אימות חתימה – כל מה שצריך לדעת

בעולם של זיופים, מניפולציות או השפעות זרות, ישנה חשיבות גבוהה ביותר לנושא אימות חתימה על הסכמים ומסמכים משפטיים שונים. זוהי הדרך החוקית המקובלת לבדוק את זהותם של החותמים וכן לוודא כי אקט החתימה עצמו מתבצע מרצונו הטוב והחופשי של החותם ומבלי שהופעלו עליו לחצים שונים, כפיה או מניפולציה כלשהי.

אימות חתימה מתבצע עבור כל מסמך, חוזה, הסכם, ייפוי כוח, תצהיר והתחייבות שעתידים לקבל תוקף משפטי חזק. לתחום זה נכנסים גם מסמכים מיוחדים כגון צוואות, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, חתימה על משכנתא בבנק, שטר מכר במקרקעין וכד'.

אימות החתימה רצוי שיתבצע אצל עורך דין הבין באותו סוג מסמך. בחלק מן המקרים, נדרש אימות החתימה להתבצע אצל עורך דין שעוסק באותו תחום.

כך למשל, בני זוג שנדרשים במכירת או רכישת דירה לחתום על טופס העברת זכויות מקרקעין ,חותמים עליו תוך אימות חתימה מול עורך דין מקרקעין המטפל בעניינם.אם מדובר במסמך שמבחינה חוקית מצריך נוטריון כמו למשל צוואה אוייפוי כוח לטובת עסקת מקרקעין, יש לבצע את אימות החתימה מול נוטריון. במקריםשל חתימה על תצהיר לצורך הגשתו לבית המשפט, סביר להניח שאימות החתימה יתבצע מול עורך דין המייצג.

אימות חתימה על ידי נוטריון

חוק הנוטריונים קובע, שכל אדם שחותם על מסמך לצורך קבלת תוקף משפטי יצטרך לחתום ולבצע אימות מול נוטריון שהוכשר לכך מטעם משרד המשפטים. קיימת שורה של מסמכים ספציפיים שלהם נדרש הנוטריון לבצע את האימות כמו למשל ייפוי כוח בלתי חוזר, אישור נכונות על תרגום, קבלת חותמת אפוסטיל, אישור כי פלוני חי ועוד.

בתהליך זה נדרשים כל החותמים להזדהות פיזית בפני הנוטריון כולל הצגת תעודת זהות והצגת המסמך המקורי הזקוק לאישור הנוטריון.

יש לענות לשאלותיו של הנוטריון באופן כנה שמביע רצון טוב וחופשי לחתום על המסמך ולא מושפע משיקולים זדוניים. כאשר יעבור תהליך האימות בהצלחה, יעניק הנוטריון אישור בחתימתו וחותמתו למסמך על מנת שיהיה ניתן להגיש אותו לגורם המתאים. אם יזהה הנוטריון במסגרת הליך האימות שמשהו אינו כשורה, הוא יכשיל במכוון את האימות ולא יעניק למסמך את האישור המתאים.

כך במקרה לדוגמה, הגיע למשרדי הנוטריון קשיש המלווה בשני צעירים שהיה מעוניין ליצור ייפוי כוח עבורם, לטובת ניהול הסכם מכר של דירתו. לאחר שזיהה הנוטריון כי מדובר במעשה סחיטה של אותם שני צעירים שכפו על הקשיש להעביר לידיהם ייפוי כוח שכזה, הוא סירב לחתום על המסמך ולמעשה למנוע מהם לפגוע בקשיש ולגרום לו לאבד את רכושו.

 

אימות חתימה על תצהיר

תצהיר משפטי בדרך כלל מפרט השתלשלות של מצב, תרחיש או שיקולים עצמאיים של אדם מסוים, במטרה להגיש אותו לתיק משפטי שמנוהל בעניינו.

כך לדוגמה, בעניינו של א' שאשתו לשעבר התלוננה עליו בגין אלימות במשפחה,

נאלץ למסור תצהיר שבו הוא מסביר כי איננו אדם אלים כלל וכי מדובר במעשה נקם ובמזימה שנרקמה כנגדו, במטרה לחלץ ממנו דמי מזונות גבוהים יותר. התצהיר נועד לייצר הבעת כנות ושקיפות מצד החותם ולגבות את גרסתו המשפטית. לשם כך, נדרש עורך הדין לוודא כי המצהיר מבין היטב את האמור בתצהיר, את תוכנו, משמעותו והשלכותיו.

אם נשתמש בדוגמתו של א' המצהיר כי הוא אינו אדם אלים – עורך דינו אמור להבהיר לו כי המשמעות לכך היא שאם יתגלה שאורח חייו אכן כולל מעשי אלימות פיזיים או מילוליים (למשל שהוא היה מעורב בקטטה), התצהיר עשוי יהיה להתבטל ולא לשמש יותר כראיה משפטית. כמו כן על עורך הדין לקרוא בקול את נוסח האזהרה בשפה שמובנת למצהיר.

אימות חתימה על תצהיר, בדומה לאימות חתימה נוטריוני מתבצע אך ורק פרונטלית.

אין לערוך אימות חתימה בדרך ווירטואלית (כמו מצלמת אינטרנט או שיחת סקייפ) או לאשר את החתימה דרך פקס או חתימה מקוונת. יש לוודא כי התצהיר הינו אמת ולפרט זאת בשורה האחרונה במסמך. אם יודע עורך הדין שהתצהיר איננו מוסר אמת או מוסר אמת חלקית, נאסר עליו לבצע אימות חתימה.

ומה קורה אם המצהיר נמצא כעת בחו"ל? ובכן, מבחינה רשמית הוא איננו יכול לבצע חתימה על תצהיר והמסמך שיוגש לבית המשפט יוצג כהצהרה או הודעה בלבד. בנוסף, יש לגבות זאת על ידי פנייה מראש לבית המשפט ולקבל אישור להגשת הצהרה כתחליף לתצהיר. אם בית המשפט מסרב, לא ניתן לערוך כל מסמך שכזה.

 

‎‎‎‎‎‎‎‎אימות חתימה להסכם ממון, הסכם חיים משותפים או הסכם גירושין

גם כשהחתימה מתבצעת באופן הדדי מטעם בני זוג, היא זקוקה לאימות כנדרש שבו כל אחד מבני הזוג יעבור את תהליך האימות באופן אישי.

הסיבה לכך היא שקיימים לא מעט מקרים שבהם אחד הצדדים מפעיל מניפולציה על בן זוגו, או הצגת מצג שווא של אחד הצדדים או שניהם. כך במקרה לדוגמה, פנו בני זוג לעורך דין שיערוך להם הסכם ממון במטרה לקבוע ביניהם את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה. בעקבות סתירה בדברים ביניהם, גילה עורך הדין שבת הזוג משתמשת במניפולציה מסוימת, על מנת לגרום לכך שההסכם יכלול תרחיש שבו ביתם המשותף שכעת נמצא בהליכי בנייה, יימסר לה באופן מוחלט לאחר הגירושין.

מאחר שהבין עורך הדין כי מטרתה היא להביא לגירושין בכל מקרה תוך מספר שנים כדי לממש נכסים והון באופן אישי למרות שנוצרו במשותף, אימות החתימה נכשל והסכם הממון לא קיבל תוקף ומעמד משפטי.

נוטריון המאשר חתימה על הסכם ממון כמו גם הסכמים זוגיים אחרים, נדרש לוודא כי הצדדים עושים זאת בהסכמה מלאה תוך הבנת המשמעויות והתוצאות העתידיות שלו. הסכם ממון באופן מיוחד, יצטרך לאחר מכן להיות מוגש לבית המשפט על מנת לקבל אישור שהוא מסמך משפטי לכל דבר ועניין.

 

האם בית המשפט יכול לבטל מסמך שעבר אימות חתימה?

בשל העובדה כי עריכת המסמך, התוכן שלו וכן הליך אימות החתימה צריכים להיות ברורים, שקופים ושאינם משתמעים לשתי פנים – יש לפנות לעורך דין בקיא ועתיר ניסיון באימות חתימה, לרבות ניסיונו הרב בעריכת מסמכים ותצהירים משפטיים מתחומי משפט שונים. אם תוכן המסמך לקוי, בלתי מובן או שהליך אימות החתימה שבוצע היה לא סביר ולא כחוק, בית המשפט יוכל להורות על ביטול המסמך והוא לא ייחשב עוד כבעל תוקף מחייב. כמו כן, אם החותמים התגלו כזייפנים, רמאים, נוכלים או מטעים, יורה בית המשפט על ביטול התוקף המשפטי לאלתר.

עורך הדין והנוטריון המבצעים אימותיי חתימה, נדרש לאחריות מקצועית גבוהה מאוד, לכישורים רבים וחושים מחודדים. עליו לבצע את ההליך החוקי כנדרש מבחינת כל הצעדים והדקויות שבו ולהיצמד לחוקי האתיקה המקצועיים במידה ומשהו בתהליך האימות איננו כשורה. אימות חתימה הינו הדרך המשפטית המקובלת לעגן מסמכים ולהכיר בהם מבחינה רשמית, אך הוא חייב להתבצע כחלק המסכם של עריכת המסמך ויצירתו ובשום אופן לא במהלך העריכה עצמה. רק כך יהיה ניתן להבטיח כי המסמך משקף את האמת וחותר למטרות טובות שאותן מעוניין הלקוח להשיג.

לקבלת שירות של אימות חתימה על ידי עורך דין צרו קשר עם משרדנו או חייגו עכשיו 03-6997292 או לנייד 0547-320707.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

אימות חתימה – כל מה שצריך לדעת
אימות חתימה – כל מה שצריך לדעת
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader