פירוק חברה בהליך מזורז

פירוק חברה הוא הליך מורכב הדורש ידע משפטי וכלכלי מעמיק. במאמר זה נתמקד באפשרות לבצע פירוק חברה בהליך מזורז, שהוא הליך יעיל ומהיר יחסית המיועד לחברות שאינן פעילות. נסקור את התנאים הנדרשים, השלבים השונים כולל החלטת בעלי מניות, הגשת בקשה לרשם החברות ועוד. כמו כן נבחן מתי כדאי לבחור בהליך זה ומהם היתרונות שלו.

מה זה פירוק חברה בהליך מזורז וכמה זמן הוא לוקח?

החברות בישראל יכולות לעבור הליכי פירוק בשני אופנים: במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, או לפי ההוראות שבחוק החברות. פירוק חברה בהליך מזורז מתבצע על פי חוק החברות, בעיקר כדי לחסל חברות שאינן פעילות. זהו הליך שבדרך כלל נמשך מספר חודשים ספורים.

על היתרונות העיקריים של פירוק חברה בהליך מזורז

היתרונות העיקריים של פירוק חברה בהליך מזורז הם:

 1. טיפול מהיר ויעיל – ההליך נמשך חודשים ספורים לעומת שנים בהליך רגיל.
 2. עלויות נמוכות יותר – אין צורך במינוי מפרק או ביקורות חשבונאיות יקרות.
 3. מזעור נזקים – מאפשר לבעלי החברה לסיים את פעילותה בצורה מסודרת ומבוקרת יותר.
 4. שמירה על המוניטין – ההליך המזורז גורם נזק מינימלי לשם החברה ובעליה.

לכן, הליך זה מתאים במיוחד לחברות שאינן פעילות יותר ומעוניינות לסגור את עסקיהן ביעילות ובמהירות.

מהם תנאי הסף להגשת בקשת פירוק חברה בהליך מזורז?

על מנת להגיש בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז, יש להראות כי החברה "אינה פעילה" וכן שיש לה כושר פירעון במקרה שיוגשו נגדה תביעות כספיות במהלך 12 החודשים הקרובים.

על פי חוק החברות, חברה לא פעילה מוגדרת כחברה שמתקיימים בה כל התנאים הבאים:

 • אין לה נכסים כמו נדל"ן, רכוש וכדומה.
 • אין לה חובות כלפי נושים, כמו ספקים, רשויות מס, עובדים וכו'.
 • אין נגדה הליכים משפטיים תלויים ועומדים או הליכי גבייה.

אם כן, חברה שאינה פעילה היא למעשה ישות משפטית שאין לה נכסים, התחייבויות או תביעות כנגדה ועל כן ניתן לפעול לפירוקה מרצון בהליך מקוצר.

מי מוסמך לקבל החלטה על פירוק חברה בהליך מזורז?

האסיפה הכללית של חברה שאינה פעילה יכולה לקבל החלטת פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז. על מנת שההחלטה תהיה תקפה, יש להעלות אותה על סדר היום של האסיפה הכללית, והיא צריכה להתקבל פה אחד על ידי כלל בעלי המניות שמשתתפים באסיפה. בנוסף, על הזמנה לאסיפה המפרטת את נושא ההחלטה להישלח לכל בעלי המניות לפחות 21 יום לפני מועד כינוס האסיפה. חלופית, ניתן לקבל את ההחלטה בהסכמה של בעלי המניות כולם, גם אם האסיפה התכנסה בהתראה קצרה יותר.

מה ההליך להגשת בקשת פירוק חברה בהליך מזורז ולטיפול בה?

לאחר קבלת ההחלטה על פירוק מרצון מזורז באסיפה הכללית, יש להגיש את הבקשה לפירוק לרשם החברות תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה. רשם החברות יבדוק האם החברה עומדת בקריטריונים לפירוק מרצון בהליך מקוצר כפי שמוגדר בחוק. אם יימצא כי אכן כך הוא, רשם החברות יפרסם הודעה על הבקשה שהוגשה, באתר האינטרנט של משרד המשפטים, זאת על מנת ליידע את הציבור בדבר הליך הפירוק שהחל.

אילו מסמכים נדרשים להליך הפירוק המקוצר?

לפני תחילת הליך פירוק החברה, יש להגיש מספר מסמכים הנדרשים על ידי רשם החברות:

 • דוחות כספיים אחרונים של החברה
 • מאזן ודו"ח רווח והפסד עדכניים
 • רשימה מלאה של נכסי החברה
 • פירוט של כל חובות החברה ונושיה
 • רשימת תביעות משפטיות תלויות ועומדות (אם ישנן)

הגשת המסמכים הנדרשים באופן מדויק ועל פי הכללים חיונית כדי שהבקשה לפירוק תתקבל. מומלץ להיעזר בליווי משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בפירוק חברות.

מי רשאי להגיש התנגדות להליך פירוק חברה בהליך מזורז?

לאחר פרסום הבקשה לפירוק החברה בהליך מזורז, כל מי שסבור כי נפגע מהבקשה רשאי להגיש התנגדות תוך 90 יום ממועד הפרסום. לדוגמה, אם לטענתו החברה חייבת לו כסף ולכן אינה עומדת בהגדרה של "חברה לא פעילה", הוא יכול להגיש בקשה מנומקת לדחיית הליך הפירוק המקוצר של החברה דנן. במקרה שהוגשה התנגדות, רשם החברות יפסיק באופן זמני את הליכי הפירוק. יש לציין כי גם אם לא הוגשו התנגדויות, לרשם החברות הסמכות לעצור את הליך הפירוק לפי שיקול דעתו, אם התעורר ספק אם החברה אכן עומדת בקריטריונים שנקבעו בחוק.

כיצד מתבצע חיסול ופירוק החברה בחלוף חלון הזמן להגשת ההתנגדויות?

אם הבקשה לפירוק מרצון פורסמה ולא הוגשו התנגדויות במשך 90 הימים שלאחר הפרסום, החברה תירשם ל"חיסול". תהליך החיסול יתבצע תוך 10 ימי עבודה מתום התקופה להגשת התנגדויות. החל ממועד זה, החברה תיחשב כ"מחוסלת" – כלומר כחברה החדלה מלהתקיים כישות משפטית.

על מה חיוני להקפיד כאשר מעוניינים לבצע פירוק חברה בהליך מזורז?

ניתן לבצע פירוק חברה בהליך מזורז באופן יעיל ומהיר יותר מאשר בהליך רגיל. עם זאת, חשוב לבצע את ההליך בצורה נכונה על מנת שהבקשה תתקבל על ידי רשם החברות. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים כגון תצהירים והצהרות, ולוודא כי החברה אכן עומדת בקריטריונים הקבועים בחוק לחברה שאינה פעילה. מומלץ לבצע את התהליך בליווי עורך דין המתמחה בהליכי פירוק חברות, על מנת להבטיח שהוא יתבצע כראוי. עורכי הדין במשרדנו עומדים לרשותכם בכל שאלה וישמחו לסייע בהליך זה.

האם כל חברה רשאית לעבור הליך פירוק חברה בהליך מזורז?

לא כל חברה יכולה לעבור הליך של פירוק מרצון בדרך מזורזת. על פי חוק החברות, רק חברה שעונה על ההגדרה של "חברה לא פעילה" יכולה לבחור בהליך זה. כאמור, חברה לא פעילה מוגדרת כחברה ללא נכסים או התחייבויות, ללא פעילות עסקית, וללא הליכים משפטיים תלויים ועומדים נגדה.

לכן, חברות עם פעילות כלשהי, נכסים, חובות כספיים לספקים או לרשויות, או עם תביעות משפטיות – אינן יכולות להשתמש בהליך זה.

חשוב לוודא עמידה בכללים לפני בחירה בפירוק מזורז, ולהיעזר בעורך דין מקצועי לפירוק חברות, לשם כך.

מה יעלה בגורל החברה לאחר ההחלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז?

לאחר שבעלי המניות מקבלים החלטה על פירוק מרצון של החברה, החברה יכולה להמשיך לפעול כרגיל עד אשר רשם החברות מאשר סופית את בקשת הפירוק.

במהלך התקופה הזו, העסק יכול להמשיך לנהל את פעילותו השוטפת, לגבות הכנסות, לשלם הוצאות ומשכורות לעובדים ואף לשלם אגרה שנתית כמקובל.

רק לאחר אישור רשמי של רשם החברות על פירוק החברה, היא מפסיקה מלתפקד ומאבדת את מעמדה החוקי כישות עסקית לכל דבר.

לסיכום

פירוק חברה בהליך מזורז הוא דרך יעילה ומהירה לסיים את פעילותה של חברה שאינה פעילה יותר. במקום הליך משפטי ארוך ומורכב, מדובר בתהליך פשוט יחסית הנעשה מול רשם החברות.

עם זאת, חשוב להקפיד על עמידה מדויקת בדרישות החוק ולהיערך כראוי מול האפשרות להתנגדויות. ליווי משפטי של עורך דין מנוסה בתחום דיני חברות יכול להבטיח ביצוע תקין ומהיר של פירוק החברה מרצון בדרך מזורזת.

אם אתם שוקלים פירוק מסוג זה, פנו כבר היום להתייעצות עם עו"ד דניאל ינובסקי המתמחה בדיני חדלות פירעון – הוא יסייע לכם לשמור על האינטרסים שלכם ושל החברה בהליך הפירוק.

פירוק חברה בהליך מזורז
פירוק חברה בהליך מזורז
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader