מכתב התראה לשון הרע דוגמא

כבוד האדם הוא ערך יסוד המקודש במדינת ישראל מזה שנים רבות, אך לא אחת השמירה עליו מתנגשת עם זכות יסוד אחרת והיא חופש הביטוי. אחד ההקשרים הנפוצים שבהם התנגשות זו באה לכלל ביטוי, הינה בהקשר של תביעות לשון הרע ותביעות דיבה. בשורות הבאות נסביר כיצד מהווה מכתב התראה לשון הרע דוגמא לפעולה מקדימה שניתן לנקוט כדי לדרבן את הצד הפוגע להסיר או לחזור בו מהדברים הפוגעניים שפרסם ברבים, ומה חשוב לדעת כאשר עושים זאת.

 

מהו חוק לשון הרע ומשמעויותיו?

עוד לפני שמגישים מכתב התראה בגין לשון הרע, חשוב להבין את חוק לשון הרע ומשמעויותיו.
חוק לשון הרע משנת 1965, הוא חוק המטיל על תושבי ישראל ואזרחיה, חובת צדק ואחריות בעניין אמירות הנאמרות או נכתבות אודות זולתם. לצורך כך, חוק לשון הרע בישראל מחייב את הפרט להימנע מנקיטת לשון פוגענית, משפילה, מבזה או מסיתה שמטרתה לגרום פגיעה ונזק לאדם או לקבוצה.

חוק לשון הרע למעשה מאפשר לנפגעים מדברי בלע או דיבה שפורסמו נגדם, לתבוע פיצויים מהמפרסם ללא צורך בהוכחת נזק, כמו גם לחייב את הצד הפוגע לבצע פעולות מסוימות לתיקון מעשיו.

 

מהי הענישה על עבירה על חוק לשון הרע?

הענישה בגין עבירה על חוק לשון הרע יכולה לכלול חיוב בפיצויים כספיים ללא הוכחת נזק – במסגרת הליכים אזרחיים, כמו גם ענישה פלילית, שעשויה להגיע לעונש מאסר של עד 12 חודשים, במקרים מסוימים.  

 

מכתב התראה לשון הרע דוגמא לנסיבות שבן הוא עשוי להישלח

חשוב לציין שתביעות לשון הרע לא קורות רק בעקבות פרסומים משמיצים או פוגעניים העולים במדיה החברתית, אם כי כיום זוהי הפלטפורמה הבולטת המזוהה עם התופעה הידועה כ"שיימינג". מכתב התראה לשון הרע ניתן להגיש במקרים שבהם רוצים להזהיר ולהבהיר לזולת את ההשלכות הפוטנציאליות של שימוש בלתי מידתי במילה המדוברת או הכתובה, שעשויה להביא לגרימת נזק למוניטין של אדם או עסק. 

מכתב מסוג זה, בדרך כלל מנוסח בעזרתו המקצועית של עורך דין לשון הרע, לבקשת אדם או ארגון שביזויים, השפלתם או הפיכתם למושא לעג, התבצעה בפרהסיה – בין אם בעיתונות הכתובה המסורתית, במדיה הטלוויזיונית, ברדיו, או בסיטואציות יומיומיות כמו במקום העבודה, בבית עסק, בקבוצת ווטסאפ, במפגש חברתי פרונטלי, בפורומים עסקיים ומקצועיים.

 

מי רשאי לשלוח מכתב התראה לשון הרע?

לפי חוק לשון הרע, מכתב התראה לשון הרע יכול להישלח בידי כל אדם הנפגע בעקבות פרסומים שליליים העונים על אחד מהקריטריונים להלן:

  1. השפלת הזולת מול אחרים או הפיכתו מוקד לשנאה, בוז או לעג.
  2. ביזוי אדם על התנהגותו, פעולותיו, או תכונות מסוימות שמיוחסות לו.
  3. פגיעה בתפקידו של אדם, במקצועו, בפרנסתו או בעיסוקו.
  4. השפלת אדם בגין מוצאו הלאומי, האתני או הגזעי, המגדר שלו, גילו, אמונתו הדתית, אזור מגוריו, העדפתו המינית או מוגבלויות עמן הוא מתמודד.

החוק קובע שהאדם אשר מוצא עצמו נפגע מפרסום דברים מסוימים המתייחסים אליו או מיוחסים לו, איננו נדרש להוכיח שהלכה למעשה ניזוקו שמו הטוב, פרנסתו או כבודו בשל הפרסום המדובר, אלא רשאי לנקוט בצעדים משפטיים נגד המפרסם בלא הוכחת נזק.

במקרה של הגשת תביעת לשון הרע, בית המשפט ייבחן את הדברים האמורים בצורה אובייקטיבית, מבלי לייחס חשיבות לסוגיה האם המפרסם ניסח את הפרסום כהצגת דעה אישית או הציג את הדברים כעובדה מוגמרת. עם זאת, תובע בתביעה פלילית בגין לשון הרע, כן יידרש להוכיח לבית המשפט, מעל לכל ספק סביר, שמפרסם הדברים פעל בכוונת זדון לפגוע בכבודו ובשמו הטוב.

מאחר ולא תמיד מדובר בעניין של מה בכך – שליחת הודעת אזהרה לפני נקיטת הליכים בגין לשון הרע, מהווה פתרון שיש לשקול לחיוב לפני שממהרים להגיש תביעה פלילית או אזרחית בגין לשון הרע.

 

כיצד מהווה מכתב התראה לשון הרע דוגמא לפעולה מקדימה שעשויה לייתר את הצורך בהגשת תביעה?

לשון הרע היא מושג המתייחס לכל מסר או תוכן שיש בהם כדי לפגוע בכבוד או בשם הטוב של הזולת – בין שמדובר באדם פרטי, בית עסק או בארגון כמו חברה בע"מ, מלכ"ר וכיוצא באלו.

אדם או ארגון שנפגעו מדברי לשון הרע שפורסמו נגדם, יכולים על פי החוק בישראל, לפתוח בצעדים משפטיים כנגד הצד המפרסם – הן במסגרת הגשת תביעה אזרחית והן במסגרת הליך פלילי.

אולם לשם כך נדרש התובע להוכיח, בין היתר, שהדברים שפורסמו נגדו אכן מתיישבים בקנה אחד עם הגדרת החוק את המושג "לשון הרע". אין מדובר בעניין של מה בכך. ראשית, על הנפגע להוכיח שהדברים הנדונים, אמנם פורסמו נגדו, במה שמוגדר כ"פרסום" לפי החוק והפסיקה בישראל.

הגם שההליך המשפטי מצריך מעורבות של עורך דין לשון הרע, הכרוכה בתשלום שכר טרחה – לכל הפחות בשלב הכנת כתב התביעה ולבטח אם ההליך מגיע לדיון בערכאות שלא במסגרת תביעה קטנה. מכל הסיבות הללו, נהוג להשתמש במכתב התראה לשון הרע כאמצעי לנסות ולבצע "בקרת נזקים" מול הצד הפוגע, מבלי להיגרר להליכים יקרים ותובעניים בזמן בבתי המשפט.

מכתב אזהרה לפני הגשת תביעת לשון הרע מהווה פלטפורמה שמאפשרת לצד הנפגע להפעיל לחץ באופן חוקי על הצד הפוגע, כך שיפעל להסרת הפרסומים המשמיצים שפרסם, להביאו לחזור בו מדבריו אלו ואף לפרסם התנצלות לנפגע. זאת בנוסף לאפשרות לבקש פיצוי מהצד הפוגע ללא צורך לפתוח בהליכים משפטיים אזרחיים, שכאמור, יכלו לא את זמנם של כל המעורבים – אלא גם את כספם במקרים רבים, ולבסוף יסתיימו ממילא בפשרה בחלק נכבד מהמקרים.

 

איך צריך להיות מנוסח מכתב התראה לשון הרע?

מכתב התראה לשון הרע צריך להיות מפורט, מקצועי וכתוב בשפה עניינית. מסיבות אלו, בהגשת מכתב התראה לשון הרע דוגמא מהאינטרנט בסבירות גבוהה לא תשרת את האינטרסים שלכם. זאת משום שהמכתב חייב להיערך תוך התייחסות קונקרטית לפרטי המקרה הספציפי שלכם. יתרה מכך, טעויות בניסוח המכתב עלולות לא רק שלא לתרום להשגת התוצאה הרצויה עבורכם אלא אף לשמש כנגדכם ולפגוע באינטרסים שלכם, ככל שהתיק יגיע להליך פלילי או אזרחי. לכן מכתב אזהרה לפני הגשת תביעת לשון הרע – יש לערוך בעזרת עורך דין תביעות לשון הרע ולא באופן עצמאי או לפי דוגמאות שמצאתם אונליין. 

 

היתרונות בשליחת מכתב התראה לשון הרע לפני הגשת תביעה

אף ששליחת מכתב התראה לשון הרע אינה מתחייבת על פי החוק, מדובר באקט המציע יתרונות רבים למדי עבור הצד הנפגע מפרסומים משמיצים, משפילים, פוגעניים או מבזים. בראש ובראשונה, חשוב לדעת שהשימוש במכתב אזהרה לפני הגשת תביעת דיבה, גורם למפרסם במקרים רבים להסיר את הפרסום הפוגעני, לפרסם התנצלות או לחזור בו פומבית מאמירותיו, ולעיתים אף לשלם לנפגע פיצוי כספי בסכום מוגדר. משום שתביעות לשון הרע יכולות להיות הרסניות עבור נתבעים מעוטי יכולת, ויקרות בזמן ובעלויות גם עבור התובעים, האפשרות לפתור את המחלוקת בתשלום פיצוי מוסכם מראש, כפי שמאפשרת שליחת מכתב התראה בגין לשון הרע, מועילה לשני הצדדים בדרך כלל.

 

לסיכום

לאור המצב ברשתות החברתיות והקלות של היד על ההדק, יש המון אנשים שנפגעים כיום מלשון הרע. כדי שמכתב התראה לשון הרע יהיה אפקטיבי וישיג את התוצאות הרצויות עבורכם, חשוב מאוד לא לכתוב אותו לבד, אלא לפנות לשירותיו של עו"ד לשון הרע שיסייע לכם לנסח את המכתב בצורה מקצועית ויסודית. דיוק בפרטים, הוספת תיעוד רלוונטי, שימוש בשפה נכונה, הם כולם נדבכים שיתרמו בסופו של דבר גם להגדלת הסיכויים לתקן את הנעשה – בין אם בהבאת המפרסם להסרת הפרסום הפוגע, קבלת התנצלות פומבית, במסגרת פיצוי כספי או כשילוב של מכלול הפתרונות הללו גם יחד.

בקצרה, במאבק להגנה על כבודכם ושמכם הטוב – אין סיבה שתסתמכו על דוגמאות למכתבי התראה מהאינטרנט. פנו כעת למשרד עו"ד ינובסקי שיוכל לסייע לכם בהגנה על זכויותיכם ומיצוי האינטרסים שלכם כראוי.

מכתב התראה לשון הרע דוגמא
מכתב התראה לשון הרע דוגמא
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader