התנגדות לצוואה

אם אתם חושדים כי צוואה של אדם קרוב אליכם שנפטר אינה מייצגת את רצונותיו האמיתיים כלפיכם, ייתכן וכדאי לכם להגיש התנגדות לצוואה. אמנם מדובר במצב רגיש ולא נעים, אך ייתכן שאתם זכאים להרבה יותר ממה שקיבלתם בצוואת המנוח. ועל כן מומלץ לוודא זאת ולהיעזר בעורך דין על מנת לברר מהם זכויותיכם והאם יש לכם עילות סבירות להגשת התנגדות לצוואה.

מהו צו קיום צוואה?

על מנת שצוואה תקבל תוקף משפטי, הזוכה (היורש המופיע בצוואה) צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. את הבקשה הזו עליו להגיש באופן ידני או באופן מקוון, כאשר אם הזוכה מיוצג על ידי עורך דין עליו להגיש את הבקשה באופן מקוון.

כאשר בקשה לקבלת צו קיום צוואה תתקבל אצל הרשם לענייני ירושה, היא תפורסם ברשומות ובעיתונים הרלוונטיים, על מנת שכל מי שמתנגד יוכל להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה.

מהי התנגדות?

ניתן להגיש התנגדות לבקשת צו קיום צוואה כאשר למתנגד יש עילה מספקת על מנת לערער על שיקול דעתו של המנוח בעת עריכת הצוואה. למשל, מקרים בהם המנוח לא היה כשיר לפי דין לערוך צוואה, או שהיה נתון להשפעה חיצונית בלתי הוגנת ואפילו התערבות בעריכת הצוואה.

אם התנגדות לבקשת צו קיום צוואה תתקבל, היא תועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שבית המשפט יכריע על המשך הטיפול בצוואה וחלוקת הנכסים של המנוח.

 

עד כמה מקובל להגיש התנגדות לצוואה?

הגשה של התנגדות לצו קיום צוואה היא פעולה יחסית נפוצה, אשר מגיעה במקרים לא מעטים לטיפולן של ערכאות משפטיות במדינת ישראל. לרוב זה מתרחש על רקע גילוי של אדם שציפה להימנות עם המוטבים בצוואתו של בן משפחה או אדם קרוב שהלך לעולמו – כי אינו מופיע בין היורשים הנזכרים במסמך.

מסתבר כי ישנם לא מעט אנשים אשר חשים שנגרם להם עוול בצוואות של קרובי משפחתם, בני זוגם או גורמים אחרים שראו עצמם כמקורבים אליהם. לא תמיד מוגשת ההתנגדות לצוואה בהכרח על רקע אי אזכור של פלוני במסמך הצוואה. לעיתים הדבר קורה בשל הופעת הוראות מסוימות בצוואה שאחד היורשים הנזכרים בה חש כי הן גורמו לו עוול.

למשל, תנאים מסוימים שהגדיר המצווה לקבלת הירושה, הקצאת חלק קטן מהמצופה בירושה ליורש מסוים, וכן הלאה. במקרים מסוג זה, האדם שחש כי קופח במסגרת הצוואה, עשוי לתור אחר כשלים מהותיים או פגמים טכניים במסמך הצוואה, כך שיוכל להגיש התנגדות לצוואה, שהיא מעין ערעור על תוכנה או צורתה שבא לפסול את הצוואה בחלקה או בשלמותה.

אולם חשוב לדעת כי הגשת ההתנגדות לצוואה כשלעצמה אינה מספיקה כדי שהוראותיה יבוטלו. לשם כך התובע יידרש להוכיח בערכאות כי ישנה לו עילה מוצדקת לאישור בקשתו לביטול הצוואה.

 

באילו תרחישים הגשת התנגדות לצוואה עשויה להיות רלוונטית?

הגשת התנגדות לקיום הצוואה, עומדת על הפרק בדרך כלל לקראת מימוש הצוואה. זאת כאמור, על רקע פטירתו של קרוב משפחה, בן זוג או חבר קרוב שבקריאת צוואתו ישנם מי שמופתעים לגלות שנושלו לחלוטין מהירושה לה ציפו או שהופלו לרעה לכאורה, ביחס ליתר היורשים. תרחישים כאלו הם המצבים הקלאסיים שבהם התנגדויות לקיום צוואות מוגשות.

אולם לעיתים מוגשת התנגדות לצוואה גם על רקע הופעתן של הוראות סתומות בצוואה שאינן מובנות כל צרכן, או לחילופין – הוראות שניסוחן אמנם מובן אך הן אינן הוגנות כלפי מי מהיורשים בפועל, או מי שאמורים היו לרשת את המצווה.

גם לאחר גירושין, מוגשות לא אחת התנגדויות לקיום צוואה, היות והליכי גירושין מובילים לשינויים משמעותיים בדינמיקה המשפחתית, שבעקבותיהם מתעוררים ויכוחים בנוגע לזכויותיהם של אנשים מסוימים בירושה של המנוח.

 

מועד התנגדות לצוואה – עד מתי ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה?

ההתנגדות לצוואה ניתנת להגשה במסגרת חלון זמנים תחום ומוגדר בלבד, שמעבר לו קבלת ההתנגדות לצוואה אינה מתאפשרת עוד. זאת בין היתר, היות ומדובר בהליך בירוקרטי מורכב יחסית שהטיפול בו עלול להימשך פרק זמן ארוך למדי.

 

עילות התנגדות לצוואה

ישנן 3 עילות נפוצות המשמשת כבסיס להגשת התנגדות לצו קיום הצוואה:

 

1. השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 א בחוק הירושה הישראלי, קובע כי הוראה בצוואה שנכתבה בכפייה, תחת איומים, הפעלת לחץ, טקטיקות הפחדה, מניפולציות, הטעייה, רמייה, או השפעה לא הוגנת – תהא בטלה. כלומר כאשר נוצר חשד לכך שהמצווה קבע בצוואתו תנאים מסוימים או הגדיר הוראות מסוימות לחלוקת רכושו, בעקבות מעורבות של צדדים אינטרסנטים בעריכת הצוואה, ישנו מקום לדרוש את פסילת הצוואה.

 

2. היעדר כשירות רפואית

סעיף 26 בחוק הירושה קובע כי צוואה אשר נערכה על ידי אדם שהוא בחזקת קטין או פסול דין, כמו גם צוואה שנערכה כשהמצווה לא היה כשיר להבין את טיבן של הוראות המסמך – תהיה בטלה. כלומר, ניתן לבקש לפסול צוואה ככל שיש בסיס לחשוד שהמצווה היה בלתי כשיר פיסית, מנטלית או נפשית בעת עריכת המסמך או החתימה עליו.

 

3. מעורבות יורש/ים בעריכת הצוואה

סעיף 35 בחוק הירושה קובע כי מעורבות מצד יורש או כמה יורשים בעריכת הצוואה, מהווה בסיס לגיטימי להגשת התנגדות לצוואה ודרישת פסילתה, מאחר ומדובר במעורבות שבסבירות גבוהה נועדה לקדם את טובתם האישית של המעורבים או של אדם אחר כמו בן או בת זוגם.

התנגדות לצוואה מסוג זה תיבחן בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות אשר על פיהן יוכל בית המשפט לקבוע אם מידת מעורבותו של היורש המדובר בעריכת הצוואה, אכן מצדיקה את ביטולה.

 

מה זו התנגדות לצוואה הדדית ומדוע היא כה מורכבת?

צוואה הדדית היא סוג של מסמך צוואה משותף שזוגות עורכים יחדיו כאשר ברצונם להוריש את רכושם האחד לשני ולאחר מכן לגורמים שלישיים, או לאותם גורמים שלישיים מלכתחילה. לצורך העניין, זוג יכול לנסח צוואה הדדית, שבה הם יקבעו שבפטירתו של אחד מהם, כל רכושם יועבר לחזקת בן או בת הזוג הנותרים ולאחר פטירתם של זה או זו, הרכוש הנ"ל יועבר לילדיהם המשותפים.

צוואות הדדיות מתייחסות אם כן, לעיזבונם של שני אנשים ולכן ביצוע שינויי נוסח בצוואה כזו אינו תמיד קביל אם לא התבצע בהסכמתו של בן הזוג השני. מאותה סיבה – גם הגשת התנגדות לקיום צוואה הדדית, נוגעת ליותר ממצווה אחד. לכן מדובר בהליך מורכב כפליים.

 

על הצורך בליווי משפטי מעורך דין התנגדות לצוואה

הליך התנגדות לצוואה איננו פשוט כלל ועיקר במישור המשפטי. היות ומדובר בפעולה שמתבצעת לאחר פטירת המוריש, לא תמיד פשוט לזהות מה מבין ההוראות בצוואה אכן משקף את רצון המצווה  במועד ניסוחה והיכן תיתכן השפעה זרה ובלתי הוגנת מצד בעלי אינטרסים.

אי לכך, התנגדויות לצוואה שמגיעות לבתי המשפט בישראל, אינן מתקבלות ללא הצגת ראיות התומכות בטענות המתנגדים. יחד עם זאת, גם מי שחפץ במימוש הצוואה כלשונה, עשוי להידרש להצגת תימוכין לצורך לממשה כמות שהיא.

סיוע מעורך דין מנוסה מתחום הצוואות והירושות, הוא הבסיס לגיבוש תיק הוכחות מוצק ואפקטיבי שיאפשר למתנגדים לקיום הצוואה או למי שמעוניין להגן על הצוואה (כתלות בצד שעורך הדין מייצג בתיק) – לקדם את האינטרסים שלהם בערכאות משפטיות.

 

כיצד ניתן להגיש התנגדות לצוואה?

את הבקשה להתנגדות לקיום צו קיום צוואה, יש להגיש עד ארבעה עשר ימים מיום פרסום הבקשה לצו קיום הצוואה ברשומות רלוונטיות, וכל עוד הצוואה טרם אושרה. הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה ומילוי הטפסים המופיעים במערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה.

על מנת להתנגד למתן צו קיום צוואה יש להוכיח אחד מן המקרים הבאים או יותר:

  • אותו הנפטר שכתב את הצוואה שהוגשה עבורה בקשה לצו קיום צוואה, ערך צוואה מאוחרת יותר.
  • עריכת הצוואה הייתה תחת לחץ, איומים, השפעה לא הוגנת או אפילו אונס.
  • הצוואה לא משקפת את רצונותיו של המנוח או שהיא פגומה.
  • אחד מן היורשים היה עד לחתימת הצוואה או שהיה חלק פעיל ביצירתה.

 

מה ניתן לעשות אם הצוואה כבר אושרה?

אם צו קיום הצוואה כבר ניתן ולא התנגדתם אליו במועד המוקצב להתנגדות ואתם עדיין מעוניינים לערער על הצוואה, בידיכם שתי אפשרויות אחרות: בקשה לביטול צו קיום צוואה ובקשה לתיקון צו קיום בקשה.

 

ביטול או תיקון צו קיום הצוואה

כל אדם שנפגע מצו קיום צוואה או זוכה המופיע בצוואה, זכאי להגיש בקשה לביטול או תיקון צו קיום הצוואה. כעיקרון, ביטול או תיקון צו קיום צוואה הינו הליך חריג, בין היתר בשל הזמן שעבר מאז פרסום צו קיום הצוואה ברשומות, שייתכן שפגע ביכולותיהם של הצדדים למצוא ראיות שיגנו על טענותיהם. לצורך העניין, בדרך כלל איחור של למעלה מעשר שנים ייחשב כשיהוי בלתי סביר.

אם הרשם מצא לנכון להביא את הדיון בביטול או בתיקון צו קיום הצוואה לבית המשפט, אזי בית המשפט יערוך דיון בנושא ויפסוק כיצד יש לפעול.

 

ליווי על ידי עורך דין המתמחה בהתנגדות לצוואה

אם אתם שוקלים להתנגד לבקשת צו קיום צוואה, מומלץ בחום כי תיעזרו בייעוץ משפטי המתמחה בדיני משפחה וירושה. חשוב שתתייעצו עם עורך דין אם יש לכם עילה תקפה להתנגד לצוואה או או שההתנגדות הזו תעלה לכם במשאבים כלכליים ונפשיים.

 

עורך דין מיומן שמכיר בדיני הירושה

עורך דין מיומן שמכיר היטב את דיני הירושה יידע לזהות פגמים בכתב הצוואה ובכך לסייע לכם למצוא עילות רלוונטיות להתנגדות לצוואה.

 

אל תוותרו על מה שמגיע לכם

אם אתם חשים כי נעשה לכם עוול וכי צוואת המנוח לא משקפת את המגיע לכם, אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם עורך דין על מנת לוודא כי כל הזכויות שלכם מתממשות וכי לא נגזל מכם רכוש ונכסים אליהם אתם זכאים.

 

סיכום

מצאתם את עצמכם נפגעים מצוואה של אדם קרוב? משרד עורכי הדין דניאל ינובסקי מתמחים בדיני ירושה ומזמינים אתכם ליצור קשר בהקדם האפשרי על מנת שנוכל ללוות אתכם במאבקכם המשפטי הצודק. זכרו – אין תחליף לידע ולניסיון משפטי, ולכן מומלץ להגן על זכויותיכם באמצעות משפטנים מומחים ולא להקל בחשיבות ובמשמעות שיש להתנגדות לצוואה על חייכם.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader