסיבות האישיות של החייב או הנושה.
 3. סיוע באיסוף כל המסמכים והמידע הנדרש להגשת הבקשה – כמו דיווח על נכסים, הכנסות וחובות של החייב.
 4. ניסוח מדויק של הבקשה עצמה – לצד התצהיר הנלווה אליה על פי הנדרש בחוק.
 5. הגשת הבקשה לגוף המתאים – הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים או רשם ההוצאה לפועל – בהתאם לסוג וגובה החוב של החייב.
 6. מעקב אחר הטיפול בבקשה – כולל תיאום פעולות נוספות הנדרשות בשלב הביניים.
 7. ניהול המשא ומתן עם הנושים – זאת במקביל להליכים הרשמיים.
 8. סנגוריה משפטית בפני בית המשפט – אם יש התנגדויות לבקשה או לתוכנית התשלומים.
 9. ליווי צמוד בכל שלב – באופן שימנע טעויות וימקסם את סיכויי הצלחת ההליך עד קבלת הפטר מיתרת חובותיו של החייב.

בקצרה, עורך דין חדלות פירעון מנוסה הוא בעל בקיאות, מיומנות וניסיון ההכרחיים להובלת הליך מוצלח של חדלות פירעון עבור החייב.

לסיכום – מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי ואיך לגשת אליהם באופן שישרת את מטרותיכם

באמצעות הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, ניתן להגיע לסילוק חובות גדול במיוחד עבור חייבים שנקלעו לקשיים פיננסיים, תוך הזדמנות אמיתית להבראתם הכלכלית. יחד עם זאת, מדובר בתהליך מורכב הכולל צעדים ושלבים רבים, שאת הראשונים בהם פירטנו במאמר זה. לאור חשיבות ומורכבות הנושא, חשוב להיעזר בליווי צמוד של עורך דין חדלות פירעון מקצועי, כפי שמוצע במשרד עורך דין דניאל ינובסקי. הסיוע המשפטי המקצועי חיוני כדי להבטיח הגשת בקשה תקינה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ומיצוי מלא של הזכויות על פי החוק. בקצרה, אל תהססו לצור קשר עם משרדנו לפני נקיטת צעדים לפתיחת הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי, על מנת להבין מה המשמעויות הנלוות לכך ואילו חלופות עשויות להיות רלוונטיות עבורכם.

מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי
מהם הצעדים הראשונים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader