בקשה לצו קיום צוואה

בצו קיום צוואה משתמשים כשאדם הולך לעולמו ומותיר בלכתו צוואה. הצוואה הינה מסמך שנועד להוציא את רצונו של הנפטר מן הכוח אל הפועל, ויורשיו של הנפטר אמורים להגיש בקשה לצו קיום צוואה לגורם ממשלתי שנקרא הרשם לענייני ירושות בכדי לפתוח בהליך המימוש של הצוואה.

יחד עם זאת, עולה התהייה המתבקשת: מדוע קיים צורך בבקשה לצו קיום צוואה מלכתחילה? מדוע לא ניתן לממש את רצון המנוח כמות שהוא עולה מצוואתו מבלי שיעלה הצורך לערב גורם מדיני בנושא? בסקירה שלהלן נדון בהרחבה בנושא זה ונסביר מהו ההיגיון בבסיסן של הפעולות הנחוצות בהקשר של הגשת בקשה לצו קיום צוואה.

 

בקשה לצו קיום צוואה – מה המטרה שלה?

הצוואה כאמור, הינה מסמך שנועד להסדיר את דרך הטיפול בעיזבון של מוריש לאחר שהלך לעולמו.

במסגרת מסמך זה נהוג לציין מי הם יורשי הנפטר, ומה הם אותם נכסים, כסף וחפצי ערך שאותם הוא תכנן להעביר לחזקתן של כל אחד מן הנהנים בצוואתו במועד לכתו.

במקרה בו המצווה כתב את הצוואה על  פי דרישות החוק, חתם על הצוואה והחתים על המסמך 2 עדים בגירים ומותרי דין או לחילופין – נוטריון, הצוואה תחשב מותרת למימוש בעת פטירתו של המצווה.

אולם בכדי שהצוואה תהיה תקפה מבחינת משפטית בהקשר של חלוקת נכסי העיזבון, אותם יורשים ששמותיהם נזכרים בצוואה נדרשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

ללא הפעולה הזו הוראות הצוואה לא תוכלנה להתממש וכך ירושת המנוח למעשה לא תחולק בין יורשיו.

בקשה לצו קיום צוואה
בקשה לצו קיום צוואה

הגשת בקשה לצו קיום צוואה בעזרת עורך דין

כפי שציינו, היורשים המצוינים על בצוואה חייבים להגיש בקשה לצו קיום צוואה בכדי להוציא את ההוראות בה לפועל, ואכן אפשרי להגיש בקשה שכזו גם בעזרת עורך דין מייצג.

אולם חשוב לציין כי אם עורך הדין שלכם הוא מי שמגיש עבורכם את הבקשה לצו קיום צוואה, הוא נדרש לעשות כן אך ורק דרך אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה.

מנגד, בהגשת בקשה לצו קיום צוואה בידי היורשים עצמם, גם הגשה פיזית במשרדי הרשם היא קבילה.

 

הגשת בקשה במקרה והנפטר לא כתב צוואה מראש

כשאדם נמנע מניסוח צוואה בחייו, כל הרכוש שלו יחולק במותו על פי חוק הירושה לפי דין, ולא לפי העדפותיו.

על כן אם לא נמצאה צוואה שהמנוח הותיר אחריו במותו, לא תהיה משמעות להגשת הבקשה לצו קיום צוואה כלל ועיקר.

במצב כזה היורשים יאלצו להגיש בקשה אחרת שנקראת "בקשה לצו ירושה", שהמטרה שלה היא להתיר את חלוקת עיזבונו של המנוח באופן חוקי בין יורשיו לפי דין, על פי הוראות חוק הירושה.

 

האם בקשה לצו ירושה יכולה לבוא במקום בקשה לצו קיום צוואה?

בקשה לצו ירושה יכולה לבוא כתחליף לבקשה לצו קיום צוואה, כאשר המנוח דאג להשאיר אחריו צוואה בה חסר פירוט מספק הנוגע לחלוקת מכלול הנכסים שהיו תחת בעלותו.

במצב כזה קיימת האפשרות להגיש בקשה לצו ירושה כדי שחלק העיזבון של המנוח שלא הוזכר בצוואתו, יוכל להתחלק בצורה חוקית בין יורשיו.

 

איך מגישים בקשה לצו קיום צוואה באמצעות האינטרנט?

כדי להגיש בקשה לצו קיום צוואה באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושות, חשוב לוודא שלפחות אחד מן התנאים שלהלן תקף:

 

גישה למסמך המקורי

למגישי הבקשה לצו קיום צוואה יש גישה למסמך הצוואה המקורי

 

המסמך המקורי אצל הרשם

מסמך הצוואה המקורי נמצא בידי הרשם לענייני ירושות

 

למגיש קיים עותק מהמסמך המקורי

למגישי הבקשה לצו קיום צוואה יש עותק ממסמך הצוואה המקורי לצד מסמך עם אישור בית המשפט לענייני משפחה, להוכחת מסמך הצוואה בעזרת מסמך העתק

 

לאחר שמגישי הבקשה לצו קיום צוואה הקפידו לוודא כי אחד מהתנאים לעיל תקף, הם יוכלו להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה אונליין עם האישורים הנוספים שנדרשים לשם הטיפול בנושא כפי שנסביר בהמשך.

 

מהם המסמכים הנוספים שיש לצרף בהגשת בקשה לצו קיום צוואה?

לבקשה לצו קיום צוואה שמוגשת אונליין, חובה לצרף את האישורים להלן:

 

תעודת הפטירה

עותק מתעודת הפטירה של המנוח.

 

הצוואה המקורית או מסמך אישור מבית המשפט

עותק מהצוואה המקורית, או מסמך עם אישור בית המשפט לענייני משפחה להוכחת הצוואה באמצעות העתק, או מסמך המאשר כי הצוואה הופקדה במשרד הרשם לענייני ירושות.

 

תצהיר הסתלקות מקורי

מסמך שנדרש כשיורש/ים מצהירים על בקשתם להסתלקות מחלקם בעיזבון. יחד עם זאת דרישה זו היא רלוונטית רק במקרי הסתלקות ספציפית.

 

תעודת פטירה של יורשים שנפטרו

תעודת פטירה של היורשים שאינם בין החיים עוד (במידה וישנם כאלו)

 

תצהיר של מגיש הבקשה

תצהיר של מגיש הבקשה המעיד על מסירת הודעה אישית לכל היורשים, או עותק של ההודעה.

 

ייפוי כח מהיורשים לעורך הדין

ייפוי כח חתום מהיורשים לעורך דין במקרה בו עורך דינכם מגיש את הבקשה לצו קיום צוואה עבורכם.

 

מה העלות של הגשת בקשה לצו קיום צוואה?

הגשת בקשה לצו קיום צוואה כרוכה בתשלום של 2 אגרות, שאותן אפשרי לשלם בעזרת שובר תשלום בדואר או באמצעות שרת תשלומים דיגיטלי.

חשוב לציין כי הגשת הבקשה לצו קיום צוואה אונליין מקנה 15% הנחה מסכום האגרה הסטנדרטי. לאחר שבוצע התשלום, ניתן לשלוח את הבקשה.

חשוב לומר כי האגרות רלוונטיות גם בהגשת בקשה לצו קיום צוואה אופליין (בטופס ידני).

 

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה ידנית?

כדי להגיש ידנית בקשה לצו קיום צוואה, יש להכין מראש 2 עותקים של כל אחד מן המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לצו קיום צוואה עם חתימות של היורשים שמגישים את הבקשה.
  • שובר תשלום אשר מעיד על כך שהאגרה שולמה באמצעות אתר האינטרנט או בבנק הדואר.
  • תעודת פטירה של הנפטר (מקורית), או עותק שלה עם חתימת "נאמן למקור".
  • תעודות פטירה של יורשי הנפטר (ככל שיש כאלה) – אם מי מהיורשים אינו בין החיים יש לצרף תעודות רלוונטיות לבקשה לצו קיום צוואה הידנית.
  • מסמך הצוואה המקורי.
  • תצהיר הסתלקות (מקור) – נחוץ כאשר יורש/ים הצהירו שברצונם להסתלק מהחלק שלהם בעזבונו של הנפטר.
  • תצהיר מטעם מגיש הבקשה המעיד על כך שנמסרה הודעה אישית לכל היורשים, או עותק מההודעה אשר נמסרה.

 

חשיבות הסיוע המשפטי מקצועי בטיפול בבקשה לצו קיום צוואה

במסגרת הסקירה הנ"ל דנו בנושא של הגשת בקשה לצו קיום צוואה, הסברנו את נחיצותה של בקשה לצו קיום צוואה, ובאופן בו יש להגישה על מנת שניתן יהיה לטפל בחלוקת עיזבונו של המנוח.

בהתחשב במורכבותו הרבה של תחום הצוואות והירושות, הבא לידי ביטוי ביתר שאת במקרים בהם אדם הולך לעולמו ומותיר אחריו חובות בעקבות פשיטת רגל או חדלות פירעון, כשניגשים לטפל בהגשת בקשה לצו קיום צוואה, מומלץ ביותר לפנות להתייעצות עם עורך דין אשר מתמחה בדיני צוואות וירושות וטיפול בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון.

סיוע משפטי מקצועי יבטיח כי הטיפול בירושה יתבצע באופן יעיל ומהיר ובמינימום חיכוכים בין היורשים.

לשיתוף המאמר:

צור קשר עכשיו
לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף:

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!