בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל, היא השלב האחרון בהליך הוצאה לפועל. במאמר שלפניכם, נסביר אודות הליך הוצאה לפועל, הכלים שיכולים לעמוד לרשות ונגד החייב, ולבסוף, כיצד ניתן לסגור את התיק. 

 

מהי ההוצאה לפועל?

הוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגביה שנמצאת תחת משרד המשפטים. למעשה הוצאה לפועל  היא הגוף במדינה האחראי לאכיפת תשלומי חובות של גופים או אזרחים אחד כלפי השני.

כאשר אדם נמנע מלשלם חוב או קנס שקיים לו, המדינה נדרשת לפעול לטובת תשלום מצד האדם החייב. עם זאת, רשות ההוצאה לפועל תיכנס לפעולה אך ורק לאחר צו בית משפט או בית דין המוכר בחוק, המורה על פתיחת הליכים כנגד החייב או החייבים אל המלווה או המלווים. המלווה מוכר כנושה או זוכה.

בדרך כלל הוצאה לפועל תפעל בין אנשים פרטיים לגביית החובות השונים. יחד עם זאת, לעיתים נדירות המדינה גם תהיה צד בעניין, כאשר יש לציין שמדובר אך ורק בצד הזוכה או הנושה, דהיינו – הצד לו החייב חב חובות.

 

מהם הכלים שיש להוצאה לפועל להסדר החובות?

לא אחת, קיים חשש כי החייב יבריח או ימכור נכסים העומדים לו, במטרה להימנע מתשלום החוב, ולהציג עצמו כאדם חסר נכסים או ממון. על מנת למנוע עניין זה, רשות הוצאה לפועל יכולה להשתמש באמצעים הבאים, העומדים לרשותה בהתאם לאמור בחוק הוצאה לפועל:

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל
בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

עיקול מיטלטלין

עיקול נכסים של החייב ומכירתם למרבה במחיר, כאשר הכסף המתקבל ילך לכיסוי החוב. חשוב לציין, כי נכסים הדרושים למחייתו של אדם ותשמישי קדושה אינם ניתנים לעיקול.

כמו כן, כלי עבודה שערכם אינם עולה על מה שהמחוקק קבע ועיטורים מצבא ההגנה לישראל מוגנים גם הם מעיקול.

 

עיקול מקרקעין

עיקול נכסי נדל"ן של החייב ומכירתם למרבה במחיר. במידה והחייב מתגורר בנכס המעוקל, על הנושה יהיה לספק לו דיור חליפי.

 

עיקול ביד צד שלישי

עיקול כל נכסי החייב המוחזקים בידי גורם חיצוני. לדוגמה: יתרת חשבון בנק.

 

כינוס נכסים

במידה ולחייב יש נכס אשר ניתן להרוויח ממנו כסף, ימונה נאמן שינהל את הנכס עד להחזרת החוב.

 

ביצוע בעין

העברת נכס של החייב אל הזוכה.

 

עיכוב יציאה מן הארץ

רשם ההוצאה לפועל יכול למנוע את יציאת החייב מגבולות המדינה רק במידה והשתכנע שהחייב יתחמק מתשלום חובותיו.

 

הפקעת רישיון נהיגה

ניתן להפקיע את רישיון הנהיגה של החייב, וכך למנוע ממנו לנוע בכוחות עצמו ברכב.

 

הגבלת כרטיסי אשראי

ניתן להגביל את כרטיס האשראי של החייב, וכך למנוע ממנו לבזבז ממון הקיים לו טרם הסדר התשלום.

 

צווי הבאה וצווי מאסר

במידה והחייב מתחמק משתלום חובותיו רשם ההוצאה לפועל יכול להפעיל צו הבאה המבוצע על ידי משטרת ישראל ולהוציא צו מאסר של שבעה ימים.

צו המאסר היה נפוץ מאוד בשימוש אך ב- 1993, יצא פסק דין מאת השופט דאז, מנחם אלון, שצמצם מאוד את צו המאסר בידי רשם ההוצאה לפועל. כיום משתמשים בצו המאסר כמעט אך ורק לגביית מזונות.

 

מהם הכלים שיש לחייב כנגד ההוצאה לפועל?

על אף שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, לחייב עומדים כמה כלים אפשריים שיסייעו לו לסגור את התיק, או לפעול לטובת סגירתו העתידית:

 

התנגדות לביצוע שטר

בכלי זה נעשה שימוש במידה והשטר אינו בר ביצוע. במסגרתו, החייב מתנגד לביצוע השטר בתוך 30 יום ממועד הוצאתו, והליכי ההוצאה לפועל מעוכבים עד בדיקת רשם ההוצאה לפועל של השטר. במידה ויש עניין בטענת החייב, יופנה העניין לבית המשפט.

 

טענת "פרעתי"

כנגד פסק דין החייב יכול לטעון שהוא הגיע להסדר מול החייב ואין צורך בביצוע פסק הדין. במקרה זה רשם ההוצאה לפועל כשופט ולא כפקיד.

 

איחוד תיקים

במידה והחייב בעל מספר תיקים בהוצאה לפועל הוא יכול לבקש לאחד את כל התיקים ולשלם סכום קבוע שיחולק בין נושיו.

 

מהו המסלול המקוצר של רשות ההוצאה לפועל

במאי 2009 נכנס לתוקפו תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל אשר הוביל לשינוי גדול בהתנהלות ההוצאה לפועל. בין היתר, נעשה שימוש לראשונה במסלול מקוצר לתשלום חובות.

עיקרו של המסלול המקוצר הוא הורדת בירוקרטיה ומעורבות הנושה למינימום, ללא כל מעורבות של עורכי דין. מפאת זאת, כל ההליך המקוצר נעשה מול מזכירות ההליך המקוצר, במהירות מקסימלית, כאשר עקב תשלום החוב, ייסגר תיקו של החייב. יחידות המסלול המקוצר:

 

גבייה אקטיבית

גבייה אקטיבית של חובות שלא עולים על מאה אלף שקלים. זאת, במידה ואכן אין איחוד תיקים לחייב (כלומר, אין לו מספר תיקים בהוצאה לפועל).

 

טיפול לכל אורך החוב

טיפול של הליך הוצאה לפועל לכל אורכו, עבור חוב של עד עשרת אלפים שקלים. ההליך המקוצר אורך לרוב שמונה חודשים פחות או יותר, הנמנים החל מרגע מסירת האזהרה לחייב.

המסלול המקוצר לא ינקוט בהליכים טרם יצירת קשר עם החייב, כאשר ישנה עדיפות גדולה להימנע מנקיטת הליכים ככלל ובמסלול המקוצר בפרט, אלא לסגור את ההליך ללא נקיטת הליכים.

 

איך מגישים בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל?

בכדי לסגור תיק בהוצאה לפועל, יש לצלוח שני שלבים פשוטים:

  1. הראשון, מחיקת החוב בהוצאה לפועל
  2. ואילו השני, סגירת התיק לאחר מחיקת החוב

 

ישנן מספר אפשרויות למחיקת חוב בתיק בהוצאה לפועל:

 

לפעול במסגרת חוק השמיטה

לפי החוק, החייב צריך לוודא שהוא עומד בתנאים המצוינים בחוק ולקבל הפטר מחובות. על החייב להיות מוגדר כ"מוגבל באמצעים" המשלם מדי חודש את חובותיו וכן כ- 'חסר נכסים' אשר היו יכולים לכאורה לשמש לכיסוי חובותיו.

 

חוסר פעילות של הנושה במשך הרבה שנים

זו האפשרות היחידה למחיקת חוב בהוצאה לפועל שאינה בגין תשלום החובות.

 

הסדר מקובל על שני הצדדים

הגעה להסדר המקובל הן על הנושה והן על החייב מחוץ להסדר שקבע בית המשפט. כך לדוגמה, ניתן לקיים הסדר בו החייב משלם את חובו בתשלומים גדולים בתקופת זמן קצרה, ובתמורה לכך, הנושה מוריד את הסך הכולל של החייב.

 

הגשת בקשה מסודרת להליך פשיטת רגל

במהלך ההליך ייתכן כי יוחלט שהחייב שילם את חובו למרות שלא שילם את כולו.

ניתן גם למחוק חוב בפתיחת הליכי חדלות פירעון, חלופה אפשרית לפשיטת רגל, כאשר הדרך המהירה ביותר להסדר היא הסדר חובות עם הנושה.

יצוין כי הליך פשיטת הרגל נועד לגביית חובות של החייב אל נושיו אך גם בא להיטיב עם החייב ולתת לו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים – כספיים. הליך הוצאה לפועל בא רק לסדר את החוב בין החייב לנושה.

לאחר מחיקת החוב בהוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק. אם הנושה מגיש את הבקשה, רשם ההוצאה לפועל יסגור את התיק באופן מיידי.

ברם, אם החייב הוא המגיש בקשה לסגירת התיק, רשם ההוצאה לפועל מוכרח לבקש ולקבל את תגובת הנושה, בטרם יהיה רשאי לסגור את התיק בהוצאה לפועל. רק לאחר קבלת תגובה חיובית מהנושה על תשלום או הסדר החוב, ייסגר התיק בהוצאה לפועל.

תיק הוצאה לפועל, נפתח ללא הבחנה בסוג או גובה החוב. לעיתים מדובר בתשלום קנס בחוב נמוך ששכחנו לשלם, ולעיתים בתשלום חוב בסכומים גדולים. מה שברור לכולם הוא, כי עובדת קיומו של התיק יכולה להערים קשיים רבים על שגרת החיים של כל אחד מאיתנו – על ידי חסימת כרטיס האשראי, מניעת יציאה מן הארץ, עיקול נכסים ועוד.

לשם כך, רצוי לטפל בסגירת התיק במהירות יתרה, רצוי בסיוע מקצועי של עורך דין המתמחה ומנוסה בתחום. למשרד עורכי דין מיסקביץ' ושות', ניסיון רב בהליכי ההוצאה לפועל. בין היתר, מסייע המשרד לחייבים רבים במחיקת חובות וסגירת תיקים בהוצאה לפועל.

 

מידע נוסף אודות סגירת תיק בהוצאה לפועל

מהו תיק בהוצאה לפועל?

ישנם מצבים בהם אדם מסוים, עסק או חברה נתנו לאדם אחר כסף בהלוואה, מוצר או שירות כלשהו והאדם לא שילם את חובו.

לאחר זמן מה, דרש האדם את חובו מהחייב לו והוא אינו נענה לבקשתו ולא פרע את חובותיו.

במקרה זה, יכול האדם לפתוח תיק של הוצאה לפועל לאדם החייב לו כסף ובעזרת מערכת ההוצאה לפועל לגבות את הכספים שחייבים לו.

מערכת ההוצאה לפועל אינה פועלת כנגד החייב ואינה עושה פעולות בעצמה כדי לגבות את הכסף של הזוכה, אלא משמשת כאמצעי לגביית הכסף באופן חוקי על ידי הזוכה.

זוכה הוא האדם שרוצה לגבות את כספו מהאדם שחייב לו כסף בעזר פתיחת התיק בהוצאה לפועל לחייב.

ישנם מקרים בהם, זמן מסוים לאחר פתיחת התיק התנועה בתיק פוחתת ולכן פונה מערכת ההוצאה לפועל לזוכה ומבקשת את רשותו לסגור את התיק כנגד החייב. כאן חשוב להיות במעקב אחרי התיק. במידה והזוכה מפספס את ההודעה של הוצאה לפועל ולא מודיע על כוונתו להמשיך בהליכי גבייה – התיק ייסגר.

במקרים אחרים הזוכה מיוזמתו פונה להוצאה לפועל ומבקש לסגור את התיק שפתח.

סגירת התיקים בהוצאה לפועל, חשובה מאוד להמשך תקין של מערכת ההוצאה לפועל כדי להקל על הגבייה של התיקים הפעילים.

 

מהם הנסיבות האפשריות לסגירת תיק הוצאה לפועל?

  • החייב החזיר לזוכה את כל הכסף שהיה חייב לו.
  • הזוכה והחייב החליטו על פשרה שאושרה על ידי בית המשפט (הסדר חוב).
  • לעיתים תיק ההוצאה לפועל נפתח בעקבות פסק די ונסגר בעקבות פסק דין מאוחר יותר שמבטל את פסק הדין הקודם.

ישנם מקרים בהם, התיק לכאורה צריך להסגר, החוב נפרע וכעת אין לחייב חוב אצל הזוכה בכלל אך התיק לא נסגר.

למקרה זה יכולים להיות מספר גורמים, הנפוץ ביותר זה אי הסדרה של תשלום האגרה. בעת פתיחת התיק על הזוכה שפותח את התיק לשלם אגרה המשתנה בהתאם לגובה החוב שהחייב צריך לשלם לו.

ישנם מקרים בהם יש בתיק ערבות ובמקרה שהתיק לא נסגר, יש לבדוק האם הערבות חולטה במלואה.

לעורכי דין במשרדנו ניסיון רב בסגירת תיקי הוצאה לפועל ואנחנו נשמח לעזור גם לכם. תשאירו פרטים באתר או תתקשרו אלינו כבר היום!

צרו קשר עכשיו עם עורך דין הוצאה לפועל!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
חשבון מוגבל

מאמר זה יעסוק בסוגיה חשובה הנוגעת למספר תחומים במשפט האזרחי – הטלת הגבלות על חשבון הבנק של חייב, בין אם במסגרת הליך הוצאה לפועל, חדלות

קרא עוד »
פתיחת תיק בהוצאה לפועל

ישנם עסקים רבים שנאלצים מדי פעם לגבות חובות שהצטברו ולא שלמו. אנשים רבים המשמשים כלקוחות של אותם עסקים, לא זוכרים או לא שמים לב לחובותיהם

קרא עוד »
תנאים להפקעת רישיון נהיגה

מאמר זה יעסוק בנושא חשוב מתחום ההוצאה לפועל והוא הטלת הגבלות על חייב, כאשר כאן נתמקד בהגבלות על רישיון הנהיגה של החייב. בראשית המאמר יוסבר

קרא עוד »
איתור תיק הוצאה לפועל

רבים נרתעים מהוצאה לפועל בהיותה גוף עם קונוטציה שלילית ומאיימת מאוד. פועל יוצא מכך הוא כי רבים אינם מתייחסים למכתבי ההתראה והאזהרה שהם מקבלים מרשות

קרא עוד »