פשיטות רגל – חדלות פירעון ובנקים

מאמר זה יעסוק בנושא של בנקים והליכי חדלות פירעון (מה שהיה קרוי בעבר הליך פשיטות רגל). בראשית המאמר יינתן רקע כללי בנושא הבנק כנושה העיקרי במדינה ויוסבר מהו הסדר חוב מול הבנק. בהמשך יוצגו בפני הקורא האופציות הקיימות בפניו במידה והוא נדרש להגיע להסדר חוב עם הבנק ויוסברו התקופות השונות בהן ניתן וכדאי לפנות לבנק בהצעה זו. 

בהמשך, נציג את המידע שראוי להצטייד בו לקראת פגישת המשא ומתן עם הבנק ולבסוף נציג שני הליכים משפטיים חלופיים הרלוונטיים לחייב שלא הצליח להגיע להסדר חוב עם הבנק.

 

רקע

מרבית האנשים נדרשים לקחת הלוואות במהלך החיים – אם לשם קניית דירה, לקראת תקופה עמוסה בהוצאות, לטובת קניית מכונית או על מנת לממן טיול בחו"ל. במרבית המקרים, אך בעיקר כאשר מדובר בהלוואות בסכום גבוה, הגוף המלווה יהיה אחד הבנקים הגדולים בארץ. לרוב, אדם יתחייב במסגרת ההסכם מול הבנק על סכום חודשי סביר אותו יוכל להשיב לבנק בקלות יחסית, לאור ההכנסות וההוצאות הקבועות שלו.

עם זאת, ישנם מצבים לא מעטים, בהם שינוי משמעותי בחיים או התנהלות כלכלנית מעט רשלנית, מובילה לכך שאותו חייב לא יכול להחזיר את ההחזר החודשי כפי שנדרש ממנו בהסכם. במצב דברים זה, המשך התנהלות כלכלית לא אחראית, יכולה להוביל להתדרדרות במצב הכלכלי של משק הבית ובמצבים קיצוניים אף למצב של חדלות פירעון (מה שהיה קרוי פשיטת רגל בעבר).

לאור חשש זה, נציג בפני הקורא מידע בסיסי ודרכים להתנהלות כלכלית מול הבנק כאשר נקלענו למצב זה, כאשר ההסדר העיקרי והמומלץ הוא, נקיטת הסדר חוב מול הבנק והימנעות מהגעה להליך חדלות פירעון, הכל כפי שיוסבר להלן במאמר.

הסדר חוב מול הבנק – האמצעי הטוב ביותר להתמודדות עם חוב שאינו בר תשלום

הסדר חוב, הוא למעשה האפשרות הטובה ביותר של חייב להתמודד עם מצב שבו אין ביכולתו לעמוד בהחזר החודשי שנדרש ממנו לפי ההסכם שחתם עם הבנק. ההסדר הוא למעשה יצירת הסכם חדש מול הבנק, שתוכנו ייחתם לאור השוני במצב הכלכלי של החייב. ההסכם החדש נועד לשקף את המצב הכלכלי הנוכחי של החייב, כך שהוא יוכל לעמוד בהחזרים החודשיים. כמובן, שעל מנת שהבנק יסכים להסדר החוב, הפשרה המוצעת צריכה לשקף איזון טוב בין האינטרסים של שני הצדדים.

הגעה להסדר חוב המוסכם עלה צדדים, תוביל להימנעות מ"התדרדרות" להליך חדלות פירעון (ככל שהחייב יעמוד בתנאי ההסכם החדש).

מניסיון, הנחה / מחקת חוב הכי משמעותית ניתן לקבל, אם מציעים לבנק תשלום אחד יחסית גבוה. בפריסה לתשלומים לרוב אין הנחה או מחיקת חוב.

 

אופציות אפשריות בהסדר חוב

ניתן לומר שיש שתי אפשרויות עיקריות כאשר מסכימים על הסדר חוב מול הבנק: האופציה הראשונה, היא פריסת החוב הקיים לתקופה ממושכת יותר מזו שנקבעה בהסכם המקורי. כך, אם לא נדרש להאריך באופן חריג את תקופת התשלומים, נדמה שזה יהיה הפתרון המועדף על הבנק. עם זאת, מקרה זה יתאים בעיקר לחייבים שמצבם הכלכלי סביר, ולא כאלה שחוו התדרדרות כלכלית משמעותית אשר  לא יוכלו להחזיר את מלוא הסכום המקורי.

מנגד, ישנם מצבים רבים בהם הסדר החוב יוביל למעשה להקטנת החוב הקיים במידה מסוימת (וכמובן שלא לפטור מלא מהחוב). כך למשל, הבנק הלווה לחייב 100 אלף שקלים, אך החייב מעיד שביכולתו להשיב לבנק רק 40 אלף שקלים, ייתכן מאוד והבנק יסתפק בסכום זה, משיקולים שיצוינו להלן.

מטרתו העיקרית של הבנק – היא לקבל לידיו את הסכום הגבוה ביותר שיוכל במהירות האפשרית. על כן, ישנם מצבים רבים בהם הבנק יעדיף לקבל לידיו סכום נמוך יותר מזה שהלווה לחייב, אך במהירות רבה, בניגוד לקבלת מלוא הסכום לאחר שהתקיימו הליכים משפטיים ארוכים ויקרים. גם להליך המשפטי יש עלויות רבות ועל כן לעיתים קרובות יעדיך הבנק "לוותר" לחייב כדי לקבל לידיו לפחות חלק מהסכום ובמהירות.

 

מועד הפנייה לבנק בבקשה להסדר חוב

ישנם שני מועדים בהם יכול והחייב יפנה לבנק בבקשה להסדר חוב, כאשר המועד משפיע באופן משמעותי על תוצאות ההסדר:

פנייה לבנק טרם החלו בעיות בהחזר התשלומים החודשיים

חייב אחראי, יפנה לבנק בטרם החל "לזייף" בהחזר התשלומים החודשיים. אין ספק כי מדובר במצב שניתן לצפות מראש עול כן המעשה הנבון ביותר הוא פנייה לבנק טרם החלו הבעיות. כך, ייתפס החייב בעיני הבנק כחייב אחראי, שניתן לתת בו אמון, על אף הקושי להחזיר אתה החוב. אמון הזה גם השלכות מעשיות, בדמות הסדר חוב סביר יותר עבור החייב, למשל על ידי הימנעות מהטלת ערבונות או ערבים נוספים.

יתרון נוסף של הפניה המוקדמת לבנק, היא שישנם סיכויים גבוהים שהסדר החוב ייעשה מול הבנק עצמו, לעיתים אפילו מול הסניף המטפל ולא מול המחלקה המשפטית הכללית של הבנק, שמורכבת מעורכי דין שאין להם שום היכרות עם החייב הספציפי.

 

פניה לבנק לאחר שהחלו בעיות בהחזר התשלומים החודשיים:

אופן ההסתכלות על החייב בשלב זה, הוא בעין פחות טובה. מדובר בחייב שכבר "העז" שלא לעמוד בתשלומים החודשיים מבלי ליידע את הבנק מראש על המצב. הדבר יכול להוביל להסדר חוב עם תנאים גרועים לחייב ובמצבים קיצוניים של התנהלות לא אחראית אפילו למנוע הסדר חוב.

בנוסף, במרבית המקרים (אם כי לא תמיד), הסדר חוב בשלב זה ייעשה מול עורכי הדין של המחלקה המשפטית של הבנק ולא מול הגורמים בסניף.

 

משא ומתן מול הבנק

בקשה לסדר חוב מול הבנק, היא למעשה מעין משוא ומתן שמתנהל בין החייב לנושה (הבנק), אשר מבקשים למצוא פתרון ביניים שיהיה מקובל על שני הצדדים. על מנת להגיע מוכנים ככל הניתן לסיטואציה זו, נדרש להצטייד במידע מתאים ולשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום. עורך דין שיש לו היכרות הן עם הגורמים הרלוונטיים והם עם האינטרסים של הבנק, יוכל להוביל לפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח שלו.

 

מידע רלוונטי

על עורך הדין של החייב להגיע לפגישה כאשר יש בידיו את כלל הידע הנוגע לחוב הקיים: גוף החוב; הגוף המלווה; משך התקופה לתשלום החוב; גובה החזר החוב החודשי המקורי עליו הוסכם; סוג ההלוואה שניתנה (עסקית/ משכנתא); גובה הריבית באחוזים; הלווים הראשיים ובטחונות או ערבים נוספים הקיימים.

בנוסף למידע על החוב הישן, יצטרך החייב להציג בפני הבנק את מצבו הכלכלי הנוכחי באופן המדויק והאמין ככל שניתן. כאשר יפרוס החייב בפני הבנק את כושר ההחזר הריאלי החודשי הנוכחי, ניתן יהיה לנהל משא ומתן שקוף שבתקווה בסיומו ניתן יהיה להסכים על הסכם שמקובל על שני הצדדים. יכולת החזר חוב סבירה, תוביל ככל הנראה לחתימה על הסדר חוב, שהוא הפתרון המועדף על שני הצדדים.

 

סיבת הקושי בהחזר

בין יתר הפרטים שכדאי להציג בפני הבנק, לעיתים ישנה חשיבות גם לסיבה שהובילה לחוסר היכולת להחזיר את החוב. הדבר לא נועד לייצר אמפתיה מצידו של הבנק, אלא להעיד על אופן ההתנהלות הכלכלית של החייב, כפי שיוסבר.

ישנם מקרים רבים בהם היכולת להחזיר חוב תשתנה לאור התרחשות אירוע מצער: התדרדרות במצב בריאותי, שינוי משמעותי במצב תעסוקתי, פטירה של אחד מבני הזוג, גירושין של בני זוג. כל אלו הן מאורעות שלא נמצאים בשליטת החייב. לעומת זאת, התנהלות רשלנית או פזיזה כלכלית (כמו לקיחת הלוואה למטרות שאינן מוצדקות), יכולה להעיד על התנהלות שמעידה רעות על החייב באופן שהבנק לא ירצה לעשות עמו הסדר חוב, מתוך חוסר אמון בו ובצעדיו.

 

אין הסדר חוב – הליכים חלופיים

במידה והצדדים לא הצליחו להגיע להסדר חוב מחודש, לרוב יינקטו כנגד החייב אחד מההליכים שיוצגו להלן – חדלות פירעון (מה שהיה קרוי פשיטת רגל) או הליך הוצאה לפועל. נסביר עליהם בכמה מילים.

 

הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון (בעבר פשיטת רגל), הוא הליך שנועד להתמודד עם מצב שבו לישות משפטית (תאגיד או אדם פרטי) יש חובות שעולים על סך נכסיה, כל שאין אפשרות ממשית להחזיר לנושים את כלל החובות. מטרת ההליך היא כפולה – מחד, לסייע לחייב לשקם את מצבו הכלכלי ומנגד לסייע לנושים לקבל לידיהם את החזר החוב המקסימלי ככל שניתן. באם חייב לא יגיע להסדר חוב עם הבנק וישתלב בהליך חדלות פירעון, הבנק יהיה אחד מקבוצת הנושים שזכאית לקבל החזר חוב (חלקי/ מלא) מהחייב.

 

הוצאה לפועל:

גוף ההוצאה לפועל, מטרתו לסייע ביישום החלטות של בתי דין ופסקי דין של בתי המשפט השונים. הגוף נדרש לבצע פעולות שונות ומגוונות, החל מתפיסת נכסים, סילוק פולשים מדירה ועד בסיוע בגביית כספים מחייב שלא משלם את שהוטל עליו. חייב שלא גיבש הסדר חוב עם הבנק ולא משלם את ההחזרים החודשיים, יכול למצוא עצמו מתמודד עם גוף ההוצאה לפועל.

 

סיכום

אנשים רבים לוקחים הלוואות כספיות לאורך השנים, ומדובר בצעד כלכלי מומלץ ותקין. עם זאת, במידה וישנו קושי להחזיר את התשלום החודשי, הדבר יכול במהרה להוביל להתדרדרות כלכלית של החייב, במידה ולא ינהל את המשבר באופן הנכון. כפי שניתן לראות, מדובר בתחום שנדרש בו ידע רב והיכרות עם הגופים והגורמים השונים. על כן, אנו ממליצים להיוועץ עם עורך דין, שיוכל לסייע לכם להגיע להסדר החוב הטוב ביותר שניתן ולהימנע מהתנהלות משפטית בהליכים משפטיים דוגמת חדלות פירעון.

עם זאת, גם אם נקלעתם למצב שבו לא הצלחתם להגיע להסדר חוב עם הבנק, אנו ממליצים להיעזר בשירותי עורך דין גם לצורך ליווי מול הוצאה לפועל או בהליך חדלות הפירעון. משרדנו מייצג לקוחות מזה שנים רבות וסייע למאות לקוחות מרוצים בהתמודדות במצבים מסוג אלה. אל תהססו לפנות.

פשיטות רגל – חדלות פירעון ובנקים
פשיטות רגל – חדלות פירעון ובנקים
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader