ירושות וצוואות עתידיות – כשלים ופתרונות בצוואות מיוחדות

צוואה היא כלי חשוב ביותר המייצג רצונו של אדם לאחר לכתו מן העולם. הלכה למעשה, הצוואה מאפשרת לאדם להחליט מה יהיה הדין בנוגע לרכושו לאחר שילך לעולמו. לעתים, להחלטה זו של המצווה על הצוואה עשויות להיות השלכות הרות גורל עבור יורשיו וכן, כמובן על מימוש רצונו – לכן, כתיבת צוואה היא עניין חשוב ביותר.

למעשה, במקרה ואדם נפטר בהיעדר צוואה, יחולק רכושו וממונו על פי הדין ולאו דווקא על פי רצונו – על כן, חשוב ביותר כי אדם ידאג לכך שתהיה לו צוואה מוכנה, לכל מקרה שלא יקרה ובייחוד כאשר הינו חשוף לסיכון עקב עבודתו, מצבו הרפואי וכיוצא באלו. מעוניינים לערוך צוואה עתידית? כדאי שתקראו.

 

החשיבות בעריכה מוקדמת של צוואה

למרבה הצער, כפי שכולנו יודעים, החיים אינם צפויים ואין לדעת מה יוליד יום. על כן, הדעה הרווחת כי צוואה היא צרתם של המבוגרים אינה בהכרח מן האמת. הלכה למעשה, כמובן, שאדם מבוגר שנמצא על ערש דווי נדרש, באופן יתר, לעריכת צוואה.

אולם, אין זה שולל את העובדה כי גם אדם צעיר יותר עשוי ללכת לעולמו בנסיבות מפתיעות ובלתי צפויות. החשיבות בעריכת צוואה עתידית בשלב מוקדם הינה יתרה כאשר המוריש הוא אדם העובד בעבודה בעלת אופי מסכן חיים, סובל ממחלה קשה כזו או אחרת וכיוצא באלו.

ירושות וצוואות עתידיות – כשלים ופתרונות בצוואות מיוחדות
ירושות וצוואות עתידיות – כשלים ופתרונות בצוואות מיוחדות

מה הן צוואות מיוחדות

צוואת מיוחדות היא קטגוריית שמונה תחתיה כמה סוגים של צוואת שמוגדרות "צוואת מיוחדות". הלכה למעשה, קיימים שלל מקרים העולים המצריכים שימוש בצוואות מיוחדות, על חלק מן המקרים הללו נעמוד להלן.

 

צוואות בעל – פה

צוואה בעל פה הינה צוואה שנאמרת, מטבע הדברים, בעל פה על ידי המצווה על הצוואה – קרי, המוריש. הציווי של המצווה חייב להיות בנוכחותם של שני עדים. אולם, אפשרות של מתן צוואה בעל פה רלוונטית כאשר אדם נמצא במצב קשה. בו אין לו כל יכולת לערוך צוואה בדרכים אחרות – קרי, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות או לחלופין, צוואה בכתב יד.

 

צוואה הדדית

הלכה מעשה, בני זוג יכולים לכתוב צוואות שבפועל מסתמכות אחת על השניה – צוואות הדדיות מוכרות בכך שיכולת הביטול שלהן מוגבלת על פי חוק, זאת, בין היתר, משום שהצוואות מסתמכות אחת על השניה.

 

מקרים נוספים המצריכים צוואה מיוחדת

מקרים מוכרים נוספים בהם נצרכת צוואה מיוחדת הם – מקרה בו הצוואה עוסקת בסוגיה הקשורה במשפחה מאמצת, צוואה של אדם גרוש, מקרים בהם הנכסים האמורים בצוואה צריכים להיות ממוסים ועוד.

 

כשלים ופתרונות בצוואות מיוחדות

הלכה למעשה כשל בצוואה עשוי להוביל לכך שהצוואה לא תמומש בהתאם לרצונו המלא של המוריש. כך, ייפגע העיקרון המנחה והמוביל בעולם הצוואות – גילום רצונו של המוריש.

כשלים אלה מסתכמים בשני סוגי כשלים מרכזיים – הכשלים המהותיים והכשלים הצורניים. אולם, במידה והצוואה תיכתב באופן קפדני ומקצועי תוך היכרות מוקדמת עם הכשלים המהותיים והצורניים שעשויים לעלות בהמשך – גובר הסיכוי כי הצוואה תמומש כפי שהיא ולא תיכשל.

 

היתקלות בכשלים בצוואה – מה הסיכון

כשלים כאלה ואחרים שעשויים לעלות עקב כתיבה לא דקדקנית ומקצועית של צוואה עשויים להוביל, בפשט, לכך שהצוואה לא תתקיים. הלכה למעשה, מקרה שכיח ביותר הוא שבשל כך שהצוואה חווה כשלים כאלה ואחרים, עשויים מתנגדים רלוונטים לצוואה להגיש בקשות התנגדות לקיום הצוואה. יתרה מכך, כשלים אלו עשויים להוביל, במקרים מסוימים, לכך שהצוואה תיפסל לגמרי.

 

צוואות עתידיות – על מה כדאי שתקפידו

גם כאשר ענייננו הוא בצוואת עתידיות רגילות וגם כאשר ענייננו בצוואות עתידיות מיוחדות – יש צורך להקפיד על כללי עריכת הצוואה על מנת שזו תצא מן הכוח אל הפועל ותגלם את רצונו של המוריש.

 

כתיבת תאריך

מטבע הדברים, על הצוואה חייב להיות רשום התאריך בו נערכה.

 

עדים

על מנת שהצוואה תהיה תקפה, עליה להיות חתומה על ידי שני עדים שהינם בגירים שכמובן, אינם פסולי דין מסיבה כזו או אחרת.

 

אופן הכתיבה

צוואה צריכה להיכתב בכתב יד או לחלופין, בדפוס. הלכה למעשה, לא קיימת האפשרות כי חלק מן הצוואה תהיה בכתב, בעוד חלק אחר מן הצוואה יהיה בדפוס.

לא זו אף זו, במידה והצוואה הינה כתובה בכתב, היא חייבת להיכתב על ידי אותו אדם.

 

חתימת המוריש

המוריש מחויב לחתום על הצוואה. יחד עם זאת, בעוד במסמכי צוואה מסוימים תידרש חתימת המוריש על כל אחד מדפי הצוואה, במסמכי צוואה אחרים תידרש חתימה רק על חלק מן הדפים.

 

זהות היורשים

זהות היורשים חייבת להופיע באופן ברור ומדויק לאורך כל הצוואה.

 

הוראות החלוקה

הוראות חלוקת הירושה חייבות להיות ברורות הן בעניין התניות והתנאים הרלוונטים ליורשים בפרט וכן, אלו הרלוונטיות לירושה בכלל.

 

שגיאה בצוואה מיוחדת – מה הפתרון?

במידה והצוואה נערכה באופן קלוקל, יתכן והצוואה תצטרך להתמודד עם התנגדויות לקיומה ואף, לעתים, להיפסל כליל. יחד עם זאת, ניתן לפתור את הכשלים הללו כך שהצוואה תצא מן הכוח אל הפועל כפי שהורה עליה המצווה. להלן, נעמוד על חלק מן הדרכים בהן ניתן למנוע את התנגדויות אפשריות לצוואה ואף פסילתה.

 

ביצוע פעולות מנע – שכרו איש מקצוע

ראשית כל, ניתן למנוע, מבעוד מועד את הופעת הכשלים בצוואה – זאת, באמצעות שכירת שירותיו של עורך דין אשר מתמחה בכתיבת צוואות. כאמור לעיל כתיבת צוואות אינה עניין פשוט ועל כן, מצריכה ידע מקצועי וניסיון.

יתרה מכך, בנוסף לכך שמדובר בפעולה שאינה פשוטה, ההשלכות של כתיבת צוואה באופן קלוקל עשויות להיות הרות גורל עבור היורשים בכלל ורצון המוריש בפרט.

 

צילום וידאו של החתימה על הצוואה

הלכה למעשה, תיעוד ווידאו של צוואה עשוי להקטין משמעותית את הסיכוי לכך שיהיו התנגדויות לצוואה לאחר שהמצווה על הצוואה הלך לעולמו. בהסרטה ניתן יהיה לראות, בין היתר, כי המצווה חותם על הצוואה וכן כי עושה זאת מתוך רצון חופשי ומתוך כך שהינו מבין את הנעשה.

 

חוות דעת רפואית

במקרה ועולה החשש כי המצווה לא היה כשיר מבחינה שכלית לחתום על הצוואה, שכן אינו מבין את אשר עושה וכן, אינו מכיר בהשלכות של חתימתו על הצוואה, רצוי לשכור את שירותיו של רופא מומחה שיכין לטובת המוריש חוות דעת רפואית – זו, תבטיח כי המצווה אכן כשיר.

 

עורך דין ירושות וצוואות עתידיות – כשלים ופתרונות בצוואות מיוחדות

כפי שניתן להבין מן האמור לעיל, שכירת שירותיו של עורך דין בעת עריכת צוואה בכלל וצוואה מיוחדת בפרט, הוא חשוב ביותר ולעתים, אף הכרחי ונחוץ – זאת, בהתאם לנסיבות העניין.

פיקוח של עורך דין על הליך עריכת הצוואה וכן, עריכתה בפועל, יגן על כותב הצוואה וכן, על יורשיו, מפני הסיכון כי הצוואה תהיה חשופה להתנגדויות ובמקרים חמורים יותר, מפני הסיכון כי הצוואה תיפסל כליל. אל תשאירו את גורלכם ביד המזל ופנו לעורך דין מקצועי ומנוסה שיערוך עבורכם את הצוואה בדקדקנות ומקצועיות חסרת פשרות.

פנו אלינו

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע, ליווי וייצוג משפטיים ברמה הגבוהה ביותר מטעם עורכי הדין המקצועיים והמנוסים ביותר בתחום ההוצאה לפועל.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
חדלות פירעון אג"ח

רוכשי אג"ח שהונפקה על ידי תאגיד עשויים למצוא את עצמם בסיכון כלכלי במקרה בו התאגיד מצוי בקשיים כלכליים ועל סף של חדלות פירעון. מאמר זה

קרא עוד »
צוואה הדדית

כאשר בני זוג רוצים להבטיח את המשך איכות חייהם, רכושם וממונם לאחר פטירתו של אחד מהם, הם רשאים לנסח צוואה הדדית, משותפת, שבה הם מתחייבים

קרא עוד »
אימות חתימה – כל מה שצריך לדעת

בעולם של זיופים, מניפולציות או השפעות זרות, ישנה חשיבות גבוהה ביותר לנושא אימות חתימה על הסכמים ומסמכים משפטיים שונים. זוהי הדרך החוקית המקובלת לבדוק את

קרא עוד »
הסדר חוב מול בנק אוצר החייל

הסדר חוב מול בנק אוצר החייל הינו צעד חשוב בהתאוששות הכלכלית ויציאה מן החובות. הסדר חוב מאפשר גמישות רבה יותר בהחזרת החוב, ומבטיח תקשורת טובה

קרא עוד »
דילוג לתוכן