תביעות קטנות לשון הרע

חוק לשון הרע בישראל קובע שהוצאת לשון הרע היא פרסום ברבים הנוגע לאדם או ארגון, העלול להשפיל את נשואו בעיני הבריות או לעשותו מטרה ללעג ולבוז. חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, קובע כי אדם פרטי שנפגע מפרסום לשון הרע, רשאי להגיש תביעה לקבלת פיצוי כספי מהמפרסם. תביעות לשון הרע בישראל יכולות להגיש לבית משפט לתביעות קטנות, אם סכום התביעה אינו עולה על 36,400 ש"ח (נכון ל-2023). הליך תביעה קטנה הוא הליך פשוט יחסית, כך שניתן להגיש אותה ללא עורך דין.

 

מהי תביעת לשון הרע בישראל?

תביעת לשון הרע היא הליך משפטי שבו אדם טוען כי פרסום מסוים פגע בשמו הטוב. חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, קובע כי כל פרסום על אדם ברבים, העלול להשפיל אותו בעיני הבריות או לעשותו מטרה ללעג ולבזותו, הוא בבחינת לשון הרע, המקימה לו עילה נזיקית לדרוש פיצויים מהצד המפרסם.

 

מהו הפיצוי בתביעת לשון הרע בבית המשפט לתביעות קטנות?

בבית המשפט לתביעות קטנות, סכום הפיצוי הכספי שישולם לתובע על לשון הרע, נקבע על ידי השופט. סכום הפיצוי הכספי יכול להשתנות בהתאם לחומרת הפרסום, להיקף הפגיעה בתובע, ולהשפעת הפרסום על חייו של התובע – אם כי אין הכרח בהוכחת נזק בתביעות בסכומים אלו. עוד חשוב לציין כי קיימת הגבלה על גובה הפיצוי שניתן לתבוע במסגרת בתי המשפט לתביעות קטנות במדינת ישראל, העומד על סכום מרבי של עד 36,400 ש"ח. תקרה זו חלה גם על תביעות לשון הרע המוגשות בבית המשפט לתביעות קטנות.

 

באילו תנאים ניתן להגיש תביעה קטנה על לשון הרע?

על מנת להגיש תביעה קטנה לשון הרע, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • סכום התביעה אינו עולה על 36,400 ש"ח.
 • התביעה מוגשת לבית משפט לתביעות קטנות שבתחום שיפוטו מתגורר התובע או הנתבע.
 • התביעה מוגשת בכתב, בצירוף ראיות לכאורה לקיומה של לשון הרע.

חשוב גם לדעת כי לתאגידים (חברה בע"מ) אין אפשרות להגיש תביעות קטנות, ומשכך – הגשת תביעה קטנה בגין לשון הרע, רלוונטית אך ורק עבור יחידים.

 

הראיות שיש לצרף לכתב תביעה המוגש בתביעה קטנה בגין לשון הרע

התובע בתובענה המוגשת לבית משפט לתביעות קטנות בגין לשון הרע, חייב לצרף לתביעה ראיות לכאורה לקיומה של לשון הרע. 

ראיות לכאורה ללשון הרע יכולות להיות, בין היתר:

 1. העתק של הפרסום הפוגע.
 2. עדויות של אנשים שראו או שמעו את הפרסום.
 3. חוות דעת של מומחה.

ראיות לכאורה הן ראיות שאינן מספיקות כשלעצמן להוכיח את הטענה באופן מוחלט, אך מספיקות כדי להצדיק את הדיון בתביעה.

 

מה קורה בהליך המשפטי של תביעה קטנה בגין לשון הרע?

לאחר הגשת כתב התביעה, יזומן הנתבע להגיש כתב הגנה. בהמשך לכך, יזומנו הצדדים להליך גישור ו/או לדיון בבית המשפט. ביום הדיון, יוכל התובע להציג את הראיות לכאורה שלו, והנתבע יוכל להציג את הגנתו והראיות התומכות בטענותיו.

בהתאם לנתונים שיונחו בפניו, בית המשפט יכריע אם מדובר בפרסום לשון הרע. אם בית המשפט יפסוק כי מדובר בפרסום לשון הרע, הוא עשוי לפסוק לתובע פיצוי כספי, כמו גם לחייב את הנתבע בביצוע פעולות מסוימות, כגון הסרת הפרסום הפוגעני, פרסום התנצלות פומבית בפני התובע ועוד.

 

טיפים להגשת תביעה קטנה על הוצאת לשון הרע

להלן מספר טיפים להגשת תביעה קטנה לשון הרע באופן שימקסם את סיכויי ההצלחה שלכם בתיק:

 1. אספו ראיות לכאורה לקיומה של לשון הרע: ראיות לכאורה הן כפי שהוסבר לעיל, ראיות אשר אינן מספיקות בפני עצמן, כדי להוכיח את הטענה באופן מוחלט, אך עשויות להיחשב כמספיקות על מנת להצדיק את הדיון בתביעה בבית המשפט אליו התובענה הוגשה.
 2. היו ספציפיים בתיאור הפרסום הפוגע: התיאור של הפרסום הפוגע צריך להיות ספציפי ככל האפשר, על מנת לאפשר דיון ענייני בבית המשפט.
 3. היו ממוקדים בטענות שלכם: התייחסו רק לטענות הרלוונטיות לתביעה, על מנת להימנע מבזבוז זמן ומשאבים.
 4. היו מוכנים להוכיח את הטענות שלכם: אם הנתבע יכחיש את הטענות שלכם, תצטרכו להוכיח אותן במשפט.

בקצרה, תביעות קטנות לשון הרע הן כלי משפטי חשוב להגנה על שמו הטוב של אדם. על מנת להגביר את הסיכויים להצלחת התביעה, חשוב להיוועץ עם עורך דין לשון הרע לפני הגשת התביעה, ולהקפיד על התנאים והטיפים המפורטים לעיל.

 

למה קריטי להתייעץ עם עורך דין גם לפני הגשת תביעות קטנות בגין לשון הרע?

תביעות קטנות לשון הרע הן כלי משפטי חשוב להגנה על שמו הטוב של אדם. הליך תביעה קטנה הוא הליך פשוט יחסית, שניתן להגיש אותו ללא עורך דין. עם זאת, חשוב להיוועץ עם עורך דין לפני הגשת תביעה קטנה לשון הרע, על מנת להבטיח שהתביעה תהיה מוצלחת.

 

טענות הגנה נפוצות בתביעות קטנות לשון הרע

לנתבע בתביעה קטנה לשון הרע ישנן מספר טענות הגנה אפשריות. להלן פירוט של טענות ההגנה הנפוצות ביותר:

הפרסום היה אמת

טענה זו היא הטענה ההגנה הנפוצה ביותר בתביעות לשון הרע. אם הנתבע יוכיח כי הפרסום היה אמת, הוא לא ייחשב כמי שאחראי להוצאת לשון הרע.

הפרסום היה בתום לב

טענה זו עשויה לחול כאשר הנתבע לא ידע או לא האמין שהפרסום היה שקרי. אם הנתבע יוכיח כי הפרסום היה בתום לב, הוא לא יהיה אחראי להוצאת לשון הרע בראי החוק.

הפרסום נגע לעניין ציבורי

טענה זו עשויה לחול כאשר הפרסום עסק בעניין ציבורי חשוב. אם הנתבע יוכיח כי הפרסום היה בעניין ציבורי, הוא לא יהיה אחראי לפיצוי התובע על לשון הרע.

הפרסום היה מותר על פי דין

טענה זו עשויה לחול כאשר הפרסום נעשה במסגרת זכות או חובה חוקית. לדוגמה, פרסום של החלטה שיפוטית, או פרסום של עובדות בהליך משפטי.

 

באילו נסיבות פרסום אינו נחשב כהוצאת לשון הרע?

על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, ישנם מקרים בהם פרסום לא יחשב כהוצאת דיבה. מקרים אלו מכונים "פרסומים מותרים".

פרסומים מותרים הם סוגי פרסומים שלא ייחשבו בראי החוק כלשון הרע, גם אם הם מכילים טענות שליליות על אדם. ההיגיון מאחורי ההגנה על פרסומים אלו הוא להגן על חופש הביטוי, וכן על האינטרס הציבורי במידע ובדיון פומבי בו.

כך לדוגמה, פרסום של כתבה עיתונאית הסוקרת אישומים של אדם בעבירה פלילית, לא יכול להיחשב כשלעצמו כהוצאת לשון הרע, אם הכתבה מבוססת על עובדות נכונות.

גם ציטוט בעיתונות של אמירה מסוימת, אשר עלולה להיחשב כלשון הרע בפני עצמה, איננו מעמיד את העיתון בסכנה לתביעת לשון הרע, בהינתן והביטוי המצוטט אכן נאמר בידי צד שלישי בפועל.

בנוסף לכך, פרסומים מטעם גורמים משפטיים כדוגמת בתי משפט, בוררים ועורכי דין – מהווים פרסומים מותרים. הרציונל העומד בבסיס הגנה זו, הוא הצורך להגן על אפשרותם של גורמי המשפט לרדת לחקר האמת – מה שמחייב לרוב מתן קדימות לחופש הביטוי על פני הזכות לשם טוב.

עם זאת, חשוב לציין כי יש לבחון כל מקרה לגופו, על מנת לקבוע אם פרסום מסוים נחשב כהוצאת לשון הרע.

 

איך ניתן להפחית את הסיכוי להיות חשוף לתביעת לשון הרע?

ניתן להפחית את הסיכוי להיות חשוף לתביעת לשון הרע על ידי הקפדה על מספר כללים:

 • הימנעו מפרסום פרטים אישיים או חסויים של אחרים ללא הסכמתם.
 • הימנעו מפרסום טענות שאינן מבוססות על עובדות.
 • הימנעו מפרסום טענות שיש בהן כדי לפגוע בשם הטוב של אחרים.
 • הימנעו מפרסום טענות שיש בהן כדי להטיל דופי באחרים.
 • בכתיבת חוות דעת על מוצר או שירות, הקפידו להשתמש בשפה עניינית ולא מתלהמת תוך ציון עובדות נייטרליות בלבד.

 

לסיכום

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, הוא חוק חשוב המגן על שמו הטוב של האדם. פרסום של טענות שליליות על אדם, אשר עלולות להשפילו בעיני הבריות או לעשותו מטרה ללעג ולהשמצה, עשוי להיחשב כהוצאת לשון הרע.

ישנם מקרים בהם פרסום לא ייחשב ללשון הרע, כגון פרסומים של גופים רשמיים, פרסומים של עובדות או נתונים נכונים, פרסומים של ביקורת או חוות דעת עניינית ופרסומים של אירועים שהתרחשו בפומבי.

בכל מקרה, כל מקרה נבחן בבית המשפט לגופו ולכן, אם אתם מאמינים כי נפגעתם מלשון הרע, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום זה. עורך דין יוכל לסייע לכם להחליט האם יש מקום להגיש תביעה קטנה בגין לשון הרע, לנסח מכתב התראה לפני הגשת תביעת לשון הרע, או להתגונן מפני תביעה כזו.

צרו קשר עם משרד עורך דין לשון הרע דניאל ינובסקי לצורך קבלת ייעוץ משפטי מקצועי ודיסקרטי, בנושא תביעות קטנות לשון הרע והיערכות נכונה לקראתן.

תביעות קטנות לשון הרע
תביעות קטנות לשון הרע
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader