ההשלכות המשפטיות של רגולציית stablecoin

הבית הלבן פרסם לפני כשנתיים את המתווה הרשמי הראשון שלו לרגולציה על מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים אחרים בארצות הברית. המסמך, הכולל המלצות לחיזוק האכיפה כנגד הונאות והלבנת כספים, מציב את הבסיס למדיניות העתידית של ארה"ב בתחום שפעל עד לא מזמן ללא פיקוח הולם. לאור המשמעויות מרחיקות הלכת של הרגולציה בתחום זה בארה"ב, כדאי להכיר את ההשלכות המשפטיות של רגולציית stablecoin: הבטחת יציבות מחירים ושלמות פיננסית בעסקאות במטבעות דיגיטליים. על כך בסקירה שלפניכם.

מהם ה- stablecoins ומדוע הם מדאיגים את תעשיית הבנקאות המסורתית בארה"ב?

צמיחת השימוש במטבעות יציבים דיגיטליים (stablecoins) הצליחה להדיר שינה מעיני המחוקק והבנקים המרכזיים בארצות הברית בשנים האחרונות. מדובר במטבעות קריפטוגרפיים שערכם מעוגן לנכסים פיזיים כגון הדולר או סחורות כמו זהב. מטבעות דיגיטליים אלו, המונפקים על ידי גופים פרטיים, משמשים יותר ויותר בעסקאות מקומיות ובינלאומיות. הדבר מדאיג את הבנקים המרכזיים מאחר שאין ביכולתם להשפיע על הרגולציה והפיקוח במרחב זה.

מהי רגולציית ה- stablecoin?

במרץ 2022 חתם הנשיא ג'ו ביידן על צו נשיאותי הקורא לסוכנויות ממשלתיות לבחון בקפידה את הסיכונים וההזדמנויות הגלומים במטבעות קריפטוגרפיים. בהמשך לכך, בעקבות אותו צו, פרסם הבית הלבן מסמך המהווה מעין "מסגרת פעולה" רשמית ראשונה מסוגה המגדירה את גישת הממשל לרגולציה של שוק הקריפטו.

על מנת להפוך מטבעות קריפטוגרפיים יציבים לבטוחים יותר, הבית הלבן ציין במסמך הנ"ל, כי משרד האוצר האמריקאי ישתף פעולה עם מוסדות פיננסיים לחיזוק יכולות הזיהוי והפחתת נקודות התורפה הדיגיטליות במרחב זה. זאת, באמצעות שיתוף מידע, כלי ניתוח ומאגרי נתונים מתקדמים. כמו כן, הממשל מתכוון לאתר, לעקוב ולנתח סיכונים אסטרטגיים חדשים הקשורים לפלטפורמות המסחר בנכסים הדיגיטליים.

על פי המסמך, מאמצים אלה להסדרה ופיקוח על המטבעות היציבים יתבצעו בשיתוף פעולה עם בעלות ברית בינלאומיות של ארצות הברית, ובכלל זה הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) ומועצת היציבות הפיננסית (FSB). מדובר בגופים בינלאומיים העוסקים בקביעת מדיניות ותקינה בתחום הכלכלי פיננסי.

הרקע לרגולציית הקריפטו בארה"ב

פשיעה והונאות הקשורות לנכסים דיגיטליים הפכו נפוצות מאוד בשנים האחרונות. על פי נתוני הוועדה הפדרלית למסחר, מתחילת 2021 אבדו בהונאות קריפטו למעלה ממיליארד דולר. לאחרונה גם ה- SEC האמריקאית טיפלה במקרים בולטים של הונאות פונזי ופירמידות בתחום הקריפטו שגנבו מאות מיליוני דולרים ממשקיעים. בנוסף, בחודש שעבר רשויות אכיפת החוק בארה"ב תפסו ביטקוין בשווי 3.6 מיליארד דולר שנגנבו בפריצה לבורסת Bitfinex ב-2016 – התפיסה הגדולה ביותר אי פעם של נכסים דיגיטליים.

על רקע זה, במרץ 2022 חתם הנשיא ביידן על צו נשיאותי הקורא לסוכנויות ממשלתיות לגבש המלצות מדיניות בנושא הסדרת התעשייה הקריפטוגרפית. הצו פירט 12 סדרי עדיפויות לטיפול, ביניהם: הגנה על צרכנים ומשקיעים, קידום יציבות פיננסית, מניעת מימון בלתי חוקי ועוד. בעקבות זאת, לאחר כחצי שנת עבודה, פרסם הבית הלבן מסמך המהווה את "גישת הממשל" הרשמית והמקיפה ביותר שפורסמה עד אז בנושא הסדרת מטבעות קריפטוגרפיים, המבוססת על ההמלצות שגובשו על ידי הסוכנויות השונות.

אילו נושאים רגולציית הקריפטו חותרת להסדיר?

לראשונה בתולדות ארצות הברית, ממשל ביידן פרסם בספטמבר 2022 מסמך מדיניות רשמי העוסק ברגולציה של שוק המטבעות הדיגיטליים. המסמך מפרט כיצד תעשיית השירותים הפיננסיים צריכה להתפתח על מנת להקל על ביצוע עסקאות בינלאומיות ללא גבולות באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין, וכן כיצד לצמצם תופעות של הונאות וגניבות בעולם הנכסים הדיגיטליים. מטרת רגולציית הקריפטו הזו, היא להניח את הבסיס למדיניות רגולטורית נרחבת יותר בתחום המטבעות הדיגיטליים בארה"ב.

למי נוגעות ההנחיות החדשות?

ההנחיות החדשות שפורסמו על ידי הבית הלבן נוגעות לרגולטורים מרכזיים בארה"ב כגון רשות ניירות הערך והוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות. יחד עם זאת, הרגולטורים אינם מחויבים עדיין ליישום ממשי של ההנחיות. יחד עם זאת, הכיוון הכללי שמובילה ממשלת ארה"ב משך את תשומת לבה של תעשיית הקריפטו והמשקיעים בתחום. עד כה, התעשייה פעלה ללא רגולציה ממשלתית כמעט, הן לטוב והן לרע. כעת נדמה שהדברים עומדים להשתנות.

צמצום הונאות והלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים – בין מטרות המפתח של מסמך המדיניות החדש

מסמך המדיניות החדש שפרסם הבית הלבן בנוגע לרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים, כולל מספר היבטים מרכזיים. אחד הפרקים מתמקד בצמצום פעילות בלתי חוקית בתעשיית הקריפטו. ההמלצות שהוצעו בפרק זה נועדו לאפשר אכיפה ממשית ובעלת שיניים כנגד שימוש לרעה במטבעות דיגיטליים. נראה כי ממשל ביידן מתכוון לפעול בנחישות כנגד הונאות והלבנת הון באמצעות קריפטו.

מטבעות דיגיטליים בהנפקת הבנק המרכזי: מסוגיות המפתח הנוספות בהן עוסק מסמך המדיניות של ממשלת ארה"ב

במסמך המדיניות של הבית הלבן הוזכר גם הפוטנציאל החיובי של מטבע דיגיטלי שיונפק על ידי הבנק המרכזי האמריקאי (CBDC). מטבע דיגיטלי ממשלתי זה יכול להיתפס כגרסה דיגיטלית של הדולר האמריקאי. כרגע קיימים כבר מספר סוגים של "דולר דיגיטלי", אך מטבע CBDC רשמי עשוי להביא עימו יתרונות משמעותיים נוספים עבור הכלכלה והציבור בארה"ב.

אמנם כיום קיימים בחשבונות בנקים מסחריים בארצות הברית "דולרים אלקטרוניים" המונפקים במסגרת שיטה המכונה "בנקאות חלקית ברזרבה". הכוונה היא שהבנק מחזיק רזרבות נזילות המכסות רק חלק מהתחייבויות הפיקדונות שלו. עם זאת, העברת כספים מסוג זה בין בנקים או מדינות מתבצעת עדיין באמצעות התשתיות הפיננסיות הישנות ואיטיות יחסית.

בנוסף ל"דולרים אלקטרוניים" שמונפקים על ידי הבנקים, קיימים גם מטבעות דיגיטליים יציבים הצמודים לערך הדולר האמריקאי כגון Tether ו- USD Coin. למרות ביקורות על גיבוי היתרות של Tether, הוא עדיין המטבע היציב הגדול ביותר בעולם. לעומת זאת, USD Coin מגובה במלואו בנכסים נזילים הניתנים לפדיון מול הדולר. USD Coin מנוהל על ידי קונסורציום מוסדי ונוח יחסית לשימוש בכל מקום.

על רקע זה, הבנק הפדרלי האמריקאי שוקל הוצאת מטבע דיגיטלי משלו (CBDC) שיהווה מעין "תאום דיגיטלי" של הדולר הפיזי. מטבע זה יהיה נתון לפיקוח מלא של הרשויות המוניטריות, ויהנה מאמון וגיבוי מלא של הבנק המרכזי. כלומר, הבנק הפדרלי יתחייב כלפי המחזיקים בו שניתן יהיה לפדותו בכל עת בתמורה לדולרים רגילים. מדובר למעשה בצורה דיגיטלית "טהורה" יותר של המטבע האמריקאי.

קריפטו stablecoin
קריפטו stablecoin

מה משמעותו של מהלך זה לעניין המטבעות היציבים בארה"ב?

יו"ר הבנק הפדרלי האמריקאי (הפדרל רזרב), ג'רום פאוול, אמר בעבר כי המניע המרכזי של ארצות הברית להנפיק מטבע דיגיטלי משלה הוא דווקא ביטול הצורך במטבעות קריפטו ומטבעות יציבים דיגיטליים אחרים. לדבריו, אם יהיה קיים מטבע דיגיטלי רשמי של הבנק המרכזי – לא תהיה עוד נחיצות למטבעות קריפטוגרפיים יציבים (stablecoin). פאוול סבור כי זוהי אחת הטענות המשכנעות ביותר בזכות הנפקת מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי בארה"ב.

במסמך המדיניות החדש מדגיש הבית הלבן כי הנפקת מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי (CBDC) בארצות הברית עשויה לאפשר מערכת תשלומים יעילה וחדשנית יותר, לזרז עסקאות בינלאומיות, ולקדם הכללה פיננסית בקרב קבוצות אוכלוסייה רחבות יותר. על כן, הבית הלבן קורא לבנק הפדרלי להמשיך במחקר ופיתוח של מטבע דיגיטלי שכזה עבור ארצות הברית.

ומה לגבי יוזמות עתידיות של הממשל האמריקאי בהקשר לתעשיית הבלוקצ'יין?

הבית הלבן הודיע כי הנשיא ביידן שוקל ליזום תיקוני חקיקה שיחילו במפורש חוקים שונים על ספקי שירותי נכסים דיגיטליים. בין היתר, הנשיא בוחן קריאה לקונגרס לתקן את חוק סודיות הבנקים, חוקים למניעת הלבנת הון וחוקים האוסרים על העברת כספים ללא רישיון – כך שיחולו גם על חברות המספקות שירותי מטבעות דיגיטליים, חילופי נכסים דיגיטליים ו- NFT.

יתרה מכך ,הנשיא ביידן שוקל לקדם מספר יוזמות חקיקה בקונגרס במטרה להילחם בפשיעה הקשורה לנכסים דיגיטליים:

ראשית, החמרת הענישה על העברות כספים בלתי חוקיות. שנית, תיקון חוקים מסוימים כך שמשרד המשפטים יוכל לתבוע פושעים בתחום הנכסים הדיגיטליים בכל מקום שבו יש קורבן לפשע.

בנוסף, משרד האוצר נדרש על פי הנחיית הבית הלבן להשלים עד פברואר 2023 הערכת סיכונים לגבי מימון בלתי חוקי באמצעות קריפטו, ועד יולי 2023 לגבי סיכונים הקשורים ל- NFT.

לסיכום

המסמך שפרסם הבית הלבן מצביע על כוונה להגביר את הפיקוח והרגולציה על מטבעות יציבים (סטייבלקוינים) ויתר הנכסים הדיגיטליים. מטרת המהלך היא להבטיח יציבות מחירים ולמנוע סערות כלכליות כתוצאה מתנודתיות קיצונית, לצד שמירה על שלמות המערכת הפיננסית מפני הונאות והלבנות הון. בהמשך לרגולציה זו ניתן לצפות כי הפיקוח והאכיפה בתחום הקריפטו והמטבעות היציבים, יילכו ויגברו בשנים הקרובות, במטרה להגן על צרכנים ומשקיעים במטבעות דיגיטליים.

אם אתם משקיעים או יזמי קריפטו, אתם מוזמנים לייצור קשר ולהתייעץ עם עו"ד קריפטו דניאל ינובסקי על מנת להיערך כראוי לשינויים הצפויים ברגולציה ולמצות את ההזדמנויות הטמונות בעידן החדש.

ההשלכות המשפטיות של רגולציית stablecoin
ההשלכות המשפטיות של רגולציית stablecoin
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader