תנאי שימוש

כל המידע המצוי באתר http://www.yml-law.co.il (להלן: "אתר המשרד") הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי בשום אופן.

אנו עושים את מיטב המאמצים לספק למשתמשי אתר המשרד מידע עדכני והמלא ככל הניתן, יחד עם זאת, במידה והנך זקוק לייעוץ משפטי פרטני בנוגע לענינך עליך ליצור קשר באמצעות לשונית "צור קשר" וצוות המשרד מיסקביץ' (להלן:"המשרד") ישמח להעניק לך שירות ממצה, אישי ומקצועי בהקדם האפשרי. אין לנקוט בצעדים משפטיים בהתבסס על התכנים המצויים באתר ללא קבלת ייעוץ משפטי אישי.

כל התכנים המצויים באתר המשרד לרבות כתבי עת, סרטונים, תמונות וכו' (להלן:"התכנים") הינם רכושו הבלעדי של המשרד, כל העתקה ו/או העברה ו/או הפצה ו/או שכפול ו/או פרסום של התכנים המוצגים באתר מהווה הפרת זכויות הקניין הרוחני של המשרד ותגרור אחריה אחריות אזרחית/נזיקית/פלילית.

מובן שניסוח תנאי שימוש לעיל נערך בלשון הזכר לצורכי נוחות בלבד, אך מתייחס ומחייב את שני המינים גם יחד.

תנאייהשימוש המפורטים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד וחלים על כל התכנים המצויים באתר המשרד. למען הסר כל ספק, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש המופעים לעיל עליך לצאת מיד מאתר המשרד ובמידת הצורך להשאיר הודעתךלמשרד באמצעות לשונית "צור קשר".

*כל הזכויות שמורות, משרד עורכי הדין מיסקביץ' 2017 ©

Call Now Button