עורך דין צוואות, ירושות וניהול עיזבון

אין אדם שאוהב להרהר בדרך וביום מותו. זה טבע האדם. יחד עם זאת, אם אנחנו כבר חושבים על הנושא, למותו של אדם קיימות השלכות כלכליות רבות, גדולות ומשמעותיות (מהלוויה ועד לחלוקת העיזבון). במידה ואדם מעוניין לתכנן ולהסדיר מראש את כל ההשלכות שבאות במקרה פטירתו – עליו לבצע עריכת צוואה.

חשוב לציין, כי אין חובה לערוך צוואה – אנחנו לא מפקירים את הרכוש שצברנו – חוק הירושה דואג לכך שכל הקרובים של המנוח ייהנו מכספי עיזבונו, אך החוק הינו כללי וגורף ובמידה והייתם מעדיפים לחלק את הרכוש הנצבר באופן שונה או מיוחד, יותר אישי והוגן כלפי בני המשפחה שלכם והקרובים לכם – יכול הדבר להיעשות אך ורק באמצעות עריכת צוואה.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות מכל הסוגים וניסוח משפטי מדויק ומקצועי של צוואות, ליווי משפטי עד  אישור הצוואה בפני בית המשפט. אנחנו מלווים את היורשים בכל ענייני הירושה השונים, כולל הגשת בקשות לצווי ירושה, טיפול בהתנגדויות, בקשות לצווי קיום צוואה ובעיזבונות.

מהי צוואה? למה חשוב לערוך צוואה? איך והיכן לשמור צוואה? איך מפקידים צוואה? כל הנקודות החשובות בעריכת צוואה ואיך להשאיר את המסמך המסכם – המכיל את כל החיים שלכם – ניתן למצוא כאן או בפגישת הייעוץ במשרד שלנו המתמחה בעריכת צוואות.

צוואה היא כלי עוצמתי, שמאפשר המשך שליטה על הרכוש הנצבר גם לאחר הפטירה, מסדיר את חלוקת הרכוש ע"פ רצונכם, מונע "מלחמות ירושה" לא נעימות שגורמות להרבה קונפליקטים במשפחות. לדוגמה, במשפחה רגילה עם ילדים, כאשר אחד מההורים הולך לעולמו ולא עורך צוואה מסודרת אצל עורך דין לענייני צוואה, הוא משאיר את המשפחה במצב, בו כל בני המשפחה (בן/ת זוגו, הוריו, אחים וכל צאצייו) הופכים ליורשים: חלקם מעדיפים בקבלת הירושה באופן מידי, חלקם ברכוש או בכסף, בת/ן הזוג הנותר בחיים רוצים בדרך כלל להמשיך באורך החיים הרגיל שלהם, ללא צורך פתאומי במכירת דירה או חלק מהנכסים המשותפים שצברו יחד עם המנוח במהלך החיים המשותפים.

כדי להימנע ממצב זה, חשוב לערוך צוואה מסודרת אצל עו"ד, צוואה שתקבע מנגנוני שליטה ואופציות ביצוע שונות, לפי ההגיון והרצון של המצווה.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות מכל הסוגים וניסוח משפטי מדויק ומקצועי של צוואות, ליווי משפטי עד  אישור הצוואה בפני נוטריון. אנחנו מלווים את היורשים בכל ענייני הירושה השונים, כולל הגשת בקשות לצווי ירושה, טיפול בהתנגדויות, בקשות לצווי קיום צוואה ובעיזבונות.

צוואה מול חוק הירושה

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן – "החוק") קובע כי לכל אדם קיימת זכות לצוות הוראות שונות לחלוטין בצוואתו, הגוברות על הוראות החוק. במקרה שאדם ציווה את עזבונו בדרך של עריכת צוואה מסודרת ומקצועית שערוכה כדין אצל עו"ד צוואה, ההסדר הקבוע בחוק הירושה אינו חל על אותו עיזבון.

כל מקרה בו האדם מעדיף להדיר את אחד מבני המשפחה שלו או חלק בעיזבון מפני בת/ן זוגו או לצוות את רכושו לצד ג' שאינו קרוב משפחה או עמותה (לצורך הדוגמה) – הדבר מתאפשר מכוח עקרון העל של "חופש הציווי" על ידי עריכת צוואה.

ניתן גם להתנות בצוואה תנאים מסוימים ולהוריש רק למי שקיים או עומד בתנאים האלה!

תמיד אפשר לשנות צוואה, להוסיף עליה, לגרוע ממנה, ואף לבטלה לחלוטין. הצוואה האחרונה (כרונולוגית) אשר תימצא לאחר מות המוריש, היא המחייבת.

אפשר לראות את החוק כניסיון של המחוקק לקבוע "הסדר צוואה כללי", המתאים לאדם הממוצע, אשר לא ערך צוואה טרם מותו. מרבית סכסוכי משפחה ומלחמות ירושה ניתן למנוע ע"י ערכת צוואה מסודרת אצל עו"ד צוואה המתמחה בדיני ירושה.

 

סוגי צוואות בישראל

המשפט הישראלי, על פי החוק, מכיר בארבעה סוגים של צוואות:

צוואת כתב יד

צוואה בכתב-יד כשמה כן היא, מסמך הכתוב בכתב ידו של המצווה בה הוא מנחה על אופן חלוקת רכושו לאחר מותו.  לרוב המסמך ייבדק ע"י עו"ד או ערכאות משפטיות רק לאחר מותו, על כן קיים הסיכוי והסיכון שיתכנו בצוואה שגיאות שעלולות להוביל לביטולה.  צוואה מסוג זה אינה מומלצת למי שאינו בקיא בהוראות החוק בהווה ושתהיה תקפה במבחן הזמן. פרטים נוספים אודות צוואה בכתב יד – כאן.

 

צוואה בנוכחות עדים

צוואה כתובה המקבלת את תוקפה בחתימתם של שני עדים. צוואה מסוג זה לרוב נערכת ע"י עו"ד והיינה הסוג הנפוץ ביותר.  כתיבת צוואה בסיוע עו"ד מקצועי ומנוסה מעלה את הסיכוי ורמת הביטחון שהצוואה תהיה תקפה לאחר מותו של המנוח ותעמוד במבחן הזמן להשגת רצונותיו המלאים של המנוח.  שים לב, לא כל אדם מעל גיל 18 ושלא הוכרז כפסול דין רשאי לשמש כעד וזו אחת ממגוון הסיבות, להמלצתנו להיוועץ עם עורך דין לצורך עריכת צוואה.

 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות ניתנת בעל פה בפני אחד משלושת האנשים המוגדרים בחוק הירושה בסעיף 22         (שופט, רשם, נוטריון) המוסמכים על פי מדינת ישראל לאשר כי הצוואה נערכה בפניהם והינה חוקית. פרטים נוספים אודות צוואה בפני רשות – כאן.

 

צוואה בעל פה

אדם הנמצא על ערש דווי, ובנסיבות אלו מעוניין על פי החוק לצוות בעל פה את יורשיו, עליו לעשות זאת בפני שני עדים, כאשר שני עדים אלו ערכו בסמוך למתן הצוואה פרוטוקול והפקידו אותו אצל הרשם לענייני ירושה.

לצוואה בעל פה, תוקף של חודש ימים מהרגע בו תם האיום על חיי המצווה, בהנחה ונותר בחיים.

 

צוואה הדדית

על אף שהחוק בישראל רואה בהכנת צוואה פעולה אישית מכיר החוק הישראלי ברצון והעניין המשותף שיש לבני זוג בעריכת צוואה מקבילה עי" בן זוגם.

בצוואה הדדית מוריש בן הזוג את רכושו לבן זוגו זאת במטרה שהשני יוריש את רכושו לילידהם המשותפים בבוא העת. כאשר נפטר בן הזוג הראשון, על הנותר בחיים לבצע עריכת צוואה המורישה את הרכוש לאחרים.  באופן זה הצוואה הינה הדדית ויכולה להיערך במסמך אחד או שני נפרדים עליהם חתומים שני בני הזוג.

צוואה הדדית מספקת ביטחון ועמידה במבחן הזמן, לצד ביטחון מפני שינויים עתידיים וחד צדדיים. פרטים נוספים אודות צוואה הדדית – כאן.

 

חשוב לדעת!

בצוואה הדדית, בן זוג המעוניין לשנות את הצוואה בעוד בן זוגו בחיים, חייב לקבל את הסכמתו.  היה ונפטר אחד מבני הזוג, אך לא חולק עדיין העיזבון, לצורך ביצוע שינויים בצוואה הדדית בן הזוג הנותר חייב לוותר על זכותו בעיזבון טרם ביצוע השינויים.  במידה והעיזבון חולק, עליו להחזיר את חלקו על מנת שיהיה זכאי לבצע שינויים בצוואה.

 

מנגנוני צוואה (לדוגמה):

 • יורש אחר יורש
 • יורש במקום יורש
 • יורש על תנאי מפסיק
 • יורש על תנאי דוחה

ניתן לכלול בצוואה מספר מנגנונים, כך שתשקף באופן מלא וברור את רצון המצווה.

לדוגמה, במנגנון יורש אחר יורש – המצווה יכול להחליט מי יהנה מעיזבונו (הראשון)  עד לסוף ימיו, ומי אחריו ייהנה מעיזבונו של המצווה.

מנגנון יורש במקום יורש – מאפשר להחליף את היורש הראשי (במידה והלך לעולמו לפני המצווה) ביורש חילופי.

המצווה יכול  להתנות את קבלת עיזבונו בתנאים שיקבע – מנגנון יורש על תנאי מפסיק – מגביל את זכות הירושה בעמידה בתנאים של המצווה : במידה והיורש לא עמד בתנאים – יפסיד את זכותו בעיזבון.

מנגנון יורש על תנאי דוחה מאפשר לדחות את זכות הירושה של היורש במידה ולא עמד בתנאים של המצווה. כדוגמה, מנגנון זה מאוד פופולרי במקרים בהם יש נושים ליורשים : מתנה קבלת העיזבון בסילוק נושים.

בעריכת צוואות עורך דין צוואה מקצועי המתמחה בתחום מתייחס לא רק לרצון המצווה, אלא לסיטואציה שלו בראיה גלובלית ובכך מאבטח את קיומה. הרי המצווה יכול להתנות, להגביל ולעביר את הזכויות בעיזבונו כפי שרואה לנכון ולפי ההיגיון שלו, אך אנחנו – עורך דין צוואה – דואגים לכך שהצוואה תעמוד בתוקף גם אם מי מהיורשים הלא מרוצים, בדרך כלל בעזרת עו"ד צוואה משלו, יטען לאי תוקפה של הצוואה עקב סיבות שרואה לנכון לציין (מצב רפאוי או נפשי בעיתי וכו').

במידה ואנחנו מזהים כי לאחד או יותר מהיורשים יכולים להתעורר שאלות או טענות בנוגע לאופי או תוקף הצוואה, אנחנו דואגים להבטיח, כי רצון המצווה יתקיים : ניתן להסריט את המצווה חותם ומאשר את הצוואה, במקרים מיוחדים, אנחנו דואגים לחוות דעת רפואית בעת עריכת הצוואה.

 

למה לערוך צוואה?

אין חובה בחוק המחייבת בעריכת הצוואה, אפשר להגיד יותר מזה – גם אם לא עורכים צוואה מסודרת אצל עו"ד צוואה מקצועי המתמחה בתחום, הרכוש אינו הופקר, אלא ייחולק ע"פ ההסדר הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה- 1965, שקובע חלק של כל אחד מהיורשים בעיזבון, איך אינו מסדיר באופן ספציפי את הרכוש שיקבל כל יורש – כללי מדי. במידה והמצווה מעוניין בחלוקה מדויקת שרואה לנכון לאור הנסיבות של המקרה הספציפי שלו – רצוי לערוך את הצוואה אצל עו"ד צוואה המקצועי.

 

מי חייב לערוך צוואה – דוגמא 1

במידה ולאדם מספר רב של נסכי נדל"ן : מגרשים, דירות, זכויות בניה וכו' – מאוד מומלץ לערוך לצוואה מסודרת אצל עו"ד צוואה מקצועי, אחרת כל אחד מהיורשים יקבל, ע"פ החוק הירושה, חלק בכל נכס – הדבר שלא מאפשר לאף אחד מהיורשים לעשות שום שינוי או עסקה בשום נכס, ללא קבלת אישור משאר הבעלים השותפים בנכס (לא תמיד ישנה הסכמה גורפת של כל היורשים – פתח למלחמות ירושה) – וכך בכל נכסי העיזבון.

בנוסף לכך, כל עסקה שיעשו היורשים בינם לבין עצמם, תהיה כרוכה במס! כל זה ניתן למנוע ע"י עריכת צוואה מסודרת אצל עו"ד צוואה מקצועי המתמחה בתחום. אנחנו ממליצים במקרים כאלה לחלק את נכסי הנדל"ן בין היורשים, חלק מהנסכים למקור והכסף המתקבל – לחלק כך שבסה"כ כל יורש יקבל ירושה שווה (בחישוב הכספי) לפי ההגיון של מצווה. כמובן, שהליך כזה לא קורה ביום אחד : דורש מינוי מנהל עיזבון, קביעת שמאות ועוד, איך נותן פתרון הוגן ומונע סכסוכי יורשים למיניהם.

 

מי חייב לערוך צוואה – דוגמא 2

במידה ואדם רוצה להדיר (לסלק) את אחד (או יותר) יורשים החוקיים שלו – עליו לערוך צוואה מסודרת.

הרי חוק הירושה הוא המנגנון שקבע המחוקק במטרה להבטיח ולדאוג ליורשים ראשוניים – הורים, אחים, בני זוג וילדים, איך בגלל הייתו כללי וגורף, לרוב אינו עוזר במקרים בהם המצווה מעוניים לעשות כל שינוי לטובת / רעת אחד היורשים החוקיים.

חשוב לציין שצוואה גוברת על הוראות חוק הירושה ומחליפה אותו כברירת מחדל, צוואה מסודרת הערוכה אצל עורך דין צוואה מקצועי מאפשרת למצווה ליצור הסדר מעודף להשקפתו ולהבטיח את קיומו, גם אם עומד בניגוד לחוק הירושה.

 

מי חייב לערוך צוואה – דוגמא 3

מי שמעוניין להוריש את הרכוש שלו או חלק ממנו לצד ג' – עמותה או אדם שאינו קרוב משפחה (לדוגמה) – יכול לעשות זאת אך ורק ע"י עריכת צוואה.

 

חוק הירושה – ההסדר הקבוע

על פי סעיף 10 לחוק הירושה, היורשים הם :

 • מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
 • ילדי המוריש וצאצאיהם.
 • הוריו וצאצאיהם והורי הוריו וצאצאיהם.

במקרה שלמנוח לא היו במועד פטירתו קרובי משפחה מדרגה ראשונה (כמוגדר בחוק) או לחלופין לא הותיר המנוח צוואה הקובעת למי יועברו נכסיו ורכושו, היורשת הינה מדינת ישראל.

כפי שניתן לראות, במידה ואדם לא ערך צוואה מסודרת, כל עיזבונו יחולק בין בן הזוג, כל הילדים, הנכדים, האחים, הדודים וההורים של המוריש (במידה והם בחיים). אם המוריש מעוניין בחלוקה שונה ממה שקובע החוק – עליו לערוך צוואה מסודרת, מומלץ לעשות זאת אצל עו"ד צוואה מקצועי המתמחה בתחום.

 

זכות הירושה של בן-זוג

חוק הירושה : בסעיף 12 ניתנת התייחסות לסדר העדיפויות הקובע בחלוקת ירושה באופן הבא: ילדי המנוח, הורים ואחים של המנוח, והורי הוריו.

על כן, לבן הזוג הזכות לפי המקובל הכוללת את המיטלטלין של משק הבית המשותף.

כמו כן זכאי בן-זוגו של המוריש משאר העיזבון באופן הבא:

זכות ראשונים של חצי מהירושה בהנחה והמוריש הותיר אחריו ילדים / נכדים / הורים.

במידה והותיר אחריו המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים יהיה זכאי בן הזוג לשני שלישים.

האמור לעיל תקף רק כאשר שבמותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו בדירה המשותפת, כולה או חלקה, בעיזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון;

יצוין, כי החוק מתייחס גם למצבים נוספים ו/או מיוחדים המגדירים את סדר העדיפות בחלוקת הרכוש בין קרובים שונים, קרובים מכוח אימוץ, יורשים חליפיים, ועוד, אולם קצרה היריעה מלהיכנס לכך כאן.

 

זכות הירושה של זוגות פרודים, זוגות בהליכי גירושין וידועים בציבור

חשוב להדגיש כי גם אם השכל הישר וההגיון אומרים כי בתהליך גירושין או פירוד סביר להניח כי המנוח לא היה מעוניין שבן זוגו ירוש את רכושו,  כל עוד ההליך המשפטי של הגירושין נמשך עד מתן הגט באופן פורמלי, בני הזוג אינם גרושים ובהיעדר צוואה בן הזוג הפורמלי יורש את המנוח.

וזאת בדגש מיוחד במקרה של ידוע/ ה בציבור, שיכולים בעתיד לייצר מחלוקת משפטית באשר למעמדם וזכותם בעיזבון המנוח.

במקרים אלו צוואה חשובה פי כמה ומבטיחה כי הרכוש הנצבר של המנוח יגיע לידי אלו שהוא חפץ בעיקרם.

 

שלבים לקראת עריכת הצוואה

השלב הראשון בעריכת הצוואה הינו "רשימת רכוש" מפורטת ומדויקת של כל הנכסים הקיימים בבעלות המוריש, הכוללים: נכסי מקרקעין, מכונית, פירוט חשבונות (בנקים, פיקדונות, חסכונות, ביטוחים, וכיו"ב), כמו כן יש לכלול אוספים בעלי ערך כגון חפצי אומנות או כל דבר אחר בעל ערך.

טרם המפגש עם עורך הדין חשוב להחליט מי מבין היורשים יירש מה, אופן חלוקת הירושה, ו/ או כל חלוקה אחרת על מנת שניתן יהיה לבצע ניסוח ועריכה של הצוואה באופן שישקף נכונה את רצונך על כל המשתמע. חשוב להדגיש בפני עורך הדין צוואה האם קיימות סוגיות אשר עלולות להיות במחלוקת בצוואה הרצויה. מקרים אלו נפוצים כאשר המוריש החליט להותיר את נכסיו רק לחלק מקורביו. הקרובים אשר נושלו מהצוואה סביר להניח על פי רוב כי ינסו לטעון שהצוואה אינה חוקית או שנערכה בזמן שהמוריש היה בלתי כשיר מבחינה חוקית. כדי למנוע ולסייע ליורשים החוקיים יכול המוריש ורצוי כי במקביל לכתיבת הצוואה יספק לעורך הדין צוואה, כנספח לצוואתו, אישור רפואי המעיד על כשירותו.

 

תוקף צוואה

צוואה תקפה ללא הגבלת זמן, ובהנחה ולא נערכה צוואה אחרת (חדשה) במקומה מבחינה כרונולוגית. אלא אם, בצוואה החדשה לא נרשם כלל הרכוש, או אז תבוצע בדיקה של הצוואה הקודמת, לגבי הרכוש החסר.  במידה ומתגלה כי הצוואה החדשה אינה תקינה / חוקית (בכפוף להחלטת בית משפט) הצוואה החוקית הקודמת / האחרונה התקפה תשמש כצוואה לחלוקת העיזבון.

יוצאת מן הכלל הינה צוואה בעל פה, אשר תקפה עד חודש ימים מהמועד בו תם האיום על חיי המצווה, בהנחה ונותר בחיים.

 

עדכון הצוואה – מתי ולמה כדאי

דינאמיות החיים והשינויים המתרחשים בהם עלולים ליצור מצב שצוואה שנערכה אינה מעודכנת ותהפוך ללא רלוונטית או לחלופין בניגוד לרצון המנוח.  אי לכך, רצוי מאוד לבצע עדכונים של הצוואה מעת לעת בהתאמה לשינויים בחיי המוריש.  כל שינוי בצוואה משמעותו עריכה וחתימה של מסמך צוואה חדשה והפקדתה באופן חוקי.

אירועים נפוצים המצריכים עריכה של צוואה חדשה:

 • לידת ילד
 • פטירה של קרובי משפחה
 • חתונה וגירושין
 • החלפת בן זוג במקרה של ידועים בציבור
 • מצב רפואי של המוריש או יורשיו
 • הוספה / גריעה בהיקף הנכסים

 

שמירת הצוואה

שמירת הצוואה חייבת להיעשות במקום בטוח שניתן יהיה לאתרו בבוא העת ע"י קרובי המנוח. וזאת במטרה שאכן רצון המנוח יובא ליידי ביטוי שכן בהעדר צוואה או הידיעה על קיומה לא ניתן יהיה לפעול על פי הוראות המוריש ורכושו יחולק על פי החוק.

הדרך הבטוחה ביותר והמומלצת לשמירת הצוואה הינה בהפקדתה אצל הרשם לענייני ירושה. בדרך זו מבטיח המצווה כי בקשותיו ימולאו על פי רצונו.  במקרה זה גם לא חייב המוריש ליידע את קרוביו על קיומה של צוואה שכן בפטירתו אלו יוכלו לפנות לרשם לענייני ירושה לקבלת העתק מהצוואה ובאופן זה גם נמנעת מהיורשים היכולת לייצר צוואה מזויפת.

הפקדת צוואה הינו תהליך מהיר ולא יקר (105 ש"ח נכון ל-05/2017), הניתן לביצוע על ידי המוריש בלבד בהצגת ת"ז.

לרוב הבקשה לצו ירושה או לקבלת צו קיום צוואה מסתיימת בקבלת הצו. עם זאת, קיימים מקרים מורכבים, לדוגמא בהגשת התנגדות או בטענות שנפל פגם בצוואה, המועברים להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.

הערה: בקשה לדיון בבית הדין הרבני דורשת הסכמה בכתב של כל היורשים על פי דין.

לסיכום : עריכת צוואה אינה עניין של מה בכך, והיא מוגדרת כפעולה משפטית. שכן לצוואה יכולות להיות משמעויות ו/או תוצאות משפטיות עתידיות, אשר, לעתים, אינן בהלימה לרצון המצווה, וזאת עקב כשלים ו/או פגמים בכתיבתה. על כן, טרם עריכת צוואה, מומלץ לקבל ייעוץ מעורך דין צוואה מומחה בדיני ירושה ומשפחה.

 

חשוב לדעת! לסיום, נגיש לכם מספר טיפים:

 • בעת כתיבת הצוואה אסור לאף אדם מבין היורשים להיות נוכח בכתיבת הצוואה או להיות חלק פעיל בכתיבתה במישרין או בעקיפין.
 • עליך לעדכן את הצוואה מעת לעת על מנת שזו תישאר רלוונטית ותעמוד במבחן הזמן ודינאמיות החיים.
 • אם קיים ספק לעניין כשירותו הרפואית של המצווה מומלץ לצייד את הצוואה בנספח אישור רפואי המעיד על מצבו הרפואי וכשירותו לעריכת הצוואה. ספקות מסוג זה יעלו לרוב כאשר עורך הצוואה מבוגר ו/או חולה.
 • לא ניתן להתנות בצוואה שאינה ניתנת לשינוי. כל צוואה ניתן תמיד לשנות.
 • על-פי החוק, אדם המעוניין לשים תנאים בצוואה לדוגמא, זכויות בעיזבון רק בהגיע היורש לגיל מסוים, מניעת מכירת דירה עד אשר תתקיים חתונה וכדומה, מומלץ שיבדוק מול עורך דין צוואה מומחה בתחום, האם התנאים סבירים ויעמדו מבחינה משפטית בבוא העת. בהנחה והתנאים סבירים, ינוהלו זכויות העיזבון של היורשים להם חלק על תנאי, על ידי מנהל העיזבון הממונה על ידי הרשם לעניניי ירושה או בתי המשפט לענייני משפחה עד למימוש התנאים.

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ביחס לכל שאלה או צורך משפטי בענייני צוואה, ירושה ועיזבונות וכן ניתן לתאם פגישה עם עו"ד צוואה מומחה בתחום.

*אין האמור לעיל בכתבה זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המצוי בכתב עת זה הינו באחריות הקורא בלבד.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

שאלות ותשובות בנושא צוואות וירושות

עריכת צוואה מאפשרת חופש הציווי – ניתן להוריש נכסים ספציפיים, להדיר בן משפחה, להוריש לצד ג' (עמותה לדוגמה), ניתן גם להתנות בצוואה תנאים מסוימים ולהוריש רק למי שקיים או עומד בתנאים האלה! פרטים באתר או בטלפון 077-231-6906.

ישנם 4 סוגי צוואות – צוואה בכתב יד, צוואה בנוכחות עדים, צוואה בפני רשות וצוואה הדדית. פרטים על כל סוגי הצוואות באתר שלנו או בטלפון.

מי יכול להיות נוכח בכתיבת הצוואה, עניין כשרות רפואית לעריכת צוואה, מה לא ניתן להתנות בצוואה, עדכון וביטול צוואה – כל המידע באתר שלנו או בטלפון 077-231-6906.

עורך דין צוואות, ירושות וניהול עיזבון
עורך דין צוואות, ירושות וניהול עיזבון
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader