הסכם חיים משותפים

אומרים שכשיש אהבה, אין טעם לחפש היגיון. אך הסכם חיים משותפים להבדיל ממה שנוהגים לחשוב עליו, משלב גם תפיסה הגיונית רציונלית לצד המון אהבה הדדית.

המשפט הישראלי מבחין בין שני סוגי הסכמים מוכרים – הסכם ממון שבו נכללים היבטים כלכליים והסכם חיים משותפים (המכונה גם: הסכם זוגיות) שבו נקבע אופן החיים יחד, ללא צורך בהתחייבות לנישואים רשמיים על פי חוק או הצהרה כידועים בציבור. מסמך זה מתאים לזוגות שמתכוננים חיים זוגיים יחד לרבות בני זוג חד מיניים, אנשים שנישאו בתהליך אזרחי או אלה שנמצאים בפרק ב' ומעוניינים לעגן מבחינה חוזית את רכושם האישי שנצבר לאורך חייהם.

אם יחול מצב שבו שהשותפות תפורק, יוכל כל אחד מהצדדים לדעת מראש מהו הרכוש שיחולק בין הצדדים, מהו הרכוש הנפרד והבלעדי שנשאר עמו. כך  גם כל אחד מהצדדים יבטיח גם את ההון, הרכוש והנכסים שלו לטובת הילדים.

בנוסף, קובע ההסכם את תנאי השותפות עצמה ואת התנאים לה מבחינת כל התחומים האפשריים. חתימה על הסכם חיים משותפים נחשבת לבעלת תוקף משפטי כבר מהרגע שנחתמה וללא תנאים נוספים. יחד עם זאת מומלץ לאשר הסכם חיים משותפים בבית משפט לענייני משפחה או אצל נוטריון.

 

ידועים בציבור – מיהם ומהם זכויותיהם?

המונח ידועים בציבור מתייחס לזוגות שלא נישאו כדת וכדין ישראל, אך מבחינה משפטית הם נחשבים לזוג שיש לייחס לו זכויות דומות. אמנם חקיקה מוסדרת עדיין לא מתקיימת בנושא ובית המשפט נדרש תמיד לקבוע האם זוג מסוים ידוע בציבור, אך ככל שקיים הסכם חיים משותפים, יכולים לשמור בני הזוג על ההוכחה המשפטית שקובעת כי הם אכן ידועים בציבור.

זוגות ידועים בציבור זוכים לזכויות שוות לזוגות נשואים מבחינת קבלת קצבאות שונות ומבחינת תנאי הירושה. זוגות רבים מניחים כי העובדה שהם לא נישאו מבטלת את זכויות הירושה אך למעשה מדובר בתפיסה שגויה. הידועים בציבור יכולים לרשת את בני זוגם על פי חוקי הירושה, במידה ולא קיימת צוואה המורה אחרת. הם אף יכולים לערוך צוואה הדדית שבה ניתן להוריש את רכושם אחד לשני.

במקרה שבו לבני הזוג לא קיים הסכם חיים משותפים באופן רשמי ומפורש, בית המשפט יצטרך לעמוד על התנהלות החיים השגרתיים על מנת לקבוע האם מתקיימות הזכויות. לגבי נשים ידועות בציבור, מתקיימת זכאות מלאה לקבלת מזונות גם לאחר הפרידה.

כמו כן, הזוג יכול לכונן במקביל הסכם ממון בין ידועים בציבור שבו תיקבע חלוקת הרכוש וכן תנאים בנוגע לרכושם המשותף לאחר הפרידה. הסכם זה יכול לאפשר לבני הזוג לקבוע בעצמם את אופן החלוקה ולהוות כראיה משפטית המחזקת את השקט הנפשי והביטחון בעתידם.

כאן המקום לציין כי זוג ידועים בציבור אשר חתמו על הסכם חיים משותפים אינם נדרשים לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה, כדי שיהיה להסכם תוקף משפטי מחייב. זאת להבדיל מהסכמי ממון, המצריכים אישור משפטי מיוחד לאחר שנחתמו על מנת שיהיו תקפים מבחינה משפטית.

ככל שידועים בציבור רוצים לתת להסכם בניהם תוקף משפטי הם יכולים לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון. כל אחד מהאחרונים רק מוודא כי הצדדים להסכם הבינו את תוכן ההסכם והשלכותיו הנובעות ממנו.

 

יתרונות עריכת הסכם חיים משותפים

ברגע שנחתם הסכם חיים משותפים מול עורך הדין, נהנים בני הזוג ממצב שבו הם נחשבים לידועים בציבור על כל המשתמע מכך ולא יצטרכו לספק הוכחות או ראיות נוספות. באותו הרגע גם קובעים במפורש מתי מתחיל המועד השיתוף ברכוש של זה באחר או אם בכלל.

ככל הידועים בציבור הנהנים מזכויות כלפיהם – הסכם חיים משותפים מספק אפשרות להכיר בזוגיות באופן רשמי גם מבחינת גופים ומוסדות מדיניים כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה ומשרד הפנים. בהקשר הזה, נהנה הזוג מתחושת ביטחון גבוהה: הרשויות מכירות בניהול משק הבית המשותף ובכינון התא המשפחתי יחד, כך שניתן להגיש בקשה לקבלת קצבאות למשל. בתוך ההסכם ניתן להתייחס גם לסיטואציות יומיומיות כמו דמי שכירות מדירה משותפת או בבעלותו של אחד הצדדים וכיצד הם מתחלקים בין השניים, למי שייכות מתנות שניתנו לבני הזוג ותנאי השימוש בהן, או כיצד יחלקו בני הזוג בנטל החובות שלהם (או של אחד הצדדים), במידה וקיימים.

הסכם חיים משותפים למעשה מסדיר את המחלוקות העתידיות בעת הפירוד וכך למעשה חוסך בעלויות וזמן בניהול הליכים משפטיים ארוכים ומתישים.

 

ומה לגבי הילדים?

אם לבני הזוג קיימים ילדים משותפים, הם יוכלו ליצור בהסכם קביעות ידועות מראש, במקרה של פרידה, לגבי ענייני משמורת ,הסדרי ראיה ,תשלום מזונות וכדומה.

למרות שגם זוגות חד מיניים זכאים לקבוע את תנאי הסכם השותפות כרצונם, בהקשר של הילדים המשותפים הם עדיין יהיו מחויבים לתנאים משפחתיים הקיימים בחוק: כל הילדים והילדות המשותפים ללא קשר להורות הביולוגית, ייחשבו כילדיהם של בני הזוג לכל דבר ועניין ויש לגדלם במסגרת המשפחתית המקובלת לרבות דאגה לרווחתם ולכלכלם, במימון משותף של שני בני הזוג.

אם נמצאים בני הזוג בתהליך אימוץ, הדבר יכול לסייע להם רבות וכן לאפשר להם להחליט מראש על תנאי גידול הילדים במקרה של פרידה ולמנוע מחלוקות קשות ומאבקים בהמשך.

 

עריכת ההסכם – רק באמצעות עורך דין מומחה!

על מנת לערוך את ההסכם באופן הוגן, מכבד והדדי, יש לפנות לעורך דין מיומן ומקצועי המנוסה בעריכת הסכמי חיים משותפים. עורך הדין יוכל לסייע לזוג להביט אל העתיד ללא מורא, מתוך הבנת המציאות והקשיים הגלומים ולהוביל את הזוג להסכמה בדבר מנגנון לפתרון עבור כל מחלוקת עתידית.

אמנם יש מי שמאמינים בכוחה של האהבה בלבד על מנת להסדיר דין ודברים בין בני הזוג, אך במצבים של מחלוקות או תרחישים עתידיים בלתי צפויים, זוגות אלה נוטים לגלות כי הדברים הופכים למורכבים וכמעט בלתי אפשרי ליישב את המחלוקות מול הצד השני. עריכת ההסכם מקלה מאוד על בני הזוג להימנע בהמשך מהליכים משפטים מורכבים ומהוצאות עתק, בייחוד אם מתרחשת פרידה, ויסייע להם לכונן חיים משותפים מוצלחים ופוריים מתוך הכרה וידיעה מלאה לגבי מצבם הנוכחי והעתידי.

 

תנאים חוקיים חשובים לגבי עריכת ההסכם

ההסכם צריך להיות ערוך, על פי החוק, באופן ברור וחד משמעי שאיננו משתמע לשתי פנים או מצריך פרשנות מסוימת. ניקח לדוגמה מצב שבו בני זוג ידועים בציבור ללא הסכם חיים משותפים נפרדים וכעת עולה השאלה לגבי נסיעה של אחד ההורים עם ילדיהם לחו"ל.

במקרה זה, קובע החוק שקטינים יוכלו לצאת מגבולות המדינה רק בתנאי שמתקבל אישור לכך גם מההורה השני. במידה וההורה השני לא מאשר את יציאת הקטין, סביר להניח שבני הזוג ינהלו ביניהם מאבק ממושך שעשוי להגיע גם לבית דין לענייני משפחה.

מחלוקות שכאלה פוגעות באורך החיים האישי של כל אחד מהצדדים, יוצרות תקיעות ונזקים בלתי מתוכננים (עוד הרבה מעבר לביטול הנסיעה המתוכננת) ואף עשויות להשפיע, כידוע, במידה ניכרת מאוד גם על הילדים.

אם בני הזוג יוצרים מסמך חיים משותפים שבו נכתבים מראש ובאופן ברור התנאים לגבי חייהם המשותפים והתנאים לגבי חייהם בנפרד אם יגיעו לכך, הם נהנים מהיכולת לקבוע תנאים כראות עיניהם בנוגע לנסיעת הילדים לחו"ל ובאופן שבו שניהם יצטרכו לכבד את ההסכם ולעמוד בו. כפי שכבר צוין, ידיעה מראש בנוגע לסיטואציות מסוימות יכולה להקנות תחושת ביטחון גבוהה ושקט רב מבחינה משפטית, כך שכל אחד מבני הזוג יודע כיצד עליו לנהוג.

אם ההסכם נערך במילים או מונחים מורכבים, אחד הצדדים עלול לטעון כי לא הבין היטב את דברי ההסכם והדבר עשוי להגיע לכך שהוא יגיש תביעה בעילות שונות כמו הפרת הסכם, מרמה, הטעיה, עושק ועוד. אם טענת "לא הבנתי" אכן מתקיימת, היא עשויה לגרום לכך שבית המשפט יבטל את ההסכם לחלוטין.

הסכם חיים משותפים מבטא זוגיות מלאה, כנה ובעלת חזון המסוגלת להקנות לבני הזוג מעמד זכויות שווה כידועים בציבור. עם זאת, יש לערוך את ההסכם מול עורך דין מומחה בלבד ובעל ניסיון רב בנושא, שיוכל לכוון את בני הזוג מבחינת יצירת התנאים השונים ולעזור להם להביט קדימה מתוך ראיה מפוכחת ואחראית, למנוע סכסוכים, לייתר את הצורך בבתי המשפט ולכונן חיים נעימים ובטוחים יותר מכל הבחינות.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 03-6997292 או בנייד 0547-320707, שיחת ייעוץ לל אעלות או התחייבות.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

הסכם חיים משותפים
הסכם חיים משותפים
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader