צוואה הדדית

כאשר בני זוג רוצים להבטיח את המשך איכות חייהם, רכושם וממונם לאחר פטירתו של אחד מהם, הם רשאים לנסח צוואה הדדית, משותפת, שבה הם מתחייבים להוריש זה לזו את רכושם המשותף או את הדברים שסוכמו ביניהם, מבלי שיהיה אפשר להפר בהמשך את תנאי צוואה זו. הדבר מזכיר במידת מה את הסכמי הממון שגם הם נחתמים כמסמכים הדדיים ודרושה בהם הסכמה של שני הצדדים ונכונות להעניק לבני הזוג דבר מה, מתוך מחשבה על העתיד הרחוק או הקרוב.

 

תנאים חשובים לקיום צוואה הדדית

חוק הירושה מאפשר לכל אדם במדינת ישראל לקבוע את מה שיקרה להונו ורכושו לאחר שיעבור מן העולם. אדם זה יכול לשנות את צוואתו בכל עת, לערוך, למחוק ולהוסיף שינויים כאשר בסופו של דבר רק הנוסח האחרון ונוסח זה בלבד יהיה זה שתקף בפועל. אלא שבמצב שבו נערכת צוואה הדדית מתקיים אחד משני תנאים: חתימה של בני הזוג על אותה צוואה, או כאשר בני הזוג עורכים צוואה זהה באותו נוסח ובאותו המועד. בשני המקרים זהו הסכם מחייב המונע מבני הזוג לבצע בעתיד כל שינוי בנוסח או לבטל את הצוואה, או לקיים צוואה אחרת כנגדה. יחד עם זאת ניתן לבצע שינויים או ביטולים בתנאי ששני בני הזוג בחיים: מי שמעוניין בשינוי מחויב להודיע על כך לבן הזוג בכתב (גם אם ניתנה קודם לכן הסכמה מילולית מפורשת) ולפרט במסמך כתוב את בקשתו לערוך צוואה מחודשת. ברגע שאחד מבני הזוג נפטר, חלילה, לא קיימת עוד זכות לבטל את הצוואה ההדדית.

חשוב לזכור כי מדובר בצוואה שהיא נגזרת של החלטה משותפת של בני הזוג ומתוך רצון ליצור כללים והסדרים מסוימים שנקבעו ביניהם. במצב שבו כל אחד מבני הזוג מקיים צוואה עצמאית ללא כל הסדר מול בני הזוג, מדובר בצוואה רגילה וסטנדרטית לכל דבר ועניין.

צוואה הדדית
צוואה הדדית

היות שצוואות הדדיות מתבצעות בעבור רצונם של שני אנשים ולא אחד, החוק מגן על האינטרס הזוגי ומגביל את היכולת לשנות את הצוואה גם מצב של שינוי מסוים ביחסים או כאשר מתגלות מחלוקות שונות. זוהי הוכחה לקיום קשר הדוק ומוצלח בין בני הזוג מכאן ולנצח, אלא שחשוב לשקול היטב את הצעד לפני הביצוע. ד' גילתה זאת על בשרה, כאשר ערכה יחד עם בעלה צוואה עתידית, לפיה כל רכושם לאחר הפטירה של שניהם יועבר שווה בשווה לשני ילדיהם המשותפים וגם לביתו של בעלה מנישואיו הקודמים. אלא שבמרוצת השנים, חל סכסוך בין ד' לביתו של בעלה וכתוצאה מכך ביקשה שלא לכלול אותה בצוואתה. היא לא הספיקה לבצע זאת לפני פטירתו של בעלה וכך למעשה נאלצה לדעת כי הבת תירש בכל מקרה בהמשך את שהובטח לה וללא סייגים. הגבלים אלו כוללים גם מצבים אחרים בהם לא ניתן לערוך או לבטל בשום מקרה את הצוואה ההדדית כמו אונס, איומים, לחצים והשפעות, תחבולה, תרמית או אי כשרות לצוות.

 

שנת 2005 – שנת התיקון

בשנת 2005 נערך תיקון לחוק המתייחס לצוואות הדדיות ולכן יש צורך לבדוק האם נערכה הצוואה לפני או אחרי שנה זו. אם קיימת צוואה הדדית שנחתמה לאחר 2005 ואחד מבני הזוג כבר נפטר – החוק מבדיל בין מצב שבו חולקה הירושה ליורשים לבין מצב שבו עדיין לא חולקה הירושה.

במקרה והירושה טרם חולקה ובן הזוג החי מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית – הוא חייב לקבל עליו נישול מלא מהדברים שאותם כבר ירש בעצמו בעקבות הצוואה.

במקרה והירושה חולקה – בן הזוג החי יוכל להשיב לעיזבון את כל מה שכבר ירש.

הצוואות שנחתמו לאחר שנת 2005 הוגבלו יותר מבחינת התמרון שהחוק מאפשר וזאת מטעם הרצון להגן על רצון המצווים כפי שנקבע בחייהם ועל סמך הניסוח הספיציפי בו בחרו במסגרת ניסוח המסמך.

 

לא מסכימים על תוכן הצוואה המשותפת

אמנם יש הרואים בקיום צוואה הדדית, כמו גם בחתימה על הסכם ממון שלפני נישואין מעין התחייבות רומנטית שמוכיחה את האיתנות והחוסן של החיים המשותפים יחד. ברמה הפרקטית זו גם ראייה לטווח רחוק של סיטואציות שהזוג כך או כך ייאלץ להתמודד איתן בסופו של דבר והוא מעוניין שלא להשאיר דברים ליד המקרה. אך מה קורה כאשר בני הזוג לא מסכימים על תנאים מסוימים בצוואה?

באופן כללי, כל אחד מבני הזוג יכול לבצע עריכת צוואה אישית משלו, כפי שהוא רואה לנכון ועל סמך רצונו החופשי. אך כאשר נכונים שני בני הזוג להגיע לפשרה ולהסכמות בנוגע לנקודות מסוימות בעשיית הצוואה, יוכל עורך הדין שמולו היא נחתמת לשמש כמגשר והמפשר בין הצדדים. מתוך המקצועיות והניסיון הרב מול אלפי זוגות, יוכל משרדו של עורך דין צוואות וירושות מיסקביץ' לנהל דיון מול הזוג בו יוצעו פתרונות לכל מחלוקת ובדרך של שיחה נעימה, מתוך ראיית המטרה המשותפת. נוסף על כך, גם אם נערכה כבר צוואה הדדית וכעת אחד מבני הזוג מעוניין לערוך למרות הכל צוואה אישית משלו, הוא יודיע כאמור בכתב לבן הזוג. כתוצאה מכך מוסרת מיד הצוואה ההדדית והיא לא תיחשב עוד כבעלת תוקף. אך אם לא יערוך בן הזוג השני צוואה חדשה, עזבונו יחולק לאחר פטירתו בהתאם לחוק וייתכן שבאופן שמנוגד לרצונו. כמו כן יש לוודא כי ההודעה לבן הזוג בדבר הרצון לבטל את הצוואה המשותפת הינו במצב קוגניטיבי ראוי.

 

יורש אחרי יורש

ילדים רבים של הורים שקיימו צוואה הדדית מצפים לרשת את רכושם, נכסיהם וממונם של הוריהם. בני הזוג שהיו מעוניינים להבטיח במהלך חייהם את המשך הדרך למען בני זוגם, יהיו בוודאי מעוניינים לוודא שעיזבונם המשותף יעבור בסופו של דבר לצד ג' – ילדים או בני משפחה כלשהם. על כן מקובל לכלול בתוך נוסח הצוואה ההדדית הוראות לגבי יורשים עתידיים מפורשים בשמם ופרטיהם. ירושה זו תתבצע רק לאחר פטירת שני בני הזוג והיא עשויה להבטיח במידת מה את קיומם של אנשים רבים על פני העשורים הבאים. עורך הדין שמולו מנוסחת הצוואה, ימליץ לכם לבחון כל סיטואציה שממנה ניתן להפיק ביטחון ושימוש מיטביים לטובת בן הזוג היורש שנותר בחיים, שתעבור הלאה גם לצדדים השלישיים.

קיום צוואה הדדית הוא רעיון שמטיב עם בני זוג השואפים להתבונן קדימה גם אל נסיבות חיים מצערות ולהמתיק אותן ככל שניתן, מבלי שייאלץ בן הזוג הנותר בחיים להתמודד לבדו עם סיטואציות מבלבלות ואף מסובכות כמו הניסיון לתמרן את מהלכי חייו המשתנים לצד הניסיון להחליט בכוחות עצמו מה יהיה דין רכושו והונו לאחר שיפרד בעצמו מן העולם. אחת המחשבות הטורדניות במוחם של זוגות המנסים הסכם משותף היא תפיסת הזקנה כתקופה בה עשויה האובייקטיביות הנוכחית או הצלילות לצאת מכלל שליטה ולגרום לאלמן או האלמנה לבלבול וחוסר אונים, שכן גם אנשים אחרים עלולים לתמרן אותם, לרמות אותם או ללחוץ עליהם. צוואה זו מגנה כמובן מפני כל מצב שבו קשישים עלולים ליפול בפח בשל הונאה וכן מונעת פעמים רבות סכסוכים משפחתיים על דינה של הירושה בעתיד, מפני שהדברים כבר ידועים מראש. זוגות המעוניינים לנסח צוואה הדדית יוכלו לפנות בכל זמן נתון למשרדו של עורך הדין מיסקביץ' ולהבטיח לעצמם ליווי מתאים, גישור בין חוסר ההסכמות והמשך חיים רגוע ונעים.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תוכן העמוד:
ויזה לארה"ב

מאז ומעולם ישראלים רבים מחפשים אחר דרכים יצירתיות להוציא ויזה לארה"ב. הסיבות לביקור בארה"ב יכולות להיות מגוונות ורבות, אם זה בשביל לטייל או לבקר קרובים

קרא עוד »
תשלום שכר באמצעות טיפים

ישנה תופעה נפוצה הנהוגה היום בישראל והיא תשלום שכר עובדי ענף ההסעדה, כדוגמת מלצרים, ברמנים, עובדי מטבח, באמצעות תשר (טיפים) אשר משלמים הלקוחות עבור שירותי

קרא עוד »
הצפת רכב – פיצויים

החורף הישראלי אינו קשה כמו החורף במדינות אחרות, קרות הרבה יותר, אולם אי אפשר להתעלם מכך כי בשנים האחרונות, היו מספר ימים גשומים וסוערים במיוחד,

קרא עוד »
הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמר זה יעסוק בהליך שמתרחש בראשיתו של הליך חדלות הפירעון, והוא הקפאת ההליכים המשפטיים כנגד חייב – בין אם תאגיד או אדם פרטי. בראשית המאמר יינתן מבוא כללי על נושא חדלות הפירעון, יוצג ההליך על "רגל אחת" ולאחר מכן המאמר יתמקד בהקפאת הליכים המשפטיים בהתאם לחייבים השונים: אדם יחיד, תאגיד או צדדים שלישים הקשורים לתאגיד. בסיום המאמר יוצגו מספר דגשים נוספים הקשורים בנושא הקפאת הליכים ולבסוף תינתן המלצתנו להיוועצות עם עורך דין מתמחה בתחום.

קרא עוד »
צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא למעשה ההיתר שלפיו ניתן להוציא את הצוואה לפועל. במילים אחרות, זהו "אור ירוק" המופנה ליורשי הצוואה, במטרה לממש אותה ולפעול לאורה.

קרא עוד »
דילוג לתוכן