צוואת כתב יד

בעלה של ריטה הבין מהר מאוד שהגיע לסוף חייו. על ערש דווי ממיטת בית החולים הוא ביקש ממנה שתביא לו דף ועט על מנת שיוכל לכתוב צוואה. אלא שכעבור שלושה חודשים מיום שקמו מהאבל, ביקשו ריטה האלמנה ושלושת ילדיה לממש את הצוואה אך נתקלו בסירוב משפטי חמור: הצוואה לא עומדת בתנאים החוקיים שמגדירים אותה כתקפה והיא הוכרזה כפגומה. למזלם של משפחת המנוח, היות והחוק רואה בהם בכל מקרה כיורשים החוקיים והטבעיים לרכושו וממונו של האב, הם יכלו לקבל אליהם את כל רכושו אך סבלו מאי סדרים ביניהם ביחס לחלוקה הפנימית של הכספים, הנכסים והרכוש, שהובילו בסופו של דבר לסכסוך משפחתי קשה ביותר.

מה צריכה להכיל צוואה שנכתבת ידנית?

על פי חוק הירושה, ישנן מספר דרכים לכתיבת הצוואה. אך אדם הכותב אותה לבד בביתו וללא עזרתו של עורך דין צוואות וירושות, מכונה הדבר "צוואה בכתב יד". מדובר בסוג צוואה שמתאים למי שמעונין להשאיר אותה חסויה ולא ליידע בה אף גורם אחר, לאנשים שאין ביכולתם או באפשרותם לפנות לעורך דין או נוטריון לענייני צוואות ולאלו שמעוניינים להוציא מסמך צוואה באופן דחוף ביותר. החוק החשוב ביותר בצוואה הוא שעליה להירשם אך ורק בכתב ידו של המצווה. זהו תנאי בסיסי לתוקפה ומימושה של הצוואה. אנשים בעלי כתב יד בלתי קריא למשל, חייבים לשקול היטב האם לערוך צוואה כזו, מפני שאם לא יהיה ניתן לפרש את מה שכתוב בה באופן שאיננו משתמע לשתי פנים, ייתכן ולא יהיה ניתן לממש אותה.

כמו כן אין להדפיס צוואה שנכתבה ידנית בשום מקרה ועליה להכיל תאריך וחתימה בכל אחד מעמודי הצוואה. קיימים אמנם פסקי דין שהעניקו תוקף לצוואות שלא היה בהן תאריך, אך חוק הירושה מסיק כי תמיד הצוואה המאוחרת תיחשב לעומת המוקדמת. מה שאומר שאם יש יותר מצוואה אחת, בהיעדר התאריך לא ניתן לדעת מי מהן היא המאוחרת שיש להתייחס אליה. על המצווה לחתום בחתימת ידו בכל עמוד ולצד כל שינוי, תוספת, תיקון ומחיקה. בלעדי החתימה, השינויים שבוצעו במסמך עלולים שלא להיחשב כחלק מהצוואה.

זהירות, פרטים חסרים

מעשה באב לעשרה שהוריש בצוואתו שנכתבה בכתב יד את כל רכושו לבן הבכור, על מנת שיחלק אותו באופן הוגן בין יתר האחים. אלא שהבן נטל לעצמו את כל הרכוש, נתבע על ידי אחיו – וזכה! זאת מפני שהאב לא ניסח את צוואתו בלשון ציווי כפי שיש לבצע בכל ניסוח צוואה כלשהו. עליו היה לכתוב "אני מצווה עליך לחלק את הרכוש באופן שווה בין כל האחים שלך". היות שהניסוח היה בלשון של בקשה ולא של ציווי, נותר הבכור עם כל הרכוש.

פסילה של צוואה קיימת גם במצבים שבהם מסביר המנוח כי אין הוא מוריש דבר, אך איננו מפרט למי כן ברצונו להוריש את נכסיו. כך קרה במקרה של אב שהתאבד והותיר אחריו מכתב ובו הכותרת "צוואה". במכתב זה פירט היטב את כל מעשי אשתו וילדיו והאשים אותם בכך שהם גרמו לו לשים קץ לחייו. על כן הוא בוחר שלא להשאיר לאיש מהם דבר. אלא שבצוואתו לא ציין כלל למי הוא מעוניין להוריש את כספו ונכסיו ולכן צוואתו נקבעה בבית המשפט כבלתי תקפה. כתוצאה מכך, אשתו וילדיו זכו באופן טבעי ומבחינה חוקית בכספו ורכושו של האב ובניגוד לרצונו. במקרה נוסף, קשישה ערירית ניסחה צוואה בה היא מבקשת להוריש את כל רכושה לחייל טוב ואקראי. בית המשפט פסל את המסמך מפני שאין בו זיהוי של יורש. למרות זאת, בקשתה במקרה הזה יכלה להתממש על ידי הגדרת הענקה כהקדש על פי חוק הנאמנות.

קיימת חובה לציין את פרטי היורשים באופן מפורט: שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת, מהות הקשר בין מניח הצוואה ליורשיו וכן פרטים נוספים שדרכם ניתן לזהות באופן מוחלט את היורש. אפשר לציין את אחד מבעלי הקשר ולהבהיר כי לא יקבל מכותב הצוואה דבר, אבל אסור להסתפק רק בציון שמו של אדם שלא עומד לרשת מאומה. בנוסף יש לפרט היטב את כלל הנכסים הקיימים בתוך מכתב הצוואה: כתובת של נכס ומספר גוש-חלקה, פרטים מלאים של חשבון הבנק ואפשר גם להוסיף סעיף שמתייחס לנכסים עתידיים שיכלו להצטבר גם לאחר החתימה על נוסח הצוואה או כאלו ששכחו להתייחס אליהם ("סעיף סל"). מסמך הצוואה לא יכול להכיל קופות גמל, פנסיות, פוליסות חיים וקרנות שונות. על כן מומלץ לקבל מחברת הביטוח המתאימה טופס מינוי מוטבים או נהנים ולציין בו מי יקבל את הכספים הקיימים לאחר פטירה, שירות שיכול לעזור בנושא הינו שירות הר הביטוח.

 

האם ניתן לצרף תנאים ואישורים לצוואות בכתב יד?

מ' שקיבל אליו את צוואתו של אמו, נדהם לגלות כי כתנאי לקבלת כל עיזבונה, עליו להתגרש מאשתו או לכל הפחות לחתום איתה על הסכם ממון שמונע ממנה לקבל חלק מהעיזבון. בית המשפט פסק שלא ניתן לכפות על מ' להתגרש ולכן רכוש אמו הועבר אליו ללא כל תנאים. . תיק אחר דן בתנאי שהציב ס' ליורשיו המתגוררים באירופה להגר לצמיתות לישראל, או שלא יקבלו דבר. בית המשפט קבע במקרה הזה כי לא יוכלו היורשים למכור את הנכסים המופיעים בירושה אך יוכלו בהחלט לממש אותם למרות רצון המנוח. באופן כללי, אין לכלול בצוואה תנאים לקבלת הירושה – מדובר בפעולה בלתי מוסרית שנוגדת את תקנת הציבור. אפשר להעמיד את הצוואה כנגד חיוב להביא ילד לעולם למשל, לרכוש השכלה וכד', אך יפסול כל תנאי שאיננו חוקי או מוסרי כמו למשל ניתוק הקשר עם אדם אחר או בקשה לבצע עבירה כלשהי.

ניתן לצרף לצוואה תעודה רפואית שמעידה על צלילותו של כותב הצוואה. במקרה מסוים הורישה אם שנפטרה את דירתה לבעלה ובתה, כאשר שני בניה לא קיבלו דבר והתרעמו. על מנת שלא לייצר סכסוך משפחתי, פנתה משפחת המנוחה בטענה לביטול הצוואה מפאת חוסר צלילותה בעת עריכת המסמך. היות שלא היה ניתן להוכיח אחרת, האם הוכרה כבלתי כשירה לצוות וצוואתה בוטלה. מומלץ שהאישור או התעודה הרפואית המוכיחה את צלילות דעתו של מניח הצוואה להיות מתאריך קרוב ככל האפשר לתאריך החתימה על הצוואה ולשמור את שניהם יחד. יש להנפיק אישור מרופא שמכיר את המצווה מראש ושבדק אותו. אם המצווה קשיש, רצוי שהאישור יהיה פסיכו-גריאטרי.

צוואה בכתב יד לא דורשת עדים ועורך דין – מדובר בדרך הקלה והפשוטה להכנת הצוואה באופן עצמאי ללא עלויות. יחד עם זאת, היות וצוואה זו נכתבה ללא עדים, יתכן ויהיה מי שינסה לערער עליה בעתיד. צווה בכתב יד חייבת להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, אין להדפיס אותה בשום אמצעי ועליה לכלול פירוט של כל העיזבון או חלק יחסי ממנו ("מנה") בתוספת ציון פרטיהם המלאים של היורשים. אפשר לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי לחלק את הירושה בין כל היורשים ולנקוב בשמו. זוהי איננה חובה והמינוי לעתים מחייב בהוצאות נוספות כמו תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון, כך שמומלץ למנות אחד רק כאשר יש צורך אמיתי בכך.

צרו קשר עכשיו ואנו נשמח לעזור גם לכם!

צוואת כתב יד
צוואת כתב יד
לשיתוף המאמר:

לייעוץ עם עו"ד דניאל ינובסקי מלאו טופס עכשיו:

4.9
מבוסס על 183 ביקורות
כתוב לנו ביקורת ב
Google user
Адвокаты, которые работают для своих клиентоа!עורכי דין שעובדים עבור לקוחותיהם
js_loader

אודות המחבר:
עורך דין דניאל ינובסקי

בוגר LL.B בקריה האקדמית אונו בשנת 2007. תחומי ההתמחות של משרד עורכי דין דניאל ינובסקי – חדלות פירעון לרבות אכיפת חיובים, מחיקה וגביית חובות (הוצאה לפועל), פשיטות רגל – חדלות פירעון והסדרי חוב.
למידע נוסף

לקבלת ייעוץ משפטי
חייגו עכשיו!

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 183 ביקורות
js_loader