תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע היא פעולה משפטית הננקטת על ידי יחידים או ארגונים שהמוניטין שלהם נפגע עקב הצהרות כוזבות של אחרים. תביעות כאלה חיוניות לשמירה על היושרה האישית, שמירה על אמון הציבור ויצירת איזון עדין בין הזכות לחופש הביטוי וההגנה על המוניטין של האדם. מאמר זה מנסה לגעת במורכבותה של תביעת לשון הרע, על מרכיביה, השיקולים המשפטיים, ההגנות הפוטנציאליות וההשפעה הכוללת על הצדדים המעורבים.

 

מספר מילים על מורכבותה של תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע מתעוררת כאשר מישהו מאשים אדם אחר או ישות אחרת בהצהרות כוזבות הפוגעות בשמו הטוב, כאשר לשון הרע יכולה להתבטא בדיבור או בכתב. הניזוק, המכונה התובע, מבקש סעד משפטי על מנת לשקם את המוניטין שנפגע, כך שהוא יוכל לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לו. כדי להצליח בתביעת לשון הרע, על התובע בדרך כלל להוכיח מספר מרכיבים מרכזיים.

ראשית, על התובע לקבוע כי ההצהרה או האמירה הייתה כוזבת ושקרית. יש להציג את האמירה כעובדה שנמסרה ולא כדעה או פרשנות סובייקטיבית. שנית, ההצהרה או האמירה חייבת להיות מופנית לצד שלישי, תוך חשיפת התובע לנזק פוטנציאלי. יסוד הנזק כרוך בהוכחה כי האמירה הכוזבת גרמה לפגיעה במוניטין של התובע, והובילה להפסדים מוחשיים או בלתי מוחשיים.

במשפט או תביעה בגין לשון הרע, רמת האשמה הנדרשת יכולה להשתנות בהתאם לתחום השיפוט ולמעמד הצדדים המעורבים. סלבריטי או אנשים שהינם יותר מוכרים בציבור מתמודדים לעתים קרובות עם סף גבוה יותר להוכחת אשמה, המחייבים ראיות והוכחות שהייתה כוונה של זדון ממשי או התעלמות פשוטה מהאמת. ייתכן שאנשים פרטיים יצטרכו רק להראות שהנתבע התרשל במתן ההצהרה הכוזבת.

 

תביעות לשון הרע – מהם השיקולים המשפטיים וההגנות הפוטנציאליות?

תביעת לשון הרע היא הליך משפטי מורכב הכרוך בשיקול דעת מדוקדק של גורמים שונים. לפני פתיחת תביעת דיבה או לשון הרע, היועץ המשפטי או התובע יעריך את חוזקותיו של התיק, את הראיות הזמינות ואת הסיכונים והיתרונות הפוטנציאליים הכרוכים בתביעה ואת השפעותיה על הלקוחות. חיוני להעריך את ההשפעה של ההצהרה הכוזבת, את הסבירות להצלחת התיק ואת הפוטנציאל לשיקום המוניטין.

לרשות הנתבעים הן בתביעות לשון הרע והן במסגרת תביעת הוצאת דיבה, עומדות מספר הגנות פוטנציאליות:

 • ההגנה הנפוצה ביותר היא באמצעות הוכחה שהאמירה שנטענה הייתה אמיתית, כלומר הנאשם יכול להוכיח שהאמירה המדוברת מדויקת עובדתית. הגנה מסוג זה בדרך כלל פוטרת את הנאשם מאחריות, שכן לשון הרע מחייבת הוכחה שההצהרה הייתה כוזבת.
 • סוג הגנה נוסף עוסק בהקשר בו נאמרה או נכתבה האמירה המדוברת. הודעות מסוימות, כגון אלו המתבצעות באולמות משפט, בהליכי חקיקה או בין בני זוג, מוגנות מפני תביעות לשון הרע. ההיגיון העומד מאחורי הגנה זו היא לאפשר חילופי מידע פתוחים וחסרי עכבות בתוך הקשרים ספציפיים ללא איום של השלכות משפטיות. בנוסף, הנאשמים עשויים לטעון שהצהרותיהם היו הבעת דעה ולא הצהרות עובדתיות. דעות, מטבען, הן סובייקטיביות ומוגנות בדרך כלל תחת הגנת חופש הביטוי. עם זאת, אם הצהרה מוצגת כעובדה ומציגה את עצמה באופן כוזב ככזו, היא כן עלולה להיות נתונה לתביעת לשון הרע.
 • הגנת הערה הוגנת היא דרך נוספת העומדת לרשות הנתבעים. הערה הוגנת מגנה על אנשים המביעים את דעתם כביקורת אמיתית בנושאים בעלי עניין ציבורי. הגנה זו מספקת מרחב לשיח ציבורי ולביקורת בונה תוך הכרה בחשיבותו של חופש הביטוי.

 

מהם השירותים הניתנים על ידי עורכי דין לשון הרע?

תפקידו של עורך דין בתביעת לשון הרע או תביעת שיימינג כרוך במתן ייעוץ משפטי, הערכת התיק הספציפי, איסוף ראיות, עריכת המסמכים המשפטיים, ייצוג הלקוחות בבית המשפט, ניהול משא ומתן להסדרים והגנה על המוניטין של הלקוח. המומחיות וההסברה של עורך דין לתביעת לשון הרע חיוני כדי להבין את מורכבותו של חוק לשון הרע וההגדרות הכרוכות בו.

ביתר פירוט, בין התפקידים והפעולות השונות, הנפוצים הינם:

 • ייעוץ משפטי: עוד בפגישה הראשונה בין עורך דין תביעות דיבה ללקוחותיו, הוא ייעץ ויתן הכוונה משפטית לתובע או לנתבע בתביעה הספציפית שהובאה לידיעתו. לצורך כך הוא יעריך את מהות התיק, ייבחן את הראיות וייעץ ללקוחותיו על דרך הפעולה הטובה ביותר. הוא יעזור ללקוחות להבין את הזכויות, החובות והאופציות המשפטיות האפשריות עבורם.
 • הערכת המקרה: עורך דין מעריך את נקודות החוזק והחולשה של התיק, תוך התחשבות בגורמים כמו הראיות הקיימות, חוקי לשון הרע החלים על המקרה והגנות פוטנציאליות שניתן לנקוט בהן. הוא יעריך את הסבירות להצלחה ויספק ניתוח אובייקטיבי של התוצאות הפוטנציאליות, הסיכונים והעלויות הכרוכות בחקירה או בהגנה מפני תביעת לשון הרע.
 • איסוף עדויות: עורכי דין מסייעים ללקוחותיהם באיסוף ראיות רלוונטיות לתמיכה בעניינם. פעולה זו עשויה לכלול איסוף מסמכים, ראיון עדים, ביצוע חקירות ושימוש בעדויות מומחים בעת הצורך. הם יבטיחו שכל הראיות הרלוונטיות יתקבלו באופן הראוי, יישמרו ויוצגו בבית המשפט.
 • ניסוח מסמכים משפטיים: עורכי דין אחראים לערוך ולהגיש את המסמכים המשפטיים הדרושים, לרבות תלונות, תשובות, בקשות ותדריכים. הם יבטיחו שמסמכים אלו עומדים בדרישות הספציפיות של בית המשפט ויציגו ביעילות את עמדת הלקוח.
 • ייצוג בבית המשפט: בתביעות לשון הרע שמגיעות למשפט, חייב כל נתבע או תובע להשתמש בשירותיו של עורך דין. עורך הדין יציג את הטיעונים, יבדוק ויחקור עדים, ויטען טיעונים בפני השופט. הוא יבסס את הטיעונים וההוכחות על ידיעותיו בחוקי לשון הרע ונהלי בית המשפט כדי לקדם את הזכויות והאינטרסים של הלקוח שלו.
 • ניהול משא ומתן להסדר: עורכי דין יכולים לנהל משא ומתן לפשרה בשם לקוחותיהם כדי להגיע לפתרון עוד בטרם התחיל המשפט. הם ינתחו את נקודות החוזק והחולשה של התיק, יעריכו נזקים פוטנציאליים וינהלו משא ומתן עם הצד שכנגד או נציגו המשפטי מתוך שאיפה להבטיח הסכם פשרה נוח שייתן מענה לחששות ולמטרות של הלקוח שלהם. מן הסתם עורכי הדין פועלים בשם הלקוחות ואינם מבצעים את פעולותיהם ללא הסכמה מראש או ידיעת הלקוחות עצמם.
 • התעדכנות בנבכי החוקים והתקדימים השונים: עורכי דין לשון הרע מתמחים בדיני לשון הרע ונדרשים להתעדכן בנושא זה ובחידושים המשפטיים המתפתחים, אם יש כאלה. נדרשת מהם הבנה עמוקה של מרכיבי החוק, אסטרטגיות ההגנה, חובות ההוכחה והתקדימים השונים.
 • הגנה על מוניטין הלקוח: תפקידו העיקרי של עורך הדין בעיקר בתביעת לשון הרע הוא להגן על המוניטין והאינטרסים של הלקוח שלו. הוא נדרש לפעול בחריצות כדי להבטיח שההצהרות הכוזבות והמשמיצות יטופלו כראוי ושזכויות הלקוח שלו להליך הוגן יישמרו. פעמים רבות, הוא יכול לפעול להסרת האמירה השקרית בזכות קשריו, ניסיונו וידיעותיו בתחום.

 

לסיכום

תביעת לשון הרע משמשת מנגנון משפטי הן לאנשים פרטיים והן לארגונים כדי לבקש פיצוי כאשר הצהרות כוזבות פוגעות בשמם הטוב. המורכבות של תביעות כאלה נובעת מעצם הרצון לשמור על האיזון הנכון בין הזכות הבסיסית לחופש ביטוי לבין ההגנה על היושרה האישית ואמון הציבור.

באמצעות עו"ד לשון הרע ניתן לברר לגבי הצדקת התביעה, סיכויי ההצלחה שלה וגורמים נוספים. לעורך הדין בתחום זה יכולות רבות והוא יכול לסייע בנושאים וסוגיות שונות. למידע נוסף וייעוץ משפטי דיסקרטי ואישי על הגשת תביעת לשון הרע או התגוננות מפניה – פנו כעת אל משרד עו"ד ינובסקי.

תביעת לשון הרע
תביעת לשון הרע
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader