תפקידו של עו"ד פירוק חברה

כאשר מגיעה חברה למצב של חדלות פרעון, הפסדים מתמשכים או סכסוכים פנימיים בין בעלי המניות שלא ניתנים ליישוב, לעיתים הפתרון המועדף הוא פירוקה הרשמי של החברה. עם זאת, פירוק חברה הוא תהליך מורכב הדורש מומחיות משפטית גבוהה. לכן בשלב זה לרוב נכנס לתמונה עורך דין מומחה לפירוק חברות אשר מלווה את החברה ובעלי העניין בה בדרך המשפטית המאתגרת של סגירת העסק באופן מסודר תוך מיצוי זכויותיהם. במאמר הבא נפרט עוד על תפקידו של עו"ד פירוק חברה בהסדרת סיום הפעילות העסקית של התאגיד באופן חוקי, יעיל והוגן.

מהו פירוק חברה?

פירוק חברה הוא הליך משפטי, עסקי וכלכלי אשר במסגרתו מבוטלת זהותה של החברה כישות עסקית עצמאית. כחלק מתהליך הפירוק, כל פעילויות החברה מופסקות, נכסיה נמכרים, והתמורה מחולקת בין בעלי המניות ונושי החברה. ככלל, מטרת ההליך היא לסגור את החברה סופית, לממש את כלל נכסיה, ולהשתמש בכספים שמתקבלים כדי לשלם את חובות החברה כלפי הגורמים הרלוונטיים.

על תפקידו של עורך דין פירוק חברה בהסדרת סיום הפעילות העסקית של התאגיד

עו"ד פירוק חברה, הוא בעל תפקיד מפתח בתהליך פירוקן של חברות. פירוק חברה יכול להתרחש ממגוון סיבות – חדלות פירעון, חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות, הפסדים כספיים מתמשכים, חילוקי דעות בין בעלי המניות ועוד. בכל מקרה, פירוק חברה הוא הליך מורכב למדי משפטית ופיננסית.

עו"ד פירוק חברות אחראי על ליווי וניהול התהליך המשפטי של פירוק החברה. בתחילה, עליו לבחון את מצבה הפיננסי והחוקי של החברה ולהמליץ האם אכן יש מקום לפירוק. אם ההמלצה חיובית, עליו להגיש בקשה רשמית לבית המשפט לפירוק החברה.

בשלב הבא, עו"ד הפירוק עשוי להתמנות על ידי בית המשפט כמפרק זמני או קבוע של החברה. כמפרק, הוא אחראי לשמור ולנהל את נכסי ורכוש החברה, לאסוף חובות, לממש נכסים, להעביר תשלומים לנושים ולבעלי מניות, ולבצע את תהליך סגירת החברה בהתאם לחוק. עליו גם לייצג את החברה מול צדדים שלישיים במהלך הפירוק.

בסיכומו של עניין, עורך דין פירוק חברות הוא הגורם המקצועי והמומחה שמוביל משפטית את תהליך פירוק החברה תוך שמירה על האינטרסים של כל הצדדים המעורבים. ידע מעמיק בחוקי המסחר, החברות והמיסוי, יחד עם ניסיון ומומחיות בתחום הפירוק, הם הכישורים הבסיסיים הנדרשים מעורך דין פירוק מוצלח.

עבור אילו חברות וארגונים שירותיו של עו"ד לפירוק חברות נחוצים?

קיימים סוגים שונים של חברות וארגונים אשר יכולים להפיק תועלת רבה מליווי משפטי צמוד בתהליך פירוק:

 1. חברות הסובלות מקשיים כלכליים ומבקשות לבצע הליך פירוק מסודר על מנת להימנע מפשיטת רגל.
 2. חברות אשר הפרו דרישות דיווח ומעוניינות לפרק את החברה ביוזמתן בטרם יאלצו אותן לכך.
 3. שותפויות עסקיות המתפרקות על רקע מחלוקות וסכסוכים פנימיים בין בעלי העניין.
 4. חברות המעוניינות לסגור את עסקיהן באופן סופי – מבלי להותיר קצוות פתוחים.
 5. עיזבונות וירושות בהם נכללות חברות שהיורשים חפצים בפירוקן.
 6. מנהלים האחראים על תהליך הפירוק של הארגון בו הם מועסקים.
 7. משקיעים הקונים עסקים כושלים במטרה לממש את נכסיהם.

בסיכומו של דבר, פירוק חברה הינו הליך מאתגר הן מבחינה משפטית והן מבחינה כלכלית. חברות יכולות להגיע למצב של פירוק מסיבות שונות, ביניהן קשיים פיננסיים, חובות כבדים או בעיות ניהוליות. תפקידו של עורך הדין המלווה תהליך זה הוא לייצג את האינטרסים של החברה מול רשויות החוק, לנהל את התיק מול בית המשפט ורשם החברות, וכן לפקח על מימוש נכסי החברה על מנת לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות. 

אילו שירותים ספציפיים ניתן לקבל מעו"ד פירוק חברות?

עו"ד פירוק חברות מוסמך לספק למיוצגיו מגוון רחב של שירותים, ביניהם:

שירותי ייעוץ משפטי

מתן ייעוץ לחברה, מנהליה ובעלי מניותיה לגבי ההשלכות המשפטיות של הפירוק, חלופות אפשריות והמלצה על דרך פעולה נאותה להסדרת סיום הפעילות העסקית.

הכנת בקשות לבית המשפט

ניסוח והגשת הבקשה הרשמית לפתיחת הליכי פירוק החברה.

ניהול משא ומתן

משא ומתן עם נושים, ספקים וצדדים שלישיים לגבי חובות והתחייבויות של החברה המפורקת.

מכירת נכסים

איתור רוכשים פוטנציאליים לנכסי החברה, ניהול מכרז למכירתם והשלמת עסקאות המכר.

חלוקת כספים לנושים

חישוב וביצוע חלוקת כספי הנכסים שמומשו לפי סדר הנושים על פי החוק.

הגשת הבקשה לסגירת החברה

הגשת בקשה למחיקת החברה מרישומי רשם החברות וסגירת תיק הפירוק בתום התהליך.

כפי שאתם לבטח מבינים, עו"ד פירוק חברות הוא איש מקצוע חיוני ביותר בכל תהליך של פירוק חברה. עבודתו המקיפה מבטיחה שהפירוק מתבצע על פי החוק ושומר על זכויות כל הצדדים הנוגעים בדבר.

במה כרוך תפקידו של עו"ד פירוק חברה?

פירוק חברה כרוך בניהולו של הליך חוקי מול רשם החברות ולעיתים גם בית המשפט. ההליך כולל הגשת בקשת פירוק רשמית, מינוי מפרק, העברה של נכסי החברה למפרק וחלוקתם לנושיה ובעלי מניותיה. מוטב שהתהליך יתבצע בפיקוח צמוד של עו"ד פירוק חברות, שיוכל להתנהל מול הגורמים השונים הרלוונטיים להליך ולהבטיח שמירה על הזכויות והאינטרסים של הצדדים הנוגעים בדבר.

מדוע חיוני להסתייע בשירותיו של עו"ד פירוק חברה בתהליך?

למרות שניתן עקרונית להגיש לבית המשפט בקשה לפירוק חברה גם בהיעדר ייצוג משפטי מקצועי, מומלץ בכל זאת להיעזר בעורך דין לפירוק חברות מהסיבות להלן:

 • תהליך הפירוק מורכב מאוד מבחינה משפטית וכלכלית. עורך הדין שותף לכל ההחלטות, ודואג כי הפירוק יבוצע כדין תוך שמירה על האינטרסים של החברה ובעלי העניין בה.
 • עורך דין מקצועי מכיר את כל הפרוצדורות הכרוכות בהליך הפירוק, ויודע כיצד להתקדם בתהליך ביעילות וללא עיכובים מיותרים.
 • יש סיכונים משפטיים למי שמנהל הליך ללא ייעוץ משפטי נכון – החל מטעויות בהליכים וכלה בחשיפה אישית של בעלי החברה.
 • עו"ד פירוק מקל רבות על העומס האישי ומאפשר לבעלי החברה להתפנות להיבטים העסקיים של הפירוק.

לכן, חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד פירוק חברה טוב לאורך כל תהליך הפירוקכדי להבטיח הליך תקין מסודר ויעיל משפטית.

באיזה שלב נכון לפנות אל עו"ד פירוק חברה?

כאשר חברה נקלעת לקשיים, בדרך כלל הדבר מתבטא במספר סימני אזהרה שעולים, שאותם שווה לבדוק עם עורך דין:

 1. קשיים כלכליים כמו הפסדים תפעוליים מתמשכים, ירידה בהכנסות וחובות הולכים וגדלים לספקים
 2. גידול ניכר בחוב המצטבר לעובדים, מוסדות פיננסיים ורשויות מס
 3. קשיים תזרימיים ובעיות נזילות
 4. סכסוכים פנימיים בין השותפים הפוגעים בתפקוד החברה
 5. בעיות וסכסוכים עם שלטונות המס
 6. ועוד

כדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה לפירוק חברות ברגע שמתחילים להופיע סימנים לקשיים – שכן עדיף להקדים תרופה למכה ולא לחכות לגורם חיצוני כנושה של החברה, שיזום הליכים משפטיים או הליכי גביה נגדה.

מה הערך המוסף בפנייה אל עו"ד בתהליך לפירוק החברה?

עו"ד לפירוק חברה ממלא תפקיד משמעותי בהובלת הליך הפירוק בצורה חוקית ומסודרת:

 • הם מספקים ייעוץ משפטי לבעלי החברות על מנת שיפעלו על פי המחויבויות והתקנות בחוק החברות.
 • עורכי הדין יכולים ליזום ולהוביל את הליכי הפירוק באופן רשמי אל מול רשויות החוק.
 • הם מסייעים בהערכת שוויים של נכסי החברה – שלב קריטי בתהליך שקובע כמה מזומנים זמינים לתשלום חובות.
 • עורכי הדין מנהלים משא ומתן עם הנושים של החברה במטרה ליישב סכסוכים בדרך הוגנת.
 • הם מפקחים על חלוקת נכסי החברה בין בעלי המניות לנושים כחוק ובאופן היעיל ביותר.

עינינו הרואות כי ישנן תועלות רבות בעבודה עם עו"ד פירוק מומחה. בראש ובראשונה, בכוחו של עורך הדין לנהל את ההליך ביעילות ומהירות בד בבד עם הקפדה על עמידה בדרישות החוק.

כמו כן, נוכחותו תסייע בקבלת החלטות נכונות והשגת תוצאות מיטביות, הן עבור בעלי החברה והן עבור נושיה. יתרה מכך, עורך הדין יכול להפחית משמעותית מרמות הלחץ והחרדה של המעורבים מתוך ייעוץ וליווי צמוד. לבסוף, נוכחות משפטית מקצועית תספק הגנה לבעלי החברה מפני אחריות או תביעות בעתיד.

לסיכום

תפקידו של עו"ד פירוק חברה הוא חיוני וקריטי במהלך פירוק חברות. בזכות הידע המעמיק שלו בחקיקה הרלוונטית להליכי פירוק, ניסיונו הנרחב בתחום ויכולת משא ומתן גבוהה, עורך הדין מבטיח כי זכויות כלל בעלי העניין בתאגיד, נשמרות לאורך הדרך. כמו כן, הוא זה שמנחה את החברה בצעדיה במהלך התהליך החוקי המורכב של סגירת העסק ופיזור נכסיו.

בקצרה, אם אתם ניצבים בפני הצורך לפרק את חברתכם, פנו אל משרדנו עו"ד דניאל ינובסקי ולהסדיר את מכלול ההיבטים המשפטיים של פירוק החברה בראש שקט.

תפקידו של עו"ד פירוק חברה
תפקידו של עו"ד פירוק חברה
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader