צוואה הדדית

כאשר בני זוג רוצים להבטיח את המשך איכות חייהם, רכושם וממונם לאחר פטירתו של אחד מהם, הם רשאים לנסח צוואה הדדית, משותפת, שבה הם מתחייבים להוריש זה לזו את רכושם המשותף או את הדברים שסוכמו ביניהם, מבלי שיהיה אפשר להפר בהמשך את תנאי צוואה זו. הדבר מזכיר במידת מה את הסכמי הממון שגם הם נחתמים כמסמכים הדדיים ודרושה בהם הסכמה של שני הצדדים ונכונות להעניק לבני הזוג דבר מה, מתוך מחשבה על העתיד הרחוק או הקרוב.

תנאים חשובים לקיום צוואה הדדית

חוק הירושה מאפשר לכל אדם במדינת ישראל לקבוע את מה שיקרה להונו ורכושו לאחר שיעבור מן העולם. אדם זה יכול לשנות את צוואתו בכל עת, לערוך, למחוק ולהוסיף שינויים כאשר בסופו של דבר רק הנוסח האחרון ונוסח זה בלבד יהיה זה שתקף בפועל. אלא שבמצב שבו נערכת צוואה הדדית מתקיים אחד משני תנאים: חתימה של בני הזוג על אותה צוואה, או כאשר בני הזוג עורכים צוואה זהה באותו נוסח ובאותו המועד. בשני המקרים זהו הסכם מחייב המונע מבני הזוג לבצע בעתיד כל שינוי בנוסח או לבטל את הצוואה, או לקיים צוואה אחרת כנגדה. יחד עם זאת ניתן לבצע שינויים או ביטולים בתנאי ששני בני הזוג בחיים: מי שמעוניין בשינוי מחויב להודיע על כך לבן הזוג בכתב (גם אם ניתנה קודם לכן הסכמה מילולית מפורשת) ולפרט במסמך כתוב את בקשתו לערוך צוואה מחודשת. ברגע שאחד מבני הזוג נפטר, חלילה, לא קיימת עוד זכות לבטל את הצוואה ההדדית.

חשוב לזכור כי מדובר בצוואה שהיא נגזרת של החלטה משותפת של בני הזוג ומתוך רצון ליצור כללים והסדרים מסוימים שנקבעו ביניהם. במצב שבו כל אחד מבני הזוג מקיים צוואה עצמאית ללא כל הסדר מול בני הזוג, מדובר בצוואה רגילה וסטנדרטית לכל דבר ועניין.

היות שצוואות הדדיות מתבצעות בעבור רצונם של שני אנשים ולא אחד, החוק מגן על האינטרס הזוגי ומגביל את היכולת לשנות את הצוואה גם מצב של שינוי מסוים ביחסים או כאשר מתגלות מחלוקות שונות. זוהי הוכחה לקיום קשר הדוק ומוצלח בין בני הזוג מכאן ולנצח, אלא שחשוב לשקול היטב את הצעד לפני הביצוע. ד' גילתה זאת על בשרה, כאשר ערכה יחד עם בעלה צוואה עתידית, לפיה כל רכושם לאחר הפטירה של שניהם יועבר שווה בשווה לשני ילדיהם המשותפים וגם לביתו של בעלה מנישואיו הקודמים. אלא שבמרוצת השנים, חל סכסוך בין ד' לביתו של בעלה וכתוצאה מכך ביקשה שלא לכלול אותה בצוואתה. היא לא הספיקה לבצע זאת לפני פטירתו של בעלה וכך למעשה נאלצה לדעת כי הבת תירש בכל מקרה בהמשך את שהובטח לה וללא סייגים. הגבלים אלו כוללים גם מצבים אחרים בהם לא ניתן לערוך או לבטל בשום מקרה את הצוואה ההדדית כמו אונס, איומים, לחצים והשפעות, תחבולה, תרמית או אי כשרות לצוות.

 

שנת 2005 – שנת התיקון

בשנת 2005 נערך תיקון לחוק המתייחס לצוואות הדדיות ולכן יש צורך לבדוק האם נערכה הצוואה לפני או אחרי שנה זו. אם קיימת צוואה הדדית שנחתמה לאחר 2005 ואחד מבני הזוג כבר נפטר – החוק מבדיל בין מצב שבו חולקה הירושה ליורשים לבין מצב שבו עדיין לא חולקה הירושה.

במקרה והירושה טרם חולקה ובן הזוג החי מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית – הוא חייב לקבל עליו נישול מלא מהדברים שאותם כבר ירש בעצמו בעקבות הצוואה.

במקרה והירושה חולקה – בן הזוג החי יוכל להשיב לעיזבון את כל מה שכבר ירש.

הצוואות שנחתמו לאחר שנת 2005 הוגבלו יותר מבחינת התמרון שהחוק מאפשר וזאת מטעם הרצון להגן על רצון המצווים כפי שנקבע בחייהם ועל סמך הניסוח הספציפי בו בחרו במסגרת ניסוח המסמך.

 

לא מסכימים על תוכן הצוואה המשותפת

אמנם יש הרואים בקיום צוואה הדדית, כמו גם בחתימה על הסכם ממון שלפני נישואין מעין התחייבות רומנטית שמוכיחה את האיתנות והחוסן של החיים המשותפים יחד. ברמה הפרקטית זו גם ראייה לטווח רחוק של סיטואציות שהזוג כך או כך ייאלץ להתמודד איתן בסופו של דבר והוא מעוניין שלא להשאיר דברים ליד המקרה. אך מה קורה כאשר בני הזוג לא מסכימים על תנאים מסוימים בצוואה?

באופן כללי, כל אחד מבני הזוג יכול לבצע עריכת צוואה אישית משלו, כפי שהוא רואה לנכון ועל סמך רצונו החופשי. אך כאשר נכונים שני בני הזוג להגיע לפשרה ולהסכמות בנוגע לנקודות מסוימות בעשיית הצוואה, יוכל עורך הדין שמולו היא נחתמת לשמש כמגשר והמפשר בין הצדדים. מתוך המקצועיות והניסיון הרב מול אלפי זוגות, יוכלו במשרד עורכי הדין לצוואות וירושות – דניאל ינובסקי לנהל דיון מול הזוג בו יוצעו פתרונות לכל מחלוקת ובדרך של שיחה נעימה, מתוך ראיית המטרה המשותפת. נוסף על כך, גם אם נערכה כבר צוואה הדדית וכעת אחד מבני הזוג מעוניין לערוך למרות הכל צוואה אישית משלו, הוא יודיע כאמור בכתב לבן הזוג. כתוצאה מכך מוסרת מיד הצוואה ההדדית והיא לא תיחשב עוד כבעלת תוקף. אך אם לא יערוך בן הזוג השני צוואה חדשה, עזבונו יחולק לאחר פטירתו בהתאם לחוק וייתכן שבאופן שמנוגד לרצונו. כמו כן יש לוודא כי ההודעה לבן הזוג בדבר הרצון לבטל את הצוואה המשותפת הינו במצב קוגניטיבי ראוי.

 

יורש אחרי יורש

ילדים רבים של הורים שקיימו צוואה הדדית מצפים לרשת את רכושם, נכסיהם וממונם של הוריהם. בני הזוג שהיו מעוניינים להבטיח במהלך חייהם את המשך הדרך למען בני זוגם, יהיו בוודאי מעוניינים לוודא שעיזבונם המשותף יעבור בסופו של דבר לצד ג' – ילדים או בני משפחה כלשהם. על כן מקובל לכלול בתוך נוסח הצוואה ההדדית הוראות לגבי יורשים עתידיים מפורשים בשמם ופרטיהם. ירושה זו תתבצע רק לאחר פטירת שני בני הזוג והיא עשויה להבטיח במידת מה את קיומם של אנשים רבים על פני העשורים הבאים. עורך הדין שמולו מנוסחת הצוואה, ימליץ לכם לבחון כל סיטואציה שממנה ניתן להפיק ביטחון ושימוש מיטביים לטובת בן הזוג היורש שנותר בחיים, שתעבור הלאה גם לצדדים השלישיים.

קיום צוואה הדדית הוא רעיון שמטיב עם בני זוג השואפים להתבונן קדימה גם אל נסיבות חיים מצערות ולהמתיק אותן ככל שניתן, מבלי שייאלץ בן הזוג הנותר בחיים להתמודד לבדו עם סיטואציות מבלבלות ואף מסובכות כמו הניסיון לתמרן את מהלכי חייו המשתנים לצד הניסיון להחליט בכוחות עצמו מה יהיה דין רכושו והונו לאחר שיפרד בעצמו מן העולם. אחת המחשבות הטורדניות במוחם של זוגות המנסים הסכם משותף היא תפיסת הזקנה כתקופה בה עשויה האובייקטיביות הנוכחית או הצלילות לצאת מכלל שליטה ולגרום לאלמן או האלמנה לבלבול וחוסר אונים, שכן גם אנשים אחרים עלולים לתמרן אותם, לרמות אותם או ללחוץ עליהם. צוואה זו מגנה כמובן מפני כל מצב שבו קשישים עלולים ליפול בפח בשל הונאה וכן מונעת פעמים רבות סכסוכים משפחתיים על דינה של הירושה בעתיד, מפני שהדברים כבר ידועים מראש. זוגות המעוניינים לנסח צוואה הדדית יוכלו לפנות בכל זמן נתון למשרד עורכי הדין דניאל ינובסקי ולהבטיח לעצמם ליווי מתאים, גישור בין חוסר ההסכמות והמשך חיים רגועים ונעימים.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

צוואה הדדית
צוואה הדדית
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9 מבוסס על 183 ביקורות מ כתוב לנו ביקורת בReview author ★★★★★ Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהםjs_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader