ישנה תופעה נפוצה הנהוגה היום בישראל והיא תשלום שכר עובדי ענף ההסעדה, כדוגמת מלצרים, ברמנים, עובדי מטבח, באמצעות תשר (טיפים) אשר משלמים הלקוחות עבור שירותי המלצרות כמחווה על שירות טוב.

השאלה הנשאלת היא, האם מותר לבעל מסעדה לשלם למלצר אך ורק את הטיפים או שעליו לשלם משכורת בנוסף לשכר?

החוק בישראל אינו מתייחס באופן מפורש לעניין זה אך קובע כי על המעסיק החובה לשלם לעובדו את השכר, ועוד קובע החוק כי על המעסיק לשלם לעובדו לכל הפחות את שכר המינימום.

 

תשלום בטיפים – 2 אפשרויות

כיום, הפסיקה של בית הדין הארצי בעניין ענבל מלכה, הינו פסק הדין המנחה הקובע, כי יש להבחין בין 2 מצבים עיקרים:

המקרה הראשון, המהווה הפרת זכויות עובד, הוא שהטיפ משולם ישירות מכיסו של הלקוח לכיסו של העובד, מבלי שירשם בקופת המעסיק ומבלי שינתן ביטוי הולם בספרי בית העסק, במקרה זה יחוייב המעסיק לשלם לעובד את שכר המינימום בנוסף לטיפים שקיבל העובד.

יובהר, כי שכר המינימום בישראל, לעובד בגיר המועסק במשרה מלאה עומד היום על סך של כ- 5,000 ש"ח, אשר יחוייב אותו מעסיק לשלם לעובדו, זאת בנוסף לטיפים ששילמו הלקוחות.

המקרה השני, הוא כאשר המעסיק אכן העביר את הטיפים בקופת בית העסק, או אז, אותו מעסיק הוא זה המעביר את השכר לעובד ויכול לפקח על כך שינתן לאותו עובד את שכר המינימום על פי החוק. כמובן כי על עורך הדין המטפל בסיטואציה כגון זו לבדוק האם אותו מעסיק פעל על פי החוק והדין ושילם לעובדו את כל הזכויות הנלוות כגון תשלום זכויות סוציאליות, השלמה לשכר המינימום במידה והטיפים ששולמו לא הגיעו לשכר המינימום, דמי הבראה, חופשת מחלה, הפרשה כדין למס הכנסה וביטוח לאומי וכו'.

הפסיקה עם השנים החלה מכרסמת בהלכה של בית הדין הארצי וקובעת כי כאשר האינטרסים של העובד מוגנים וכי מוכח כי זכויותיו של העובד על פי החוק לא נפגעו, לא יהיה העובד זכאי בהכרח לקבלת מלוא הסעד של תשלום שכר המינימום בנוסף לטיפים שאותו קיבל.

חובת המעסיק – גם במקרה של התשלום שכר באמצעות טיפים :

חובה על המעסיק לספק לעובדו לאחר 30 יום מיום התחלת העבודה את חוזה העבודה בו יפרט את זכויותיו, אופן מתן שכרו וכו', כאשר בית המשפט נוכח לדעת כי אותו עובד ביקש והיה מעוניין לעבוד באופן זה של מתן הטיפים כשכר וכי לא נפגעו זכויותיו כיוון שהשתכר מעל לשכר המינימום, בסיטואציה כזו לא תמיד ינתן מלוא הסעד.

תשלום בטיפים – מתי אין צורך בהשלמת התשלום ע"י מעסיק :

כאשר אותו מעסיק דאג לרישום שעות העבודה ורישום תשלום הטיפים מידי יום:

בתי המשפט מביעים את מורת רוחם מעבודה בשיטה זו, אך פסקו כי בסיטואציה שהמעסיק הצליח להוכיח כי ניהל רישום הוגן וממנו ניתן ללמוד כי אותו עובד קיבל את שכר המינימום באמצעות הטיפים אז אין צורך לשלם לו בנוסף את שכר המינימום.

יש לזכור כי דיני העבודה בישראל מגנים על העובד ולא ניתן להתנות על החוק, קרי, לא ניתן לסכם כי עובד לא יקבל שכר או יקבל פחות משכר המינימום או יוותר על כל זכות המוקנת לו על פי הדין אלא ניתן אך ורק להטיב עם העובד.

תשלום בטיפים לעובדים בבתי המלון או עובדים באולמי שמחות:

במידה ועובד הסעדה חוסה תחת כנפיו של הסכם קיבוצי או הסכם עבודה אישי המטיב את תנאיו של אותו עובד, לא תמיד תנתן לו בנוסף לקבלת הטיפים תוספת תשלום שכר המינימום, מקרה זה מתייחס לעובדים בבתי המלון או עובדים באולמי שמחות, אשר תנאי העסקתם ככל והמעסיק נוהג על פי ההסכם הקיבוצי הינו משופר והם אמורים להנות מזכויות נוספות מעבר לחוק, כמובן שיש מקום לבחון כל מקרה לגופו כי במקרים רבים המעסיקים אינם פועלים על פי הוראות החוק והדין.

תשלום שכר באמצעות טיפים – סיכום :

לסיכום, תשלום שכר לעובד באמצעות טיפים אינו האופן הראוי והרצוי, במקרים רבים מגיע לעובד בנוסף לקבלת הטיפים תשלום שכר השווה לשכר המינימום, אך ככל ונערך רישום מסודר של שעות העבודה וההכנסות מתקבול הטיפים אז לא תמיד ינתן תשלום נוסף אך כמובן יש לבדוק האם אותו מעסיק פעל על פי חוק ודאג לכל הזכויות שאותו עובד זכאי להם.

ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי, המשרד מעניק מענה מקצועי בנושא ונשמח להשיב לכל שאלה בנוגע לזכויות העובדים, פיצויי פיטורין, דמי חופשה, דמי הבראה, חובת השימוע, הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, דמי נסיעה, שעות העבודה והמנוחה, עבודה בשעות נוספות וכו'.

משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מספק ליווי משפטי מקיף וייצוג שוטף החל מעריכת התביעה ועד להליכי גבייה ממעסיק במידת הנדרש.

*אין האמור לעיל בכתבה זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המצוי בכתב עת זה הינו באחריות הקורא בלבד.

תשלום שכר באמצעות טיפים
תשלום שכר באמצעות טיפים
Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader