ייפוי כוח מתמשך

הרקליטוס הפילוסוף היווני הנודע, אמר פעם כי שינוי הוא הקבוע היחידי בחיים. שינויים פוקדים את חיינו חדשות לבקרים, ובעוד שישנם כאלו אשר מבשרים על התפתחות והתחדשות חיובית, ישנם כאלו אשר משנים את חיינו באופן ניכר אשר מותיר אותם שונים בתכלית משהיו טרם לכן.

לנוכח אותו שינוי שלילי, כזה אשר אנו מצרים שהתרחש, תמיד עולה השאלה מה היינו יכולים לעשות אחרת טרם לכן, בכדי להיערך או להתכונן לאשר ארע. תשובה לאותה שאלה ניתן למצוא בדוגמת ייפוי כוח מתמשך.

באמצעות מילוי ייפוי כוח מתמשך בטרם עת, ניתן להקדים תרופה למכה ולהבטיח כי גם אילו קרה הנורא מכל – ישנו אדם מטעמנו אשר מוסמך להתמודד עם שארע.

במאמר הבא נדון בחשיבותם של ייפוי כוח מתמשכים, כמו גם בתקנות והחידודים המתלווים להם, ותפקידם המשמעותי של עורכי דין לענייני צוואות בתוכם.

 

מה הוא ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח הוא הענקת הזכות לאדם אחר לקבל החלטות ו/או לפעול בעניין שלשמו יופה כוחו, בשם אדם אחר. לפיכך, ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח אשר (לרוב) נקוב בזמן ואשר נועד לסייע לאנשים אשר מעוניינים להפקיד את עתידם בידי אדם בו הם בוטחים. כלומר, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאנשים אשר הינם בגירים ועתידים מסיבה כזו או אחרת להפוך ללא כשירים לטפל בענייניהם הפרטיים – למנות מקורב מטעמם אשר על פיו יישק דבר בעניינם, כשלא יוכלו לעשות זאת בעצמם.

 

לדוגמה – דמנציה ומחלות נפשיות

במידה ואדם אשר סובל מראשיתה של בעיה נפשית ו/או שכלית, אך הוא עדיין מבין בעודו עדיין צלול, כי יכולתו הקוגניטיבית עתידה להתדרדר עד כדי כך שאינו יוכל עוד בעתיד להתמודד עם הגורמים החיצוניים להם הוא נדרש כדי להתקיים. הוא יכול למנות קרוב משפחה, חבר, או איש מקצוע מטעמו אשר יוסמך באמצעות ייפוי הכוח לדון בשמו ובענייניו העתידיים. עניינים כדוגמת אלו אשר נוגעים לנכסיו של האדם אשר ייפה כוחו מלכתחילה, המשך ואופי קבלת טיפולו הרפואי העתידי ועוד.

 

הגבלות ואיסורים על מיופה הכוח

אף על פי כי ייפוי הכוח טומן בחובו כוח אדיר להחליט בענייניו של אדם אשר אינו מסוגל לעשות זאת יותר, ישנן הגבלות ואיסורים רבים כמו גם התניות אשר נוגעות לפעולות המותרות למיופה הכוח, זאת בנוסף לתנאים וחידודים אשר רק בעקבותיהם רשאי מיופה הכוח לנהוג או לפעול. לדוגמה, בכדי לבצע עסקת מקרקעין בנכס אשר שייך למייפה הכוח (למעט השכרת נכס למשך תקופת זמן הקטנה מ-5 שנים), זקוק מיופה הכוח לאישור בית המשפט קודם לכן.

בנוסף לכך, ישנם ענפים שלמים אשר מיופה הכוח לא רשאי לקבל בהם החלטה, ענפים אשר נוגעים לאופיו האישי של מייפה הכוח. מבין אותם תחומי עיסוק אסורים ניתן למנות – המרת דת, פעולות אשר קשורות לנישואין ו/או גירושין, אימוץ ילד, הצבעה בבחירות, עריכת צוואה בשם מייפה הכוח, נקיבת מוטבים בעקבות מותו של מיופה הכוח.

 

מי יכול לשמש כמיופה כוח?

לא על כל אדם ניתן להטיל את נטל האחריות הכבדה שטמונה בחובו של תפקיד גורלי שכזה, לפיכך קבע המחוקק כמה תקנות וכללים אשר רק למקיים אותן יכולה להינתן הזכות.

ראשית כל, מוכרח להיות מיופה הכוח בגיר, כמו גם אדם אשר אינו בחזקת אפוטרופוס. בנוסף לכך, אסור למיופה הכוח להיות בעל מקצוע אשר מקבל תשלום מן המייפה, אלא אם מדובר בבעל מקצוע אשר הינו גם בן משפחה.

זאת ועוד כי מוטל איסור על אדם אשר משמש כמיופה כוח של 3 אנשים שאינם בני משפחתו, לקחת תחת חסותו אדם נוסף. לבסוף, מוטל איסור גם על אדם אשר לקח חלק ישיר או עקיף בהיבט המקצועי שמתלווה לייפוי כוח שכזה, כלומר – עורך הדין אשר ערך את המסמך, פסיכולוג או רופא אשר קבעו כי האדם זקוק לייפוי כוח שכזה וכן הלאה.

זאת ועוד, כי כדי למנוע מצבים בהם מתמנים מיופי כוח בשל אינטרסים אישיים שלהם, חל איסור על אדם אשר מוגדר כחדל פירעון ו/או פושט רגל, להיות מיופה כוח של כל אדם באשר הוא, מחשש שיעשה שימוש בנכסיו הפרטיים לטובת צרכיו הכלכליים של מיופה הכוח.

 

פעולות אשר מצריכות אזכור קודם

ישנן פעולות שבכדי שיוכל מיופה הכוח לבצען, מוכרחות להיות מוזכרות קודם לכן במסמך ייפוי הכוח הראשוני, אשר התיר לאחרון לפעול בשם מייפה הכוח שאינו כשיר כעת.

מבין אותן פעולות, ניתן למנות ביצוע פעולות במוצרים פנסיונים, כמו מעבר בין גופים או בין מכשירים, אפילו לכדי בחירת מסלול השקעה חליפי. בהיבט הרפואי, במידה ואין לכך אזכור קודם, אסור על מיופה הכוח לקבל החלטה אשר נוגעת לביצוע בדיקה פסיכיאטרית, כמו גם לקיום טיפול ו/או אשפוז פסיכיאטרי.

כך גם במקרים בהם מעוניין מיופה הכוח לבצע תרומה אשר שוויה עולה על סכום של 100,000 שקלים, תרומה אשר לא תאושר ותהווה חריגה מסמכותו של המיופה, במידה ואינה סוכמה מלכתחילה עם מייפה הכוח עצמו.

 

חרטה מצד המייפה

כאמור, לא פשוט לאדם להפקיד בידי אחר החלטות אשר הינן גורליות ובידן לקבוע עניינים מהותיים אשר ייתכן ועבד עבורם במשך כל חייו. לפיכך, נדמה כי טבעי שבמהלך הליך ייפוי הכוח עתידים להיווצר קשיים או חרטות מצד מי מאלו אשר כרכו ידם במעשה.

למרות זאת, ישנה חשיבות רבה להבעת הרצון מצד כלל הגורמים בהליך ייפוי הכוח, כאשר מרכז הכובד מונח על רצונו של המייפה. זאת מכיוון שבמידה והחליט מייפה הכוח כי הוא למעשה מתנגד להליך, לא ניתן לבצע הליך זה גם אם הביע בגינו הסכמה ראשונית.

אלא אם כן בשלב אוחר יותר, מייפה הכוח יעיד בפני פסיכיאטר, אשר נכח במעמד החתימה, כי הינו מודע להשלכות ההליך, וכי הוא נוטל בו חלק מבלי שהופעלו עליו כל סוג של לחצים או השפעה בלתי הוגנת.

 

אופן קבלת ההחלטות של מיופה הכוח

ראשית כל, על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות אשר ניתנו לו על ידי מייפה הכוח מלכתחילה, גם אם אינו מסכים עימן. כמו כן, ישנן החלטות או בקשות אשר אינן ישימות או חוקיות וכתוצאה מכך לא חייב מיופה הכוח לבצען.

החלטות אשר פטור מיופה הכוח מלבצע הן כאלו אשר מוגדרות כבלתי אפשריות, זאת כיוון שלעתים מנוסח המסמך על ידי אנשים אשר לקו בנפשם או דעתם. זאת בנוסף לפעולות אשר מפרות את החוק, עלולות להסב נזק או פגיעה למייפה הכוח, כרוכות בהוצאה כספית אשר אין ביכולתו של מייפה הכוח לעמוד בה.

בעניינים אישיים או רפואיים, במידה ומתנגד מייפה הכוח בשעת המעשה לקיום הוראתו, אין לקיימה אלא אם צוין מלכתחילה כי יש לקיימה על אף התנגדותו העתידית של מייפה הכוח. בנוסף לכך, קובע החוק כי יש להבין את הלך הרוח אשר נגזר מכתב ייפוי הכוח בבוא העת להתמודד אל מול סוגיות אשר טרם הוסדרו.

 

שטחים מתים

במידה ולאחר שנוסח הסכם ייפוי הכוח, הגיע העת לדון בסוגיה אשר אין לה התייחסות במסמך המקורי, רשאים קרובי משפחתו וחבריו של המייפה, כמו גם המייפה עצמו, לעתור לבית המשפט בבקשה שהאחרון יורה למיופה הכוח כיצד לנהוג בסוגיה.

 

תנאי העסקתו של מיופה הכוח

מייפה הכוח רשאי לקבוע בהסכם ייפוי הכוח אשר נכתב מלכתחילה, כי למיופה הכוח מגיעה תמורה בעקבות העיסוק הקרדינלי בו הוא עתיד ליטול חלק. כלומר, הוא רשאי לנקוב בסכום אשר ישולם למיופה הכוח מטעם המייפה. כמו כן, זכאי מיופה הכוח לקבלת החזר הוצאות סבירות בעקבות הוצאות אשר הוציא עבור האדם אשר ייפה את כוחו למענו.

 

סוף תוקף ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח עלול לאבד את תוקפו בהתאם לקיומם או היעדרם של מספר תנאים אחרים.
כלומר, במידה ותנאי מסוים אשר הוגדר על ידי מייפה הכוח בכריתת הייפוי הראשוני התקיים, תנאי אשר הותנה בקיומו של ייפוי הכוח מלכתחילה, הרי שייפוי זה מבוטל.

כמו כן, במידה ונפטר מיופה או מייפה הכוח, אזי שתמה ההתקשרות בין השניים, על כל נכסיהם אשר נכרכו בו יחד מלכתחילה. כך גם כאשר מיופה הכוח הינו בעל מקצוע מסוים, אשר נבחר לשמש כמיופה כוח כתוצאה מכך, אשר רישיונו המקצועי נשלל.

הסכם ייפוי הכוח יסתיים גם כאשר מיופה הכוח יגיש בכתב את רצונו לסיים את ההתקשרות, מנסיבותיו האישיות. זאת בנוסף למקרים בהם מייפה ומיופה הכוח היו בני זוג, בין אם נשואים או ידועים בציבור, וכי כעת טיב קשרם אינו כפי שהיה, והינם מתעתדים להמשיך בחיים בנפרד. על כל אלו מתווסף כמובן התנאי שמא מיופה הכוח נותר אדם אשר עומד בתנאים ההכרחיים בכדי למנות אדם למיופה כוח מלכתחילה.

 

העברת הכוח אשר יופה לאדם אחר

כפי שצוין לעיל, ישנם תנאים אשר התרחשותם מספיקה בכדי לסיים את ייפוי כוחו של אדם אחד בידיו של אחר. כתוצאה מכך, עולה השאלה כיצד יש להעביר את הסמכויות אשר היו נתונות עד כה בידיו של אדם אחד, אשר נדרש להעבירן לעתים לידי אדם אחר אשר אינו מיופה הכוח עצמו.

התשובה לשאלה זו קבועה בחוק, אשר קבע כי במידה והתבטל או פקע ייפוי כוח, מסיבה כלשהי, מחויב מיופה הכוח שזה עתה פקע כוחו למסור למייפה הכוח את כל נכסיו אשר נמצאים בידו (בידי המיופה הישן), כמו גם המסמכים הקשורים אליהם, בכדי שמייפה הכוח או קרוביו ימצאו לו הסדר אחר.

לעומת זאת, במקרים בהם נפטר מייפה הכוח, יהיה מיופה הכוח האחרון, האחראי כמו גם בר הסמכה לנהוג בענייני רכושו של המנוח, אלא אם קבע האחרון אחרת בצוואתו או בהסכם ייפוי הכוח אשר נכתב טרם לכן.

מיופה הכוח מוכרח במסגרת 90 ימים ממועד הפטירה לשלם מכספי מייפה הכוח תשלומים אשר טרם שולמו בהקשרו של מייפה הכוח, לשלם מכספי מייפה הכוח את הוצאות קבורתו ומנהגי האבלות אשר נלוו לכך, ולבסוף לנהל את נכסיו אשר הוסמך להם עד אשר יועברו בהתאם לדין הצוואה והעיזבון שמשויכת לאותו מנוח.

 

תפקידו המכריע של עורך דין צוואות

כפי שניתן להבין, ייפוי כוח הינו תהליך מורכב, קריטי, ובעל השלכות אקוטיות מרחיקות לכת אשר נוגע לדיני נפשות. כיאה להליך בעל השלכות שכאלו, אשר התניות ותקדימים פזורים כחוט השני לאורכו, ישנה חשיבות חסרת תקדים להצטיידות בשירותיו של עורך דין צוואות במהלך כריתת הסכם שכזה.

הסיבה לכך היא שבניגוד לאדם הפשוט, אשר נתקל בסיטואציה מורכבת שכזו לרוב בפעם הראשונה, עורך דין לענייני צוואות בקיא בכלל ההיבטים השונים אשר רלוונטיים לאדם שנמצא במצב הדחוק אליו נקלע, בו הוא נאלץ להפקיד את ענייניו בידיו של אחר.

בנוסף לכך, כאשר אדם נעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי, הוא יכול להבטיח כי אדם נטול אינטרסים אשר הינו אובייקטיבי לחייו הפרטיים, יבחן את מצבו וידע ליצור הסכם אשר ינהל את ענייניו השונים. – מניעת ניצולו בידי מיופה הכוח, הסדרת טיפוליו הרפואיים העתידיים, ועוד, כל זאת על הצד הטוב ביותר.

בהמשך לכך, תפקידיו ועניינו של עורך הדין אינם תמים רק בהליך ניסוח ההסכם הראשוני, אלא יכולים להתבטא גם בניהול ענייניו של אדם בשלב אוחר יותר, כאשר מייפה הכוח יוכל לדעת כי עורך דין מטעמו אשר סייע לו בייפוי כוחו הראשוני, ייקח חלק לאחר מכן גם בניהול עיזבון וחלוקת ירושתו.

חלקים אלו אשר עלולים לטמון בחובם מתח רב ושאט נפש רבה, וככאלה מצריכים טיפול מקצועי ומהימן, מוכרחים להתבצע על ידי עורך דין אשר בקיא בדיני ותקנות עולם הצוואות וניהול העיזבון.

לפיכך, ישנה חשיבות קרדינלית לבחירת עורך דין אשר מייפה הכוח חש כי הוא מסוגל לסמוך עליו הן אישית והן מקצועית וכי הוא רואה בו ככתובת אשר תוכל לסייע ולפתור את ענייניו העתידיים, במיוחד ובעיקר, כאשר מיופה הכוח לא ינכח שם עבור עצמו.

לעורכי הדין במשרדנו ניסיון רב בעריכת יפוי כח מתמשכים ואנחנו נשמח לעזור גם לכם!

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader