עו"ד פירוק חברה

פירוק חברה הוא הליך ארוך ומורכב שאורך זמן מה ומצריך התגייסות מלאה מצד מנהלי התאגיד. במקרים רבים אין צורך בפירוק התאגיד וניתן גם לשקמו. אם אתם בעלי חברה המצויים בקשיים כלכליים, היעזרו במאמר זה ובשירותיו של עורך דין מומחה על מנת לגלות מהן זכויותיכם ובאיזה אפיק פעולה משפטי עליכם לפעול. 

 

פירוק חברה

פירוק חברה הינו הליך המתבצע במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנקבעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – 2018. חוק זה נועד להחליף את פקודת פשיטת הרגל ואת פקודת החברות, כיוון שחוק זה יותר מוכוון לשיקום החייב והחזרה לחיים כלכליים תקינים, לצד השאת החוב שיוחזר לנושים.

כמו כן, בשונה מפקודת פשיטת הרגל ופקודת החברות, שהיוו שתי פקודות שונות, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו חוק אחד שמאחד את שני ההליכים תחתיו. כלומר, חוק זה מסדיר את דיני חדלות הפירעון גם עבור חייב שהוא יחיד (אדם פרטי), וגם עבור תאגיד או חברה. 

 

מהי חדלות פירעון?

ההגדרה לחדלות פירעון מופיעה בחוק חדלות פירעון כ"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

 

הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון עבור תאגיד

הגורמים הבאים הם הגורמים הרשאים להגיש בקשה עבור פתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר החייב הוא תאגיד:

  1. התאגיד עצמו 
  2. הנושה של התאגיד 
  3. היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט המחוזי הוא הסמכות הממונה על הליכי חדלות פירעון של התאגיד. 

 

הליך חדלות פירעון שנפתח לבקשת התאגיד

תאגיד שרוצה להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פירוק חברה) צריך לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:

  • בזמן הגשת הבקשה להליכי חדלות פירעון, או בששת החודשים שקדמו לה, מרכז חייו של החייב שמנהל את התאגיד (כלומר – ביתו, עבודתו, משפחתו, חבריו וכו') היה במדינת ישראל.
  • או: בזמן הגשת הבקשה, החייב מחזיק בנכסים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל, או שהוא מנהל עסקים בשטחי מדינת ישראל. 
  • או: התאגיד החייב מוגדר ורשום בישראל כתאגיד.

 

פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה של התאגיד

כאשר הנושה של התאגיד הוא זה שרוצה להגיש את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, עליו להוכיח מספר תנאים מצטברים:

  • התאגיד הוא חדל פירעון וסך חובותיו גבוה מ- 75,000 ₪. במקרים מיוחדים, יינתן אישור לנושה לבקש לפתוח בהליך חדלות פירעון כאשר סך החובות נמוך יותר מסכום זה. 
  • הנושה צריך להוכיח כי ביקש מהתאגיד את תשלומו של החוב, וכי התאגיד ידע שאם לאחר שלושים ימים מיום בקשת תשלום החוב, החוב עדיין לא שולם – אז הנושה יבקש לפתוח בהליכי חדלות פירעון. 
  • בזמן הגשת הבקשה, החייב מחזיק בנכסים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל, או שהוא מנהל עסקים בשטחי מדינת ישראל. או: התאגיד החייב מוגדר ורשום בישראל כתאגיד.
  • הנושה רשאי לדרוש את פתיחת הליך חדלות הפירעון טרם תחילת מועד הפירעון של החוב במקרים חריגים, כמו ניסיון הונאה של התאגיד כנגד הנושים, ניסיון העלמת אחד הנכסים על ידי התאגיד ובמקרה שבו התאגיד לא מסוגל לשלם את חובו ומועד הפירעון הוא תוך שישה חודשים מהיום בו הוגשה הבקשה.

בעת הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון עבור תאגיד, הנושה צריך לשלם אגרה ורשאי לציין אם הוא מעדיף כי התאגיד יפורק או ישוקם. 

 

כיצד מתנהל הליך חדלות פירעון של תאגיד?

שלב ראשון – שלב הגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי, בהתאם למחוז הרלוונטי למיקומו של התאגיד או מיקום פעילותו ועסקיו העיקריים או המיקום בו נמצאים רוב נכסיו. 

יש ליצור העתק לבקשה ולהגיש אותה בטופס מקוון לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עד 24 שעות מהגשת הבקשה לבית המשפט. אם הבקשה תתקבל, היא תפורסם באתר משרד המשפטים.

 

שלב שני – דיון בבית המשפט

בשלב השני, בית המשפט ידון האם יש להעניק צו לפתיחת הליכים או לדחות את הבקשה. אם בית המשפט מקבל את הבקשה, הוא יעניק צו ובו תופיע אחת משלוש האפשרויות הבאות:

 

הפעלה זמנית

אם בית המשפט חש כי בשל המידע המועט שהתקבל הוא לא יכול להכריע על שיקום או על פירוק, הוא רשאי להורות על הפעלה זמנית, בה ימונה נאמן שיינתנו לו שלושים יום להכנת חוות דעת שבודקת את סיכוייו של התאגיד להשתקם.

 

שיקום כלכלי

אם לאור משאביו הכספיים של התאגיד יש לבית המשפט יסוד סביר לחשוב כי הוא יכול להשתקם מבחינה כלכלית, הוא יכול להורות על צו שיקום כלכלי. זאת, כמובן, כל עוד השיקום אינו פוגע בנושים. 

 

פירוק התאגיד

אם לאור שמידע שהתקבל בית המשפט רואה כי התאגיד אינו יכול להשתקם מבחינה כלכלית, הוא יכול להורות על פירוקו.   

 

שלב שלישי – שיקום או פירוק

שיקום התאגיד

אם ביהמ"ש קבע שיש לשקם את התאגיד, מהתאגיד נדרש לבנות מתווה לשיקום כלכלית ולהציגו לבית המשפט. כמו כן, עליו לכנס אסיפת נושים. אם ביהמ"ש מאשר את מתווה השיקום, הליך השיקום יחל – בדרך כלל באמצעות ביצוע "תספורת" לחובות של חלק מהנושים, פריסת חובות ועוד.

לנושים יש חצי שנה בלבד להגיש תביעות עבור החובות שהתאגיד חייב להם. חשוב לדעת שבית המשפט רשאי בכל עת לחזור בו ולהורות על פירוק התאגיד.

 

במסגרת השיקום

במסגרת השיקום, ימונה נאמן שמטרתו לאסוף מידע עבור מתווה השיקום הכלכלי, להציג אותו בפני אסיפת הנושים ולהעביר את כל המידע הרלוונטי לבית המשפט. מלבד זאת, יוקפאו הליכי גבייה כנגד התאגיד על מנת לאפשר את שיקומו הכלכלי.

תקופת השיקום מסתיימת כשהתאגיד או הנאמן הגישו בקשה לסיום ההליך וביהמ"ש קבע כי השיקום התבצע במלואו.

 

פירוק התאגיד

פירוק תאגיד מתבצע באמצעות חלוקת נכסי התאגיד לנושים על ידי הנאמן, עד שהתאגיד פורק כליל ורישומו נמחק מרשם החברות. כאמור, אם בית המשפט אינו רואה סיכוי לשיקום התאגיד, ייבחר להורות על פירוקו. 

הפירוק מסתיים כאשר פירוק התאגיד יתבצע במלואו ונכסי התאגיד חולקו במלואם לנושים. 

כפי שניתן להבין, הליך חדלות פירעון או פירוק חברה הוא הליך מורכב מאוד שמצריך משאבים רבים מן בעלי התאגיד.  אם אתם בעלי חברה המצויים בקשיים כלכליים, משרד עורכי דין ינובסקי מיסקביץ' מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדם על מנת לקבל סיוע משפטי עד לשיקום או פירוק החברה. משרדנו מתמחה בדיני חדלות פירעון ופירוק חברות, ונשמח לעמוד לרשותכם על מנת שתפקידו את גורל החברה שלכם בידיים טובות.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
דילוג לתוכן