בדיקת חוזה שכירות

בשעה טובה מצאתם את הדירה המתאימה ואתם ניגשים כעת לשלב החתימה על החוזה. מה מפרט החוזה ומה חשוב לדעת לפני שחותמים? האם המשכיר כולל את כל הסעיפים החשובים על פי החוק ולא טומן לכם פחים? לפני שחותמים על המסמך, רצוי לבצע בדיקת חוזה שכירות אצל עורך דין נדל"ן מוביל, על מנת לוודא שכל התנאים והסעיפים יחולו גם לטובתכם ויוכלו להעניק לכם שקט נפשי לאורך תקופת השכירות.

מציאת דירה מתאימה היא תוצר של חיפושים רבים בדרך כלל ויש בה מידה מסוימת של נלהבות ונחפזות. השוכר שמכין עבורכם את המסמך, נעזר בעורך דין השכרת דירה כדי לייצר את ההסכם ולעמוד על החוקים והתנאים שמאפיינים את תקופת השכירות. למרות זאת, אנשים רבים שוכחים בדרך את העובדה שעורך דין זה משרת את האינטרסים האישיים של בעל הדירה (המשכיר), מה שעלול להיות לרעתם בהמשך.

בנוסף, מרבית האנשים אינם קוראים היטב את כל החוזה ולא מקדישים לו זמן רב מידי. נוסח מסורבל ועתיר מונחים משפטיים בלתי מובנים, עלול להכשיל את השוכרים החדשים בנוגע להבנה של החוזה ועשוי לגרום לכך שהם לא יהיו זכאים מבחינה חוקית להחזרים כספיים, תיקונים או שיפוצים כפי שהתחייב להם בעל פה בעל הדירה. רק בדיקת חוזה שכירות במשרד עורך דין עתיר ניסיון וידע, תוכל להקנות לכם אישור לכך שהחוזה תקין ועומד גם על זכויותיכם המלאות כשוכרי הדירה, לאורך כל התקופה.

ממה מורכב חוזה שכירות?

חוזה השכירות שתקבלו לידיכם כולל פירוט מקיף ומדויק של תכולת הנכס, המערכות והתשתיות הקיימות ועומד על טיב התחזוקה שלהם. בנוסף כולל החוזה תנאים שבהם נדרש השוכר לעמוד כמו למשל השבת הדירה כשם שהתקבלה לאחר התקופה (צבועה, ללא חורים בקירות או נזקים לרכוש), גובה התשלום החודשי ואופן העברתו, איסור על חיות מחמד וכד'. החוזה יפרט גם את גובה התשלום, תקופת השכירות מיום קבלת המפתח ועד מועד מסירתו, תחומי הטיפול בנכס והתיקונים מצידו של המשכיר וכן את כל ההגבלים שיחולו על הדייר במידה ולא עמד בהתחייבויותיו השונות.

 

כיצד מומלץ שמשכיר הנכס יערוך את חוזה השכירות?

ברגע שהשוכר והמשכיר מסכמים ביניהם על תקופת השכירות, רצוי לשאוף להכנת החוזה במידה ולא קיים נוסח שהוכן לפני כן. יחד עם זאת, במידה ולאורך התקופה של השכירות הקודמת או בין שכירויות בוצעו שינויים בנכס, שיפוצים ושדרוגים, יש מקום לעבור פעם נוספת על החוזה ולבצע בדיקה אצל עורך דין השכרת דירות. ההמלצה למשכירים היא לא להתחייב לדמי שכירות קבועים לתקופה ארוכה על מנת שיהיה ניתן להעלות אותם בבוא הזמן ולהתאים אותם למצב הנוכחי של שוק הדיור בישראל הנמצא תמיד במגמת עלייה.

בנוסף, יש לוודא שבחוזה מצוין כי השוכר ישתמש בדירה למגורים בלבד ולא למטרות אחרות.

רצוי לדרוש מהשוכר להירשם בעירייה והרשויות הרלוונטיות על מנת שחשבונות הבית (כמו ארנונה, מים, גז וחשמל) יגיעו אליו. במקרה והדבר לא מתבצע, יאלץ המשכיר לקבל אליו את החשבונות ולבצע מול המשכירים בנכס תחשיב של החלק שלהם לתשלום – פעולה מורכבת המצריכה התעסקות מיותרת חודש בחודשו. כמו כן רצוי שיכיל החוזה תנאים לגבי זכותו לבקר בדירה ככל שיחפוץ, להראות אותה לאחרים ולמכור אותה.

 

בדיקת חוזה שכירות לאנשים השוכרים דירה

על פי חוק השכירות, כל חוזה השכרת דירה אמור להכיל את מהות השכירות (כלומר, להשתמש בנכס רק למטרה שלשמה נועד או שהוקצתה בסיכום בין הצדדים), את רשימת המלאי של התכולה הקיימת בדירה ואת תנאי ופרטי תקופת ההשכרה.

עורך הדין יבדוק מהם התנאים שמכיל החוזה בנוגע לתיקונים בדירה ומי האחראי לביצוע התיקון כלפי כל מכשיר, רהיט או אובייקט בדירה. אם קיימים פגמים מסוימים שבעת החתימה על החוזה לא היה ידוע עליהם או שהמשכיר לא צפה אותם מראש (למשל רטיבות או הצפה), אין לחייב את השוכר לתקן את הפגם בעצמו או לדרוש החזר הוצאות.

כמו כן יבדוק עורך הדין כי מופיע סעיף שלפיו המשכיר מתחייב לאפשר לשוכריו להשתמש בנכס המושכר לאורך התקופה שנקבעה ללא הפרעות מצידו או מטעמו.

 

זכויות השוכר

במקרים רבים נתקל עורך דין השכרת דירה בחוזה שבו לא מפורטים זכויותיו של המשכיר כלל.

כך למשל, החוזה לא קובע מה קורה כאשר הנכס לא ניתן לשימוש מפאת נסיבות מסוימות. במצב זה רצוי לדעת כי חל פטור מתשלום שכר הדירה. בנוסף, זכאי המשכיר לקבלת זמן סביר לביצוע תיקונים שסוכם שהוא האחראי לבצע אותם ולהתגורר בנכס לאורך כל התקופה, מבלי שתיפרע באמצע, כל עוד החוזה מטעמו לא הופר.

זכות נוספת שעומדת לרשות המשכירים היא הזכות לבדוק את פרטי המשכיר ואת ההיסטוריה של הנכס. התחזות היא עבירה נפוצה מאוד בתחום הנדל"ן, כמו גם מקרים שבהם חל טיוח של מצב הנכס מבחינת קבלת טופס 4 המאשר את הבנייה בשטח המקרקעין, הרישום של הנכס בטאבו, עיקול על הנכס וכד'.

עורך דין שכירות יוכל לאמת את פרטי המשכיר ובעלי הנכס ולאתר ליקויים או זיופים במידה וקיימים, לאור נתוני רישום הנכס ברשויות השונות.

כשם ששואף המשכיר לקבל דמי שכירות הוגנים, כך זכאי הדייר המשכיר לשלם דמי שכירות הוגנים ההולמים את הבית ומאפייניו. מכיוון שלכל נכס מאפיינים אישיים, שמורה הזכות למשכירים לבדוק את תעריפי השכירות בשכונה ובאזור המגורים ולנהל משא ומתן לגביהם לפני חתימה על החוזה.

 

עורך דין השכרת דירה – כיצד הוא משנה, מתקן או משפר את החוזה?

הסכם שכירות טוב צריך לפרט את כל המלל שבחוזה בצורה ברורה וחד משמעית שלא משאירה מקום לספק. כמו כן יש לוודא שפרטים טכניים כמו כתובת הנכס, תקופת ההשכרה, פרטי השוכרים עצמם וכד' נכתבו ללא שגיאות או טעויות.

כמו כן חשוב לדייק בפירוט לגבי התשלום ומה הוא כולל. אם זו יחידת דיור למשל, נהוג שמחיר השכירות כולל ארנונה אך יש לציין זאת בחוזה באופן מפורש. אם התשלום כולל לפי מה שסוכם מראש את העובדה שהשוכר מתקן בעצמו חלק מהדברים הקיימים בדירה, יש לציין זאת בחוזה באופן מפורש. עורך הדין ימצא את כל הפרטים הקטנים שלא נכתבו או צוינו כראוי ויעמוד על תיקונם מטעם המשכיר כתנאי לחתימה.

יחסי שוכר-משכיר עשויים להיפגע במצב שבו חל איחור בתשלום או כאשר אחד הצדדים נאלץ לבטל את החוזה. גם סיטואציות נפוצות שכאלה אמורות להופיע באופן ברור בין דפי החוזה.

המשכיר מצידו צריך לדאוג לכך שבחוזה תהיה הוראה שלפיה איחור עשוי יקנה לו אפשרות לבטל את החוזה, או שתחת הסכמה מראש יהיה ניתן לאחר בתשלום עד למועד מסוים מראש. במצב שבו איחור התשלום נובע מנסיבות של "כוח עליון" שלא תלויות בשוכר עצמו, חשוב שעורך הדין של השוכר יוסיף תנאים מסייגים, כך שהמשכיר לא יוכל לבטל את החוזה או לקבל פיצויים במקרה שכזה.

עוד כדאי שיוסיף עורך הדין (במידה ולא קיים) סעיף שמאפשר לשוכר למצוא דייר חלופי במקומו אם מסיבה מסוימת הוא נאלץ לצאת מהחוזה טרם פקיעתו. הסעיף יפרט טווח זמנים סביר לצורך מציאת השוכר החלופי. אפשרות נוספת היא להכניס סעיף שמעניק לשוכר אופציה להארכת התקופה, בכפוף להודעה מראש עד למועד מסוים לפני פקיעת החוזה. מצב זה מגן על השוכר ומונע מצב שבו יכול המשכיר לסרב להארכה ולמצוא דייר חלופי כבר ליום החזרת המפתח המקורי.

במידה ואתם מחפשים עו"ד נדל"ן בישראל שמתמחה בנושא שיעמיד לשירותכם ליווי משפטי מקצועי, אחראי ויסודי לכל אורך הדרך, משרד עורכי הדין שלנו נמצא לשירותכם והינו בעל ניסיון של שנים רבות בייצוג מבחינת כל היבטי תחום המקרקעין ומתן ייעוץ מקיף בנושא, תוך הקפדה על איכות השירות, הגישה האישית והזמינות עבור כל לקוח.

אתם מוזמנים להשאיר לנו פרטים באתר ואנחנו ניצור אתכם קשר תוך 24 שעות או להתקשר אלינו ולקבוע פגישת ייעוץ כבר היום.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

בדיקת חוזה שכירות
בדיקת חוזה שכירות
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader