פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון נועד לעזור לחייבים לפרוע את חובותיהם ולפתוח דף חדש. עם זאת, ישנם מקרים בהם מצבו הכלכלי של אדם כל כך גרוע, עד כי הוא יקבל פטור מלא ומידי מכל חובותיו. מדובר במקרה נדיר למדי, אשר מצריך מצב כלכלי ירוד במיוחד ונסיבות ייחודיות. מאמר זה יסביר מתי ניתן לקבל פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וכיצד עורך דין יוכל לעזור לכם. כל הפרטים במאמר.

 

מהו הליך חדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון הוא יוזמה ממשלתית אשר המטרה שלה היא להוציא אנשים ממעגל האימים של חובות ולאפשר להם לפתוח דף נקי ללא חובות. כך המדינה מעודדת את אזרחיה להמשיך ולנהל אורח חיים עסקי משגשג, כך שגם אם יימצאו את עצמם בחובות גדולים, יוכלו להשתקם ולחזור למסלול חיים תקין.

במסגרת הליך חדלות פירעון, החייב חייב להוכיח את מסירותו להליך ולשיקום הכלכלי ועל כן מוותר על חירויות רבות. הוא נאלץ לדווח על הכנסות והוצאות, מחזיק במעמד של לקוח מיוחד בבנק, מקבל צו איסור יציאה מהארץ וכן הלאה. מדובר בהליך פולשני למדי, אשר אורך ארבע שנים ומצריך אורך רוח רב, אך מסתיים עם קבלת צו ההפטר המיוחל.

רבים מופתעים כי המדינה בוחרת בחייבים על פני הנושים, ומותירה את הנושים ללא פיצויים ומבלי שיקבלו בחזרה את רוב כספם. מצד שני, למדינה יש אינטרס לאפשר לאזרחיה להשתלב במגזר העסקי – גם כאשר הוא כרוך בנטילת סיכונים פיננסיים – על מנת לקדם את כלכלת המדינה.

על מנת שהחייב יצליח להחזיר חלק מחובותיו, הוא מתבקש לעמוד בחובת תשלומים חודשית. בעת קביעת סכום חובת התשלומים החודשית, יש להותיר לחייב סכום כסף מספק שיאפשר לו לחיות בכבוד.

חשוב להבין ש'חיים בכבוד' זו הגדרה סובייקטיבית, והיא משתנה מאדם לאדם. למשל, אם אדם מסוים מוציא סכום כסף גבוה יותר בחודש בשל היותו נכה, הקצבה החודשית שהוא יוכל לשמור לעצמו תהיה גדולה משל אדם ממוצע.

 

מתי יינתן פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון?

במסגרת קביעת חובת התשלומים החודשית והסכום שהחייב זקוק לו על מנת להתפרנס, תיבחן זכאותו לקצבאות. אם החייב ממומן רק על ידי הקצבאות שמקבל מביטוח לאומי (כמו דמי אבטלה, גמלת סיעוד וכן הלאה) ייתכן שהוא יהא זכאי לפטור מידי מחובותיו.

סעיף 167 (א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כי "בית המשפט לא יטיל על יחיד שכושר ההשתכרות שלו אינו עולה על דמי המחיה חובת תשלומים, וייתן לו הפטר כאמור בפרק ט': הפטר, לאלתר". כלומר, כאשר החייב מקבל פחות כסף מהקצבאות שזכאי להן מאשר דמי המחייה שמוקצבים לו מדי חודש לשם טיפול בצרכיו הבסיסיים, הוא יקבל פטור מתשלום כל חובותיו, אשר מכונה "הפטר לאלתר".

 

מהו הפטר לאלתר?

בדומה לצו הפטר, אשר ניתן בסוף הליך חדלות פירעון כאשר החייב סיים את כל חובותיו, צו הפטר לאלתר מעניק את אותו הפטור, אך הוא אינו כרוך בעמידה באף הגבלה או חובה. כפי שנכתב לעיל, הפטר לאלתר יינתן כאשר החייב אינו מרוויח מספיק על מנת לעמוד בהגדרת דמי המחייה המופיעה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

במצב כזה, הסיכוי כי אותו אדם יצליח לעמוד בחובותיו האדירים או אפילו בחובת תשלומים חודשים פעוטה, היא אפסית. לכן, המחוקק החליט למנוע מראש את עוגמת הנפש ואת הוצאת המשאבים הגבוהה הכרוכה בניהול הליך חדלות פירעון, ופשוט לפטור חייבים מסוגו ממחויבויותיהם הכספיות.

במקרים כמו אלו, הפגיעה בנושים היא קשה – הנושים לא יקבלו אפילו החזר כספי, ולא יוכלו להלין על כך. אבל כפי שנאמר לעיל, לעיתים למדינה אין מנוס מפטירת החייב מחובותיו, הן בשל מצבו הכלכלי הקשה והן בשל רצונה לתמרץ אזרחים להשתלב שנית בשוק העבודה ובמגזר העסקי.

 

מתי לא יינתן הפטר לאלתר?

הפטר לאלתר לא יינתן במקרים בהם החייב נהג בצורה שאינה מקובלת מבחינה חברתית ועל כן אין להעניק לו את הפריווילגיה הזו. סעיף 163 (ג) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפרט באילו מקרים לא יינתן צו הפטר על אף זכאותו של החייב אליו –

"(ג)…

1. בהליכי חדלות הפירעון, היחיד עשה אחד מאלה:

  • נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;
  • לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;
  • הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;

 

2. ליחיד חוב שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  • הוא נוצר מהתחייבות או מהתקשרות בעסקה בהיקף משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו;
  • הוא נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב;
  • מקורו בחובת תשלום פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין;

 

3. היחיד ביצע פעולה כאמור בסעיפים 219 עד 221 במטרה להעדיף נושה על פני נושים אחרים, לגרוע נכסים מקופת הנשייה או להבריח נכסים;

4. ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חדלות הפירעון".

 

כפי שניתן לראות, המקרים בהם החייב לא יקבל צו הפטר לאלתר מתחלקים לשניים – הסיבות שבגינן צבר את חובו מלכתחילה, או התנהלותו במהלך ההליך. למעשה, החייב מתבקש לפעול בצורה מופתית, וכל סממן לחוסר תום לב מצידו עשוי להפיל את ההליך כולו לטמיון, שהרי ללא שיתוף פעולה מצידו של החייב אין טעם בהליך.

סעיף זה לא נועד על מנת לפגוע בחייבים אשר הגיעו לנסיבותיהם הכלכליות המצערות בתום לב או בשל כישלון עסקי. סעיף זה נועד על מנת לייצר שכר ועונש – כאשר אדם מנסה לרמות את המדינה, או כאשר הוא צבר את חובותיו כתוצאה מפעילות פלילית, המדינה לא תשקיע כמות כה אדירה של משאבים על מנת לחלץ אותו ממצבו, והוא ייאלץ לעבור הליך חדלות פירעון רגיל כמו חייבים אחרים.

 

ליווי משפטי בידי עורך דין חדלות פירעון

אם אתם מתלבטים אם להכריז על חדלות פירעון, מומלץ כי תיעזרו בעורך דין המתמחה בתחום על מנת להגיע למסקנה מלומדת. חשוב לזכור שחדלות פירעון הוא הליך שגובה מחיר אישי גבוה מהחייבים, ולכן הוא לא תמיד האפשרות הטובה ביותר. על כן, מומלץ כי תיעזרו בעורך דין חדלות פירעון על מנת לוודא מהו אפיק הפעולה הנכון ביותר עבורכם.

כפי שמאמר זה הסביר, ייתכן שאתם זכאים להפטר לאלתר אשר יסיים את ההליך באופן מידי וישלח אתכם לדרככם החדשה. אם נפסק כי אינכם זכאים להפטר לאלתר בשל אחת מהסיבות המופיעות בסעיף 163 (ג) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פנו לעורך דין על מנת לוודא את יכולתכם להעיר על כך. שימו לב שלשון החוק היא כללית למדי, ולכן היא פתוחה לפרשנות וייתכן שעורך דין חריף יוכל לערער על החלטת בית המשפט ולהשיג לכם את צו ההפטר לאלתר.

משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מתמחה בדיני חדלות פירעון וישמח לעמוד לשירותכם לאורך כל הדרך על מנת להגן על זכויותיכם ולהבטיח כי תקבלו את צו ההפטר שמגיע לכם.

פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון
פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון
לשיתוף המאמר:

צור קשר עכשיו
לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף:

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!