הוראות נאמנות במסגרת צוואה

הוראות נאמנות במסגרת צוואה נצרכות בשלל מקרים בהם המוריש מעוניין כי הממון והרכוש שלו, רובם או מקצתם, יהיו שמורים ומונחים בידיו של נאמן אשר ישמור עליהם נאמנה – זאת, עד שיגיעו היורשים לגיל בגרות, יתחתנו, יתחילו ללמוד וכיוצא באלו. לבחירת נאמן השלכות מהותיות ואף גורליות על עתיד הירושה וכן, על עתיד היורשים – על כן, אין להקל ראש בקבלת החלטה זו.

יתרה מכך, הכנסת הוראות נאמנות במסגרת צוואה מצריכה ידע מקצועי על מנת שלא יועמדו חלק מהוראות הצוואה בסכנה. מעוניינים בהעברת נכסיכם לנאמן במסגרת צוואה? כדאי שתקראו.

 

הוראות נאמנות במסגרת צוואה – מה הן?

על פי חוק הנאמנות של מדינת ישראל, אדם יכול למסור את כל הממון והנכסים שבבעלותו לנאמנות. כלומר, לנאמן – אדם שבעל הממון סומך עליו ועל כוונותיו.

מוסר הכסף לנאמן יכול לקבוע הוראות והנחיות מדויקות עבור הממון והנכסים שהפקיד בידיו של הנאמן. הלכה למעשה, הנאמן נדרש לפעול אך ורק על פי הוראותיו של מוסר הוראות הנאמנות.

הוראות נאמנות במסגרת צוואה
הוראות נאמנות במסגרת צוואה

הוראות נאמנות במסגרת צוואה – למה צריך אותן?

הלכה למעשה, במקרים רבים, מועבר הכסף מבעל ממון לנאמן משום שהנמען הייעודי של הממון הינו אדם צעיר וחסר ניסיון שבהווה, קיים קושי מסוים בלסמוך על שיקול דעתו ואף, לעתים, חשש באשר ליכולתו לנהל את הכסף בצורה ראויה ונכונה.

כמו כן, מקרים רבים בהם פונים להוראות נאמנות הן כאשר המוטב של הכספים הינו אדם נעדר כושר החלטה או כושר החלטה נמוך שכאמור, קיים חשש באשר לעתיד הממון כאשר יהיה בידיו באופן מוחלט.

 

מה היתרון בנאמנות בצוואה

הלכה למעשה, במקרה בו המוריש בעל הממון אינו סומך על יכולתם של היורשים להתמודד עם הירושה, עולה הצורך בקביעת נאמן על הממון והרכוש בצוואה. כלומר, היורשים יהיו רשומים כאלו הנהנים בנאמנות ואילו הנאמן יירשם כממונה על הירושה. הלכה למעשה, יכול המוריש להחליט כי הרכוש והממון נושא הצוואה יהיו בידיו של הנאמן עד זמן מסוים, שהחל ממנו ואילך, יקבלו את הממון האמור מידי הנאמן – זאת, על פי התנאים שקבע המוריש בעת כתיבת הצוואה.

 

התנאים לחלוקת הממון מן הנאמנות

ברוב המקרים, יקבע המוריש תנאים שבהינתן התקיימותם, יעביר הנאמן נכסים או ממון לטובת היורשים על פי הצוואה. תנאים אלו מגוונים ועומדים לשיקול דעתו של המוריש. נעמוד על העיקריים שבהם להלן.

 

הגעה לגיל מסוים

כאמור לעיל, המוריש עשוי לחשוש לגורל הממון שאסף במשך כל חייו כאשר יונח בידיו של אדם צעיר וחסר ניסיון. על כן, יכול המוריש לקבוע כי עד שיגיע הצעיר לגיל "X" מסוים יהיה הכסף שמור בבטחה בידיו של נאמן.

הלכה למעשה, בהגיעו של היורש לגיל אותו קבע המוריש, יקבל היורש הצעיר את הכסף.

 

הולדתו של ילד

תנאי שאינו בלתי נדיר הוא קביעה כי כאשר היורש יביא ילד לעולם, הוא יקבל את הירושה, שעד אותה עת הונחה בידיו של הנאמן.

 

נישואים

מורישים רבים מתנים את קבלת הירושה לידי היורש בתנאי שיינשא. כלומר, לאחר שיינשא יוכל היורש לקבל את הירושה.

 

הנאמן – מה התגמול שלו?

ברוב המקרים, הנאמן לא יחזיק את הכסף רק מכוחו של טוב לב ויקבל על שירותי הניהול אותם הוא מספק עבור הירושה כספים. הלכה למעשה, הכספים יגיעו לידיו של הנאמן מתוך נכסי הנאמנות בהם הוא מחזיק.

 

קביעת נאמנות במסגרת צוואה

כאשר ענייננו בקביעה של הוראות נאמנות במסגרת צוואה, יש ראשית, למנות נאמן שמתאים למטלת ניהול הנכסים. הלכה למעשה, מדובר במטלה חשובה ועל כן, אין להקל ראש בבחירת הנאמן.

לא זו אף זו, בנוסף לבחירת הנאמן, שהינה משימה קשה בפני עצמה, עליכם להידרש להחלטה אילו נכסים יועברו לפיקוח הנאמן ואילו נכסים יגיעו לנהנים – כלומר, הנכסים שיגיעו ישירות אל היורשים ללא תלות בנאמנות. לבסוף, הינכם נדרשים לקבוע את התנאים בהינתן התקיימותם יועברו הנכסים האמורים מן הנאמן ליורשים.

 

כיצד תבחרו את הנאמן?

כאמור לעיל, בחירת נאמן הממונה על קיומן של הוראות הנאמנות במסגרת צוואתו של המוריש היא בחירה שאין להקל בה ראש – שכן, עתיד הנכסים שלכם עשוי להיות מושפע באופן ישיר מהחלטה זו וכן, כפועל יוצא, עתידם של היורשים שלכם.

 

ענייני מיסוי

על פי החוק הישראלי, העברת נכסים לנאמן אינם כרוכים בתשלומי מיסים כאלה ואחרים. יתרה מכך, גם כאשר יועברו הנכסים מן הנאמנים לנהנים, לא תהיה ההעברה נתונה למיסוי.

לא זו אף זו, במידה ולפחות אחד מן הנהנים הינו תושב מדינת ישראל, למרות שההכנסות אותן מניבה הנאמנות יצטרכו להיות ממומסות במסגרת מס הכנסה, חלוקת ההכנסות תהיה פטורה ממיסוי.

 

חוק הירושה וחוק הנאמנות

הלכה למעשה, בחלקים מסוימים בצוואה עשויים לעלות על נס סתירות בין חוק הנאמנות ובין חוק הירושה. על כן, כאשר ענייננו בניסוח הוראות נאמנות בצוואה – רצוי שבמהלך עריכת הצוואה תתבצע הקפדה על ניסוח ומתן הוראות ברורות וחד משמעיות, שבבוא העת, לא יעמידו מכשול להוצאה מן הכוח אל הפועל של רצונותיו של המוריש.

 

מה קורה כשיש סתירה בין חוק הנאמנות לחוק הירושה

הלכה למעשה, לעתים, ייתכן והוראות הנאמנות במסגרת הצוואה יהיו מנוסחות באופן הסותר את האמור בחוק הירושה. הוראות שכאלה, משום סתירתן, עשויות לא להתקיים – על כל המשמעויות הנלוות לכך. בפועל, במידה וקיימת סתירה בין חוק הירושה וחוק הנאמנות במסגרת עריכת הצוואה, חוק הנאמנות ייצא עם ידו על העליונה.

 

התייעצות עם עורך דין – עניין של מה בכך

התייעצות עם עורך המתמחה בתחום הצוואות הוא עניין של מה בכך, עורך דין מקצועי ומנוסה ידאג לכך שהצוואה תנוסח באופן ברור שאינו מסכן את מטרתה והלכה למעשה, את רצונו של המוריש.

 

פנו אלינו

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע, ליווי וייצוג משפטיים ברמה הגבוהה ביותר מטעם עורכי הדין המקצועיים והמנוסים ביותר בתחום ההוצאה לפועל.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
עו"ד תביעות סיעוד

אדם המוגדר כחולה סיעודי, זכאי על פי חוק לתגמולי ביטוח, בתנאי שאיננו מסוגל לבצע שלוש מתוך שש הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט

קרא עוד »
הסדר חוב מול הבנק

מאמר זה יעסוק ביצירת הסדר חוב של חייב מול הבנק, הנושה. בראשית המאמר יוצג רקע כללי לנושא ולאחריו יוסבר מהו למעשה הסדר חוב מול בנק.

קרא עוד »
דילוג לתוכן