עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה

עורך דין חדלות פירעון הינו בעל המקצוע שכולנו מעדיפים שלא נצטרך אותו. עם זאת, אל מול המציאות המורכבת של החיים ניתן למצוא גם אנשים מן השורה אשר נקלעו לחובות שלא הצליחו להחזיר שבגינם נפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל ולבסוף הם נדרשו בהליך של חדלות פירעון. אם כך, מה נדרש לעשות במקרה של חדלות פירעון? וכיצד לבחור נכון עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה?

חדלות פירעון – לא מה שחשבתם

חדלות פירעון או בשם המוכר יותר פשיטת רגל הינה תהליך משפטי בו אדם מצהיר כי אין ביכולתו הכלכלית להחזיר את החובות שצבר ולכן הוא מבקש לבצע הליך של שיקום כלכלי. מטרתו של הליך חדלות הפירעון הינה לאפשר החזר מריבי ככל הניתן של החוב, ללא הכנסתו של החייב לחובות נוספים ולתקופה ארוכה מאוד של אי וודאות כלכלית.

תחילתו של הליך חדלות הפירעון הינו בפתיחת תיק בהוצאה לפועל בגין חובות שלא שולמו. מרבית התיקים נסגרים על ידי החזרה מלאה או חלקית של החוב. אך, במקרים בהם לחייב אין אפשרות כלכלית להחזיר את החוב הוא או הנושה יכולים להגיש בקשה להליכי חדלות פירעון.

 

מטרותיו של החוק החדש וכיצד הוא מגן עליכם?

לחוק חדלות הפירעון ישנן 3 מטרות עיקריות כשכל אחת מן המטרות פונה לגורם אחר המעורב בתהליך. הצגת מטרות אלו בחוק הינה התיקון של מה שלא היה תקין בהליך פשיטת הרגל שהיה נהוג עד לכניסת החוק החדש בשנת 2018.

 

החייב

לפני החוק הנוכחי, החייב יכל למצוא עצמו נגרר בהליכים של פשיטת רגל לאורך שנים רבות. במהלך התהליך הריבית על החוב הייתה מצטברת והוא לא יכל להתקדם ולהתפתח מבחינה כלכלית בריאה. החוק הנוכחי מגביל את התהליך לתקופה של 4 שנים ורואה בחייב קורבן של הנסיבות או של התנהלות כלכלית שגויה. מטרתו של החוק עבור בחייב הינה לאפשר לו שיקום כלכלי בהקדם אפשרי.

 

הנושה

מבחינת הנושה הוא הינו המפסיד העיקרי בהליך של חדלות פירעון וזאת משום שהוא לא יקבל החזר מלא של החוב ולכן יפסיד הכנסה משמעותית. הליך חדלות הפירעון החדש מעניק חלוקה שווה בין הנושים השונים וכן ממקסם את יכולת ההחזר של החייב. באופן הזה, הנושה יקבל בחזרה את האחוז הגדול ביותר של החוב שניתן.

 

המדינה

עבור המדינה, אדם שנמצא בהליכים של חדלות פירעון אינו אדם שיכול לתרום לכלכלה המדינית ויתרה מכך אף ייתכן כי יזדקק לתמיכה כלכלית מצד המדינה לאורך השנים. לכן, למדינה יש אינטרס להחזיר את החייב למצב כלכלי חיובי ולאפשר לו שיקום כלכלי מוצלח.

 

מי עשוי להידרש לעורך דין פשיטת רגל בפתח תקווה ומדוע?

בתהליך חדלות הפירעון ישנם שני צדדים, החייב והנושה. שני הצדדים יהיו זקוקים ללווי וייצוג מקצועי מצד עורך דין פשיטת רגל בפתח תקווה. מצד הנושה, חשוב לבצע את התהליך עם עורך דין מקצועי וזאת כדי לוודא כי הזכויות של הנושה נשמרות וכי הוא מקבל החזר על מרבית החוב בהתאם לסכומים הקיימים בקופת הנשייה ולכמות הנושים שקיימים.

מבחינת החייב, מדובר בהליך משפטי מורכב וארוך מאוד ולכן חשוב מאוד לוודא כי אתם מיוצגים לאורך כל התהליך על ידי עורך דין המתמחה בפשיטת רגל בפתח תקווה.

 

מתי מומלץ לפנות לעורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה?

פנייה מוקדמת ככל הניתן לעורך הדין תאפשר לו לבנות לכם אסטרטגיה כלכלית ומשפטית טובה אשר תקל עליכם את תהליך חדלות הפירעון ותאפשר לכם שיקום כלכלי מהיר ומוצלח. חשוב לזכור כי חדלות פירעון מגיעה לאחר שלב פתיחת תיקים בהוצאה לפועל.

כבר בשלב זה חשוב מאוד לפנות לעורך דין שינהל את התהליך ויבחן מהי דרך הפעולה המתאימה לכם ביותר. אם נפתח כנגדכם תיק בהוצאה לפועל מומלץ לבחור עורך דין אשר מתמחה בתיקי הוצאה לפועל וחדלות פירעון כאחד, כך תקבלו טיפול מקצועי לאורך כל התהליך, עם עורך דין אשר מכיר את התיק שלכם.

 

מהם השלבים של הליך חדלות הפירעון?

הליך חדלות הפירעון כפי שהוא מוצג בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 עומד על תהליך של 4 שנים בסך הכל. כשתהליך מתחיל מרגע הגשת הבקשה, לאחר מכן ישנה קבלה של צו לפתיחת הליכים וכניסה לתקופת הביניים של התהליך. בתום תקופה זו מתחילה תקופת השיקום הכלכלי שבסופו באישור הממונה והנאמן יקבל החייב הפטר מחובותיו ויוכל להתחיל דרך כלכלית חדשה.

 

ההחלטה על הגשת בקשה לפתיחת תהליך

בטרם התחלת התהליך יש צורך להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. ולכן חשוב לגבש החלטה אובייקטיבית שמדובר בהליך הנכון ביותר מבחינה כלכלית עבורכם. החלטה זו יש לגבש בהתאם לחובות הקיימים, ההסדרים המופיעים בתיקי ההוצאה לפועל, היכולת הכלכלית הנוכחית והעתידית של החייב וכן לפי מידע אודות נכסים הקיימים ברשותו.

חשוב לדעת כי גם לנושה יש זכות לדרוש בפתיחת תהליכים של חדלות פירעון. מקרים אלו יתרחשו בעיקר כשישנו חוב משמעותי ונושה רואה כי החייב אינו עומד בהסדרי התשלומים או כי הנושה והחייב לא הצליחו להגיע להסכמה אודות ההסדרים להחזרת החוב.

 

הגשת הבקשה ובחינתה על ידי הממונה

לאחר גיבוש ההחלטה על התחלת הליך חדלות פירעון, נדרש להגיש לממונה בקשה מפורטת לצורך בפתיחת הליכי חדלות פירעון. חשוב מאוד לצרף בשלב זה את כל המסמכים המעידים על החוב ועל המצב הכלכלי של החייב.

בפני הממונה עומדים 30 ימים לצורך גיבוש החלטה על מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או דחיית הבקשה. לצורך כך, יכול הממונה לדרוש השלמת מסמכים והבהרות מהחייב או מבא כוחו (בדרך כלל עורך דין חדלות פירעון).

 

תקופת הביניים – התקופה שאסור לזלזל בה

לאחר קבלת הצו על פתיחת הליכי חדלות פירעון נכנסים לתקופה הנקראת תקופת הביניים. בתקופה זו יידרש החייב לעמוד בהגבלות וחובות שהוגדרו לו בצו. בדרך כלל מדובר על עמידה בהחזרים שהוגדרו בהתאם ליכולת הכלכלית של החייב ובהגשה של דו"חות המציגים את ההכנסות, ההוצאות ונכסים הרשומים על שם החייב.

במהלך התקופה הזו כל הנושים יכולים להגיש תביעה בגין החוב הקיים עבורם. לאחר מכן הנאמן יבחן את כל המידע שנמצא בידיו ויגבש תוכנית שיקום כלכלית שהחייב יידרש אליה במהלך תקופת השיקום. חשוב לזכור כי תקופה זו הינה תקופת מבחן עבור החייב. אם לא יעמוד בדרישות שיוצגו לו, לא יקבל צו שיקום כלכלי ויהיה חייב בהחזר של כלל החובות שלו.

 

שלב השיקום הכלכלי וקבלת ההפטר

שלב השיקום הינו השלב האחרון של התהליך והוא עומד על תקופה של כ-3 שנים. במסגרת תקופה זו יידרש החייב להעביר החזרים קבועים לקופת הנשייה שתועמד לצורך החזרת החוב.

בנוסף, לאורך תקופה זו יידרש החייב ועורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה המייצג אותו, לאפשר ולעזור בהליך של מימוש נכסיו של החייב. בתום שלוש השנים של שלב השיקום הכלכלי ולאחר בחינה של כל ההחזרים ושיתוף הפעולה של החייב, יקבל החייב הפטר מחובותיו.

 

תפקידו המורכב והחשוב של עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה

תהליך חדלות הפירעון הינו תהליך ארוך מאוד ואשר מורכב משלבים שונים שדורשים התייחסות שונה אל מול הממונה והנאמן ואל מול החייב. חשוב להבין כי עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה צפוי ללוות אתכם לאורך כל התהליך.

לאורך התהליך תפקידו של עורך הדין הינה מצד אחד לנהל בעבורכם את השיח מול גורמי החוק ומנגד לוודא כי אתם מבינים את הצווים, החובות וההגבלות החלות עליכם ומיישמים אותן.

 

עורך דין פשיטת רגל ואי יכולת החזר

במקרים בהם הממונה, לאחר בחינה של יכולתו הכלכלית ונכסיו של החייב, נוכח כי אין לחייב כל יכולת להחזיר את החוב. זאת משום שאין בידיו נכסים כלל וכי הכנסותיו אינן מאפשרות מחייה בסיסית והחזר של החוב. במקרים אלו יכול הממונה להעניק הפטר לאלתר.

לצורך קבלת הפטר לאלתר נדרש להוכיח כי לחייב אין את היכולת הכלכלית הדרושה לצורך המשך תהליך השיקום הכלכלי. ישנה משמעות גדולה מאוד לדרך הצגת המידע ולמסמכים שנדרש להציג. חשוב מאוד שהבקשה תנוסח באופן מקצועי אשר לא יעמיד ספק לגבי היכולת הכלכלית של החייב.

 

מה חשוב לבדוק לפני שבוחרים עו"ד חדלות פירעון בפתח תקווה?

אדם אשר מגיע לכדי חדלות פירעון, חייב לפעול בצורה מהירה, ממוקדת ומקצועית ולכן חשוב מאוד לוודא כי הליווי המקצועי שמקבלים עומד בסטנדרטים הטובים ביותר. על כן, ההחלטה החשובה ביותר בהליך הינה בחירתו של עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה שיהיה מקצועי, זמין ובעל ניסיון רחב בתחום.

 

המלצות

הדבר הראשון שמומלץ לבדוק בטרם בוחרים עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה זה המלצות. כאשר ההמלצות מגיעות מהסביבה הקרובה אנחנו נוטים להאמין להן יותר.

אך, גם להמלצות ברשתות החברתיות ובאינטרנט ניתן לבטוח ואף לעיתים הן יהיו טובות יותר כי הן מעניקות מגוון רחב של המלצות על אותו בעל מקצוע. חפשו המלצות מאנשים ששכרו את עורך הדין לצורך אותה מטרה שאתם פניתם אליו וכך המידע יהיה מדויק ומותאם לכם אף יותר.

 

מקצועיות

האלמנט השני שחשוב לבדוק הינה המקצועיות של עורך הדין. מה הידע שהוא מפגין בנושא הדרוש. את המקצועיות של עורך הדין ניתן לבחון בשיחת ההיכרות או דרך אתר האינטרנט שלנו ועמודי התוכן שהוא מציג.

 

ניסיון

לניסיון יש משמעות רבה בתחום עריכת הדין. ככל שעורך דין הינו בעל ניסיון רב שנים ורחב יותר מבחינת כמות תיקים בהם טיפל כך יהיה קשה יותר להפתיע אותו והוא ידע בצורה טובה יותר לבחון את הסיטואציה לפתור בעיות שיצוצו לאורך התהליך.

 

זמינות

חשוב לוודא כי עורך הדין זמין עבורכם בתוך זמן סביר והגיוני ולאורך מרבית שעות העבודה ביום. במקרים בהם עורך הדין לוקח על עצמו ועל הצוות שלו כמות גדולה מדי של תיקים הוא לא יהיה זמין אליכם, דבר שיכול לפגוע בייצוג שלכם וגם ביכולת שלכם לפעול לפי הדרוש מכם.

 

מיקום

תהליך פשיטת הרגל לוקח כ-4 שנים ועורך הדין הולך ללוות אתכם לאורך תקופה זו. על כן, חשוב לוודא כי אתם בוחרים בעורך דין אשר פועל בסביבה הקרובה אליכם ולא ממוקדם במרחק גדול מכם. המטרה של בחירת עורך דין קרוב הינה להקל עליכם את הנסיעות לפגישות איתו, העברת מסמכים וכל דבר נוסף שתדרשו אליו. לדוגמה אם אתם גרים בפתח תקווה מומלץ לבחור בעורך דין מאזור המרכז, למשל ברמת גן.

 

עו"ד דניאל ינובסקי – עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה

עורך דין דניאל ינובסקי, מתמחה בהליכים של חדלות פירעון ובעל שנים רבות של ניסיון בתחום. עו"ד ינובסקי מתמחה במתן שירות איכותי, מקצועי ובגובה העיניים לכל לקוח שנדרש לשירותיו. המטרה העיקרית של עו"ד ינובסקי הינה לאפשר להגן על הזכויות של הלקוחות שלו ולאפשר להם לפתוח דף חדש בצורה המהירה ביותר שניתן.

עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה
עורך דין חדלות פירעון בפתח תקווה
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader