תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

האם הייתם מושא לפרסום מידע פוגעני, משמיץ או כוזב לגביכם? אם כן, יש לכם אפשרות להגיש תביעת לשון הרע נגד האחראי לפרסום התוכן הנ"ל ולזכות בפיצוי, גם אם אינכם יכולים לספק ראיות לנזקים ספציפיים שהפרסום גרם לכם. בשורות הבאות נעמיק בסוגי הפיצויים שניתן לקבל בגין לשון הרע לפי החוק הישראלי ונחקור את הרציונל העומד מאחורי האפשרות הזו. 

 

על תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק וסוגי הפיצויים שניתן לקבל בתביעת לשון הרע

קיימות שלוש שיטות עיקריות למתן פיצויים בתביעת לשון הרע:

  1. פיצוי בגין נזק לא כספי: צורת פיצוי זו מטרתה לתת מענה לפגיעה בכבוד או במוניטין שנגרמה לתובע עקב לשון הרע. הוא נועד לסייע בשיקום הרווחה הרגשית ומעמדו הציבורי של הפרט.
  2. פיצוי בגין נזק כספי: במקרים בהם לשון הרע הביאה להפסדים כספיים מוחשיים, כגון אובדן השתכרות או הזדמנויות עסקיות, רשאי התובע לבקש פיצוי בגין נזקים כלכליים ספציפיים אלו. להבטחת פיצוי זה, על התובע להביא ראיות להפסדים הכספיים שנגרמו לו בפועל.
  3. פיצוי ללא הוכחת נזק: גישה ייחודית זו מאפשרת לפסוק פיצויים גם בהעדר הוכחה קונקרטית לנזקים כלכליים או לא ממוניים. הרציונל העומד מאחורי שיטה זו נובע מעקרון הפיצוי הכללי בדיני הנזיקין, המבקש להחזיר את המצב קרוב ככל האפשר למצבו המקורי. הנחת המוצא במקרים הללו, היא שבסכום הפיצוי שיפסק לטובת התובע בתביעת לשון הרע, ייעשה שימוש לשיקום הכנסותיו ורווחתו, כפי שהיו טרום פרסום התוכן הפוגעני כנגדו. אולם בהקשר של פגיעה במוניטין, קשה עד בלתי אפשרי לכמת את הנזק שנגרם לפרט ואת ההוצאות הכרוכות בשיקום שמו הטוב. על כן, בחר המחוקק בישראל לאפשר הגשת תביעות לשון הרע ללא הוכחת נזק. על כך נפרט עוד בהמשך.

בקצרה, תביעות לשון הרע עשויות להיות כרוכות בפיצוי בגין עוגמת נפש, הפסדים כספיים, ובנסיבות מסוימות גם פיצוי ללא צורך בהוכחה מפורשת של נזק. כדי לתבוע פיצויים בהצלחה, חיוני לתובע לספק ראיות רלוונטיות לתמיכה בעניינו.

 

הרציונל העומד מאחורי האפשרות להגשת תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

ההשלכות של פרסום לשון הרע נגד אדם חורגות מעבר לעלבון, כאב או פגיעה בהנאה בלבד.
פקודת הנזיקין המעודכנת, סעיף 1, קובעת כי פגיעה במוניטין של אדם, כשלעצמה, מהווה נזק שיש בו כדי לגרור עבורו גם השלכות חברתיות, מקצועיות, תעסוקתיות וכלכליות מרחיקות לכת. הכרה זו מדגישה את המשמעות של שם טוב כאחד הנכסים היקרים ביותר של אדם, מה שגורם לכל פגיעה בשמו הטוב של הפרט, להיחשב כגרימת נזק בזכות עצמה. עם זאת, הוכחת מידת הפגיעה בשמו הטוב של הנפגע מלשון הרע וכימות היקפה, היא משימה מאתגרת ביותר – כפי שציינו לעיל.

טבעו הבלתי מוחשי של שם טוב קשור באופן מהותי לזהותו ולתפיסתו הציבורית של האדם, מה שמקשה לספק ראיות קונקרטיות לנזק שנגרם. הערכת הערך של המוניטין של מישהו הופכת לעניין מורכב, שאיננו כפוף למדידה פשוטה, ומכאן האפשרות לתבוע פיצוי בגין פרסום לשון הרע, ללא הכרח בהוכחת הנזקים שנגרמו לתובע בבית המשפט, באופן ראייתי.

 

הבסיס החוקי לקבלת פיצוי בתביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

בשנת 1998 נעשה תיקון חשוב בחוק איסור לשון הרע, שהכניס את סעיף 7א. תיקון זה מסמיך נפגעי לשון הרע לבקש פיצויים ללא צורך במתן ראיות קונקרטיות לנזק. הסכום המקסימלי לתביעה לפי הוראה זו הוא עד 140,000 ₪. עם זאת, ההזדמנות לתבוע סכומים גבוהים יותר עדיין קיימת, אם כי מותנית בביסוס הטענות לנזקים ספציפיים, בין אם הם כספיים או לא כספיים באופיים.

סעיף 7א(ב) לחוק מאפשר לתובעים לבקש פיצוי ללא הוכחת נזק עד 50,000 ₪ (שווה ערך לכ-70,000 ₪ בהתאמה למדד). חשוב לציין שהדבר נוגע אך ורק לתקרת הפיצוי בתביעות המוגשות ללא הכרח בהוכחת נזקים ספציפיים או ביסוס היסוד הנפשי של "כוונה לפגוע" מצד הנתבע.

מן האמור לעיל אנו למדים כי התיקון לחוק איסור לשון הרע מאפשר מסלול נגיש יותר לתביעת פיצוי בגין לשון הרע ללא צורך בהוכחה מפורשת של נזק, עד לסכום קצוב. לגבי תביעות החורגות מרף זה או המערבות את האלמנט של "כוונה לפגוע", עשוי להיות צורך בראיות נוספות.

 

הידעתם? בתביעות לשון הרע עם הוכחת נזק – אין הגבלה על גובה הפיצוי המבוקש

בתביעת לשון הרע, הפיצוי שניתן לתבוע תלוי בהיקף הפגיעה בשמו הטוב של הפרט. אם הפגיעה בשם הטוב של התובע גרמה לו לנזקים מוחשיים ומדידים, כגון נזק נפשי חמור שניתן להוכיח או הפסדים כספיים כמו אובדן השתכרות והכנסות, בהחלט ניתן לתבוע את סך הנזקים הריאליים. לפיכך, בניגוד לתפיסות השגויות הרווחות, אין הגבלה מוחלטת על גובה הפיצוי בגין לשון הרע, אלא הנזקים הממשיים שנגרמו ליחיד, בין אם בצורת עוגמת נפש ובין אם מדובר בהפסדים כספיים, מהווים בסיס לתביעת הפיצויים.

 

הגשת תביעת לשון הרע – לא עניין של מה בכך

היקף הפיצויים שנפסק בתיקי לשון הרע שונים בישראל – עם הוכחת נזק ובלעדיה, הוא עניין מורכב ומגוון. אין מגבלה שהחוק מגדיר לגובה הפיצויים, ולכן פסקי הדין נעו בין סכומים סמליים לסכומים ניכרים, העולים על מאות אלפי שקלים, או אפילו עולים על חצי מיליון.

אמנם גם כשיש עילה תקפה להגשת תביעת לשון הרע לפי החוק, היא לבדה אינה מבטיחה פיצוי משמעותי. לשם כך נדרשת מומחיות משפטית ענפה והיכרות עם החקיקה והפסיקה הרלוונטית, שהם לא מנת חלקו של האדם הממוצע מן היישוב. למותר לציין כי עיסוק בהתדיינות ממושכת ויקרה תמורת סכום סמלי בלבד, עשוי שלא להיות כדאי. לכן בתביעות לשון הרע – ישנו משקל רב לליווי משפטי מקצועי של עורך דין דיבה מנוסה.

 

לסיכום

עינינו הרואות כי הנזק שנגרם כתוצאה מהשמצה, חורג הרבה מעבר להשלכות הגלויות על פני השטח, ובכוחו להשפיע על המוניטין של הפרט, שהוא אחד ממשאביו החשובים ביותר. בהתחשב בטבעו הבלתי מוחשי של שמו הטוב של האדם ובקושי לכמתו באופן מדויק, השכיל המחוקק להוסיף לחוק לשון הרע את התיקון בו עסקנו במאמר זה, אשר מאפשר הגשת תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק. יחד עם זאת, אין הדבר שולל מפרטים שפרסום לשון הרע כנגדם, הסב להם נזק ממוני או לא ממוני אך בר מדידה, את האפשרות להגיש תביעת לשון הרע החורגת מהסכום הקצוב בתביעות ללא נזק, כל עוד יוכלו להוכיח ראייתית את נזקיהם ולכמת אותם.

בשני המקרים, הבחירה בעורך הדין הנכון, יכולה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות התיק. לכן בין אם נפלתם קורבן ללשון הרע ובין אם אתם עומדים בפני האשמות בלשון הרע, מומלץ מאוד לפנות לייעוץ מעורך דין לשון הרע מיומן ובעל ניסיון מוכח בתחום, ואפילו הכרחי. 

צוות עורכי הדין המנוסים במשרד עו"ד ינובסקי, מוכן להציע לכם הכוונה משפטית איכותית ויעילה וייצוג משפטי מקצועי המותאם למצב הספציפי והנסיבות הייחודיות למקרה שלכם. אל תיתנו ללשון הרע לפגוע בחייכם או בעסק שלכם – פנו עוד היום למשרד עורכי דין ינובסקי לקבלת סיוע משפטי מקצועי, ותנו לנו לעזור לכם לשמור על זכויותיכם ולשקם את המוניטין שלכם בהצלחה.

תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

מידע נוסף בנושא

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader