צוואה בעדים

מאמר זה יעסוק בנושא של צוואה שנעשית על פי עדים, שהיא אחת הדרכים העיקריות לכתיבת צוואה בהתאם לחוק הירושה. בראשית המאמר יינתן מבוא כללי הנוגע לנושא, ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה. בהמשך, יוצגו בקצרה ארבע הצורות העיקריות לעריכת צוואה. בהמשך, יפורטו דרישות החוק השונות על מנת שצוואה תוכר כתקפה ויצוינו מספר כללי כשרות הכללים הנדרשים על מנת שכל סוג של צוואה תהא כשרה. בסיום המאמר יצוין מדוע כדאי ומומלץ להיעזר בשירותו של עורך דין בעריכת צוואה בכלל ובביצוע צוואה בעדים בפרט.

 

מבוא

כאשר אדם נפטר, הוא מותיר אחריו זכויות וחובות. חוק הירושה, תשכ"ה-1965, הוא דבר החקיקה העיקרי המסדיר את נושא הירושה וממנו עולה כי קיימים שני מסלולי הורשה עיקריים: הראשונה, הורשה על פי צוואה, והשנייה, הורשה על פי דין.

הצוואה היא מסמך משפטי שמותיר אדם לאחר מותו, בו הוא מצווה כיצד יחולקו כלל נכסיו וזכויותיו בין היורשים השונים. במדינת ישראל, עקרון "חופש הציווי" הוא עקרון בסיסי וחשוב בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ועל כן ככלל, במידה וקיימת צוואה שעומדת בכללים הנדרשים, הרי שהנכסים והזכויות של הנפטר יחולקו ליורשים בהתאם להוראות הצוואה. יוער, כי חופש הציווי גובר גם במידה והחלוקה המוצעת אינה נראית או אינה לרוחם של קרובי המשפחה והיורשים של הנפטר.

במידה ואדם נפטר מבלי להותיר אחריו צוואה, נכסיו יחולקו על פי הכללים הקבועים בדין. הכללים הללו קובעים את סדר ההורשה של הנכסים, אשר מבוסס בעיקרו על קשרים משפחתיים ככל שאלו קיימים. במידה ולנפטר אין כל יורשים פוטנציאליים על פי דין, נכסיו יועברו לרשות המדינה.

צוואה יכולה להיעשות בארבע דרכים עיקריות. במאמר זה, נתמקד בעשיית צוואה בעדים – מהן דרישות החוק, מהם החריגים, וכללים חושבים שנדרש להכיר.

צוואה בעדים
צוואה בעדים

צורות הצוואה השונות לפי חוק הירושה

סעיפים 18 – 23 לחוק הירושה, מסדירים את ארבע הצורות לעשיית צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. אמנם, קיים דמיון מסוים בעקרונות ובדרישות הצוואה השונות, אך לכל אחת מצורות הצוואה דרישות שונות וייחודיות, שככל שאלו יתמלאו, הצוואה תהיה תקפה על פי חוק. נפרט בקצרה מהן צורות הצוואה השונות, בהם לא נתמקד במאמר זה:

 

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד תיכתב כולה בידו של המצווה, יהיה נקוב עליה תאריך והיא תיחתם בידו של המצווה.

 

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תיעשה באמירת הצוואה, בעל פה, בפני אחד הגורמים הבאים: שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר של בית דין דתי. לחלופין, המצווה יכול להגיש דברי הצוואה בכתב לאחד מן הגורמים שצוינו לעיל.

 

צוואה בעל פה

אדם שנמצא על ערש דווי, או מי שחושש שהוא על ערש דווי, רשאי לצוות את תוכן צוואתו בעל פה, בפני שני עדים הנמצאים בנוכחותו. צוואה שכזו, שהיא ייחודית במינה, תבוטל לאחר חודש ימים ככל שהמצווה עודנו בחיים.

 

צוואה בעדים: דרישות החוק

סעיף 20 לחוק הירושה מסדיר את האופן שבו יש לערוך צוואה בעדים. על פי סעיף החוק, אלו הם הקריטריונים הנדרשים על מנת שהצוואה תהיה תקפה: על הצוואה להיעשות בכתב, יש לציין על גביה תאריך, עליה להיחתם בידו של המצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. במעמד זה, העדים יאשרו בחתימת ידם את העובדה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

לצד זאת יצוין, כי המחוקק הכיר בכך שלעיתים עלולות להתרחש תקלות באופן כתיבת הצוואה באופן שלא ראוי כי יפגום בתוקף הצוואה. מסיבה זו נקבעו בסעיף 25 לחוק מרכיבי היסוד של כל סוג של צוואה שככל שהם מתקיימים, הצוואה תהיה תקפה וכשרה, גם אם לא התמלאו כלל התנאים הקבועים בסעיף 20. כשאנו עוסקים בצוואה בעדים, אלו הם מרכיבי היסוד (לפי סעיף 25(ד) לחוק):  על הצוואה להיעשות בכתב ועל המצווה להביא אותה בפני שני עדים.

 

דוגמאות למצבים בהם צוואה בעדים תיפסל

הצוואה נאמרה בעל פה בפני שני עדים (ולא נערכה בכתב); הצוואה נערכה בפני עד אחד בלבד; הצוואה נערכה בפני שני אנשים, אך רק אחד מהם כשר להיות עד.

 

תנאים כלליים נוספים לכשרות צוואה

לצד הכללים הספציפיים הנוגעים לעשיית צוואה בעדים, ישנם כללי כשרות כלליים, הנוגעים לכל סוגי הצוואות, שעליהם להתקיים על מנת שצוואה תהא כשרה, ביניהם מספר עיקריים: קטין ופסול דין אינם רשאים לשמש כעדים לצוואה; הצוואה לא יכולה לצוות על עשייה של מעשים שמנוגדים לחוק;

על הצוואה להיעשות על ידי המצווה עצמו בלבד; הוראת צוואה שנכתבה מחמת כפייה או איום שהופעלו על המצווה, תבוטל; צוואה (למעט צוואה בעל פה), שמעניקה זכויות לאדם שהיה עד לעשייתה או עריכתה, תהא פסולה.

 

מהי הדרך הנפוצה והטובה ביותר לביצוע צוואה?

למען האמת, ככל שהצוואה תקפה, אין דרך מועדפת לביצוע הצוואה וכל דרך היא ראויה. עם זאת, נדמה שכמותית, מרבית הצוואות נעשות בפני עדים. זאת, לאור העובדה שאנשים רבים נעזרים בעורך דין בעריכת הצוואה, ואז הצוואה נחתמת בפני שני עדים – לרוב עורך הדין יהא עד אחד ונוכח נוסף המצוי במשרד, שאינו קשור באופן ישיר למוריש.

כאשר צוואה נערכת בסיוע של עורך דין המתמחה בתחום, פוחת החשש כי הצוואה לא תהא כשרה, שכן עורך דין המתמחה בתחום, יוודא כי הצוואה תיעשה בהתאם לנדרש על פי חוק.

 

סיכום

תחום דיני הירושה, הוא תחום משפטי סבוך ומורכב, שעלול להוביל למתחים רבים בין בני משפחה ומכרים. משרדנו ממליץ בחום לכל אדם, להותיר אחריו צוואה, על מנת שהנכסים והזכויות שיש ברשותו יחולקו ליורשים השונים בהתאם לרצונו של המוריש. הדבר לא רק מבטיח את מעבר הזכויות באופן הרצוי, אלא מונע חיכוכים בין בני משפחה ויורשים פוטנציאליים ברגע הפטירה חלילה.

על כן, ככל שאתם מעוניינים בעריכת צוואה, פנו למשרדנו על מנת שתקבלו את השירות והייעוץ המשפטי הטוב ביותר. בנוסף, אם מי מבני משפחתם נפטר מבלי להשאיר צוואה, או שאתם חוששים כי קיימת צוואה שאינה תקפה, ניתן לפנות למשרדנו העוסק בתחומים הללו מזה שנים רבות על מנת לקבל את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
צוואה בפני רשות

המזל לא האיר פנים לציון סימנטוב. כדור ששרק הישר לתוך הלסת שלו במלחמת יום הכיפורים הותיר אותו אילם ופצוע. למרות שזכה לכספים רבים בתום שנות

קרא עוד »
צוואה הדדית

כאשר בני זוג רוצים להבטיח את המשך איכות חייהם, רכושם וממונם לאחר פטירתו של אחד מהם, הם רשאים לנסח צוואה הדדית, משותפת, שבה הם מתחייבים

קרא עוד »
צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא למעשה ההיתר שלפיו ניתן להוציא את הצוואה לפועל. במילים אחרות, זהו "אור ירוק" המופנה ליורשי הצוואה, במטרה לממש אותה ולפעול לאורה.

קרא עוד »
ניהול עזבון

מאמר זה יעסוק בהרחבה בנושא של ניהול עזבון של אדם לאחר לכתו. בראשית המאמר יינתן הסבר כללי על המושג עזבון ועל ההבדל בין ירושה על

קרא עוד »
צוואת כתב יד

בעלה של ריטה הבין מהר מאוד שהגיע לסוף חייו. על ערש דווי ממיטת בית החולים הוא ביקש ממנה שתביא לו דף ועט על מנת שיוכל

קרא עוד »
דילוג לתוכן