עורך דין פירוק חברות

פירוק חברה הוא הליך ארוך ומורכב שאורך זמן מה ומצריך התגייסות מלאה מצד מנהלי התאגיד. במקרים רבים אין צורך בפירוק התאגיד וניתן גם לשקמו. אם אתם בעלי חברה המצויים בקשיים כלכליים, היעזרו במאמר זה ובשירותיו של עורך דין מומחה על מנת לגלות מהן זכויותיכם ובאיזה אפיק פעולה משפטי עליכם לפעול. 

 

המצבים שבהם מתעורר הצורך בשירותיו של עורך דין פירוק חברות

במדינת ישראל מוגשות בקשות רבות לפירוק חברות מדי שנה בשנה. זהו תהליך עתיר שלבים ובירוקרטיה, בעל משמעויות משפטיות כבדות משקל. לכן חשוב מאוד לבצעו באופן תקין ומדויק. ללא ליווי משפטי מקצועי שיבטיח את תקינות הפירוק, החברה עלולה להישאר פעילה בראי החוק ולהמשיך לצבור חובות גם לאחר שבעליה ומנהליה הפסיקו להשקיע בה.

לכן כאשר שוקלים לפרק את החברה, כדאי לפנות ללא דיחוי לעורך דין פירוק חברות, שיבהיר לכם במה הדברים אמורים ומה ההליך כולל.

 

מה קורה במסגרת פירוק חברה?

הליך פירוק חברה הוא הליך שבסופו החברה חדלה מהפעילות העסקית ואיננה מתקיימת עוד כישות משפטית. לרוב, הליך הפירוק עצמו איננו פשוט, והוא כרוך בסדרה של מאבקים ועימותים. המאבקים יכולים להתנהל בין בעלי החברה לבין עצמם, בינם לבין הנושים או בין הנושים לבין עצמם.

עם זאת, הסתייעות בשירותיו הטובים של עורך דין פירוק חברות עשויה להפחית את החיכוכים, לפתוח פתח למשא ומתן בין כל הצדדים ובעיקר – לקצר באופן משמעותי את הזמן מרגע קבלת ההחלטה על הפירוק ועד לסיום המוצלח שלו, לתועלת כל הצדדים.

מהן המשמעויות הנגזרות מהליך פירוק חברה?

פירוק חברה באמצעות עורך דין לפירוק חברות הינו הליך שבסיומו מסתיימת תקופת חייה של הישות העסקית. עם זאת, על מנת לסיים את ההליך, הוא חייב להתנהל על פי השלבים המוכרים. כמו כן, עו"ד פירוק חברות אמור וצריך ללוות את התהליך. לאורך כל התהליך מתקיימת התחשבות בכלל המרכיבים שלו – כלל הנכסים של החברה מצד אחד, אל מול כלל החובות הקיימים וההתחייבויות הקיימות, בתוקף הסכמים או יחסים עסקיים.

יחד עם זאת, ברגע שההליך מסתיים, הישות העסקית חדלה מלהתקיים. המשמעות היא שכל בעל חוב שלא גבה את החוב, לא יוכל לעשות זאת. הליך הפירוק הוא סופי ומוחלט ולא ניתן לפתוח אותו מחדש אחרי שהסתיים.

 

מתי נדרש הליך פירוק באמצעות עורך דין פירוק חברות?

הליך פירוק של חברה נדרש בשני מקרים עיקריים – פירוק חברה שנכנסה לחובות והגיעה למצב של חדלות פירעון, או פירוק חברה מרצון, על דעת כלל הבעלים שלה:

 1. פירוק חברה עקב חדלות פירעון: לא אחת קורה שעסק מגיע למצב שבו הוא איננו יכול לפרוע את כלל החובות שהוצרו עקב הפעילות העסקית. תקצר היריעה לתאר את כלל הגורמים האפשריים למצבים כאלה. עם זאת, אפשר לומר שהוא יכול להיגרם עקב שינויים באופי הפעילות, או במקרים שבהם העסק הפך ללא רלבנטי מבלי שהבעלים שלו התכוננו לכך.
  דוגמה טובה לכך היא חברות שעסקו בייצור ומכירה של סרטי צילום למצלמות, שהפכו בבת אחת למיותרים עקב המצאת המצלמות הדיגיטליות. מצב נוסף הוא ניהול לקוי של העסק, שהרחיק ממנו לקוחות קיימים ופוטנציאליים כאחד, לטובת מתחרים. עו"ד חדלות פירעון לתאגידים מלווה את העסק במקרים כאלה, ומפקח על ביצוע נכון של הפירוק לאורך כל הדרך.
 2. פירוק חברה מרצון: סוג נוסף של פיקוד הינו פירוק מרצון של עסק. לכאורה, פירוק של עסק רווחי נראה בלתי הגיוני. שכן אם העסק מרוויח, למה בעצם לפרק אותו? עם זאת, יש לא מעט מקרים שבהם קיים הון כספי משמעותי, הכלוא בתוך העסק. פירוק העסק מאפשר לחלק את ההון העצמי שלו, כמו גם את הרכוש שלו, בין הבעלים. עבור הבעלים, הפירוק משחרר הון שאותו הם יוכלו, אולי, להשקיע בעסק רווחי או משתלם יותר.

 

כמובן, יש גם דרך נוספת – בעלי העסק יכולים למכור אותו בעסק חי לכל דבר ועניין, ולגרוף את הרווחים מהמכירה שלו. לחילופין, העסק יכול לעבור הליך התייעלות, שבחלק ניכר מהמקרים מגדיל את הרווחיות שלו והופך את המשך ההחזקה שלו למשתלם יותר לבעלים.

 

הליך פירוק  – מה הוא כולל בפועל?

אם הליך הפירוק מתבצע עקב החלטה של הבעלים (פירוק מרצון), הרי שלאחר ההחלטה ממונה מפרק לעסק. המפרק ממונה על דעת הבעלים, ואיננו נתון לפיקוח של בית המשפט. ככל שהמפרק פועל בהתאם לאינטרסים של בעי העסק, הוא ימשיך לבצע את העבודה. ואולם אם המפרק לא יפעל בהתאם לדרישות, הוא עשוי בהחלט להיות מפוטר.

 

זהותו של המפרק בהליכי פירוק חברות

מנגד, אם הליך הפירוק מתבצע בעקבות חדלות פירעון של העסק, הרי שמי שממנה את המפרק הוא בית המשפט, או הרשם בהוצאה לפועל שמעמדו זהה למעמד של שופט. המפרק יכול להיות עורך דין פשיטת רגל לחברות או איש מקצוע, שיודע איך לאסוף את כלל הנכסים של העסק ולחלק אותם בין הנושים על פי מפתח קבוע מראש.

 

פירוק חברה

פירוק חברה הינו הליך המתבצע במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנקבעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – 2018. חוק זה נועד להחליף את פקודת פשיטת הרגל ואת פקודת החברות, כיוון שחוק זה יותר מוכוון לשיקום החייב והחזרה לחיים כלכליים תקינים, לצד השאת החוב שיוחזר לנושים.

כמו כן, בשונה מפקודת פשיטת הרגל ופקודת החברות, שהיוו שתי פקודות שונות, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו חוק אחד שמאחד את שני ההליכים תחתיו. כלומר, חוק זה מסדיר את דיני חדלות הפירעון גם עבור חייב שהוא יחיד (אדם פרטי), וגם עבור תאגיד או חברה.

 

מהי חדלות פירעון?

ההגדרה לחדלות פירעון מופיעה בחוק חדלות פירעון כ"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון עבור תאגיד

הגורמים הבאים הם הגורמים הרשאים להגיש בקשה עבור פתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר החייב הוא תאגיד:

 1. התאגיד עצמו
 2. הנושה של התאגיד
 3. היועץ המשפטי לממשלה

 

בית המשפט המחוזי הוא הסמכות הממונה על הליכי חדלות פירעון של התאגיד.

 

הליך חדלות פירעון שנפתח לבקשת התאגיד

תאגיד שרוצה להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פירוק חברה) צריך לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • בזמן הגשת הבקשה להליכי חדלות פירעון, או בששת החודשים שקדמו לה, מרכז חייו של החייב שמנהל את התאגיד (כלומר – ביתו, עבודתו, משפחתו, חבריו וכו') היה במדינת ישראל.
 • או: בזמן הגשת הבקשה, החייב מחזיק בנכסים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל, או שהוא מנהל עסקים בשטחי מדינת ישראל.
 • או: התאגיד החייב מוגדר ורשום בישראל כתאגיד.

 

פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה של התאגיד

כאשר הנושה של התאגיד הוא זה שרוצה להגיש את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, עליו להוכיח מספר תנאים מצטברים:

 • התאגיד הוא חדל פירעון וסך חובותיו גבוה מ- 75,000 ₪. במקרים מיוחדים, יינתן אישור לנושה לבקש לפתוח בהליך חדלות פירעון כאשר סך החובות נמוך יותר מסכום זה.
 • הנושה צריך להוכיח כי ביקש מהתאגיד את תשלומו של החוב, וכי התאגיד ידע שאם לאחר שלושים ימים מיום בקשת תשלום החוב, החוב עדיין לא שולם – אז הנושה יבקש לפתוח בהליכי חדלות פירעון.
 • בזמן הגשת הבקשה, החייב מחזיק בנכסים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל, או שהוא מנהל עסקים בשטחי מדינת ישראל. או: התאגיד החייב מוגדר ורשום בישראל כתאגיד.
 • הנושה רשאי לדרוש את פתיחת הליך חדלות הפירעון טרם תחילת מועד הפירעון של החוב במקרים חריגים, כמו ניסיון הונאה של התאגיד כנגד הנושים, ניסיון העלמת אחד הנכסים על ידי התאגיד ובמקרה שבו התאגיד לא מסוגל לשלם את חובו ומועד הפירעון הוא תוך שישה חודשים מהיום בו הוגשה הבקשה.

 

בעת הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון עבור תאגיד, הנושה צריך לשלם אגרה ורשאי לציין אם הוא מעדיף כי התאגיד יפורק או ישוקם.

 

כיצד מתנהל הליך חדלות פירעון של תאגיד?

שלב ראשון – שלב הגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי, בהתאם למחוז הרלוונטי למיקומו של התאגיד או מיקום פעילותו ועסקיו העיקריים או המיקום בו נמצאים רוב נכסיו. יש ליצור העתק לבקשה ולהגיש אותה בטופס מקוון לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עד 24 שעות מהגשת הבקשה לבית המשפט. אם הבקשה תתקבל, היא תפורסם באתר משרד המשפטים.

 

שלב שני – דיון בבית המשפט

בשלב השני, בית המשפט ידון האם יש להעניק צו לפתיחת הליכים או לדחות את הבקשה. אם בית המשפט מקבל את הבקשה, הוא יעניק צו ובו תופיע אחת משלוש האפשרויות הבאות:

 

הפעלה זמנית

אם בית המשפט חש כי בשל המידע המועט שהתקבל הוא לא יכול להכריע על שיקום או על פירוק, הוא רשאי להורות על הפעלה זמנית, בה ימונה נאמן שיינתנו לו שלושים יום להכנת חוות דעת שבודקת את סיכוייו של התאגיד להשתקם.

 

שיקום כלכלי

אם לאור משאביו הכספיים של התאגיד יש לבית המשפט יסוד סביר לחשוב כי הוא יכול להשתקם מבחינה כלכלית, הוא יכול להורות על צו שיקום כלכלי. זאת, כמובן, כל עוד השיקום אינו פוגע בנושים.

 

פירוק התאגיד

אם לאור שמידע שהתקבל בית המשפט רואה כי התאגיד אינו יכול להשתקם מבחינה כלכלית, הוא יכול להורות על פירוקו.

 

שלב שלישי – שיקום או פירוק

שיקום התאגיד

אם ביהמ"ש קבע שיש לשקם את התאגיד, מהתאגיד נדרש לבנות מתווה לשיקום כלכלית ולהציגו לבית המשפט. כמו כן, עליו לכנס אסיפת נושים. אם ביהמ"ש מאשר את מתווה השיקום, הליך השיקום יחל – בדרך כלל באמצעות ביצוע "תספורת" לחובות של חלק מהנושים, פריסת חובות ועוד.

לנושים יש חצי שנה בלבד להגיש תביעות עבור החובות שהתאגיד חייב להם. חשוב לדעת שבית המשפט רשאי בכל עת לחזור בו ולהורות על פירוק התאגיד.

 

במסגרת השיקום

במסגרת השיקום, ימונה נאמן שמטרתו לאסוף מידע עבור מתווה השיקום הכלכלי, להציג אותו בפני אסיפת הנושים ולהעביר את כל המידע הרלוונטי לבית המשפט. מלבד זאת, יוקפאו הליכי גבייה כנגד התאגיד על מנת לאפשר את שיקומו הכלכלי. תקופת השיקום מסתיימת כשהתאגיד או הנאמן הגישו בקשה לסיום ההליך וביהמ"ש קבע כי השיקום התבצע במלואו.

 

פירוק התאגיד

פירוק תאגיד מתבצע באמצעות חלוקת נכסי התאגיד לנושים על ידי הנאמן, עד שהתאגיד פורק כליל ורישומו נמחק מרשם החברות. כאמור, אם בית המשפט אינו רואה סיכוי לשיקום התאגיד, ייבחר להורות על פירוקו. הפירוק מסתיים כאשר פירוק התאגיד יתבצע במלואו ונכסי התאגיד חולקו במלואם לנושים.

כפי שניתן להבין, הליך חדלות פירעון או פירוק חברה הוא הליך מורכב מאוד שמצריך משאבים רבים מן בעלי התאגיד.  אם אתם בעלי חברה המצויים בקשיים כלכליים, משרד עורכי דין דניאל ינובסקי מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדם על מנת לקבל סיוע משפטי עד לשיקום או פירוק החברה. משרדנו מתמחה בדיני חדלות פירעון ופירוק חברות, ונשמח לעמוד לרשותכם על מנת שתפקידו את גורל החברה שלכם בידיים טובות.

עורך דין פירוק חברות
עורך דין פירוק חברות
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader