ערב מוגן

נושא הערבות הוא נושא מורכב מאוד בעולם פשיטות הרגל וחדלות הפירעון. במקרים רבים, הנושים, באים בטענות כלפי הערבים, ואלו באים בטענות כלפי החייבים. השאלה העיקרית היא מה עושים במקרה שיש הלוואה שהחייב לא מחזיר. ובכלל, מה מעמד הערב? מה עושים כשהחייב אינו משתף פעולה ומה זה אומר ערב מוגן? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

כמה מילים על ערבות

ערב הוא אדם שבעצם מתחייב לקחת על עצמו התחייבויות של אדם אחר, ובעצם חותם על ערבות אישית, שנקראת לפעמים ערבות צד ג'. מה זה אומר? במקרה שהחייב לא ישלם את חובות, הערב הוא זה שישלם במקומו. ישנם כל מיני סוגי ערבים, והכל תלוי בשאלה איזה חיוב גרם לערב לחתום על הערבות, ומי הנושה. כלומר, אם זה תאגיד בנקאי, אדם פרטי, או חברה. בכל אחד מהמקרים עולם הערבות שונה. לפי הסיווג של הערב, נקבעות לו הזכויות והחובות.

 

מקור הערבות בחוק

מקורה של הערבות והדינים הקשורים אליה, מפורטים בחוק הערבות. לגבי "ערב מוגן", אליו נתייחס בהרחבה בהמשך המאמר. הגדרתו נמצאת בסעיף 19 לחוק הערבות. סעי, 22 לחוק הערבות גם מפרט מה בדיוק החובות של הנושה כלפי הערב, אם זה הערב היחיד, ואם זה הערב המוגן.

 

מה זה אומר ערב מוגן?

ערב מוגן, כפי שאף מוגדר בחוק הוא ערב שהוא אדם פרטי, שהוא לא בעל עניין בתאגיד כלשהו, וזה למקרה שהתאגיד מבקשה איזושהי הלוואה. אותו ערב הוא לא בן זוגו של החייב שמבקש את ההלוואה, והוא לא שותף שלו בשותפות רשומה. נדרש שעיסוקו של הנושה, לו נותן הערב המוגן את הערבות, הוא לתת הלוואות או אשראי, כלומר מדובר בבנקים וחברות למתן הלוואות. בנוסף לכל זה, סכום הערבות שנקבע בחוזה בין הערב לנושה אינו עולה על 89,311.66 ₪, או שהסכום לא עולה על 744,263.82 ₪, אבל אז צריך שיהיה מדובר בחיוב שנועד לרכישת דירה לייב, ילדיו הבגירים או הוריו. בסוף, היתרון העיקרי של הערב המוגן הוא ההגנות להן הוא זכאי מפני הנושים.

 

ההגנות של הערב המוגן

באופן כללי, הפסיקה קבעה שהוראות חוק הערבות אמורות להיטיב עם הערב המוגן, כך, שבמקרה והנושה נוקט בהליכים שונים, הוא יפעל כנגד החייב, ולא כנגד החייב והערב יחד, או רק כנגד הערב. כלומר, מטרת החוק היתה למנוע מצב בו הנושה הולך בדרך הקלה, וגובה את החוב מהערב כך שהערב נותר לבד להתמודד עם מעשי החייב.

 

התנאים לגביית חוב מערב מוגן

סעיף 27(א) לחוק הערבות מפרט מה הם שני התנאים לגביית חוב מערב מוגן. התנאי הראשון – דרישה שיהיה פסק דין כנגד החייב העיקרי. כלומר, התנהל הליך משפטי, והחייב בעצם הפסיד בו. תנאי נוסף הוא שרשם ההוצאה לפועל יוציא צו למיצוי הליכים. כך שהצו יכלול אישור שננקטו על ידי הנושים כלל הליכי ההוצאה לפועל, כמו גם מימוש משכנתא על דירת מגורים או מימוש משכון על זכויות בדירת מגורים, וכל זה צריך להיות באופן סביר לפי הנסיבות. הכלל הוא שקודם כל הבנק, כלומר הנושה, צריך למצות את כלל המאמצים, כולל נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כלפי החייב, ורק לאחר קבלת אישור על מיצוי ההליכים מרשם ההוצאה לפועל, ניתן לגבות גם מערב מוגן.

 

נקיטת אמצעים סבירים לפני גבייה מערב מוגן

בית המשפט קבע שעל הזוכה לנקוט ב"אמצעים סבירים", ורק לאחר מכן הוא יכול לגבות את החוב מהערב המוגן. מה זה אומר? שבכל מקרה בית המשפט בוחן האם הזוכה נקט לפני גביית החוב מהערב המוגן בכל ההליכים הסבירים שהיה יכול, ועד כמה אפקטיבי הייתה נקיטת ההליכים. כמובן שככל שננקטו יותר הליכים, רשם ההוצאה לפועל ייתן את האישור לגבות החוב מהערב המוגן ביתר קלות.

 

זכות התגובה של הערב המוגן

לאחר בקשת צו מיצוי הליכים מאת רשם ההוצאה לפועל, לערב עומדת זכות תגובה. כלומר, הערב המוגן יכול להגיש לרשם תגובה, המצביעה על הליכי גבייה שהזוכה עוד לא ביצע כלפי החייב העיקרי, או נכסים שיש בבעלות החייב העיקרי. בעצם, הערב המוגן צריך להוכיח שלא ננקטו עדיין כל האמצעים הסבירים. הוא יעשה זאת בכך שיראה שישנם עוד צעדים שהזוכה, כלומר הנושה, יכול עוד לבצע.

 

זכויות נוספות של הערב המוגן

הערבות של הערב המוגן צריכה להיות לסכום מסוים, ספציפי, שצריך להיות מצוין בחוזה הערבות בין הערב לנושה. אי אפשר לדרוש מהערב המוגן לשלם יותר ממה שהחייב עצמו התחייב כלפי הנושה בהסכם שהיה ביניהם. אם חותמים על ערבות בסכום מוגבל, הערב יהיה חייב רק עד גובה הסכום המוגבל. הערב גם יכול לפנות לנושה בכל טענה שקשורה לחיוב, באותו אופן שהחייב יכול לעשות את זה. אם הנושה הוא זה שגרם לא שאי אפשר לעמוד יותר בתנאי החיוב, הערב יהיה פטור מערבות. במקרה שהתיישנה התביעה כנגד החייב, התביעה גם תתיישן נגד הערב. כמובן שאם החיוב של החייב הוקטן מסיבה כלשהי, בין אם זה הסדר חוב, ובין אם זה תשלום של החוב, האחריות וההתחייבות של הערב גם תותאם להתחייבות הקיימת.

 

שינויים בחיוב ובחירת הערב

יהיו שינויים, ומומלץ להתייעץ בנושא עם עורך דין שמבין בתחום, כמו למשל שינויים בהסכם בין החייב לנושה, שאחריותו של הערב תותאם לשינוי. אבל יש לו את האפשרות לבחור אם הוא רוצה להמשיך למלא את הערבות ללא שינוי, או לחילופין לבטל את הערבות, כמובן אם מדובר בשינוי יסודי שפוגע בזכויותיו.

 

חובות הנושה כלפי הערב המוגן

הנושה חייב לגלות לערב המוגן, עוד לפני החתימה על הערבות את כל המידע שנפרט מיד. בין השאר צריך לומר לו את סכום קרן ההלוואה, הסכום הנקוב בחוזה בין הנושה לחייב במדויק. בנוסף, עליו להעביר מידע על תקופת החיוב, סכומי הפירעון והריביות. אם הריבית משתנה – יעביר לו את שיעור הריבית שהיתה בעת החתימה על החוזה. עליו לומר האם הקרן או הריבית צמודות, וכמובן להגידר האם מדובר ב"ערב יחיד" או "ערב מוגן". עליו לפרט את מספר הערבים הנוספים אם יש, ואת חלקו מתוכם בסכום הערבות. עליו לומר האם הערבות היא לחיוב קיים, וכן את שיעור הריבית בשל איחור בהחזר ההלוואה, וכל תשלום שיש סיכוי שיחויב בו. הנושה חייב ליידע את הערב במקרה שהחייב לא מקיים את ההתחייבויות שלו, וגם להודיע לו אם רוצה פירעון מוקדם. הערב צריך לקבל מהנושה גם את חוזה הערבות, ולקבל זמן סביר לעיין לפני החתימה. לאחר החתימה, הערב מקבל עותק חתום, וכן העתק מהחוזה בין הנושה לחייב.

לסיכום, ערב מוגן זה נושא מורכב. ישנם עוד מקרים, בהם הנושה יוכל לגבות מהערב המוגן, כמו למשל כשהחייב נפטר או עזב את הארץ לצמיתות. בכל מקרה, אם אתם מגיעים למצב שאתם צריכים ערבות מוגנת, או שאתם בעצמכם ערבים מוגנים הרוצים להישאר מוגנים. מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מקצועי, בעל ניסיון בתחום, כמו עו"ד דניאל ינובסקי. אתם רוצים מישהו שיתן לכם ראש שקט, יבחן עבורכם את המסמכים, ויגיש בשמכם את כל מה שצריך.

 

ערב מוגן
ערב מוגן
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader