פיטורין כדין ושלא כדין

בדין הישראלי בניגוד לארצות שונות, לא ניתן לפטר עובד בגין כל סיבה שרירותית ובאופן מידי, המחוקק והפסיקה מגנים על העובד וקובעים כי בשלל מקרים יהיה לעובד הגנה מפיטורים ואף קובע מנגנון לצורה שבה מותר לפטר עובד, באופן שישמרו לו זכויות מסוימות.

הכלל הוא כי מעסיק רשאי לפטר את עובדו בשל סיבות ענייניות אך ישנם מצבים בהם החוק מגן על העובד ולא ניתן לפטרו, כדוגמת:

 

איסור פיטורים מחמת הפליה

כפי שקובע חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח- 1988 בסעיף 2.(א)  לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1)   קבלה לעבודה;

(2)   תנאי עבודה;

(3)   קידום בעבודה;

(4)   הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5)   פיטורים או פיצויי פיטורים;

(6)   הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

כך שבמידה והעובד סבור שפוטר נוכח גילו, מינו, קריאה לשירות מילואים שהובילה לפיטורים, הריון או טיפולי הריון, מוצאו של העובד, מקום מגוריו, השקפתם הפוליטית וכדו' הינם עילות לפיטורים פסולות המהוות הפליה פסולה, והפרת זכויות עובד המזכות את העובד ע"י בית הדין לסעד של השבה למקום עבודתו או פיצוי כספי.

פיטורין כדין ושלא כדין
פיטורין כדין ושלא כדין

חובת השימוע:

בתי הדין בישראל קבעו כי על המעסיק חלה החובה לערוך שימוע לעובד טרם פיטורים, על המעסיק החובה לתת הודעה מוקדמת 48 שעות טרם מועד השימוע בכתב ותוך ציון הסיבות לקיום השימוע, בכדי לתת לעובד אפשרות להעלות את טענותיו ובכדי לתת לעובד אפשרות נאותה להיוועץ בעורך דין (מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה המתמחה בתחום), כאשר הפר המעסיק את זכותו של העובד לשימוע זכאי העובד  אזי הפיטורים אינם על פי דין ואותו עובד יהא זכאי לפיצוי כספי או לסעד של השבה למקום עבודתו.

 

פיטורים שלא כדין – גובה הפיצויים

חשוב לציין, כי גובה הפיצויים אינו מוגבל על פי החוק ויחושב לפי נסיבותיו האישיות של העובד, בתי הדין יבחנו מספר נתונים כגון: משך תקופת העסקתו של אותה עובד,החוקים הספציפים שחלים עליו, הפרת זכויותיו ונסיבות הפיטורים.

 

מתן הודעה מוקדמת לעובד:

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א- 2001 קובע כי לא ניתן לפטר את העובד ישירות ולאלתר ועל המעסיק לתת הודעה מוקדמת בכתב, המפרטת את מועד סיום העסקתו של העובד, הפיצוי לעובד שלא קיבל את זכויותיו על פי חוק זה הינו מתן השכר עבור התקופה בה היה זכאי להודעה מוקדמת.

התקופה זה זכאי אותו העובד להודעה מוקדמת הינה בהתאם לצורת ולמשך העסקתו של העובד הקבועה בסעיף 4 לחוק.

 

התפטרות בדין מפוטר:

חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג- 1963 קובע כי ישנם  מקרים שעל אף שהעובד הוא זה שהתפטר יראה אותו החוק כמי שפוטר ועל כן יהא זכאי לקבלת הזכויות של אדם שהמעסיק פיטר אותו, לדוגמה :

  • מצב בריאותי לקוי של העובד או מי מבני משפחתו
  • הודעת התפטרות לאחר הגעה לגיל פרישה
  • גיוס לצה"ל או לשירות לאומי
  • מעבר לעבודה כראש רשות מקומית או תפקיד ציבורי
  • עובד עונתי שעבד יותר מ3 עונות רצופות ולא הובטח לו רצף תעסוקתי
  • התפטרות בכדי לטפל בילד שנולד, אומץ, או הובא לאומנה וזאת במהלך תקופה של 9 חודשים לאחר הלידה או האימוץ או תהליך האמנה

*קיימים עוד מקרים נוספים מזכים את העובד בזכויות על פי סעיף 14 לחוק.

יצויין שכל מקרה יבחן לגופו וישנם עוד מקרים המנויים בחוק, כך שמומלץ להיוועץ בעורך דין דיני עבודה הבקיא בחוק ובפסיקה.

 

פיטורים כדין ושלא כדין- לסיכום:

ניתן לפטר עובד בישראל אך ורק בהתאם לדין ולחוק, לא ניתן לפטר עובד באופן שרירותי או בשל סיבות המהוות הפליה פסולה, החוק מגן על העובדים תוך מתן הגנה בצורת השבה למקום העבודה או מתן סעד כספי.

בנוסף על המעסיק לערוך שימוע על פי הסטנדרטים שנקבעו על ידי הפסיקה ולתת לעובדו כאשר מפטר אותו את הזכויות המלאות שנקבעו על פי חוק פיצויי פיטורים.

בנוסף, יש לתת לעובד הודעה מוקדמת בכתב על פי הוראות החוק, בכדי לתת לעובד להיערך ולחפש עבודה.

יש לוודא שאכן הפיטורים והפיצויים שניתנו לעובד שפוטר ממצים את מלוא זכויותיו.

במידה ויש לכם שאלות נוספות, ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי דין לדיני עבודה מיסקביץ', המשרד מעניק מענה מקצועי בנושא דיני עבודה ונשמח להשיב לכל פניה בנוגע לזכויות העובדים, פיצויי פיטורין, דמי חופשה, דמי הבראה, חובת השימוע, הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, דמי נסיעה, שעות העבודה והמנוחה, עבודה בשעות נוספות וכו'.

משרד עורכי דין מיסקביץ' מספק ליווי משפטי מקיף וייצוג שוטף החל מעריכת התביעה ועד להליכי גבייה ממעסיק במידת הנדרש.

*אין האמור לעיל בכתבה זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המצוי בכתב עת זה הינו באחריות הקורא בלבד.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
הלנת שכר

לכל אדם יש זמן מסוים בחודש שבו הוא מקבל את התשלום עבור עבודתו באותה תקופת זמן. במהלך השגרה עובד כמעט כל אדם תקופה מסוימת וכשבסופה

קרא עוד »
פיצויי פיטורים

למשרדנו ניסיון וידע רב בכל הקשור לתביעת פיצויי פיטורים ודיני עבודה, המגובים בהצלחות רבות גם בבתי הדין לעבודה, וגם בהליכים מקדימים. מניסיוננו, ניתוח מעמיק של

קרא עוד »
תשלום שכר באמצעות טיפים

ישנה תופעה נפוצה הנהוגה היום בישראל והיא תשלום שכר עובדי ענף ההסעדה, כדוגמת מלצרים, ברמנים, עובדי מטבח, באמצעות תשר (טיפים) אשר משלמים הלקוחות עבור שירותי

קרא עוד »
דמי הבראה

דמי הבראה הם תשלומים המשולמים על ידי המעסיק לעובדיו כהשתתפותו בהוצאות חופשה או הבראה של העובדים.  המקור ההיסטורי לקיום דמי הבראה הינו רצון המעסיק לעזור

קרא עוד »