תום לב בהליך חדלות פירעון

כשאדם פרטי נכנס לחובות, ישנה אפשרות שלא יהיו לו מספיק נכסים בכדי לכסות את התחייבויותיו הכספיות. זהו מצב המאופיין בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018 (להלן: ״החוק״) בתור חדלות פירעון ( או פשיטת רגל, במידה וההליך התחיל לפני הרפורמה ב-15.09.19).

במצב זה עלול להשאיר הן את החייב והן את הנושים בפני במצב מורכב ללא יכולת לקדם את האינטרסים שלהם בצורה אופטימלית – החייב יישאר בחובות ליתרת חייו והנושים יוותרו בפני שוקת שבורה.

במידה וחייב עומד בתנאים הנדרשים, כולם יוצאים מורווחים. החוק מאפשר לחייב להתניע מחדש את החיים הכלכליים, דהיינו – ללא כל חוב, והנושים –מקבלים את חלקם מהחוב באמצעות הדיבידנד שמחולק מקופת הנשייה.

 

אחד מחובותיו המרכזיים של החייב בהליך חדלות הפירעון הינו חובת תום הלב.

 סעיפים 114 ו-163 לחוק מפרטים מקרים בהם בית המשפט מוסמך להטיל סנקציות על חייב שתנהל בחוסר תום לב, לרבות פסיקת הוצאות נגדו, הארכת תקופת התשלומים ועוד.

התוצאה של הפרה של תנאי סעיף 163 מאפשרת לבית המפשט לבטל את הצו לפתיחת הליכים לפי סעיף 183 לחוק. עם זאת, ראוי לציין כי הנטל להוכיח כי חייב התנהל בצורת חסרת תום לב מוטלת על הנושים והנאמנים.

בנוסף לכך, בהליכים שהחלו בטרם כניסת הרפורמה לתוקף לפי סעיף 18ה(א)(2) לפקודת פשיטת הרגל, תש״ם-1980 (להלן: ״הפקודה״) קובע כי במסגרת הדיון בבקשת החייב לקבל הכרה כפושט רגל, בית המשפט מוסמך:

״לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו״

כפי שניתן לראות, התנהלות שלא בתום לב עלולה לסכל את כל הליך חדלות הפירעון כולו, וכך לפגוע בטובת החייב ולסכן את עתידו הכלכלי.

 

אז מה זה תום לב?

במילים פשוטות – המשמעות של תום לב היא שעל החייב להתנהל בצורה ישרה והגונה בכלל, ובפרט – לא לפעול בזדון על מנת לסכל את ההליך, לנצלו לרעה ועוד. חובה זו נבדקת במהלך לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, כאשר בית המשפט בוחן את התנהלותו של החייב גם בשנים בטרם הוגשה הבקשה.

לפי הפסיקה הנוגעת לנוהל לפני כניסת הרפורמה לתוקף – בית המשפט מתמקד אינו עומד על קוצו של יוד במהלך השלבים הראשונים של ההליך בהם החייב מוגדר כחדל פירעון, כך שבשלב זה בחינת בית המשפט הינה בעלת משקל מופחת, וזאת על מנת לאפשר לחייב להתחיל את ההליך. הבדיקה המחמירה של תום ליבו של החייב נעשית במסגרת ההחלטה על מתן צו ההפטר, שהינו השלב הסופי בהליך (ראה ע״א 307/12 בלום נ׳ כונס הנכסים הרשמי).

נכון לעכשיו, בטרם התגבשות הפסיקה בעניין, אין לדעת כיצד יתנהל בית המשפט, ועל כן ראוי לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לחובת תום הלב.

 

מה בית המשפט בוחן במסגרת חובת תום הלב?

חובת תום הלב היינה חובה אשר אין לה הגדרה ברורה ומפורשת, אשר בגדרה ניתן לאפיין התנהגות חסרת תום לב. עם זאת, הפסיקה הגדירה מספר התנהגויות כחסרות תום לב, באופן אשר מאפשר לחייבים לדעת כיצד אין להתנהל במקרים דומים.

כזכור, התנהלות זו נבחנת בטרם ובמהלך ההליך ולכן יש לחלק את אבחון תום ליבו של החייב לשניים– בטרם ההליך ובמהלכו. מפסיקת בית המשפט ניתן לגזור כמה מסקנות.

 

חוסר תום לב בטרם הכניסה להליך פשיטת הרגל

לדוגמא – צבירת חובות באופן הנוגד את תקנת הציבור, מהווה התנהלות חסרת תום לב. למשל, חובות אשר נוצרו בגין סחר בסמים, הימורים ויתר הפעולות הבלתי חוקיות, אינן ניתנות להכרה במסגרת צו ההפטר בהליך חדלות הפירעון. בית המשפט קבע, בע״א 6416/01 בנבנישתי נ׳ כונס הנכסים הרשמי,כי אין להפוך את ההליך ל-״עיר מקלט״ לעבריינם.

בנוסף לכך, בית המשפט קבע מקרים נוספים אשר מהווים התנהלות חסרת תום לב של החייב בטרם ההליך, לרבות – יצירת חובות במרמה (למשל, הטעיית נושים), אורח חיים בזבזני, התנהלות אדישה כלפי החובות שנוצרו, פושטי רגל ״סדרתיים״, ועוד.

 

חוסר תום לב במהלך ההליך

אחד מהיסודות המרכזיים בהתנהלות תמת לב בהליך היינה שיתוף פעולה באופן מלא עם הנאמן על נכסי החייב. החייב נדרש לגלות את כלל המסמכים הנדרשים ממנו במסגרת ההליך על ידי הגורמים השונים. חייב אשר מסתיר מסמכים רלוונטיים, אינו מגלה על נכסים ברשותו ועוד – יוגדר על ידי בית המשפט כחייב חסר תום לב. בנוסף לכך, בית המשפט קבע מקרים נוספים אשר מהווים התנהלות חסרת תום לב, לרבות – איחור או הפסקת התשלומים החודשיים לקופת הנשייה, דיווח כוזב על הכנסות החייב ועוד.

הנכם חייבים אשר מעוניינים או כבר נמצאים בהליכי פשיטת רגל? קודם כל תמנעו בפעולות אשר יובילו לרווח לטווח הקצר אך עלולים לפגוע בסיכויים שלכם לקבל הפטר מחובותיכםו לפתוח ״דף חדש״.

הליך פשיטת הרגל – חדלות פירעון היינו מורכב. הוא כולל מסמכים רבים ופרוצדורה מסועפת. ככל שתנהלו ללא סיוע אתם עלולים לבצע פעולות, אשר גם ללא כוונה תחילה, העלולות להוות התנהלות חסרת תום לב.

צרו קשר עם עורך דין פשיטת רגל מקצועי, אשר מכיר היטב את דיני פשיטת הרגל – חדלות פירעון, באופן אשר יסייע לכם לקבל את התנאים הטובים ביותר בצו ההפטר וכך יאפשר לכם לפתוח דף חדש בהתנהלותכם הכלכלית.

הנכם נושים אשר מנהלים מול חייבים חסרי תום לב? צרו עמנו קשר ונדאג שתקבלו את הכסף המגיע לכם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
פירוק חברה חדלת פירעון

פירוק חברה חדלת פירעון מתקיים כאשר סך הכנסותיה של חברה, נמוך מסך חובותיה, כך שלחברה אין כל דרך לשלם לגורמים להם היא חייבת כסף (הנושים)

קרא עוד »
דילוג לתוכן