פירוק חברה

בשנת 2019 נכנס לתוקפו חוק חדש הנוגע להליך פירוק חברה במדינת ישראל. החוק ידוע בתור חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והוא רלוונטי הן לחייבים יחידים, הן לעסקים קטנים והן תאגידים (חברות בע"מ). למותר לציין כי חוק חדלות פירעון החדש תקף רק עבור הליכי פשיטת רגל או פירוק אשר החלו מן המועד בו הוא נכנס לתוקף (15 לספטמבר 2019) ואילך.

יחד עם זאת, כדאי להכיר את התמורות שחולל חוק זה לעניין הליכי פירוק חברה בישראל. במדריך שלהלן נסביר מה ההבדל בין פירוק חברה לפשיטת רגל לחברה, באילו נסיבות ייתכן פירוק חברה וביוזמתו של מי, וכיצד מתנהל הליך פירוק חברות לנוכח החקיקה העדכנית.

 

פירוק חברה לעומת סגירת חברה ופשיטת רגל לחברה

אף שאנשים רבים עדיין מתייחסים כיום להליך של פירוק חברה בשם "פשיטת רגל לחברה" – חשוב לדעת כי מדובר על מינוח ארכאי ולא מדויק. פשיטת רגל היא מצב בו אדם פרטי, או עצמאי במעמד עוסק פטור או עוסק מורשה צובר הפסדים כה גבוהים וחובות כה כבדים כלפי נושיו, עד כי הוא אינו מסוגל לתפקד עוד מבחינה עסקית וכלכלית.

מנגד, כאשר מדובר על פירוק חברה או בשמו השגור של ההליך: סגירת חברה, הכוונה הינה להליכי פירוק של חברה בע"מ אשר צברה הפסדים כבדים או שסך כל התחייבויותיה בזמן נתון עולה על סך כל נכסיה והכנסותיה הצפויות.

במצב כזה, החברה עשויה להיות בבעיה תזרימית, כך שלעיתים אפילו חברות רווחיות שנקלעות לקשיים כאלו באופן זמני, עלולות לעמוד בפני פירוק חברה.

 

באילו נסיבות ייתכן פירוק חברה וביוזמתו של מי?

מקרה מצער של פירוק חברה עלול לקרות, כשלרשות החברה לא עומד הון חוזר שיכול להספיק להמשך פעילותה התקינה. במקרים רבים, רק מפאת מחסור בהון חוזר, תאגידים מגיעים למצבי חדלות פירעון שבהם אין להם יכולת ולו באופן זמני, לשלם את חובותיהם לספקי החברה.

תוצאתו של מצב שכזה עשויה להיות שגם חברה רווחית לכאורה, עשויה להגיע להליכי פירוק עקב חדלות פירעון, ככל שאחד מספקיה בחר ליזום הגשת בקשה לפירוק החברה עקב אי יכולתה לפרוע את התחייבויותיה כלפיו.

 

בקשה לפירוק חברה – מה ההצדקה להגשתה?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, בא ליצור מסלול מאוחד לטיפול בהליכי חדלות פירעון ושיקום על מנת לאפשר לבית המשפט לקבל החלטה לגבי אפיק הטיפול הנכון לחברה – פירוק או שיקום שלה – ללא קשר לדרך שבה בחר מגיש הבקשה לצו חדלות פרעון לפתוח את ההליך.

זאת מתוך ראיה מערכתית שבאה לסייע לחברות עם פוטנציאל הבראה להמשיך בפעילותן ולשמור על מקור הפרנסה של עובדיהן.

 

כיצד מתנהל הליך פירוק חברות לנוכח החקיקה העדכנית?

הליך פירוק חברה במסגרת החקיקה הנוכחית מתחיל בהגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לתאגיד, ומסתיים בפירוק החברה או לחילופין – בהבראתה הכלכלית.

זאת לעומת המצב שהיה קיים טרום כניסת הרפורמה לתוקף ב- 2019, או אז הליכי השיקום והפירוק של חברות חדלות פירעון היו נפתחים בתור מסלולי טיפול שונים, שהיו מטופלים במסגרת הוראות שונות בחקיקה.

 

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון החדש

בחוק החדש נקבע שהליכי חדלות פירעון לחברות נפתחים בתור הליך בודד אשר במסגרתו מתבצעת לקביעת מצבה הכלכלי של החברה.

הערכה זו מסייעת לבית המשפט לקבל החלטה באשר להמשך דרכה של החברה ודרכי הטיפול במצבה הפיננסי: בין אם באמצעות הליכי שיקום והבראה ובין אם במסגרת הליכי פירוק חברה.

 

מה זה הליך פירוק חברה מרצון?

לעתים חברה בוחרת להגיש ביוזמתה היא בקשת פירוק מרצון לשם סגירת החברה ומחיקתה מספרי רשם החברות.

סיוע משפטי מקצועי של עורך דין פירוק חברות מאפשר לנהל את ההליכים בצורה יעילה ומהירה עד כמה שניתן בנסיבות, עם בירוקרטיה מינימלית יחסית.

 

כיצד מתבצע פירוק חברה מרצון בהליך מזורז?

חוק החברות מאפשר לחברה בע"מ העומדת בפני הליכי פירוק חברה מרצון, ליזום פירוק חברה מרצון בהליך מזורז שאינו מתנהל מול בית משפט אלא באמצעות הגשת בקשה לרשם התאגידים.

בתום הליך מזורז של פירוק חברה מרצון (הדבר נכון גם להליך פירוק חברה רגיל) התאגיד האמור יחוסל, כך שתיק ההוצאה לפועל כנגד התאגיד ייסגר והתאגיד לא יהיה בעל זכויות וחובות יותר.

 

מי רשאי להגיש בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי לחברה בע"מ?

בסעיף 6 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נקבע שישנם שלושה גורמים אשר יכולים להגיש לבתי המשפט המחוזיים בקשה לצו פתיחת הליכי פירוק נגד חברה:

  1. החברה עצמה
  2. נושי החברה
  3. היועץ המשפטי לממשלה

 

בהגשת הבקשה לפתיחת הליכים מטעם החברה עצמה, החברה תהא רשאית לבקש את פתיחת הליכי הפירוק במידה והיא עומדת בתנאי הסף שלהלן:

  1. החברה נמצאת במצב של חדלות פרעון או בצומת דרכים שבה מתן הצו לשיקום כלכלי לחברה עשוי לסייע לה למנוע הגעה לחדלות פירעון.
  2. החוב הכולל של החברה הינו גבוה מ – 25,000 ש"ח.

 

הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי נושים של החברה

לנושי החברה ישנה זכות להגיש בקשה להליכי חדלות פירעון, היה והחברה לא מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות כלפיו.

על פי סעיף 9 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, היה ומדובר על חוב שטרם הגיע מועד הפירעון שלו, הנושה רשאי להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים רק אם יוכל להוכיח שהחברה פועלת בשאיפה להונות את הנושים שלה, להבריח נכסים או שהחברה לא תצליח לפרוע את חובותיה העתידיים, אם מועד הפירעון נקבע לשישה חודשים ממועד הגשתה של הבקשה.

כחלק מהבקשה, הנושה רשאי לציין אם הוא ממליץ על פירוק החברה או על שיקום החברה.

 

הגשת בקשה לפירוק חברה מטעם היועץ המשפטי לממשלה

בקשה למתן צו לפתיחת הליך חדלות פירעון לחברה בע"מ עשויה כאמור גם להיות מוגשת בידי היועץ המשפטי לממשלה, ככל שנמצא שקיים עניין ציבורי בנושא.

בתרחיש כזה יחולו אותן הוראות החוק החלות על הגשת בקשת נושים להליכי פירוק חברות או שיקום כלכלי של חברות.

 

עורך דין פירוק חברה – באילו סוגי הליכים הוא מספק סיוע משפטי?

פירוק חברה או סגירת חברה יכולים להתרחש במגוון נסיבות שונות כשהגורם אשר יוזם את ההליכים של הפירוק עלול להשתנות בין מקרה למקרה, כשם שיוסבר מטה:

 

הליכי פירוק מרצון

כשחברה מגישה בקשת פירוק מרצון לשם סגירת החברה ומחיקתה מספרי רשם החברות, עורך דין פירוק חברה יסייע לה לנהל את ההליך ביעילות, במהירות ובצורה חוקית.

 

פירוק חברה בהוראת בית המשפט

כאשר פירוק החברה מתבצע עקב בקשת פירוק שהוגשה לבית משפט על ידי נושי החברה, בעלי המניות שלה או עובדיה, עורך דין פירוק חברה יוכל לספק שירותי ליווי משפטי גם לתאגידים ובעלי מניות שמעורבים בהליכי פירוק חברה ומעוניינים להתנגד לבקשת הפירוק, וגם לנושים החפצים בשיפור סיכוייה של דרישת הפירוק להתקבל ולמקסם את הסיכויים להשיב לידיהם את חובם.

פירוק חברה
פירוק חברה
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader